Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Δικηγόροι - Δικηγορικά Γραφεία Ελλάδα

: 15.303 αποτελέσματα
Θερμοπυλών 50, Αιγάλεω, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου, Ασφαλιστικά μέτρα και τακτικές αγωγές διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων. Αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας. Αγωγές διεκδίκησης των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου. -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη): Σύνταξη και κατάθεση εμπεριστατωμένων αιτήσεων για υπαγωγή στον ν. 3869/2010, (Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση εφέσεων επί των πρωτόδικων υποθέσεων. -
 • Τραπεζικό Δίκαιο: Ρυθμίσεις δανείων με τις τράπεζες. Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης. Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης διαταγών πληρωμής. -
 • Αυτοκινητικά (Τροχαία Ατυχήματα): Αγωγές αποζημίωσης. Παράσταση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων. -
 • Μισθώσεις: Αγωγές εξώσεων. Αγωγές καταβολής μισθωμάτων. Σύνταξη μισθωτηρίων. Διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου. -
 • Κληρονομικό Δίκαιο: Δημοσίευση διαθηκών. Έκδοση κληρονομητηρίου. Κατάθεση αιτήσεων αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής επ'ωφελεία απογραφής. -
 • Ακίνητα: Έλεγχοι τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο. Έλεγχος και μελέτη συμβολαίων. Εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης. Αγωγές και αιτήσεις ενώπιον του δικαστηρίου για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών. Υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον κτηματολογικού γραφείου. -
 • Ενοχικό Δίκαιο: Αγωγές αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας. -
 • Ποινικό Δίκαιο. -
 • Επικυρώσεις.
Κάνιγγος 33, Αθήνα, 10682, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω (Ποινικολόγος, Εμπορικολόγος) - Εγγεγραμμένος στο Δ.Σ.Α από το 1990 - Κέντρο Διαπραγμάτευσης – Διαμεσολάβησης -Συστημικός, Ανάλυσης και Coaching της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Διαπραγμάτευσης και Διαμεσολάβησης με Τίτλο : Unics Νομική Κάλυψη σε όλο το εύρος του Δικαίου: Ποινικό, Εμπορικό, Πάσης Φύσεως Εμπορικές Συμβάσεις, Διεκδικήσεις, Τραπεζικό Δίκαιο, Έλεγχος Τίτλων, Κτηματολόγιο, Συμβάσεις, Επενδύσεις, Αγοραπωλησίες, Διοικητικό.
Δεληγιάννη 1, Τρίπολη, 22100, ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Ενδεικτικά οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο μας παρέχει τις άρτιες υπηρεσίες του είναι οι εξής:

 • Αστικό -
 • Εμπράγματο -
 • Ενοχικό -
 • Οικογενειακό -
 • Αθλητικό Δίκαιο -
 • Κληρονομικό -
 • Τραπεζικό -
 • Φορολογικές Υποθέσεις -
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος – Δασικές Εκτάσεις -
 • Πολεοδομικά Θέματα -
 • Ασφαλιστικά Ταμεία -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά -
 • Στόχος μας είναι πάντα η άμεση και ουσιαστική επίλυση των διαφορών, με τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση για τον πελάτη. -
 • Ποινικό -
 • Τροχαία ατυχήματα
Ηρώων Πολυτεχνείου & Δραγάτση 8, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις

Το Γραφείο ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες μάχιμης και συμβουλευτικής δικηγορίας σε εμπορικές εταιρείες και ιδιώτες σε τομείς δικαίου, όπως:

 • Αστικό Δίκαιο (Μισθωτικές διαφορές, Διαζύγια, Διατροφές, Κληρονομιές, Τροχαία ατυχήματα, αγοραπωλησίες ακινήτων) -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη -
 • Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο (Καταστατικά - Συμβάσεις - Διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων - Διαταγές πληρωμής από επιταγές και συναλλαγματικές, έλεγχος και κατοχύρωση σημάτων και ευρεσιτεχνιών) -
 • Ποινικό Δίκαιο
Λ. Κηφισίας 104, 2ος όροφος πλησίον μετρό Πανόρμου, Αθήνα, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου. - Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θεμελιώνει ο υποψήφιος συνταξιούχος. - Με την έγγραφη προσυνταξιοδοτική γνωμοδότηση ο ενδιαφερόμενος θεμελιώνει το συντομότερο δυνατό δικαίωμα σύνταξης και αφετέρου μπορεί να βελτιώσει το ποσό της σύνταξής του. - Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα που εν γένει προκύπτουν κατά τη διαδικασία απονομής της σύνταξης. - Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. - Υποβολή ενστάσεων για επίλυση νομικών ζητημάτων ή και προσφυγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου απαιτείται σε όλους τους βαθμούς της πολιτικής και διοικητικής δικονομίας.
Κύπρου 56, 1ος όροφος, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο -
 • Συνταξιοδοτικό Δίκαιο -
 • Δημόσιο Δίκαιο -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Αστικό Δίκαιο

Εξ αποστάσεως ραντεβού (όταν δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία σας στο γραφείο μας) πραγματοποιείται μέσω skype ή τηλεφωνικά, ύστερα από αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων - εγγράφων σας.

Γ. Ζωγράφου 82, Ζωγράφος, 15772, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Τραπεζικό Δίκαιο – Ρύθμιση οφειλών (Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - κόκκινα δάνεια, Δικαστικές και εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες, Διαταγές πληρωμής - ανακοπές κ.λπ.) -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια - Οικογενειακές διαφορές - Επιμέλεια ανηλίκων - Επικοινωνία γονέων και τέκνων, Προσβολή πατρότητας, αναγνώριση πατρότητας) -
 • Ακίνητα (Έλεγχοι Τίτλων, Μεταβιβάσεις, Δωρεές, Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων) -
 • Κτηματολόγιο (Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, Διορθώσεις, Υποβολή Ενστάσεων) -
 • Μισθώσεις (Ιδιωτικά συμφωνητικά επαγγελματικών και αστικών μισθώσεων, Μισθωτικές διαφορές - Εξώσεις - Διαταγές απόδοσης μισθίου) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (Δημοσίευση διαθηκών - Κληρονομητήρια - Αποδοχές κληρονομίας, αποποιήσεις ανηλίκων κ.λπ.) -
 • Τροχαία ατυχήματα (Αγωγές διεκδίκησης αποζημιώσεων από αυτοκινητικά ατυχήματα) -
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά -
 • Ασφαλιστικά μέτρα -
 • Εταιρείες – Σωματεία -
 • Επικυρώσεις – μεταφράσεις
Βουρβάχων 11, άνωθεν Goody's, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, Διατροφή, Επιμέλεια, Αναγνώριση / Προσβολή Πατρότητας, Υιοθεσία κ.λπ.) -
 • Εμπράγματο Δίκαιο -
 • Κληρονομικό Δίκαιο -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Διοικητικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο Αλλοδαπών -
 • Τροχαία Ατυχήματα -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Μισθωτικές Διαφορές -
 • Διαταγές Πληρωμής -
 • Έρευνες σε κτηματολόγιο και υποθηκοφυλακείο -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά -
 • Σύνταξη εξωδίκων -
 • Μεταφράσεις όλων των κατηγοριών εγγράφων (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά) -
 • Διερμηνείες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά) -
 • Επικυρώσεις Εγγράφων -
 • ΑΣΕΠ -
 • Επίσημες Μεταφράσεις
Πατησίων 154, 28ης Οκτωβρίου, Αθήνα, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Ασχολούμαστε κυρίως με υπερχρεωμένα νοικοκυριά (επικοινωνία με τις τράπεζες και προσπάθεια επίλυσης των διαφορών με συμβιβασμό, σύνταξη της αίτησης και κατάθεση αυτής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων, πλήρης καθοδήγηση των εντολέων μέχρι την επίλυση της διαφοράς), διαζύγια (συναινετικά και κατ’ αντιδικίαν), επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία με τέκνα, προσβολές πατρότητας, υιοθεσίες, μισθώσεις ακινήτων (σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, προστασία μισθωτή – εκμισθωτή, εξώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου), διαταγές πληρωμής, αγοραπωλησίες, έλεγχος τίτλων στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, καταστατικά ίδρυσης/λύσης εταιρειών, τροποποιήσεις, αυτοκινητικές διαφορές, μεταφράσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Ιπποκράτους 7, 7ος Όροφος - Γραφείο 11, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων -
 • Αστικό δίκαιο -
 • Εργατικό δίκαιο -
 • Εμπορικό δίκαιο -
 • Εταιρείες -
 • Κληρονομικά -
 • Οικογενειακό δίκαιο -
 • Ποινικό δίκαιο -
 • Ρύθμιση οφειλών -
 • Σωματείο -
 • Τροχεία ατυχήματα -
 • Δίκαιο αλλοδαπών -
 • Διοικητικό δίκαιο
Ίωνος 2, Βέροια, 59132, ΗΜΑΘΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Αστικό Δίκαιο

 • Εμπράγματο -
 • Κληρονομικό -
 • Ενοχικό Εμπορικό Δίκαιο  -
 • Πιστωτικοί Τίτλοι -
 • Εταιρείες Φορολογικό Δίκαιο Διοικητικό Δίκαιο -
 • Προσφυγές & Αιτήσεις (ακυρώσεις κατά αποφάσεων της διοίκησης) -
 • Αγωγές -
 • Αιτήσεις Αναστολής (κατά αποφάσεων της διοίκησης)

Μισθώσεις (κατοικίας - επαγγελματικές) - Απαλλοτριώσεις - Πνευματική ιδιοκτησία - Αυτοκίνητα - Ποινικό Δίκαιο - Οικονομικά Αδικήματα - Κτηματολόγιο - Κτηματογράφηση ακινήτων

Θεοδώρου Πουλίδου 10, Καβάλα, 65201, ΚΑΒΑΛΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποβολή προσφοράς σε ηλεκτρονική δημοπρασία τόσο για έργα όσο και για προμήθειες. Επίσης τη συγκέντρωση δικαιολογητικών σε όλα τα στάδια (προσφοράς/κατακύρωσης), την υποβολή ενστάσεων στην ΑΕΠΠ ή την απαιτούμενη προσφυγή στα δικαστήρια, καθώς και τη νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης υποθέσεις διαζυγίων, κληρονομιές, ακίνητα, κτηματολόγιο, εμπράγματο και κληρονομικό δίκαιο, εν γένει αστικό δίκαιο, μισθώσεις, αυτοκινητιστικά, αγωγές αποζημιώσεων, διαταγές πληρωμής, εμπορικό δίκαιο, δίκαιο αλλοδαπών.
Ιωανν. Σούτσου 8, Αθήνα, 11474, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες στους περισσότερους τομείς του δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση ενδεικτικώς στους ακόλουθους:

 • Ποινικό Δίκαιο: οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, , απάτη, απιστία, χρηματιστηριακά αδικήματα, φορολογικό ποινικό δίκαιο), ιατρική αμέλεια, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία κ.α.), της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, της τιμής, της σεξουαλικής ελευθερίας, εγκλήματα περί την υπηρεσία, περί τα υπομνήματα, ηλεκτρονικό έγκλημα. -
 • Οικογενειακό δίκαιο. Διαζύγιο συναινετικό ή κατ’ αντιδικίαν, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα τέκνα. -
 • Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρίες – Δίκαιο Αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές) – Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. -
 • Κληρονομικό Δίκαιο. -
 • Εμπράγματο Δίκαιο (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, συμβόλαια κ.α.) -
 • Αυτοκίνητα - τροχαία ατυχήματα -
 • Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.
Ελ. Βενιζέλου & Λ. Μαραθώνος 52, όπισθεν καταστήματος Eurobank, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα της δικηγορίας, αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, διοικητικό και φορολογικό δίκαιο. Εξειδικευόμαστε ιδίως σε θέματα τραπεζικά (διαταγές πληρωμής, προσημειώσεις, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής κ.τ.λ.), μισθώσεων, ακινήτων (έλεγχος τίτλων, συμβόλαια, εργολαβικά, κτηματολόγιο κ.λπ.), κτηματολογίου (ενστάσεις, διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων κ.τ.λ.), φορολογικά (ενδικοφανείς προσφυγές, προσφυγές κ.τ.λ.), πτωχεύσεις, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, σε οικογενειακές διαφορές (διαζύγια, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κ.τ.λ.), σε διαφορές που αφορούν κληρονομικά δικαιώματα (προσβολή διαθήκης, προστασία νόμιμης μοίρας κ.τ.λ.), σε εργατικές διαφορές (αξιώσεις για υπερωρίες, μισθούς υπερημερίας, αποζημίωση κ.τ.λ), σε αυτοκινητικές διαφορές - τροχαία, σε εταιρείες (συστάσεις, λύσεις κ.τ.λ.).
Κνωσσού 18, Αθήνα - Άνω Πατήσια, 11253, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Εμπράγματο Δίκαιο -
 • Νομικός έλεγχος -
 • Κτηματολογικές Εγγραφές -
 • Δίκαιο Αλλοδαπών -
 • Ιθαγένειες -
 • Πολιτογραφήσεις -
 • Μεταφράσεις -
 • Επικυρώσεις -
 • Συμβουλευτική Δικηγορία
Σίνα 38, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Σήματα -
 • Κοινοτικό Σήμα -
 • Εθνικό Σήμα -
 • Κατοχύρωση Σήματος -
 • Ανακοπή κατά σήματος -
 • Πνευματική Ιδιοκτησία -
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός -
 • Εταιρείες, Συμβάσεις -
 • Τραπεζικές Διαφορές - (ρύθμιση οφειλών, ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής) -
 • Διαμεσολάβηση -
 • Προσβολή Προσωπικότητας -
 • Συκοφαντική Δυσφήμιση -
 • Ακίνητα -
 • Golden Visa -
 • Νομικός Έλεγχος για Αγοραπωλησία Ακινήτων -
 • Μισθώσεις -
 • Οικογενειακό - (διαζύγιο, επιμέλεια, προσβολή πατρότητας, σύμφωνο συμβίωσης) -
 • Εκουσία Δικαιοδοσία - (αποποίηση ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, αλλαγή ονόματος) -
 • Διαφορές Συνιδιοκτητών -
 • Κληρονομικό Δίκαιο - (νόμιμη μοίρα, διαθήκη, κληρονομητήριο) -
 • Ποινικό Δίκαιο
Μεραρχίας Χ. 7, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους εξής τομείς: - Δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων - Φορολογικό Δίκαιο - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Υπηρεσιών, Προμηθειών. (προετοιμασία φακέλου συμμετοχής, ενστάσεις, προσφυγές κ.λπ.) - Ποινικό Δίκαιο - Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διατροφή, αγωγή αποκτημάτων) - Εμπράγματο Δίκαιο - Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (έργου, εργασίας, μισθώσεων) Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Προμηθειών. - Ποινικό Δίκαιο - Η μακρόχρονη δραστηριότητα του γραφείου μας με τα ζητήματα του κοινού ποινικού δικαίου αλλά και η εξειδικευμένη γνώση των συνεργατών μας στο ποινικό και φορολογικό δίκαιο, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους εντολείς μας, που εμπλέκονται σε υποθέσεις ποινικού δικαίου που απαιτούν ειδικότερη γνώση στον χειρισμό τους. - Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων - Αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη των εντολέων μας που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα είτε ως δράστες είτε ως θύματα τόσο στη διαδικασία που αφορά στην ποινική δίκη όσο και στην έγερση αγωγών αποζημίωσης για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από αυτά.
Σταδίου 61, 6ος όροφος, Αθήνα - Ομόνοια, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές
 • Δικηγόρος οικογενειακού δικαίου -
 • Διαζύγια αντιδικία συναινετικά -
 • Οικογενειακές διαφορές -
 • Διατροφές - Επιμέλεια τέκνων -
 • Οικογενειακή διαμεσολάβηση -
 • Διαμεσολάβηση -
 • Δικαστική συμπαράσταση -
 • Ενοχικό δίκαιο -
 • Εμπράγματο δίκαιο -
 • Κληρονομικό δίκαιο -
 • Ναυτικό δίκαιο -
 • Σύμφωνο συμβίωσης
Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Διαζύγιο συναινετικό και κατ' αντιδικία -
 • Επιμέλεια - Επικοινωνία τέκνου -
 • Διατροφή ανηλίκου -
 • Αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς -
 • Άδεια αποποίησης ανηλίκου -
 • Ακίνητα -
 • Μεταβιβάσεις -
 • Κτηματολόγιο -
 • Διαταγή πληρωμής -
 • Μισθωτικές διαφορές -
 • Κοινόχρηστα πολυκατοικιών -
 • Αποζημιώσεις -
 • Τροχαία -
 • Ρυθμίσεις δανείων -
 • Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί -
 • Μεταφράσεις-επικυρώσεις

- Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του covid-19 και προς απόλυτη διασφάλιση της υγείας όλων, παρέχεται από το δικηγορικό μου γραφείο η δυνατότητα ραντεβού εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση απλών και κατανοητών ηλεκτρονικών μέσων.

Χαριλάου Τρικούπη 59, Κομοτηνή, 69100, ΡΟΔΟΠΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Start-up Companies, go-legal step by step (Νεοφυείς Επιχειρήσεις) (Σύσταση Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών, Ενδοεταιρικές Συμφωνίες, Εταιρικές συμβάσεις (επισκόπηση, συμβουλευτική, συγγραφή), νομική υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων καθ'όλη την διάρκεια λειτουργίας τους, νομικός έλεγχος και υποστήριξη τακτικών marketing -
 • Compliance management: Δίκαιο των Τεχνολογιών και του Ίντερνετ (περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες: παροχή συμβουλών και νομικό πλαίσιο κατασκευής και χρήσης ιστοσελίδων, προσμαρμοσμένη συγγραφή όρων χρήσης, δήλωσης απορρήτου, δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κλπ) ηλεκτρονικό εμπόριο, πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και ανταγωνισμός, κοινωνικά δίκτυα, GDPR) -
 • Δίκαιο e-commerce (Ηλεκτρονικό Εμπόριο), Προστασία επιχειρήσεων και καταναλωτή στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές, Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω διαδικτύου, Ηλεκτρονικές πληρωμές για αγορά προϊόντων-υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου -
 • Διάγνωση πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, κατοχύρωση Σήματος (σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο) -
 • Ιατρικό δίκαιο -Δίκαιο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ivf). -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία, δικαστική επιδίωξη διατροφής, αναγνώριση / προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση).
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Στην ενότητα Δικηγόροι Δικηγορικά Γραφεία σε Ελλάδα θα βρεις δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία & εταιρείες δικηγόρων για υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ασφαλιστικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου. Κάθε δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι για διαζύγια, κληρονομιές, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ποινικά, αστικά, μηνύσεις, αγωγές και διαθήκες σε Ελλάδα είναι στη διάθεσή σου.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις