Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Δικηγόροι - Δικηγορικά Γραφεία Ελλάδα

: 15.364 αποτελέσματα
Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Διαζύγιο συναινετικό και κατ' αντιδικία -
 • Επιμέλεια - Επικοινωνία τέκνου -
 • Διατροφή ανηλίκου -
 • Αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς -
 • Άδεια αποποίησης ανηλίκου -
 • Ακίνητα -
 • Μεταβιβάσεις -
 • Κτηματολόγιο -
 • Διαταγή πληρωμής -
 • Μισθωτικές διαφορές -
 • Κοινόχρηστα πολυκατοικιών -
 • Αποζημιώσεις -
 • Τροχαία -
 • Ρυθμίσεις δανείων -
 • Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί -
 • Μεταφράσεις-επικυρώσεις

- Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του covid-19 και προς απόλυτη διασφάλιση της υγείας όλων, παρέχεται από το δικηγορικό μου γραφείο η δυνατότητα ραντεβού εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση απλών και κατανοητών ηλεκτρονικών μέσων.

Ακαδημίας 81, 1ος όροφος, Αθήνα, 10677, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Δικηγόρος οικογενειακού δικαίου -
 • Διαζύγια αντιδικία συναινετικά -
 • Οικογενειακές διαφορές -
 • Διατροφές - Επιμέλεια τέκνων -
 • Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου -
 • Εμπράγματο Δίκαιο -
 • Δικαστική συμπαράσταση -
 • Ενοχικό δίκαιο -
 • Εμπράγματο δίκαιο -
 • Κληρονομικό δίκαιο -
 • Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος -
 • Σύμφωνο συμβίωσης
Σόλωνος 134, Αθήνα - Εξάρχεια, 10677, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σωματεία, Διαφορές Ιδιοκτητών Οροφοκτησίας) -
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διαζύγια Συναινετικά και κατ΄Αντιδικία, Διατροφές, Επιμέλεια, Επικοινωνία, Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης) -
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δημοσίευση διαθηκών, Αποδοχή, Αποποίηση κληρονομιάς, Μέμψη άστοργης δωρεάς, Αγωγή περί κλήρου, Κληρονομητήρια) -
 • ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Σύνταξη μισθωτηρίων, Διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, Διαδικασία έξωσης) -
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Έλεγχοι Τίτλων, Μεταβιβάσεις, Δωρεές, Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών) -
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σύσταση - Μετατροπή - Λύση εταιρειών, Πρακτικά ΓΣ και ΔΣ, Εταιρικές Αγωγές, Μ Α) -
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σήματα, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Κατοχύρωση domain names, Εμπορικές Συμβάσεις) -
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, Αποζημίωση απόλυσης) -
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ -
 • ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4469/2017 -
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, Διορθώσεις, Υποβολή Ενστάσεων) -
 • ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Άδειες παραμονής, Αιτήσεις πολιτογράφησης, Αιτήσεις ασύλου) -
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Υπαλληλικό, Πολεοδομικό, Φορολογικό - δημοτική και κοινοτική φορολογία, Αστική ευθύνη δημοσίου) -
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
26ης Οκτωβρίου 26, Έμπροσθεν Δικαστηρίων, Κτίριο Θέμις, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Εξειδίκευση στο δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων
Αμερικής 15, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εργατικό Δίκαιο (διεκδικήσεις αποζημίωσης απόλυσης, δεδουλευμένων, υπερωριών, μισθών υπερημερίας, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, εσφαλμένη μισθολογική κατάταξη στο δημόσιο κ.α.), -
 • Διοικητικό Δίκαιο (προσφυγές κατά διοικητικών προστίμων και αποφάσεων, προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων, αγωγές αποζημίωσης), -
 • ΑΣΕΠ, Προκηρύξεις θέσεων (αιτήσεις – ενστάσεις- προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια), -
 • Ασφαλιστικές-Συνταξιοδοτικές υποθέσεις (καταμέτρηση ενσήμων, έλεγχος κατοχύρωσης/θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,Δημόσιο), υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης, επίλυση διοικητικών διαφορών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων), -
