Ειδική Καταχώριση

Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2132016000 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
2132016014 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
2132016017 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
2132016018 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2132016019 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
2132016020 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ που ανήκει στην κατηγορία Δήμοι και εδρεύει στην περιοχή Γλυκά Νερά