Όροι και Προϋποθέσεις - Προσφορές
Μέσω της ενότητας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ του www.vrisko.gr οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν προσφορές σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προσώπων ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία :
1. Ο χρήστης επιλέγει την προσφορά που τον ενδιαφέρει κάνοντας κλικ πάνω σε αυτήν
2. στην συνέχεια επιλέγει με ποιο τρόπο θέλει να λάβει την προσφορά, μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να λάβει την προσφορά μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα :
 • αρχικά εισάγει στο σχετικό πεδίο τον αριθμό του κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να λάβει από το www.vrisko.gr με δωρεάν σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS) έναν 4 ψήφιο προσωπικό κωδικό για την προσφορά (κωδικός προσφοράς)
 • αποδέχεται τους όρους χρήσης επιλέγοντας το σχετικό check box
 • επιπλέον εισάγει σε άλλο πεδίο έναν κωδικό ασφαλείας προς αποφυγή ανεπιθύμητης επικοινωνίας (spam μηνυμάτων) και επιλέγει ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 • στην συνέχεια το www.vrisko.gr του αποστέλλει τον κωδικό της προσφοράς, τον οποίο εισάγει στην αντίστοιχη φόρμα που υπάρχει στο www.vrisko.gr και επιλέγει ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Διευκρινίζεται ότι ο κωδικός που λαμβάνει ο χρήστης έχει ισχύ 1 ώρα με την έννοια ότι αν δεν τον εισάγει ο χρήστης στην αντίστοιχη φόρμα στο www.vrisko.gr μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο κωδικός ακυρώνεται με αποτέλεσμα ο χρήστης να χρειάζεται να επαναλάβει όλα τα ανωτέρω βήματα ξανά από την αρχή αν επιθυμεί να λάβει την προσφορά. Η κάθε προσφορά μπορεί να αποσταλεί μόνο μια φορά σε κάθε αριθμό κινητής τηλεφωνίας με την έννοια ότι ο χρήστης δεν μπορεί να ξαναζητήσει την ίδια προσφορά. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης δεν εισάγει τον κωδικό της προσφοράς μέσα στο διάστημα της 1 ώρας και αυτός ακυρωθεί, τότε το www.vrisko.gr μπορεί να ξαναστείλει την προσφορά στον ίδιο αριθμό κινητής τηλεφωνίας.
 • έπειτα ο χρήστης λαμβάνει με δωρεάν σύντομο γραπτό μήνυμα (sms) έναν 10ψήφιο κωδικό εξαργύρωσης τον οποίο χρησιμοποιεί για να εξαργυρώσει την προσφορά.
 • Ταυτόχρονα ενημερώνεται από το www.vrisko.gr ο προμηθευτής (δηλαδή το πρόσωπο που κάνει την προσφορά) είτε με δωρεάν σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω fax είτε με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων για τον κωδικό εξαργύρωσης που παρέλαβε ο χρήστης, καθώς και για τα 2 πρώτα και τα 2 τελευταία ψηφία του αριθμού του κινητής τηλεφωνίας.
 • Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να λάβει την προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα :
 • Αρχικά εισάγει στα σχετικά πεδία του www.vrisko.gr την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και το ονοματεπώνυμό του
 • Αποδέχεται τους Όρους Χρήσης επιλέγοντας το σχετικό check box
 • επιπλέον εισάγει σε άλλο πεδίο κωδικό ασφαλείας προς αποφυγή ανεπιθύμητης επικοινωνίας (spam μηνυμάτων) και επιλέγει ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 • στην συνέχεια το www.vrisko.gr του αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εισήγαγε ένα σύνδεσμο (link), τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να λάβει την προσφορά. Διευκρινίζεται ότι ο σύνδεσμος (link) που λαμβάνει ο χρήστης έχει ισχύ 1 ώρα με την έννοια ότι αν δεν τον ακολουθήσει ο χρήστης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο σύνδεσμος απενεργοποιείται με αποτέλεσμα ο χρήστης να χρειάζεται να επαναλάβει όλα τα ανωτέρω βήματα ξανά από την αρχή αν επιθυμεί να λάβει την προσφορά. Η κάθε προσφορά μπορεί να αποσταλεί μόνο μια φορά σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση με την έννοια ότι ο χρήστης δεν μπορεί να ξαναζητήσει την ίδια προσφορά. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης δεν ακολουθήσει τον σύνδεσμο της προσφοράς μέσα στο διάστημα της 1 ώρας και αυτός απενεργοποιηθεί, τότε το www.vrisko.gr μπορεί να ξαναστείλει την προσφορά στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • έπειτα ο χρήστης αφού ακολουθήσει τον σύνδεσμο (link) λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση έναν 10ψήφιο κωδικό εξαργύρωσης τον οποίο χρησιμοποιεί για να εξαργυρώσει την προσφορά.
 • Ταυτόχρονα ενημερώνεται από το www.vrisko.gr ο προμηθευτής (δηλαδή το πρόσωπο που κάνει την προσφορά) είτε με δωρεάν σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω fax είτε με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων για τον κωδικό εξαργύρωσης που παρέλαβε ο χρήστης, καθώς και για τους 2 πρώτους χαρακτήρες, καθώς και για τους 6 τελευταίους της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη (πχ vk…@...one.gr)
 • Διευκρινίζεται ότι το www.vrisko.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το νόμιμο ή αληθές περιεχόμενο των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που επιλέγει μια προσφορά, δεν φέρει ευθύνη για την ολοκλήρωση ή μη της προσφοράς, ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα, την καταλληλότητα ή την εγκυρότητα των προσφορών. Το πρόσωπο που προσφέρει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθότητα, αλήθεια, νομιμότητα, ποιότητα, εγκυρότητα αυτού και ότι αυτό πληροί τις προδιαγραφές που τάσσει ο νόμος προς όφελος του καταναλωτή. Ο ρόλος και η ευθύνη του www.vrisko.gr εξαντλούνται στα εξής : έχει την ευθύνη για την ανάρτηση της προσφοράς στον διαδικτυακό τόπο www.vrisko.gr, την αποστολή του κωδικού της προσφοράς και του κωδικού της εξαργύρωσης στον χρήστη και για την ενημέρωση του προμηθευτή για το ποιοι έλαβαν αυτόν τον κωδικό, και επομένως θα εξαργυρώσουν την προσφορά. Στην ουσία το www.vrisko.gr λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του χρήστη και του προσώπου που κάνει την προσφορά. Τέλος, το www.vrisko.gr δεν φέρει ευθύνη αν κάποιος χρήστης εισάγει τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) άλλου προσώπου.
  Υπενθυμίζεται ότι για την περιήγηση του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο www.vrisko.gr και την παροχή των υπηρεσιών του εφαρμογή έχουν οι όροι και προϋποθέσεις του www.vrisko.gr.