 • Μισθώσεις (ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, διαταγές απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, εξώσεις, εξώδικες οχλήσεις), -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων και τέκνων κ.α.), -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (ακύρωση διαθηκών, διαφορές ιδιοκτητών ορόφων κ.α), -
 • Εμπράγματο Δίκαιο (ακύρωση αγοραπωλησίας, γειτονικό δίκαιο, διαφορές ιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων), -
 • Διενέργεια ελέγχων τίτλων ακίνητης περιουσίας και έρευνα δικαιωμάτων στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο, -
 • Εμπορικό Δίκαιο (διεκδίκηση αποζημίωσης από τιμολόγια, ακάλυπτες επιταγές κ.α.).
Μαιζώνος 124, Κέντρο, 3ος όροφος, Πάτρα, 26222, ΑΧΑΪΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού, εκκλησιαστικού δικαίου, Παραστάσεις σε Δικαστήρια - Αυτόφωρα -
 • Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας - Παραστάσεις σε συμβόλαια -
 • Επίσημες μεταφράσεις - Επικυρώσεις - Προκηρύξεις - Ενστάσεις
Βαρνάβα Μ. 11, Κατερίνη, 60100, ΠΙΕΡΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, διαφορές με ακίνητα, αγοραπωλησίες, μισθώσεις, οικογενειακό, διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια, κληρονομικό, διαθήκες, αυτοκινητιστικά ατυχήματα - τροχαία, τραυματισμοί, αποζημιώσεις, αδικοπραξίες, ασφαλιστικά μέτρα, διαταγές πληρωμής, συμβόλαια, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο κ.λπ.) -
 • Έλεγχοι τίτλων (Έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο κ.λπ.) -
 • Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρείες, σύσταση, τροποποίηση, πτώχευση, Αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κ.λπ.) -
 • Ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο επιχειρήσεων -
 • Ακίνητα (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, διαχείριση ακίνητης περιουσίας) -
 • Αυτοκινητιστικές διαφορές -
 • Τουριστικό δίκαιο -
 • Δίκαιο διαδικτύου -
 • Δίκαιο Εταιρειών Ανώνυμες Εταιρείες και Ε.Π.Ε.
Ακαδημίας 81, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Διαπιστευμένη διαμεσολάβηση - Ληξιαρχείο - Σχολική διαμεσολάβηση - Ακίνητα- Συμβόλαιο - Μισθώσεις ακινήτων - Κτηματολόγιο - Αποδοχή κληρονομιάς - Ενοχικό δίκαιο - Εμπορική διαμεσολάβηση - Οικογενειακή διαμεσολάβηση - Τραπεζική διαμεσολάβηση - Οικογενειακό δίκαιο - Διαμεσολάβηση - Κληρονομικό δίκαιο - Εμπράγματα δίκαιο - Αστικό δίκαιο, διαζύγια - Διατροφές - Αυτοκίνητα - Διαθήκες
Πλ. Ελευθερίας 5, Χανιά, 73132, ΧΑΝΙΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Εμπράγματο Δίκαιο -
 • Υποθέσεις Κτηματολογίου -
 • Κληρονομικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Ναυτικό Δίκαιο -
 • Προσωπικά Δεδομένα -
 • Ιατρικά Λάθη
Λεωνίδου 49, Σπάρτη, 23100, ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Ναρκωτικά -
 • Εγκληματικότητα -
 • Αστικό δίκαιο -
 • Ποινικό δίκαιο -
 • Εξειδίκευση σε Υποθέσεις Ναρκωτικών -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά -
 • Οφειλές -
 • Οικογενειακές διαφορές -
 • Μισθώσεις
Κίμωνος 13-15, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Οικογενειακά (Διαζύγια, διατροφή – επιμέλεια τέκνων, υιοθεσίες, δικαστικές συμπαραστάσεις κ.λπ.) -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη) -
 • Μισθωτικές διαφορές (είσπραξη οφειλόμενων ενοικίων, διαταγές απόδοσης μισθίου κ.λπ.) -
 • Είσπραξη απαιτήσεων (διαταγές πληρωμής, αγωγές κλπ) ? Ακίνητα -Κτηματολόγιο (Δηλώσεις, Διορθώσεις εγγραφών Κτηματολογίου, Έλεγχος τλίτλων, Συμβόλαια αγοραπωλησίας, Προσημειώσεις – Εξαλείψεις,) -
 • Κληρονομικά (κληρονομητήρια, διαθήκες, αποδοχές-αποποιήσεις κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου κ.λπ.) -
 • Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιριών -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Συνταξιοδοτικό -
 • Τροχαία Ατυχήματα (Αποζημίωση & Αξίωση Ηθικής Βλάβης κτλ.) Υποθέσεις Ποινικού Δικαίου (Εκπροσώπηση και Υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της Ποινικής Διαδικασίας) -
 • Μεταφράσεις - επικυρώσεις εγγράφων
Αντ. Καμάρα 3, Βέροια, 59132, ΗΜΑΘΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το γραφείο δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

 • Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπόριο -
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων & Εταιρειών (ιδίως Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ) -
 • Εταιρικό Δίκαιο (πλήρης νομική κάλυψη μιας σύγχρονης επιχείρησης) -
 • Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος (Εθνικού και Ευρωπαϊκού) ? Εμπορικές Συμβάσεις -
 • Ευρεσιτεχνίες και Προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δημιουργών και Καλλιτεχνών -
 • Αγοραπωλησίες Ακινήτων και Νομικός Έλεγχος Ιδιοκτησίας ? Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ? Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις -
 • Νομική εκπροσώπηση σε Διαμεσολάβηση και Διαιτησία ? Διεκδίκηση Αποζημίωσης για Τροχαίο Ατύχημα -
 • Ρύθμιση Δανειακών Οφειλών & Κόκκινων ΔανείωνΑνακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής και Πλειστηριασμού -
 • Προστασία των Επενδυτών -
 • Διοικητικά πρόστιμα, τελωνειακές παραβάσεις, παραβάσεις ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας -
 • Διαζύγια, Επιμέλεια Τέκνων, Δικαστική Συμπαράσταση, Κληρονομικά -
 • Ποινικές Υποθέσεις (Οικονομικά Εγκλήματα, Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας και της Ζωής, Ναρκωτικά)
Λ. Αναργυρούντος & Δυρραχίου, Βάρη, 16672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό δίκαιο -
 • Εταιρείες -
 • Εμπράγματο δίκαιο -
 • Ακίνητα (μισθώσεις, μεταβιβάσεις) -
 • Κτηματολόγιο -
 • Πλειστηριασμοί, κατασχέσεις -
 • Οικογενειακό δίκαιο - Διαζύγια -
 • Διαταγές πληρωμής-δικαστική είσπραξη απαιτήσεων -
 • Δικαστική Μεσολάβηση -
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών -
 • Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -
 • Οικογενειακή διαμεσολάβηση -
 • Τραπεζική διαμεσολάβηση -
 • Ρύθμιση κόκκινων δανείων -
 • Επικυρώσεις
Χρ. Καραμουρτζούνη 34, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Νομιμότητα αποφάσεων - δίκαιο εργαζομένων ΟΤΑ - πειθαρχικό δίκαιο αιρετών και εργαζομένων - δημοτικές επιχειρήσεις, δημόσιες συμβάσεις δήμων και περιφερειών κ.λπ. - Διοικητικό Δίκαιο - Υπαλληλικό - πειθαρχικό δίκαιο- δημόσιες συμβάσεις κ.λπ. - Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος - Δασικό - πολεοδομικό - χωροταξικό δίκαιο - αιγιαλός παραλία- διαχείριση αποβλήτων κ.λπ. - Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - ελαττωματικά προϊόντα- δικαιώματα χρηστών κοινωφελών υπηρεσιών κ.λπ. - Ιδιοκτησιακό Δίκαιο - Κτηματολόγιο- έλεγχος τίτλων - απαλλοτριώσεις - μισθώσεις -κληρονομικό δίκαιο - εμπράγματο δίκαιο - Συνεταιριστικό - Σωματειακό - Δίκαιο Αναγνώριση σωματείων - ίδρυση συνεταιρισμών - τροποποίηση καταστατικού κ.λπ. - Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Συντάξεις - απαιτήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία - Εταιρικό Δίκαιο - Δίκαιο εμπορικών επιχειρήσεων - ανώνυμων εταιριών - κοινωνικών επιχειρήσεων - Οικογενειακό - Κληρονομικό Δίκαιο
Ηλεκτρουπόλεως 24, Αργυρούπολη, 16452, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εξειδίκευση στο κληρονομικό -
 • Κληρονομητήριο -
 • Μέμψη άστοργης δωρεάς -
 • Νόμιμη μοίρα -
 • Οικογενειακό και δίκαιο ακινήτων -
 • Αυτοκινητιστικές ασφαλιστικές διαφορές -
 • Είσπραξη απαιτήσεων -
 • Διαταγές πληρωμής -
 • Δίκαιο πολυκατοικίας -
 • Μισθωτικές διαφορές -
 • Διαζύγια -
 • Διατροφή -
 • Επιμέλεια τέκνων -
 • Δικαστική συμπαράσταση -
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων -
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο -
 • Μηνύσεις
Χατζηαργύρη 51Α, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Παρεχόμενες υπηρεσίες: - Το γραφείο μας παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και συμβουλές επί παντός ζητήματος που άπτεται το χώρο του δικαίου στηριζόμενο στην εμπειρία και στην υψηλή κατάρτιση των δικηγόρων που στελεχώνουν το γραφείο όσο και στο δίκτυο συνεργατών που διαθέτει (συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, πολιτικών μηχανικών, φοροτεχνικών και μεσιτών). Ενδεικτικά οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο μας παρέχει τις άρτιες υπηρεσίες του είναι οι εξής:

 • Αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων -
 • Είσπραξη απαιτήσεων -
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας - κτηματολόγιο -
 • Διαζύγια, διατροφές επιμέλεια τέκνων -
 • Κληρονομικά -
 • Ακίνητα - Προσημειώσεις - Υποθήκες -
 • Μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων -
 • Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων (Δάνεια, Τράπεζες) -
 • Ποινικές υποθέσεις -
 • Εργασιακές σχέσεις

Για οποιοδήποτε ζήτημα είμαστε στη διάθεσή σας. - Επικοινωνήστε με το γραφείο μας όποτε θελήσετε, και εμείς θα σας προσφέρουμε τις ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες με απόλυτο επαγγελματισμό.

Κριάρη 40, Εντός Μεγάρου Πάνθεον - 3ος Όροφος, Χανιά, 73135, ΧΑΝΙΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Διοικητικό Δίκαιο
Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 90, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες μάχιμης και συμβουλευτικής δικηγορίας σε υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπραγμάτου, ενοχικού και ποινικού δικαίου. - Οικογενειακό Δίκαιο:

 • Διαζύγιο -
 • Διατροφή -
 • Επιμέλειας τέκνου -
 • Ενδοοικογενειακή βία -
 • Σύμφωνο συμβίωσης -
 • Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας -
 • Υιοθεσίες

Κληρονομικό:

 • Δημοσίευση διαθήκης -
 • Έκδοση κληρονομητηρίου -
 • Αποποίηση κληρονομιάς -
 • Αγωγές περί κλήρου

Real estate – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας:

 • Μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Αγοραπωλησίες -
 • Δωρεές -
 • Γονικές παροχές -
 • Golden visa -
 • Αντιπαροχή

Μισθώσεις:

 • Αστικές και εμπορικές μισθώσεις -
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου -
 • Αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος -
 • Διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων κλπ.

Εμπορικό:

 • Ίδρυση Εταιριών -
 • Ενδοεταιρικές διαφορές -
 • Διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων -
 • Διαταγές πληρωμής

Διεκδίκηση αξιώσεων - αποζημιώσεων:

 • Μη ομαλή εξέλιξη παντός είδους σύμβασης -
 • Αδικοπραξία -
 • Προσβολή προσωπικότητας -
 • Ιατρική ευθύνη -
 • Τροχαία ατυχήματα
Βουρβάχων 11, άνωθεν Goody's, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, διαφορές με ακίνητα, αγοραπωλησίες, μισθώσεις, οικογενειακό, διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια, κληρονομικό, διαθήκες, αυτοκινητικά ατυχήματα - τροχαία, τραυματισμοί, αποζημιώσεις, αδικοπραξίες, ασφαλιστικά μέτρα, διαταγές πληρωμής, συμβόλαια κ.λπ.). -
 • Έλεγχοι τίτλων (Έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο κ.λπ.) -
 • Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρείες, σύσταση, τροποποίηση, πτώχευση, Αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κ.λπ.). -
 • Εργατικές διαφορές (αποζημίωση απόλυσης, δεδουλευμένες αποδοχές, αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων κ.λπ.). -
 • Συνταξιοδοτικά Θέματα (Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κατάθεση αίτησης κ.λπ.). -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες. -
 • Επικυρώσεις, Μεταφράσεις. -
 • Διοικητικό Δίκαιο (αλλοδαπών, διαφορές με δημόσιο, προσφυγές-αγωγές παντός είδους, αιτήσεις ακύρωσης, φορολογικό, υπαλληλικό, απαλλοτριώσεις κ.λπ.). -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Διαζύγια
Δραγάτση Ι. 2, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές

Το Γραφείο ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων σε αστικό, ποινικό και εμπορικό δίκαιο. Ειδικότερα:

 • Μισθώσεις -
 • Ακίνητα -
 • Εργατικά -
 • Διαζύγια -
 • Κληρονομικό -
 • Ποινικό Δίκαιο (σύνταξη μηνύσεων, απολογητικών υπομνημάτων, παράσταση σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων) -
 • Εταιρείες (καταστατικά, τροποποιήσεις, σήματα, ΓΕΜΗ, διαταγές πληρωμής, συναλλαγματικές, τιμολόγια) -
 • Πτωχεύσεις - Εκκαθαρίσεις -
 • Κατασχέσεις – Πλειστηριασμούς -
 • Τράπεζες (αγωγές, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, δάνεια σε ελβετικό φράγκο) -
 • Σωματεία -
 • Εργατικό δίκαιο 

- Διακρίσεις - Βραβεία - Πιστοποιήσεις (Awards) - Διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Στην ενότητα Δικηγόροι Δικηγορικά Γραφεία σε Ελλάδα θα βρεις δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία & εταιρείες δικηγόρων για υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ασφαλιστικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου. Κάθε δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι για διαζύγια, κληρονομιές, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ποινικά, αστικά, μηνύσεις, αγωγές και διαθήκες σε Ελλάδα είναι στη διάθεσή σου.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις