Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Δικηγόροι - Δικηγορικά Γραφεία Αττικής

: 7.630 αποτελέσματα
Κολοκοτρώνη 133, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο - διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων τέκνων - υιοθεσία - προσβολή πατρότητας - αναγνώριση τέκνου - μισθωτικές διαφορές - κληρονομικό - δημοσίευση διαθήκης - υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχος τίτλων - διατάραξη νομής, αποβολή από νομή - διανομή ακίνητης περιουσίας - ιδιωτικά συμφωνητικά - εξώδικα - εφέσεις - ασφαλιστικά μέτρα -
 • Εμπορικό Δίκαιο - διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια - έλεγχος και κατακύρωση σήματος - ευρεσιτεχνιών - διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων - πτωχεύσεις - αναγγελίες απαιτήσεων - ιδιωτικά συμφωνητικά - εξώδικα -
 • Εργατικές Διαφορές - καταγγελίες σε επιθεώρηση εργασίας - διευθέτηση εργατικών διαφορών αγωγές - επίσχεση εργασίας - εφέσεις -
 • Λοιπές Νομικές Υπηρεσίες - μεταφράσεις επίσημες (αγγλικά) - επικυρώσεις φωτοαντιγράφων - γνήσια αντίγραφα - σύσταση υπεράκτιων εταιρειών - offshore - λειτουργία offshore - άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών offshore εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου & Λ. Μαραθώνος 52, όπισθεν καταστήματος Eurobank, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα της δικηγορίας, αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, διοικητικό και φορολογικό δίκαιο. Εξειδικευόμαστε ιδίως σε θέματα τραπεζικά (διαταγές πληρωμής, προσημειώσεις, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής κ.τ.λ.), μισθώσεων, ακινήτων (έλεγχος τίτλων, συμβόλαια, εργολαβικά, κτηματολόγιο κ.λπ.), κτηματολογίου (ενστάσεις, διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων κ.τ.λ.), φορολογικά (ενδικοφανείς προσφυγές, προσφυγές κ.τ.λ.), πτωχεύσεις, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, σε οικογενειακές διαφορές (διαζύγια, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κ.τ.λ.), σε διαφορές που αφορούν κληρονομικά δικαιώματα (προσβολή διαθήκης, προστασία νόμιμης μοίρας κ.τ.λ.), σε εργατικές διαφορές (αξιώσεις για υπερωρίες, μισθούς υπερημερίας, αποζημίωση κ.τ.λ), σε αυτοκινητικές διαφορές - τροχαία, σε εταιρείες (συστάσεις, λύσεις κ.τ.λ.).
Δραγάτση Ι. 2, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές

Το Γραφείο ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων σε αστικό, ποινικό και εμπορικό δίκαιο. Ειδικότερα:

 • Μισθώσεις -
 • Ακίνητα -
 • Εργατικά -
 • Διαζύγια -
 • Κληρονομικό -
 • Ποινικό Δίκαιο (σύνταξη μηνύσεων, απολογητικών υπομνημάτων, παράσταση σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων) -
 • Εταιρείες (καταστατικά, τροποποιήσεις, σήματα, ΓΕΜΗ, διαταγές πληρωμής, συναλλαγματικές, τιμολόγια) -
 • Πτωχεύσεις - Εκκαθαρίσεις -
 • Κατασχέσεις – Πλειστηριασμούς -
 • Τράπεζες (αγωγές, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, δάνεια σε ελβετικό φράγκο) -
 • Σωματεία -
 • Εργατικό δίκαιο 

- Διακρίσεις - Βραβεία - Πιστοποιήσεις (Awards) - Διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης

38ο χλμ. Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, Εντός εμπορικού κέντρου Porto Center, 1ος όροφος, Πόρτο Ράφτη, 19003, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές

Η συνεργασία σας με το δικηγορικό γραφείο του Ιωάννη Μανουρά, υποστηρίζει και επιδιώκει την καλύτερη δυνατή, δικαστική και εξωδικαστική υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας. Η γνώση μας και ο επαγγελματισμός που επιδεικνύουμε στην αντιμετώπιση των υποθέσεών σας, αποτελούν πλεονέκτημα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. - Τομείς ενασχόλησης:

 • Διοικητικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο Εταιριών (σύσταση, διάσπαση, μετατροπή, συγχώνευση). Πλήρης νομική κάλυψη εταιριών (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε κ.τ.λ.) -
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Real Estate-Νομική έρευνα για αγοραπωλησίες ακινήτων -
 • Βιομηχανική - Πνευματική Ιδιοκτησία (κατοχύρωση Σημάτων-Ευρεσιτεχνιών) -
 • Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα (υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες) -
 • Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού -
 • Είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων -
 • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο συναινετικό-αντιδικίας) -
 • Πτωχευτικό Δίκαιο - Δίκαιο Εξυγίανσης -
 • Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου (franchise, leasing, factoring) -
 • Μισθωτικές Διαφορές (διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου) -
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) -
 • Δικαστική Διαμεσολάβηση -
 • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός -
 • Κληρονομικό Δίκαιο -
 • Τραπεζικό Δίκαιο
Βοσπόρου 9, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό Δίκαιο (Ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας, διατροφής, μετοίκησης, τακτικές αγωγές επιμέλειας, διατροφής. Διαζύγια με αντιδικία, λόγω διετούς διάστασης, συναινετικά κ.λπ.) -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (εξωδικαστική επίλυση διαφορών κ.λπ.) -
 • Τροχαία ατυχήματα (Αγωγές αποζημίωσης σε περίπτωση υλικών ζημιών κ.λπ.) -
 • Εργατικό δίκαιο (Συμβάσεις εργαζομένων-παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, Εργατικά ατυχήματα-χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κ.λπ.) -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (Ενημέρωση για σύνταξη διαθηκών, δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίου, σύνταξη αποδοχής κληρονομίας κ.λπ.) -
 • Ακίνητα (Έλεγχοι τίτλων, μεταβιβάσεις ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία, παράσταση σε συμβόλαια, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης κ.λπ.) -
 • Μισθωτικές υποθέσεις (Κατάρτιση μισθωτηρίων, αγωγές εξώσεων κ.λπ.) -
 • Διαταγές πληρωμής (Έκδοση διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής κ.λπ.) -
 • Εμπορικό Δίκαιο: εμπορικά σήματα, Δίκαιο Εταιρειών, αξιόγραφα κ.λπ. -
 • Ποινικό Δίκαιο: ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες, κλοπή, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, αξιόγραφα, τροχαία ατυχήματα κ.λπ. -
 • Μεταφράσεις (Αγγλικά - Γαλλικά - Ιταλικά)
Ικονίου 45, Νίκαια, 18450, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας σε όλους τους τομείς των εμπορικών και αστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών διαφορών και τη χορήγηση αδειών. Παρέχουμε ανώτερες νομικές συμβουλές μέσα σε μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, έτσι ώστε το νομικό σας πρόβλημα να λάβει την προσοχή και την εξυπηρέτηση που του αξίζει. - Αν χρειαστεί να προσλάβετε έναν δικηγόρο για να χειριστεί την περίπτωσή σας ή θέλετε να συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο για μια πιθανή περίπτωση, θα συνεργαστούμε από κοινού προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν το πρόβλημά σας μπορεί να επιλυθεί χωρίς δικηγόρο, θα σας κατευθύνουμε αναλόγως για την οριστική επίλυση του ζητήματός σας. Κατά περίπτωση παρέχονται από το γραφείο μας πλήρη υποστήριξη καθώς συνεργαζόμαστε με ειδικευμένους φοροτεχνικούς, οικονομικούς συμβούλους, όπως επίσης και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. - Ασχολούμαστε με: - Αστικό δίκαιο - Εργατικό δίκαιο - Εμπορικό δίκαιο - Τράπεζες - Φορολογικές διαφορές - Ποινικό δίκαιο - Διοικητικό δίκαιο - Πρόστιμα τροχαίας - Αυτοκίνητα - Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ομήρου 6, 4ος όροφος, Αθήνα - Κολωνάκι, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Αναλαμβάνουμε την υπόθεσή σας σε Αθήνα και επαρχία με συνέπεια, εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, ώστε να διεξαγάγουμε επιτυχώς την υπόθεσή σας. - Τομείς Δραστηριότητας:

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Αναγκαστική εκτέλεση -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Συνταξιοδοτικό Δίκαιο -
 • Διοικητικό Δίκαιο -
 • Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο - Οικογενειακό Δίκαιο - Κληρονομικό Δίκαιο - Εμπράγματο Δίκαιο) -
 • Αναγκαστική Εκτέλεση -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Κτηματολόγιο - Ακίνητα -
 • Μισθώσεις -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία - Κατοχυρώσεις Τίτλων -
 • Συνταξιοδοτικό Δίκαιο -
 • Τραπεζικό Δίκαιο (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Ρύθμισης Οφειλών)
Χαλκιδικής 1, Γαλάτσι, 11147, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό δίκαιο: διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια τέκνων κλπ -
 • Κληρονομικό δίκαιο: διαθήκες κλπ -
 • Υποθέσεις ενοχικού δικαίου: διαφορές από συμβάσεις δανείων κλπ -
 • Μισθωτικές διαφορές: οφειλόμενα μισθώματα, εξώσεις κλπ -
 • Τροχαία ατυχήματα: αποζημίωση, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αναπηρίες κλπ -
 • Ακίνητα, κυριότητα, επικαρπία, υποθήκες, Αγοραπωλησίες, Δωρεές, Γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς κλπ -
 • Εμπορικό Δίκαιο: Ίδρυση & λύση κάθε μορφής εταιρειών, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Συνένωση, Συγχώνευση, Πτώχευση – Εξυγίανση επιχειρήσεων, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Ελεύθερος Ανταγωνισμός, Παραπλανητική ενημέρωση & διαφήμιση, Πνευματικά δικαιώματα, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ), Προστασία καταναλωτή, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ρύθμιση οφειλών, προστασία Α’ κατοικίας κλπ -
 • Υποθέσεις εργατικού δικαίου: Απόλυση, Αποζημίωση, Ομαδικές Απολύσεις, Εργατικά Ατυχήματα, Φυλετικές Διακρίσεις, Σεξουαλική Παρενόχληση, Διεκδίκηση οφειλομένων μισθών – επιδομάτων – υπερωριών , καταγγελία συμβάσεων εργασίας κλπ -
 • Υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης (συντάξεις κλπ) -
 • Υποθέσεις Ποινικού Δικαίου: υπεράσπιση και νομική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση πταίσματος, πλημμελήματος και κακουργήματος, σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, στην προδικασία (προανάκριση – ανάκριση) ή στην κύρια διαδικασία (στο ακροατήριο)
Λ. Αλεξάνδρας 69, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11474, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές
Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα της δικηγορίας, αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, έχοντας εξειδικευμένους και πεπειραμένους συνεργάτες σε κάθε δίκαιο τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία. - Αναλυτικά: Κτηματολόγιο, Οικογενειακές διαφορές, Εμπορικό δίκαιο, Εργατικό δίκαιο, Ποινικό δίκαιο, Κληρονομικό δίκαιο, Αυτοκινητιστικές διαφορές, Χορήγηση συντάξεων, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Εμπράγματο δίκαιο, Διαμεσολαβηση, Οικογενειακές διαφορές (Διαζύγιο - Διατροφές -Αποκτήματα), Εμπορικό Δίκαιο, Αυτοκινητιστικές Διαφορές -Τροχαία, Κληρονομικό Δίκαιο, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Ρύθμιση Χρεών, Εργατικό Δίκαιο.
Παρασκευοπούλου 4, Μετρό Αγίου Αντωνίου, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις , Διαμεσολαβητές
Οικογενειακό Δίκαιο: έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικία, επιδίκαση διατροφής τέκνου ή/και συζύγου, ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου, διαμεσολάβηση, προσβολή ή αναγνώριση πατρότητας, συμμετοχή στα αποκτήματα, δικαστική συμπαράσταση κ.λπ. - Τροχαία Ατυχήματα-Αποζημιώσεις - Ποινικό Δίκαιο: ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες, κλοπή, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, αξιόγραφα, τροχαία ατυχήματα κ.λπ. - Κληρονομικό Δίκαιο: αποδοχή-αποποίηση κληρονομίας, διαθήκες, έκδοση κληρονομητηρίου, άδεια αποποίησης ανηλίκου κ.λπ. - Εμπορικό Δίκαιο: εμπορικά σήματα, Δίκαιο Εταιρειών, αξιόγραφα κ.λπ. - Ακίνητα: μισθώσεις, έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, Κτηματολόγιο κ.λπ. - Προσωπικά Δεδομένα (GDPR): πολιτική απορρήτου e-shop, πολιτική cookies, αρχεία δραστηριοτήτων κ.λπ. - Μεταφράσεις (Αγγλικά, Γαλλικά) και Επικυρώσεις εγγράφων - Διεκπεραίωση υποθέσεων με Διαμεσολάβηση - Συμβουλευτική Δικηγορία - Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.
Πίνδου 16, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Κληρονομικό Δίκαιο -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο ακινήτων -
 • Διοικητικό-Φορολογικό Δίκαιο -
 • Βιομηχανική-Πνευματική Ιδιοκτησία -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Μεταφράσεις Αγγλικά
Βύρωνος 6 & Αθηνάς 62-64, πλατεία Ελευθερίας, πλησίον μετρό, 2ος όροφος, Κορυδαλλός, 18120, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Αστικό Δίκαιο - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κόκκινα δάνεια - Δικαστικές και εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ. - Αγωγές αποζημιώσεις από τράπεζες, προστασία από τράπεζες - Διαταγές πληρωμής, ανακοπές - Διαζύγια, επιμέλεια ανηλίκων, επικοινωνία γονέων και τέκνων - Υιοθεσία - Δικαστική συμπαράσταση - Προσβολή πατρότητας, αναγνώριση πατρότητας - Μισθωτικές διαφορές, ιδιωτικά συμφωνητικά επαγγελματικών και αστικών μισθώσεων - Εξώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου - Κληρονομικά, δημοσίευση διαθήκης, κληρονομητήριο - Αυτοκίνητα, αγωγές διεκδίκησης αποζημιώσεων από αυτοκινητικά ατυχήματα - Προσβολή προσωπικότητας, προστασία στο διαδίκτυο - Ιδιωτικά συμφωνητικά - Ασφαλιστικά μέτρα - Εφέσεις - - Εργατικές διαφορές - Εργατικές αγωγές - Επίσχεση εργασίας - Εξώδικα και καταγγελίες - Εφέσεις - - Ποινικό δίκαιο - - Έκδοση συντάξεων - Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια - Παράσταση σε Επιτροπές του ΙΚΑ, ΟΑΕΕ - Νομικός έλεγχος για αγορές ακινήτων
Βασιλίσσης Σοφίας 121, 1ος όροφος, Αθήνα, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Διαμεσολαβητές
 • οικογενειακό δίκαιο -
 • εμπορικό – εταιρικό δίκαιο -
 • ποινικό δίκαιο -
 • επιχειρηματικά-επαγγελματικά δάνεια -
 • ρυθμίσεις ενήμερων δανείων -
 • ρυθμίσεις κόκκινων δανείων -
 • κληρονομικό δίκαιο -
 • αγοραπωλησίες ακίνητων & μισθώσεις -
 • εκδόσεις αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές - ιδιοκτήτες ακίνητων -
 • απαλλοτριώσεις -
 • τροχαία ατυχήματα -
 • διοικητικό/φορολογικό δίκαιο -
 • διεθνές φορολογικό δίκαιο -
 • τραπεζικό δίκαιο -
 • πολεοδομικό – χωροταξικό δίκαιο -
 • συντάξεις – εργατικό δίκαιο -
 • συμβουλευτική δικηγορία
Πατησίων 154, 28ης Οκτωβρίου, Αθήνα, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Ασχολούμαστε κυρίως με υπερχρεωμένα νοικοκυριά (επικοινωνία με τις τράπεζες και προσπάθεια επίλυσης των διαφορών με συμβιβασμό, σύνταξη της αίτησης και κατάθεση αυτής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων, πλήρης καθοδήγηση των εντολέων μέχρι την επίλυση της διαφοράς), διαζύγια (συναινετικά και κατ’ αντιδικίαν), επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία με τέκνα, προσβολές πατρότητας, υιοθεσίες, μισθώσεις ακινήτων (σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, προστασία μισθωτή – εκμισθωτή, εξώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου), διαταγές πληρωμής, αγοραπωλησίες, έλεγχος τίτλων στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, καταστατικά ίδρυσης/λύσης εταιρειών, τροποποιήσεις, αυτοκινητικές διαφορές, μεταφράσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Κασομούλη 23, πλησίον μετρό Νέου Κόσμου, Αθήνα, 11744, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό δίκαιο - Αγοραπωλησίες ακινήτων, κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων και αγωγών για αποζημιώσεις, κ.λπ. -
 • Κτηματολόγιο - Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και κατάθεση αγωγών στα Δικαστήρια για την αναγνώριση και διεκδίκηση των ακινήτων των πελατών μας. -
 • Οκογενειακό Δίκαιο - Αγωγές διαζυγίων, ασφαλιστικά μέτρα για επιμέλεια και διατροφή ανηλίκων κ.λπ. -
 • Υποθέσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας Διόρθωση ονομάτων σε ληξιαρχικές πράξεις, αναγνώριση εκτελεστότητας αλλοδαπών αποφάσεων κ.λπ. -
 • Κληρονομικό δίκαιο - Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση θεμάτων κληρονομικού δικαίου. -
 • Τροχαία ατυχήματα - Δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις από τροχαία ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.λπ. -
 • Προσωπικά δεδομένα - Παρέχουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για όλα τα στάδια συμμόρφωσής τους με το GDPR. -
 • Εταιρείες - Το γραφείο μας παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση σε θέματα εταιρειών πάσης φύσεως. -
 • Μισθώσεις - Σύνταξη μισθωτηρίων, νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, μισθωτικές διαφορές, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών ακινήτων κ.λπ. -
 • Εξυπηρέτηση κατοίκων εξωτερικού, Ελλήνων και αλλοδαπών σε οποιαδήποτε υπόθεσή τους. -
 • Εξυπηρετούμε, επιπλέον, κατοίκους εξωτερικού σε κάθε είδους νομικής φύσης υποθέσεις τους.
Πέτρου Ράλλη 234, Νίκαια, 18453, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Το γραφείο μας εξειδικεύεται στους κάτωθι τομείς: ποινικό δίκαιο, δίκαιο αλλοδαπών, αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, εργατικές διαφορές κα λοιπές υπηρεσίες. - Επίσημες μεταφράσεις
Πηγής 4, Γαλάτσι, 11147, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Αστικό:  - Διαζύγια - Γονική μέριμνα και επιμέλεια ανηλίκων – διατροφές – υιοθεσίες – Αναγνώριση εξωστρεφόμενων παιδιών - Αποδοχή κληρονομιάς-Αγωγές προσβολής διαθήκης λόγω πλαστογραφίας, εξαπάτησης, απάτης, απειλών, παράλειψης κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Επίλυση κληρονομικών διαφορών - Έλεγχος κάθε πράξης διαχείρισης κληρονομιάς προστατεύοντας τα συμφέροντα των κληρονόμων μας στην εκτέλεση των διαθηκών στην Ελλάδα - Φόρος κληρονομίας στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία - Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων - Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών - Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη - Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. - Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Γειτονικό δίκαιο - Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών - Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες. Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.

Λάρνακος 44, Νέα Φιλαδέλφεια, 14342, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Διαζύγια - Διατροφές - Συμφωνητικά -
 • Μισθώσεις - Μεταφράσεις - Leasing -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Τραπεζικά -
 • Συντάξεις - Κτηματολόγιο - Κληρονομικά
Παλαιολόγου Κωνσταντίνου ΙΑ 151, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΙΝΔΑΡΟΥ 5, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, 6944542411 - - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Ίδρυση, Μετατροπή, Συγχώνευση, Παρακολούθηση λειτουργίας, Εξαγορά, Λύση, Πτώχευση, Σύσταση εξωχώριων (off shore). - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ. Διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αναστολές εκτέλεσης, προσωρινές διαταγές μη εκτέλεσης. - FRANCHISING. Συμβάσεις, Δικαιώματα, Παρακολούθηση. - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - - ΠΟΙΝΙΚΟ - Όλες τις ποινικές υποθέσεις και το ηλεκτρονικό έγκλημα - - ΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΩΓΕΣ κάθε είδους. - ΔΙΑΖΥΓΙΑ. Έκδοση, Επιμέλεια τέκνων, Διατροφές. - ΑΚΙΝΗΤΑ. Μεταβιβάσεις ακινήτων, Κληρονομικές διαφορές. - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Μισθωτήρια, Διαταγές απόδοσης μισθίου, Μειώσεις μισθωμάτων. - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Λουξεμβούργο) - Προδικαστική παραπομπή. - Προσφυγές λόγω παράβασης κράτους μέλους. - Προσφυγές ακύρωσης. - Προσφυγές λόγω παράλειψης. - Αίτηση αναίρεσης. - Επανεξέταση. - - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Στρασβούργο) - Προσφυγές κατά παραβιάσεων ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Λ. Συγγρού 12, Αθήνα - Ακρόπολη, 11742, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εμπορικό -
 • Ποινικό -
 • Διοικητικό -
 • Συμβάσεις -
 • Αστικό
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
 
 
 
 
 
Στην ενότητα Δικηγόροι Δικηγορικά Γραφεία σε Αττικής θα βρεις δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία & εταιρείες δικηγόρων για υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ασφαλιστικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου. Κάθε δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι για διαζύγια, κληρονομιές, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ποινικά, αστικά, μηνύσεις, αγωγές και διαθήκες σε Αττικής είναι στη διάθεσή σου.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις