Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Δικηγόροι - Δικηγορικά Γραφεία Ελλάδα

: 16.379 αποτελέσματα
Αρμενοπούλου 1, Κοζάνη, 50100, ΚΟΖΑΝΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Τομείς δραστηριότητας:

 • Αστικό Δίκαιο, Ποινικό, Εργατικό, Κτηματολόγιο, Κληρονομικό-Ακίνητα, Οικογενειακό, Τροχαία ατυχήματα, Διοικητικό, Φορολογικό, Διοικητικές διαφορές, Δίκαιο Αλλοδαπών, Ανθρώπινα δικαιώματα, Δίκαιο Απαλλοτριώσεων, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.ά. -
 • Μεταφράσεις (Αγγλικά, Γερμανικά, Αλβανικά)
Σκουφά 66, Αθήνα, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Ειδίκευση σε υποθέσεις: - Εμπορικού Δικαίου (εμπορικές συμβάσεις, σύσταση και οργάνωση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις εταιρειών, εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, απαιτήσεις από αξιόγραφα) και Δικαίου Διαδικτύου και Πληροφορικής. - Αστικού Δικαίου (διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, συμμετοχή συζύγων στα αποκτήματα, κήρυξη διαθήκης ως κυρίας, αποποίηση κληρονομίας, μισθωτικές διαφορές, αγωγές από αυτοκίνητα, εργατικές διαφορές, διανομές ακινήτων κ.τ.λ.) και ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας ενώπιον υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων. - Ποινικού Δικαίου (εκπροσώπηση κατηγορουμένου για αδικήματα του Ποινικού Κώδικος και Ειδικών Ποινικών Νόμων). - Δημόσιο Δίκαιο (Διαγωνισμοί και Δημόσιες Συμβάσεις, Απαλλοτριώσεις). - Ομιλούσες Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά.
Μεραρχίας Χ. 7, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους εξής τομείς: - Δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων - Φορολογικό Δίκαιο - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Υπηρεσιών, Προμηθειών. (προετοιμασία φακέλου συμμετοχής, ενστάσεις, προσφυγές κ.λπ.) - Ποινικό Δίκαιο - Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διατροφή, αγωγή αποκτημάτων) - Εμπράγματο Δίκαιο - Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (έργου, εργασίας, μισθώσεων) Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Προμηθειών. - Ποινικό Δίκαιο - Η μακρόχρονη δραστηριότητα του γραφείου μας με τα ζητήματα του κοινού ποινικού δικαίου αλλά και η εξειδικευμένη γνώση των συνεργατών μας στο ποινικό και φορολογικό δίκαιο, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους εντολείς μας, που εμπλέκονται σε υποθέσεις ποινικού δικαίου που απαιτούν ειδικότερη γνώση στον χειρισμό τους. - Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων - Αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη των εντολέων μας που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα είτε ως δράστες είτε ως θύματα τόσο στη διαδικασία που αφορά στην ποινική δίκη όσο και στην έγερση αγωγών αποζημίωσης για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από αυτά.
Θερμοπυλών 50, Αιγάλεω, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη). -
 • Τραπεζικό Δίκαιο: (Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και πράξεων εκτέλεσης. -
 • Προστασία από κατασχέσεις και αναγκαστικούς πλειστηριασμούς). -
 • Αυτοκινητικά (Τροχαία Ατυχήματα): (Αγωγές αποζημίωσης. Παράσταση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων). -
 • Οικογενειακό Δίκαιο: (Διαζύγια-Αγωγές διατροφής, επιμέλειας, επικοινωνίας τέκνων και διεκδίκησης των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου). -
 • Μισθώσεις: (Αγωγές εξώσεων, καταβολής μισθωμάτων, σύνταξη μισθωτηρίων). -
 • Κληρονομικό Δίκαιο: (Δημοσίευση διαθηκών-Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, αποποίηση κληρονομίας ή αποδοχή επ' ωφελεία απογραφής. -
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας). -
 • Ακίνητα: (Έλεγχοι τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία. Εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης. -
 • Υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον κτηματολογικού γραφείου). -
 • Ενοχικό Δίκαιο: (Αγωγές αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας -
 • Ικανοποίηση ηθικής βλάβης σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας). -
 • Εργατικό Δίκαιο: (Αγωγές που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση λόγω μη καταβολής μισθών, υπερωριών, αποζημίωσης, άκυρης και καταχρηστικής απόλυσης. Παράσταση ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας και Ι.Κ.Α. -
 • Εξώδικες δηλώσεις Επίσχεσης Εργασίας). -
 • Ποινικό Δίκαιο. -
 • Επικυρώσεις.
Δωδώνης 104, Αθήνα - Σεπόλια, 10443, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό δίκαιο -
 • Δημόσιο δίκαιο -
 • Εργατικό δίκαιο -
 • ΑΣΕΠ -
 • Δίκαιο Αλλοδαπών -
 • Έλεγχοι τίτλων -
 • Δάνεια -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Νομικά μαθήματα -
 • Διαταγές πληρωμής -
 • Συντάξεις -
 • Αυτοκίνητα & Μισθώσεις -
 • Παράσταση σε συμβόλαια
Λεωφόρος Γ. Βεργωτή 24 & Ιθάκης, Αργοστόλι, 28100, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ενοχικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο Αυτοκινήτων -
 • Μισθώσεις -
 • Εμπράγματο Δίκαιο -
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Κληρονομικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγές -
 • Εργατικά ατυχήματα -
 • Υπερημερία -
 • Πάσης φύσεως εργατικές αξιώσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εταιρικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο αξιογράφων  -
 • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αιτήσεις ακύρωσης - προσφυγές -
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά της Διοίκησης -
 • Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων
Ορφανίδου 2 & Φράγκων 11, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Εμπράγματο δίκαιο - Κτηματολόγιο - Ακίνητα - Κληρονομιές - Μισθώσεις - Αυτοκινητικά ατυχήματα - Ιδιωτική ασφάλιση - Δημόσιες - Συμβάσεις - Φορολογικές διαφορές
Σκουφά 56, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Τροχαία Ατυχήματα.
Μουσούρου Μάρκου 9, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Ποινικό δίκαιο -
 • Αστικό δίκαιο -
 • Διοικητικό δίκαιο -
 • Δίκαιο αλλοδαπών -
 • Εμπορικό δίκαιο -
 • Εργατικό δίκαιο -
 • Τροχαία ατυχήματα
Παλαιολόγου Κωνσταντίνου ΙΑ 151, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Ίδρυση, Μετατροπή, Συγχώνευση, Παρακολούθηση λειτουργίας, Εξαγορά, Λύση, Πτώχευση, Σύσταση εξωχώριων (off shore). - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ. Διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αναστολές εκτέλεσης, προσωρινές διαταγές μη εκτέλεσης. - FRANCHISING. Συμβάσεις, Δικαιώματα, Παρακολούθηση. - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - - ΠΟΙΝΙΚΟ - Όλες τις ποινικές υποθέσεις και το ηλεκτρονικό έγκλημα - - ΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΩΓΕΣ κάθε είδους. - ΔΙΑΖΥΓΙΑ. Έκδοση, Επιμέλεια τέκνων, Διατροφές. - ΑΚΙΝΗΤΑ. Μεταβιβάσεις ακινήτων, Κληρονομικές διαφορές. - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Μισθωτήρια, Διαταγές απόδοσης μισθίου, Μειώσεις μισθωμάτων. - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Λουξεμβούργο) - Προδικαστική παραπομπή. - Προσφυγές λόγω παράβασης κράτους μέλους. - Προσφυγές ακύρωσης. - Προσφυγές λόγω παράλειψης. - Αίτηση αναίρεσης. - Επανεξέταση. - - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Στρασβούργο) - Προσφυγές κατά παραβιάσεων ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Ανθέων 36, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά & επιχειρήσεις Νόμος Κατσέλη – Κόκκινα δάνεια – Τραπεζικές ρυθμίσεις χρεών – προστασία δανειοληπτών. -
 • Εμπορικό Δίκαιο (εταιρίες, επιταγές, τιμολόγια, είσπραξη απαιτήσεων) -
 • Τροχαίο Ατύχημα (διεκδίκηση αποζημίωσης, σωματικές και υλικές ζημίες, προστασία ασφαλισμένων) -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διεκδίκηση διατροφής, ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων, υιοθεσία, πατρότητα) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (διαθήκη, αποδοχή - αποποίηση κληρονομιάς, περιουσιακές διαφορές) -
 • Διαχείριση Ακινήτων – Μισθώσεις (αγοροπωλησίες, έξωση, χρησικτησία, έλεγχος ελαττωμάτων, εργολαβικές συμβάσεις) -
 • Συντάξεις - Εργατικά (έκδοση ή μεταβίβαση σύνταξης όλων των ταμείων, αγωγές οφειλόμενων μισθών, καταχρηστικές απολύσεις) -
 • Σύνταξη Συμβάσεων – Συμφωνητικών & Όρων χρήσης -
 • Εισπράξεις Απαιτήσεων – Πλειστηριασμοί - Κατασχέσεις (διεκδίκηση και αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων από ακάλυπτες επιταγές, ανεξόφλητα τιμολόγια, ενοίκια κ.τ.λ.) -
 • Εμπορικά σήματα και Λογότυπα (πανελλαδική κατοχύρωση εμπορικών σημάτων trademarks και σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους)
Πατησίων 154, 28ης Οκτωβρίου, Αθήνα, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Ασχολούμαστε κυρίως με υπερχρεωμένα νοικοκυριά (επικοινωνία με τις τράπεζες και προσπάθεια επίλυσης των διαφορών με συμβιβασμό, σύνταξη της αίτησης και κατάθεση αυτής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων, πλήρης καθοδήγηση των εντολέων μέχρι την επίλυση της διαφοράς), διαζύγια (συναινετικά και κατ’ αντιδικίαν), επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία με τέκνα, προσβολές πατρότητας, υιοθεσίες, μισθώσεις ακινήτων (σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, προστασία μισθωτή – εκμισθωτή, εξώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου), διαταγές πληρωμής, αγοραπωλησίες, έλεγχος τίτλων στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, καταστατικά ίδρυσης/λύσης εταιρειών, τροποποιήσεις, αυτοκινητικές διαφορές, μεταφράσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Σπηλιάδου 16, Πρέβεζα, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις:

 • Ποινικού δικαίου -
 • Αστικού δικαίου (μισθώσεις, αυτοκινητικά ατυχήματα, οικογενειακό, κληρονομικό) -
 • Εμπορικού δικαίου -
 • Δικαίου τοπικής αυτοδιοίκησης -
 • Εργατικού δικαίου -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Πλειστηριασμοί – κατασχέσεις -
 • Εθνικό Κτηματολόγιο

Δραστηριοποιούμαστε στην Ήπειρο και κατά περίπτωση, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σάββα Λαζαρίδη 6, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Ενοχικό Δίκαιο (διεκδίκηση κάθε είδους αξίωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, μισθώσεις, συμβάσεις κάθε είδους, αυτοκίνητα, προστασία καταναλωτή) -
 • Εργατικό Δίκαιο (καταγγελία συμβάσεως εργασίας, άκυρη απόλυση, αξιώσεις για δεδουλευμένους μισθούς, αποζημίωση απόλυσης, εργατικό ατύχημα, ομαδικές απολύσεις, δανεισμός εργαζομένων) -
 • Εμπράγματο Δίκαιο (έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, διανομή, διαδικασίες κτηματολογίου, απαλλοτρίωση) -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (ρύθμιση σχέσεων κατά τη διάσταση, διαζύγιο, διατροφή, προσβολή πατρότητας & αναγνώριση πατρότητας τέκνου) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή κληρονομιάς, κληροδοτήματος, αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσίας, κοινωνία κληρονόμων) -
 • Εμπορικό Δίκαιο & Δίκαιο Εταιριών (σύσταση νομικών προσώπων [σωματεία, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ], νομικός έλεγχος εταιρειών για εξαγορά, συγχώνευση, μετασχηματισμό κ.λπ., παράσταση σε συνελεύσεις και τήρηση πρακτικών, αύξηση και μείωση κεφαλαίου, συμβάσεις franchising, leasing, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, αξιόγραφα, ανταγωνισμός, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία) -
 • Δίκαιο της Ενέργειας (άδεια παραγωγής, μεταβιβάσεις έργων, απαιτήσεις παραγωγών ενέργειας)
26ης Οκτωβρίου 28 & Αναγεννήσεως 2, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εμπορικό Δίκαιο (ίδρυση εταιρειών, εταιρικές συμβάσεις, ηλεκτρονικό- διεθνές εμπόριο, αξιόγραφα) -
 • Εργατικό Δίκαιο (διεκδίκηση δεδουλευμένων, επιδομάτων, ενσήμων, εργατικά ατυχήματα) -
 • Εμπράγματο Δίκαιο (μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές) -
 • Κτηματολόγιο (δηλώσεις ιδιοκτησίας-ενστάσεις - αντιρρήσεις-διορθώσεις) -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διατροφή, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (αποδοχή-αποποίηση κληρονομίας, δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου) -
 • Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Νόμος Κατσέλη) -
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων (τροχαία, Ιατρική αμέλεια, προσβολή προσωπικότητας) -
 • ΑΣΕΠ (συμπλήρωση μητρώου, ηλ/κές αιτήσεις, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές) -
 • Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων (κινητικότητα, πειθαρχικά, διεκδίκηση αποδοχών–επιδομάτων εορτών, αδείας) -
 • Προσφυγές κατά διοικητικών προστίμων (ΚΟΚ, ΙΚΑ, Επιθεώρησης Εργασίας, Πολεοδομίας) -
 • Φορολογικό Δίκαιο (ενδικοφανείς προσφυγές, Προσφυγές Διοικ. Δικαστηρίων) -
 • Πολεοδομικό Δίκαιο (οικοδ/κές άδειες, πράξεις εφαρμογής, απαλλοτριώσεις) -
 • Αναδασμοί (ενστάσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές) -
 • Δημόσιες - Ευρωπαϊκές Συμβάσεις (Γενικό Δικαστήριο Ε.Ε.) -
 • Δίκαιο Αλλοδαπών (Χορήγηση-Ανανέωση αδειών διαμονής) - -
 • Δίκαιο Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση)
Άγιδος 38, Σπάρτη, 23100, ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένη νομική στήριξη και συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους, της ελευθερίας και των συμφερόντων τους εν γένει. - Το γραφείο συνεργάζεται με άλλα δικηγορικά γραφεία ανά την Ελλάδα, καθώς και με πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους και συμβολαιογράφους. - Ασχολούμαστε με υποθέσεις ποινικές (πλημμελήματα και κακουργήματα), δασικές, κτηματολογικές, οικογενειακές (διαζύγια, διατροφές κλπ), κληρονομικές και αναλαμβάνουμε έρευνες ακίνητης περιουσίας κι ελέγχους τίτλων, έκδοση διαταγών πληρωμής και προσημειώσεις.
Ευρυτανίας 36, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το γραφείο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα & σε προσιτές τιμές:

 • Διαταγές πληρωμής -
 • Μισθωτικές διαφορές -
 • Κληρονομικά -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Συνταξιοδοτικά -
 • Διαζύγια -
 • Ποινικά
Έβανς 7, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Διοικητικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Μεταφράσεις (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) -
 • Διαμεσολάβηση Αστικών & Εμπορικών υποθέσεων
Χαλκιδικής 1, Γαλάτσι, 11147, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό δίκαιο: διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια τέκνων κλπ -
 • Κληρονομικό δίκαιο: διαθήκες κλπ -
 • Υποθέσεις ενοχικού δικαίου: διαφορές από συμβάσεις δανείων κλπ -
 • Μισθωτικές διαφορές: οφειλόμενα μισθώματα, εξώσεις κλπ -
 • Τροχαία ατυχήματα: αποζημίωση, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αναπηρίες κλπ -
 • Ακίνητα, κυριότητα, επικαρπία, υποθήκες, Αγοραπωλησίες, Δωρεές, Γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς κλπ -
 • Εμπορικό Δίκαιο: Ίδρυση & λύση κάθε μορφής εταιρειών, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Συνένωση, Συγχώνευση, Πτώχευση – Εξυγίανση επιχειρήσεων, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Ελεύθερος Ανταγωνισμός, Παραπλανητική ενημέρωση & διαφήμιση, Πνευματικά δικαιώματα, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ), Προστασία καταναλωτή, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ρύθμιση οφειλών, προστασία Α’ κατοικίας κλπ -
 • Υποθέσεις εργατικού δικαίου: Απόλυση, Αποζημίωση, Ομαδικές Απολύσεις, Εργατικά Ατυχήματα, Φυλετικές Διακρίσεις, Σεξουαλική Παρενόχληση, Διεκδίκηση οφειλομένων μισθών – επιδομάτων – υπερωριών , καταγγελία συμβάσεων εργασίας κλπ -
 • Υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης (συντάξεις κλπ) -
 • Υποθέσεις Ποινικού Δικαίου: υπεράσπιση και νομική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση πταίσματος, πλημμελήματος και κακουργήματος, σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, στην προδικασία (προανάκριση – ανάκριση) ή στην κύρια διαδικασία (στο ακροατήριο)
Παρασκευοπούλου 4, Μετρό Αγίου Αντωνίου, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
Οικογενειακό Δίκαιο: έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικία, επιδίκαση διατροφής τέκνου ή/και συζύγου, ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου, υιοθεσία, προσβολή ή αναγνώριση πατρότητας, συμμετοχή στα αποκτήματα, δικαστική συμπαράσταση κ.λπ. - Τροχαία Ατυχήματα-Αποζημιώσεις - Ποινικό Δίκαιο: ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες, κλοπή, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, αξιόγραφα, τροχαία ατυχήματα κ.λπ. - Κληρονομικό Δίκαιο: αποδοχή-αποποίηση κληρονομίας, διαθήκες, έκδοση κληρονομητηρίου, άδεια αποποίησης ανηλίκου κ.λπ. - Εμπορικό Δίκαιο: εμπορικά σήματα, Δίκαιο Εταιρειών, αξιόγραφα κ.λπ. - Ακίνητα: μισθώσεις, έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, Κτηματολόγιο κ.λπ. - Δίκαιο διαδικτύου  - Μεταφράσεις (Αγγλικά, Γαλλικά) και Επικυρώσεις εγγράφων - Διεκπεραίωση υποθέσεων με Διαμεσολάβηση - Συμβουλευτική Δικηγορία
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Στην ενότητα Δικηγόροι Δικηγορικά Γραφεία σε Ελλάδα θα βρεις δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία & εταιρείες δικηγόρων για υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ασφαλιστικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου. Κάθε δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι για διαζύγια, κληρονομιές, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ποινικά, αστικά, μηνύσεις, αγωγές και διαθήκες σε Ελλάδα είναι στη διάθεσή σου.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις