Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Δικηγόροι - Δικηγορικά Γραφεία Ελλάδα

: 15.548 αποτελέσματα
Μιαούλη Ανδρέα 9, Αλεξανδρούπολη, 68132, ΕΒΡΟΥ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Ποινικό δίκαιο -
 • Οικογενειακό δίκαιο - Διαζύγιο - Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων - Διατροφή - Συμμετοχή στα αποκτήματα -
 • Διαζύγιο και διατροφή Γερμανία - Ελλάδα -
 • Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο -
 • Αναγκαστική εκτέλεση Γερμανία – Ελλάδα -
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων -
 • Διεθνείς εμπορικές συμβάσεις -
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο -
 • Γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο -
 • Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων - εισφορών στα διοικητικά δικαστήρια -
 • Επίσημες μεταφράσεις απαιτητικών / νομικών κειμένων
Βύρωνος 18, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
CONNECTLAW - ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ:11844 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 4229 - Οικογενειακό δίκαιο (ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων και γονέων με τέκνα αγωγές διατροφών, υιοθεσίες, προσβολή πατρότητας & αναγνώριση πατρότητας τέκνου) - Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου. - Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών. - Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη. - Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. - Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών κατασχέσεις προσημειώσεις πλειστηριασμοί. - Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών - τροποποίηση καταστατικών - Κληρονομικό δίκαιο - Εμπράγματο δίκαιο (διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, χρησικτησίας, αιτήσεις- αγωγές Κτηματολογίου). - Ενοχικό Δίκαιο (διεκδίκηση αξιώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, μισθώσεις, συμβάσεις αυτοκίνητα) - Εργατικό Δίκαιο (καταγγελία συμβάσεως εργασίας-άκυρη απόλυση-αξιώσεις για δεδουλευμένα μισθούς-αποζημίωση απόλυσης-εργατικό ατύχημα) - Διαταγές πληρωμής-Ανακοπές-Αναστολές - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Έμποροι-εμπορικές πράξεις-εταιρείες-αξιόγραφα-πτωχεύσεις-εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων-εμπορικές συμβάσεις-τραπεζικά δάνεια-ρύθμιση οφειλών - Οικονομικά εγκλήματα
Μπουμπουλίνας 20 & Ηρώων Πολυτεχνείου, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές

Τα γραφεία μας παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα της δικηγορίας έχοντας αποκλειστικά εξειδικευμένους συνεργάτες που με γνώμονα την επαγγελματικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εχεμύθεια, θα δώσουν λύσεις σε όλα τα νομικά προβλήματα - διαφορές, συμβουλευτικά, εξωδικαστικά ή δικαστικά όπου, όταν και όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 • Αστικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Ρύθμιση χρεών καρτών-δανείων -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Κληρονομικό Δίκαιο -
 • Μισθωτικές διαφορές -
 • Χορήγηση συντάξεων -
 • Νομικές συμβουλές
Ρουμελιώτη 23, Καλαμάτα, 24134, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό δίκαιο -
 • Κτηματολόγιο -
 • Μεταναστευτικό δίκαιο -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Τροχαία ατυχήματα -
 • Οικογενειακό δίκαιο -
 • Ποινικό – αστικό δίκαιο -
 • Δασικοί χάρτες (αντιρρήσεις – αναγνωρίσεις κ.τ.λ.) -
 • Σύνταξη - Υποβολή Αιτήσεων & Ενστάσεων Α.Σ.Ε.Π. -
 • Υποβολή Αιτήσεων Συνταξιοδότησης
Βενιζέλου Ελ. 61, Χίος, 82100, ΧΙΟΥ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Ποινικό δίκαιο

 • Χειρισμός ποινικών υποθέσεων. -
 • Υπεράσπιση και παράσταση πολιτικής αγωγής στα ποινικά δικαστήρια της χώρας. -
 • Σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων. -
 • Σύνταξη και κατάθεση απολογητικών υπομνημάτων. -
 • Σύνταξη και κατάθεση ενδίκων μέσων όπως η έφεση. -
 • Αιτήσεις μετατροπής ποινής -
 • Αιτήσεις αποφυλάκισης -
 • Οικογενειακό δίκαιο -
 • Συναινετικά διαζύγια. -
 • Διαζύγια με αντιδικία. -
 • Υποθέσεις διατροφής. -
 • Υποθέσεις επιμέλειας τέκνων.

- Ακίνητα

 • Νομικοί έλεγχοι ακίνητης περιουσίας. -
 • Εκπροσώπηση σε μεταβιβάσεις ακινήτων Ενώπιον Συμβολαιογράφου. -
 • Κτηματολογικές αγωγές. -
 • Μισθωτικές διαφορές -
 • Εξώσεις -
 • Μισθωτήρια συμφωνητικά -
 • Αξιώσεις αποζημίωσης από τη μισθωτική σχέση ή τη λύση της.

- Αθλητικό δίκαιο

 • Παροχή συμβουλών σε αθλητικά σωματεία και αθλητές. -
 • Εκπροσώπηση σωματείων και αθλητών Ενώπιον πειθαρχικών οργάνων. -
 • (Εξαιρείται η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου για όσο χρονικό διάστημα ο κος Πάχος συμμετέχει ως αθλητικός δικαστής στη συγκεκριμένη επιτροπή).

Μεταφράσεις – Επικυρώσεις

 • Επίσημες μεταφράσεις από και προς την ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. -
 • Επικυρώσεις φωτοαντιγράφων από δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα.
Ανθέων 36, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά & επιχειρήσεις Νόμος Κατσέλη – Κόκκινα δάνεια – Τραπεζικές ρυθμίσεις χρεών – προστασία δανειοληπτών. -
 • Εμπορικό Δίκαιο (εταιρίες, επιταγές, τιμολόγια, είσπραξη απαιτήσεων) -
 • Τροχαίο Ατύχημα (διεκδίκηση αποζημίωσης, σωματικές και υλικές ζημίες, προστασία ασφαλισμένων) -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διεκδίκηση διατροφής, ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων, υιοθεσία, πατρότητα) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (διαθήκη, αποδοχή - αποποίηση κληρονομιάς, περιουσιακές διαφορές) -
 • Διαχείριση Ακινήτων – Μισθώσεις (αγοροπωλησίες, έξωση, χρησικτησία, έλεγχος ελαττωμάτων, εργολαβικές συμβάσεις) -
 • Συντάξεις - Εργατικά (έκδοση ή μεταβίβαση σύνταξης όλων των ταμείων, αγωγές οφειλόμενων μισθών, καταχρηστικές απολύσεις) -
 • Σύνταξη Συμβάσεων – Συμφωνητικών & Όρων χρήσης -
 • Εισπράξεις Απαιτήσεων – Πλειστηριασμοί - Κατασχέσεις (διεκδίκηση και αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων από ακάλυπτες επιταγές, ανεξόφλητα τιμολόγια, ενοίκια κ.τ.λ.) -
 • Εμπορικά σήματα και Λογότυπα (πανελλαδική κατοχύρωση εμπορικών σημάτων trademarks και σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους)
Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Κλάδοι Δικαίου και Τομείς Δραστηριότητας του Γραφείου μας:

 • Αγοραπωλησίες Ακινήτων -
 • Έλεγχοι Τίτλων (Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων, Έλεγχοι τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία) -
 • Αεροπορικό Δίκαιο -
 • Τροχαία Ατυχήματα (Τροχαία με Αλλοδαπούς/Αυτοκίνητα εξ Αλλοδαπής, Σοβαροί Τραυματισμοί / Αποζημιώσεις από Τροχαία) -
 • Άδειες Διαμονής Επενδυτών Ακινήτων -
 • Μισθώσεις Ακινήτων (αποβολή δύστροπων ή κακοπληρωτών μισθωτών με express διαδικασία) -
 • Αναγνώριση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων
Σκύρου 64, 4ος όροφος, έναντι Δικαστηρίων, Αθήνα, 11362, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εργατικά:Ειδικεύεται στα Εργατικά Ατυχήματα – Αποζημιώσεις - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικό στη Πράξη. -
 • Κληρονομικά: ακυρώσεις διαθηκών, αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος, διεκδίκηση κληρονομικών πραγμάτων. -
 • Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, Αναγνώριση – Αμφισβήτηση Πατρότητας. -
 • Εμπράγματο Δίκαιο: χρησικτησία, διεκδίκηση καταπατηθέντων ακινήτων, αγωγές Νομής και Κυριότητας, Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής. -
 • Τροχαία Ατυχήματα: αποζημιώσεις, ποινική αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος. -
 • Συμβόλαια: έλεγχος τίτλων, παραστάσεις σε συμβόλαια. -
 • Διοικητικό Δίκαιο: προσφυγές – αγωγές ασφαλισμένων – εργαζομένων στο Δημόσιο. -
 • Εμπορικό Δίκαιο: διεκδίκηση αποζημίωσης από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, ακάλυπτες επιταγές, καταστατικά εταιρειών, πτωχεύσεις. -
 • Ειδικές διαδικασίες: απαλλοτριώσεις, μισθώσεις εμπορικές και κατοικίας, δικαστικές συμπαραστάσεις, υιοθεσίες, νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ρύθμιση θεμάτων μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων. -
 • Ποινικό Δίκαιο: μηνύσεις, υπομνήματα, προσφυγές κατά την προανάκριση, παραστάσεις στα Ποινικά Δικαστήρια.
Πλατεία Ελευθερίας 29, Μέγαρο ΝΤΟΡΕ, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, Επιμέλεια, Διατροφή, Αναγνώριση/Προσβολή πατρότητας, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση) -
 • Ακίνητα (Έλεγχος τίτλων, Αγοραπωλησία ακινήτων, Μεταγραφές, Κτηματολόγιο, Μισθώσεις) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο -
 • Τροχαία Ατυχήματα (Αποζημιώσεις) -
 • Εμπορικό Δίκαιο - Ηλεκτρονικό Εμπόριο -
 • Πτωχευτικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Διαταγές πληρωμής -
 • Σύνταξη εξωδίκου, εξωδικαστική επίλυση διαφορών -
 • Μεταφράσεις Εγγράφων (Αγγλικά - Γερμανικά ) -
 • Επικυρώσεις εγγράφων
Παπαναστασίου 67-69, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο Ναρκωτικών -
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο Αλλοδαπών -
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων – Εταιρικό Δίκαιο -
 • Τραπεζικό Δίκαιο -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Ιατρικό Δίκαιο -
 • Φορολογικό-Τελωνειακό Δίκαιο -
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Συμβάσεις -
 • Αποζημιώσεις
Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα, 10559, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Μετανάστες

 • Χορήγηση αδειών διαμονής-παραμονής -
 • Άσυλο -
 • Ιθαγένεια

Ιδιώτες

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Προστασία πρώτης κατοικίας -
 • Ένταξη στο νόμο Κατσέλη -
 • Κόκκινα δάνεια

Έκδοση συντάξεων - Μισθώσεις ακινήτων - Εμπορικά σήματα - Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

Ασκληπιού 31, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος (Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ.) - Οικονομολόγος (Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.)
Βασιλέως Αλεξάνδρου 114, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το Δικηγορικό Γραφείο «Αικατερίνη Κ. Σαΐτη» έχει έδρα στο Περιστέρι Αττικής από το 2012 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής δικηγορίας και δικαστηριακής εκπροσώπησης σε τομείς κυρίως του διοικητικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. - Σεβόμενο τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης και με γνώμονα τη δικηγορική δεοντολογία, προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού κύρους με διαρκή ενημέρωση για κάθε νομοθετική και νομολογιακή εξέλιξη στα ανωτέρω αντικείμενα δικηγορικής ύλης. - Με γνώμονα την ορθό και υπεύθυνο χειρισμό της εκάστοτε υπόθεσης, το Γραφείο μας δραστηριοποιείται σε υποθέσεις:

 • Διοικητικού δικαίου -
 • Δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου -
 • Εργατικού δικαίου -
 • Δικαίου κοινωνικής ασφάλισης - παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση εκπροσώπηση σε κάθε δημόσια και δικαστική αρχή -
 • Εκπαιδευτικού δικαίου με την ενημέρωση και διαμεσολαβητική καθοδήγηση σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού (bullying) -
 • Θέματα κανονισμού πολυκατοικιών εκπροσώπηση διαχειριστών ή ιδιοκτητών σε γενικές συνελεύσεις και δικαστήρια λόγω διαφορών των κοινωνών -
 • Μισθωτικές διαφορές -
 • Κληρονομικές διαφορές
Θράκης 86, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Αστικό δίκαιο - μισθωτικές διαφορές - διαταγές πληρωμής, διαταγές απόδοσης μισθίου - εργατικές διαφορές, δικαιώματα από την απόλυση - συνταξιοδοτικά θέματα, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αιτήσεις. - Κληρονομικό δίκαιο, δημοσίευση διαθήκης, αποποίηση κληρονομιάς - οικογενειακό δίκαιο, διαζύγιο, διατροφές, επιμέλεια τέκνων. - Κτηματολόγιο, έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες ακινήτων, τροχαία ατυχήματα, αυτοκίνητα, μεταφράσεις από και προς την Αγγλική, ΑΣΕΠ.
Χατζηαργύρη 51Α, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Παρεχόμενες υπηρεσίες: - Το γραφείο μας παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και συμβουλές επί παντός ζητήματος που άπτεται το χώρο του δικαίου στηριζόμενο στην εμπειρία και στην υψηλή κατάρτιση των δικηγόρων που στελεχώνουν το γραφείο όσο και στο δίκτυο συνεργατών που διαθέτει (συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, πολιτικών μηχανικών, φοροτεχνικών και μεσιτών). Ενδεικτικά οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο μας παρέχει τις άρτιες υπηρεσίες του είναι οι εξής:

 • Αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων -
 • Είσπραξη απαιτήσεων -
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας - κτηματολόγιο -
 • Διαζύγια, διατροφές επιμέλεια τέκνων -
 • Κληρονομικά -
 • Ακίνητα - Προσημειώσεις - Υποθήκες -
 • Μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων -
 • Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων (Δάνεια, Τράπεζες) -
 • Ποινικές υποθέσεις -
 • Εργασιακές σχέσεις

Για οποιοδήποτε ζήτημα είμαστε στη διάθεσή σας. - Επικοινωνήστε με το γραφείο μας όποτε θελήσετε, και εμείς θα σας προσφέρουμε τις ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες με απόλυτο επαγγελματισμό.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 74, Φλώρινα, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Μισθώσεις, Αποζημιώσεις, Αυτοκινητικές διαφορές, Μισθωτικές διαφορές -
 • Υποθέσεις Τροχαίων Ατυχημάτων -
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων, Έλεγχος τίτλων, Κτηματολόγιο, -
 • Αποδοχές κληρονομίας, Κληρονομικές αγωγές -
 • Εργατικό Δίκαιο: Καταγγελία συμβάσεων εργασίας, αξιώσεις καταβολής μισθών - αποζημιώσεων, Συμβάσεις εργασίας -
 • Απαλλοτριώσεις -
 • Διοικητικά Δικαστήρια – υποθέσεις αλλοδαπών -
 • Φορολογικές υποθέσεις
Πανός 14, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Τραπεζικά -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά -
 • Οικονομικό έγκλημα-Φορολογικά -
 • Οικογενειακές Διαφορές -
 • Τροχαία Ατυχήματα-Αποζημιώσεις -
 • Κληρονομικές Διαφορές -
 • Συμβάσεις -
 • Δίκαιο Μεταφοράς -
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο
Μητροπόλεως 44, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Διοικητικό - δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο -
 • Στρατιωτικό δίκαιο - στρατολογική νομοθεσία -
 • Ποινικό δίκαιο -
 • Οικογενειακό δίκαιο - αστικό δίκαιο -
 • Ιατρικό δίκαιο -
 • Ελληνογερμανικά νομικά ζητήματα
28ης Οκτωβρίου 12, Αιγάλεω, 12244, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με κύριο αντικείμενο τις υποθέσεις ΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ και ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με έμφαση στο δίκαιο εταιρειών, εμπορικών και αστικών μισθώσεων, ακινήτων, κληρονομικού δικαίου, δικαίου του καταναλωτή, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τραπεζικού δικαίου, τροχαίων ατυχημάτων και αποζημιώσεων, οικονομικών και περιουσιακών εγκλημάτων, υποθέσεων ναρκωτικών και εγκλημάτων κατά της ζωής. Επίσης αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων και στρατιωτικού ποινικού δικαίου. - Χαρακτηριστικό της δουλειάς μας είναι άμεση και συνεχής επαφή με τους πελάτες μας και θεωρούμε απαραίτητο όρο της συνεργασίας μας. - Τέλος, θέλουμε να θεωρείτε δεδομένο ότι η τιμολογιακή μας πολιτική είναι λογική και προσιτή και εξαρτάται από τη φύση της κάθε υπόθεσης.
Λ. Αναργυρούντος & Δυρραχίου, Βάρη, 16672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό δίκαιο -
 • Εταιρείες -
 • Εμπράγματο δίκαιο -
 • Ακίνητα (μισθώσεις, μεταβιβάσεις) -
 • Κτηματολόγιο -
 • Πλειστηριασμοί, κατασχέσεις -
 • Οικογενειακό δίκαιο - Διαζύγια -
 • Διαταγές πληρωμής-δικαστική είσπραξη απαιτήσεων -
 • Δικαστική Μεσολάβηση -
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών -
 • Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -
 • Οικογενειακή διαμεσολάβηση -
 • Τραπεζική διαμεσολάβηση -
 • Ρύθμιση κόκκινων δανείων -
 • Επικυρώσεις
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Στην ενότητα Δικηγόροι Δικηγορικά Γραφεία σε Ελλάδα θα βρεις δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία & εταιρείες δικηγόρων για υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ασφαλιστικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου. Κάθε δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι για διαζύγια, κληρονομιές, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ποινικά, αστικά, μηνύσεις, αγωγές και διαθήκες σε Ελλάδα είναι στη διάθεσή σου.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις