Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Δικηγόροι - Δικηγορικά Γραφεία Σερρών

: 161 αποτελέσματα
Περιστέρη Κωστοπούλου 12, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρείες -
 • Σωματεία -
 • Δίκαιο Αξιόγραφων -
 • Εμπορική Αντιπροσωπεία -
 • Μεσιτεία -
 • Πνευματική Ιδιοκτησία -
 • Εμπορικές συμβάσεις -
 • Εργατικό δίκαιο -
 • Συμβάσεις έργου - εντολής -
 • Μισθώσεις -
 • Διαζύγια -
 • Διοικητικό δίκαιο -
 • Υπαλληλικές προσφυγές -
 • Απαλλοτριώσεις -
 • Αγωγές περί μη εκτέλεσης έργου -
 • Κτηματολόγιο
Ανδρονίκου Εμμανουήλ 1, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό, Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο Δίκαιο: - Αναλαμβάνονται υποθέσεις που αφορούν το σύνολο των κανόνων και εκφάνσεων του Αστικού Δικαίου, όπως θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, καθώς και διαφορές που ανακύπτουν από τις ενοχικές σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται σε συμβάσεις ενοχικής φύσεως (αγοραπωλησίες, μισθώσεις, δάνεια, δωρεές κ.λπ.).

 • Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχονται νομικές συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

 • Διοικητικό και Ποινικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο: Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το σύνολο των κανόνων του Δημοσίου Δικαίου.

 • Ποινικό Δίκαιο

Επίσης, αναλαμβάνονται μεταφράσεις κειμένων, νομικών και μη, από την αγγλική γλώσσα προς την ελληνική και αντίστροφα.

Φλωριά Δημοσθένη 6, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις
 • Εμπορικό δίκαιο -
 • Αστικό δίκαιο -
 • Ποινικό δίκαιο -
 • Εργατικό δίκαιο -
 • Κτηματολόγιο – διόρθωση εγγραφών κτηματολογίου -
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Συνταξιοδοτικά – εργατικά -
 • Τροχαία ατυχήματα -
 • Τραπεζικές συμβάσεις
Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Οι τομείς Δράσης είναι οι ακόλουθοι:

 • Τομέας Εμπορικού Δικαίου -
 • Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών -
 • Φορολογικό Δίκαιο -
 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας -
 • Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας -
 • Κοινοτικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού -
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων -
 • Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Χρηματαγοράς -
 • Δικαστηριακή Πρακτική, Διαιτησία και Επίλυση Διαφορών -
 • Τομέας Αστικού Δικαίου -
 • Τομέας Διοικητικού Δικαίου -
 • Τομέας Ποινικού Δικαίου -
 • Νομική Συμβουλή Επιχειρήσεων
Δελαπόρτα 3, Σέρρες, 62125, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Γενική Δικηγορία - Παροχή νομικών συμβουλών -
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Αιτήσεις - Αγωγές - Ασφαλιστικά Μέτρα -
 • Εξώδικα - Μηνύσεις -
 • Διαζύγια - Επιμέλεια - Διατροφές - Επικοινωνία -
 • Κτηματολόγιο - Δηλώσεις - Αγωγές στον Κτηματολογικό Δικαστή -
 • Υποθηκοφυλακείο - Ακίνητα - Έρευνες -
 • Κληρονομικό Δίκαιο - Περιουσιακά Ζητήματα -
 • Διαταγές Πληρωμής -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά -
 • Τράπεζες - Δάνεια - Ρυθμίσεις -
 • Αγοραπωλησίες - Μισθώσεις
Μεραρχίας Χ. 7, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους εξής τομείς: - Δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων - Φορολογικό Δίκαιο - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Υπηρεσιών, Προμηθειών. (προετοιμασία φακέλου συμμετοχής, ενστάσεις, προσφυγές κ.λπ.) - Ποινικό Δίκαιο - Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διατροφή, αγωγή αποκτημάτων) - Εμπράγματο Δίκαιο - Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (έργου, εργασίας, μισθώσεων) Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Προμηθειών. - Ποινικό Δίκαιο - Η μακρόχρονη δραστηριότητα του γραφείου μας με τα ζητήματα του κοινού ποινικού δικαίου αλλά και η εξειδικευμένη γνώση των συνεργατών μας στο ποινικό και φορολογικό δίκαιο, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους εντολείς μας, που εμπλέκονται σε υποθέσεις ποινικού δικαίου που απαιτούν ειδικότερη γνώση στον χειρισμό τους. - Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων - Αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη των εντολέων μας που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα είτε ως δράστες είτε ως θύματα τόσο στη διαδικασία που αφορά στην ποινική δίκη όσο και στην έγερση αγωγών αποζημίωσης για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από αυτά.
10ης Μεραρχίας 23-25, 3ος όροφος, Σέρρες, 62125, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο -
 • Εμπορικό Δίκαιο -
 • Ο ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά -
 • Ποινικό Δίκαιο -
 • Ενδοοικογενειακή Βία -
 • Ναρκωτικά -
 • Ιατρική Αμέλεια -
 • Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο -
 • Διοικητικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο Αλλοδαπών -
 • Εργατικό Δίκαιο -
 • Εργατικά Ατυχήματα
Δικηγορικό Γραφείο
Ιουστινιανού 5, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
Ροδόπολη, Ροδόπολη, 62055, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Νομικές υπηρεσίες.
Δικηγόρος
Φλωριά Δημητρίου 6, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
Ραιδεστού 26, Σέρρες, 62125, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγορικό Γραφείο
Μεραρχίας Χ. 32, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
29ης Ιουνίου 1913 4, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
Μεραρχίας Χ. 46Α, Σέρρες, 62125, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
Ανδρονίκου Εμμανουήλ 1, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
Θεσσαλονίκης 7, Σέρρες, 62125, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
Θεσσαλονίκης 4Α, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγόρος
Σελεύκου 8, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δικηγορικό Γραφείο
Αλεξανδρίδη Κοσμά 4-6, Σέρρες, 62125, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
LL.M. Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας ΑΠΘ Αντικείμενα ενασχόλης: Ποινικό Δίκαιο: ναρκωτικά, καταχραστές δημοσίου, κλοπές, λαθρεμπορία, σωματικές βλάβες, χρέη στο δημόσιο, ιατρική αμέλεια, ακάλυπτες επιταγές, υπεξαιρέσεις κ.ά. Αστικό Δίκαιο: οικογενειακά (διαζύγια, διατροφές- επιμέλεια), μισθωτικές, κληρονομικά (αγωγές, έκδοση κληρονομητηρίου, αποδοχές κληρονομίας), τροχαία, εργατικά, υπερχρεωμένα κ.ά. Εμπορικό Δίκαιο: διαταγές πληρωμής, ανακοπές, σύσταση, λύση εταιρίας, τροποποίηση καταστατικού κ.ά.
Δικηγόρος
Τσαλοπούλου 11, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Μοιράσου το:
       
 
 
Στην ενότητα Δικηγόροι Δικηγορικά Γραφεία σε Σερρών θα βρεις δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία & εταιρείες δικηγόρων για υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ασφαλιστικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου. Κάθε δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι για διαζύγια, κληρονομιές, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ποινικά, αστικά, μηνύσεις, αγωγές και διαθήκες σε Σερρών είναι στη διάθεσή σου.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις