Ειδική Καταχώριση

Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2132139819 : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( ΠΡΟΝΟΙΑ ) -ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2132139802 : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
2132139800 : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( ΠΡΟΝΟΙΑ )
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ που ανήκει στην κατηγορία Δήμοι και εδρεύει στην περιοχή Άνοιξη