Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Δικηγόροι - Δικηγορικά Γραφεία Ελλάδα

: 15.167 αποτελέσματα
Ακαδημίας 81, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Διαπιστευμένη διαμεσολάβηση - Ληξιαρχείο - Σχολική διαμεσολάβηση - Ακίνητα- Συμβόλαιο - Μισθώσεις ακινήτων - Κτηματολόγιο - Αποδοχή κληρονομιάς - Ενοχικό δίκαιο - Εμπορική διαμεσολάβηση - Οικογενειακή διαμεσολάβηση - Τραπεζική διαμεσολάβηση - Οικογενειακό δίκαιο - Διαμεσολάβηση - Κληρονομικό δίκαιο - Εμπράγματα δίκαιο - Αστικό δίκαιο, διαζύγια - Διατροφές - Αυτοκίνητα - Διαθήκες
Χάρητος 3, Αθήνα - Κολωνάκι, 10675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Τομείς δικαίου που καλύπτονται:

 • Ποινικό Δίκαιο: οικονομικό έγκλημα, ιατρική αμέλεια, περιουσιακά αδικήματα, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, απάτη, ηλεκτρονικό έγκλημα, ληστεία, ενδοοικογενειακή βία κ.λπ. -
 • Τροχαία Ατυχήματα – Αποζημιώσεις -
 • Ναυτικά ατυχήματα – Αποζημιώσεις -
 • Οικογενειακό Δίκαιο: έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικία, επιδίκαση διατροφής τέκνου ή/και συζύγου, ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου, παρένθετη μητρότητα κ.λπ. -
 • Κληρονομικό Δίκαιο: δημοσίευση διαθήκης, αποποιήσεις, διαφορές μεταξύ κληρονόμων -
 • Ασφαλιστικά Μέτρα -
 • Εμπορικό Δίκαιο: εμπορικά σήματα, GDPR, Δίκαιο Εταιρειών, αξιόγραφα κ.λπ. -
 • Ακίνητα: μισθώσεις, έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, Κτηματολόγιο κ.λπ. -
 • Golden Visa -
 • Συμβουλευτική Δικηγορία
Σόλωνος 41 & Ομήρου, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία (προστασία σημάτων, εφευρέσεων, προστασία κατά αθέμιτου ανταγωνισμού), εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο, -
 • Εταιρικό δίκαιο (άσκηση εταιρικών δικαιωμάτων, προσβολή αποφάσεων εταιρείας, προστασία μετόχων μειοψηφίας) -
 • Δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων και αντιμετώπιση υπερχρέωσης (άρθρο 99), τραπεζικό και χρηματοδοτικό δίκαιο -
 • Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων (εμπορική αντιπροσωπεία, εμπορική διανομή, franchising, leasing, μισθωτικές συμβάσεις), -
 • Διοικητικό και Δημόσιο δίκαιο (ελεγκτικό συνέδριο, δημόσιες συμβάσεις, υπόλογοι δημοσίου, πολεοδομία και ρυμοτομία, τελωνειακό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο κ.α.).
Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω -
 • Σύμβουλος Πτώχευσης -
 • Διαχειριστής Αφερεγγυότητας -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Εκκαθαριστής -
 • Δικηγόρος 4738/2020
Κύπρου 56, 1ος όροφος, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο -
 • Συνταξιοδοτικό Δίκαιο -
 • Δημόσιο Δίκαιο -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Αστικό Δίκαιο

Εξ αποστάσεως ραντεβού (όταν δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία σας στο γραφείο μας) πραγματοποιείται μέσω skype ή τηλεφωνικά, ύστερα από αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων - εγγράφων σας.

Ανδρονίκου Εμμανουήλ 1, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό, Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο Δίκαιο: - Αναλαμβάνονται υποθέσεις που αφορούν το σύνολο των κανόνων και εκφάνσεων του Αστικού Δικαίου, όπως θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, καθώς και διαφορές που ανακύπτουν από τις ενοχικές σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται σε συμβάσεις ενοχικής φύσεως (αγοραπωλησίες, μισθώσεις, δάνεια, δωρεές κ.λπ.).

 • Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχονται νομικές συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

 • Διοικητικό και Ποινικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο: Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το σύνολο των κανόνων του Δημοσίου Δικαίου.

 • Ποινικό Δίκαιο

Επίσης, αναλαμβάνονται μεταφράσεις κειμένων, νομικών και μη, από την αγγλική γλώσσα προς την ελληνική και αντίστροφα.

Ηρακλείου 40, 5ος όροφος, Νέα Σμύρνη - Άνω Νέα Σμύρνη, 17124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Δικηγόρος οικογενειακού δικαίου -
 • Διαζύγια αντιδικία συναινετικά -
 • Οικογενειακές διαφορές -
 • Διατροφές - Επιμέλεια τέκνων -
 • Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου -
 • Εμπράγματο Δίκαιο -
 • Δικαστική συμπαράσταση -
 • Ενοχικό δίκαιο -
 • Εμπράγματο δίκαιο -
 • Κληρονομικό δίκαιο -
 • Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος -
 • Σύμφωνο συμβίωσης
Σάββα Λαζαρίδη 6, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές
 • Ενοχικό Δίκαιο (διεκδίκηση κάθε είδους αξίωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, μισθώσεις, συμβάσεις κάθε είδους, αυτοκίνητα, προστασία καταναλωτή) -
 • Εργατικό Δίκαιο (καταγγελία συμβάσεως εργασίας, άκυρη απόλυση, αξιώσεις για δεδουλευμένους μισθούς, αποζημίωση απόλυσης, εργατικό ατύχημα, ομαδικές απολύσεις, δανεισμός εργαζομένων) -
 • Εμπράγματο Δίκαιο (έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, διανομή, διαδικασίες κτηματολογίου, απαλλοτρίωση) -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (ρύθμιση σχέσεων κατά τη διάσταση, διαζύγιο, διατροφή, προσβολή πατρότητας & αναγνώριση πατρότητας τέκνου) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή κληρονομιάς, κληροδοτήματος, αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσίας, κοινωνία κληρονόμων) -
 • Εμπορικό Δίκαιο & Δίκαιο Εταιριών (σύσταση νομικών προσώπων [σωματεία, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ], νομικός έλεγχος εταιρειών για εξαγορά, συγχώνευση, μετασχηματισμό κ.λπ., παράσταση σε συνελεύσεις και τήρηση πρακτικών, αύξηση και μείωση κεφαλαίου, συμβάσεις franchising, leasing, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, αξιόγραφα, ανταγωνισμός, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία) -
 • Δίκαιο της Ενέργειας (άδεια παραγωγής, μεταβιβάσεις έργων, απαιτήσεις παραγωγών ενέργειας)
Θερμοπυλών 50, Αιγάλεω, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου, Ασφαλιστικά μέτρα και τακτικές αγωγές διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων. Αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας. Αγωγές διεκδίκησης των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου. -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη): Σύνταξη και κατάθεση εμπεριστατωμένων αιτήσεων για υπαγωγή στον ν. 3869/2010, (Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση εφέσεων επί των πρωτόδικων υποθέσεων. -
 • Τραπεζικό Δίκαιο: Ρυθμίσεις δανείων με τις τράπεζες. Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης. Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης διαταγών πληρωμής. -
 • Αυτοκινητικά (Τροχαία Ατυχήματα): Αγωγές αποζημίωσης. Παράσταση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων. -
 • Μισθώσεις: Αγωγές εξώσεων. Αγωγές καταβολής μισθωμάτων. Σύνταξη μισθωτηρίων. Διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου. -
 • Κληρονομικό Δίκαιο: Δημοσίευση διαθηκών. Έκδοση κληρονομητηρίου. Κατάθεση αιτήσεων αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής επ'ωφελεία απογραφής. -
 • Ακίνητα: Έλεγχοι τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο. Έλεγχος και μελέτη συμβολαίων. Εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης. Αγωγές και αιτήσεις ενώπιον του δικαστηρίου για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών. Υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον κτηματολογικού γραφείου. -
 • Ενοχικό Δίκαιο: Αγωγές αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας. -
 • Ποινικό Δίκαιο. -
 • Επικυρώσεις.
Ερμού 2, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Ποινικό Δίκαιο - Όλες οι υποθέσεις Ποινικού Δικαίου πλημμελημάτων και κακουργημάτων, όπως εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησίας, κατά της σωματικής ακεραιότητας, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, κατά περιουσιακών αγαθών, ατομικού απορρήτου, εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια, εγκλήματα ναρκωτικών, συκοφαντική δυσφήμιση, ενδοοικογενειακή βία. Νομική στήριξη σε όλα τα στάδια Ποινικής διαδικασίας, υπεράσπιση, υποστήριξη κατηγορίας, συγχωνεύσεις / δοσοποίηση ποινών, κάθε είδους αιτήσεις (αποφυλάκιση, αναστολή εκτέλεσης ποινής) -
 • Δίκαιο Αλλοδαπών-Χορήγηση-Ανανέωση αδειών διαμονής -
 • Τροχαία ατυχήματα -
 • Ιατρικά Σφάλματα -
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων-τροχαία, Ιατρική αμέλεια, προσβολή προσωπικότητας -
 • Οικογενειακό Δίκαιο-Διαζύγια, επιμέλεια ανηλίκων τέκνων, θέματα επικοινωνίας, υιοθεσίες, αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση -
 • Εμπράγματο δίκαιο - μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, Έλεγχος Τίτλων -
 • Κτηματολόγιο-δηλώσεις ιδιοκτησίας-ενστάσεις - αντιρρήσεις-διορθώσεις -
 • Κληρονομικά-αποδοχή-αποποίηση κληρονομίας, δημοσίευση διαθήκης -
 • ΑΣΕΠ – Πλήρη διεκπεραίωση της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, την συμπλήρωση του μητρώου χρήστη, τη συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, την υποβολή ενστάσεων κατά προσωρινών αποτελεσμάτων και, εν τέλει, τη δικαστική προσφυγή κατά των οριστικών -
 • ΔΟΑΤΑΠ – Μετάφραση, επικύρωση, κατάθεση, αναγνώριση Τίτλων Σπουδών
Κεδρηνού 3-7, Αθήνα - Γκύζη, 11475, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το Δικηγορικό γραφείο του Εργατολόγου Γεωργίου Κουτσούκου παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε άτομα και επιχειρήσεις, με εξειδίκευση στους Τομείς του Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού και Εργατικού Δικαίου.

Ασφαλιστικό/Συνταξιοδοτικό δίκαιο - Το Δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει:

 • Την πλήρη καταμέτρηση των ενσήμων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ -
 • Την παροχή συμβουλευτικής σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ σχετικά με τις προϋποθέσεις άμεσης θεμελίωσης του δικαιώματός τους σε συνταξιοδότηση -
 • Την πλήρη προετοιμασία και διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ -
 • Τη σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις -
 • Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων,

- Εργατικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει:

 • Την παροχή συμβουλευτικής -
 • Την εκπροσώπηση ατόμων και Εταιρειών/Επιχειρήσεων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) -
 • Την εξωδικαστική επίλυση διαφορών Εργατικού Δικαίου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων -
 • Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων -
 • Την ενδελεχή εξέταση των συμβάσεων εργασίας (contract template scanning) του προσωπικού της επιχείρησης.
Λ. Ηρακλείου 330, Νέα Ιωνία, 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Ποινικό Δίκαιο:

 • Οικονομικό Έγκλημα (χρέη προς το δημόσιο, επιταγές, πλαστογραφία, εικονικά τιμολόγια κ.α.) -
 • Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας ( κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, απάτη, εκβίαση) -
 • Εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας (ανθρωποκτονίες, βαριές σωματικές βλάβες). -
 • Εγκλήματα κατά της τιμής (συκοφαντική δυσφημίση, εξύβριση κ.α).

Αστικό Δίκαιο:

 • Τροχαία ατυχήματα -
 • Μισθώσεις: κατοικίας κι επαγγελματικές. -
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια τέκνων, Δικαστική Συμπαράσταση, Προσβολή πατρότητας. -
 • Εμπράγματο Δίκαιο: Αγοραπωλησίες Ακινήτων, Έλεγχοι Τίτλων, Κτηματολόγιο, Διεκδικητικές Αγωγές. -
 • Διαφορές Συνιδιοκτητών: Κοινόχρηστες Δαπάνες, Παραβίαση κανονισμού πολυκατοικίας, Ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης. -
 • Κληρονομικό Δίκαιο: Νομιμοποίηση κληρονόμων, αγωγές περί κλήρου, αγωγές νόμιμης μοίρας -
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια τέκνων, Δικαστική Συμπαράσταση, Προσβολή πατρότητας. -
 • Εμπράγματο Δίκαιο: Αγοραπωλησίες Ακινήτων, Έλεγχοι Τίτλων, Κτηματολόγιο, Διεκδικητικές Αγωγές. -
 • Προστασία Προσωπικότητας και Προσωπικών Δεδομένων.
Λυκαβηττού 18, Αθήνα - Κολωνάκι, 10673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Διαζύγια -
 • Διατροφές - Επιμέλεια Τέκνων -
 • Κληρονομίες -
 • Αγωγές Εμπραγμάτου, Κληρονομικού και Εργατικού Δικαίου -
 • Τροχαία -
 • Κτηματολόγιο -
 • Δασικοί Χάρτες -
 • Αγοραπωλησίες - Έλεγχος Τίτλων -
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων -
 • Εργολαβίες -
 • Αντιπαροχές -
 • Μισθώσεις Ακινήτων -
 • Φορολογικές και Ασφαλιστικές Προσφυγές - Ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης ΚΕΔΕ - Ακυρωτικές Διαφορές -
 • Εμπορικές Εταιρείες - Εμπορικά Σήματα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός -
 • Μεταφράσεις -
 • Διερμηνείες -
 • Επικυρώσεις
Συβρισσαρίου 28-30, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αγοραπωλησίες, Συμβόλαια Ακινήτων -
 • Δημόσιες Συμβάσεις, Ενδικοφανείς – Προδικαστικές Προσφυγές, Ενστάσεις -
 • Κτηματολόγιο, Αγωγές Κτηματολογίου, Διορθώσεις Εγγραφών -
 • Οικογενειακό Δίκαιο, Αναγνώριση – Προσβολή Πατρότητας, Υιοθεσία -
 • Διαζύγιο, Διατροφές, Επιμέλεια Τέκνων, Αποκτήματα -
 • Μισθώσεις Αστικές - Εμπορικές -
 • Διαταγές Πληρωμής και Απόδοσης -
 • Διεκδίκηση Απαιτήσεων, Αναγκαστική Εκτέλεση, Πλειστηριασμοί -
 • Διαφορές συνιδιοκτητών -
 • Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις -
 • Εταιρικό Δίκαιο, Σύσταση Εταιριών, Τροποποίηση – Εναρμόνιση Καταστατικών -
 • Σύσταση – Παρακολούθηση Αθλητικών και άλλων Σωματείων -
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Φορολογίας, Προσφυγές, Ανακοπές -
 • Κληρονομικό Δίκαιο, Διαθήκες, Διεκδίκηση Νόμιμης Μοίρας -
 • Εμπορικά σήματα – ευρεσιτεχνίες -
 • Ρύθμιση οφειλών
Πολυτεχνείου 17Α, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες αναφορικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές ιδιωτικών επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση εταιρειών με σκοπό την εξυγίανσή τους καθώς και διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης. - Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση επενδυτών και επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο και από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου, για την οργάνωση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. - Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ) -
 • Γραμματειακή υποστήριξη των εταιρικών οργάνων – τήρηση των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων -
 • Αυξήσεις, μειώσεις και αναδιανομή μετοχικού κεφαλαίου. -
 • Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων -
 • Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των εταιρειών -
 • Ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής ευθύνης -
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών -
 • Δικαιώματα και ευθύνη της διοίκησης Συμμόρφωση προς το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
Μητροπόλεως 44, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Διοικητικό - δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο -
 • Στρατιωτικό δίκαιο - στρατολογική νομοθεσία -
 • Ποινικό δίκαιο -
 • Οικογενειακό δίκαιο - αστικό δίκαιο -
 • Ιατρικό δίκαιο -
 • Ελληνογερμανικά νομικά ζητήματα
Χρ. Καραμουρτζούνη 34, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Νομιμότητα αποφάσεων - δίκαιο εργαζομένων ΟΤΑ - πειθαρχικό δίκαιο αιρετών και εργαζομένων - δημοτικές επιχειρήσεις, δημόσιες συμβάσεις δήμων και περιφερειών κ.λπ. - Διοικητικό Δίκαιο - Υπαλληλικό - πειθαρχικό δίκαιο- δημόσιες συμβάσεις κ.λπ. - Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος - Δασικό - πολεοδομικό - χωροταξικό δίκαιο - αιγιαλός παραλία- διαχείριση αποβλήτων κ.λπ. - Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - ελαττωματικά προϊόντα- δικαιώματα χρηστών κοινωφελών υπηρεσιών κ.λπ. - Ιδιοκτησιακό Δίκαιο - Κτηματολόγιο- έλεγχος τίτλων - απαλλοτριώσεις - μισθώσεις -κληρονομικό δίκαιο - εμπράγματο δίκαιο - Συνεταιριστικό - Σωματειακό - Δίκαιο Αναγνώριση σωματείων - ίδρυση συνεταιρισμών - τροποποίηση καταστατικού κ.λπ. - Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Συντάξεις - απαιτήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία - Εταιρικό Δίκαιο - Δίκαιο εμπορικών επιχειρήσεων - ανώνυμων εταιριών - κοινωνικών επιχειρήσεων - Οικογενειακό - Κληρονομικό Δίκαιο
Στρατηγού Καλλάρη 28, Κερατσίνι - Αμφιάλη, 18757, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται στα εξής:

 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Εμπορικό Δίκαιο
Χατζηδημητρίου 4, Γιαννιτσά, 58100, ΠΕΛΛΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Οικογενειακό δίκαιο - Συναινετικά διαζύγια - Διαζύγια με αντιδικία - Διατροφές - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Κτηματολόγιο, Έλεγχος τίτλων, Συμβόλαια αγοραπωλησίας, Προσημειώσεις – Εξαλείψεις - Κληρονομικά (κληρονομητήρια, διαθήκες, αποδοχές-αποποιήσεις κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου κ.λπ) - Χρησικτησία - Εξαλείψεις δανείων - Μεταφράσεις όλων των εγγράφων σε όλες τις γλώσσες
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Διαζύγια -
 • Διατροφές -
 • Επιμέλεια τέκνων -
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Συντάξεις -
 • Κληρονομικά -
 • Μεταφράσεις πτυχίων -
 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας -
 • Φορολογικά θέματα -
 • Θέματα κτηματολογίου
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Στην ενότητα Δικηγόροι Δικηγορικά Γραφεία σε Ελλάδα θα βρεις δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία & εταιρείες δικηγόρων για υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ασφαλιστικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου. Κάθε δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι για διαζύγια, κληρονομιές, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ποινικά, αστικά, μηνύσεις, αγωγές και διαθήκες σε Ελλάδα είναι στη διάθεσή σου.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις