Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Η Vision Computer Applications από την ίδρυσή της έως και σήμερα σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών ( Turn Key Solutions ) λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια της αγοράς. Χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας, η δυναμική παρουσία της εταιρίας στο τοπίο των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής της Βορείου Ελλάδος και ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξής της.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ( ERPs ). Διάθεση και υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών λογισμικού. Εμπορία και διάθεση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων πληροφορικής, πληροφοριακά συστήματα υγείας, οργάνωση μηχανογράφησης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπόνηση μελετών μηχανοργάνωσης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μελέτη και εγκατάσταση δομημένων δικτύων δεδομένων, υπηρεσίες internet.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή VISION COMPUTER APPLICATIONS ΙΚΕ που ανήκει στην κατηγορία Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) και εδρεύει στην περιοχή Λαγκαδάς
 
 
Μοιράσου το: