Κατηγορίες
WiFi
Ελληνική Κουζίνα
Ενδεικτική τιμή κατά άτομο: 5-7€
Μεσογειακή Κουζίνα
Πρόσβαση ΑΜΕΑ
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Βέργου - Σιαφάκα Μαρία Κ.) που ανήκει στην κατηγορία Εστιατόρια και εδρεύει στην περιοχή Πειραιάς
 
 
 
Μοιράσου το: