Φίλτρα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Κατηγορία:
Αποκομιδή - Αποτέφρωση Απορριμμάτων
Ανακύκλωση
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι
Έδρα:
Πάτρα - Βιομηχανική Περιοχή
Πάτρα
Λοιπά:
Email
Γλαύκου 80, Πάτρα - Βιομηχανική Περιοχή, 26332, ΑΧΑΪΑΣ
Ανακύκλωση , Αποκομιδή - Αποτέφρωση Απορριμμάτων
Ευβοίας 256, Πάτρα, 26332, ΑΧΑΪΑΣ
Αποκομιδή - Αποτέφρωση Απορριμμάτων , Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι