Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Εργατολόγοι Αθήνα

: 27 αποτελέσματα
Γεννηματά Ν. 8, όπισθεν μετρό Πανόρμου, Αθήνα, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Το Δικηγορικό Γραφείο Ν. Μ. Κονδύλη και Συνεργατών καλύπτει όλους τους Κλάδους του Δικαίου, παρέχοντας πλήρη ποιοτική και εξειδικευμένη δικαστική και εξώδικη υποστήριξη στους πελάτες του. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικού, Εργατικού, Εμπορικού) και Ποινικού Δικαίου. Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στον χειρισμό των διαφορών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείων, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ανεξαρτήτων αρχών κ.τ.λ., αναλαμβάνοντας την ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (τακτικών-Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων και Συμβουλίου της Επικρατείας) ακύρωση-μεταρρύθμιση των πράξεων και παραλείψεων των υπηρεσιών αυτών. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων (υπηρεσιακή κατάσταση-διορισμός, απόσπαση, μετάθεση, προαγωγές, επιλογή σε θέσεις ευθύνης, υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά, μισθολογικές διαφορές κ.ο.κ.), ΑΣΕΠ, φορολογικών διαφορών, δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών (έργων, προμηθειών υπηρεσιών), πολεοδομικών διαφορών, εκπαιδευτικών θεμάτων, αστικής ευθύνης κ.τ.λ. Αναλαμβάνουμε, επίσης, την κατάθεση και την υποστήριξη προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ, Στρασβούργο).
Σόλωνος 134, Αθήνα - Εξάρχεια, 10677, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σωματεία, Διαφορές Ιδιοκτητών Οροφοκτησίας) -
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διαζύγια Συναινετικά και κατ΄Αντιδικία, Διατροφές, Επιμέλεια, Επικοινωνία, Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης) -
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δημοσίευση διαθηκών, Αποδοχή, Αποποίηση κληρονομιάς, Μέμψη άστοργης δωρεάς, Αγωγή περί κλήρου, Κληρονομητήρια) -
 • ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Σύνταξη μισθωτηρίων, Διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, Διαδικασία έξωσης) -
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Έλεγχοι Τίτλων, Μεταβιβάσεις, Δωρεές, Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών) -
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σύσταση - Μετατροπή - Λύση εταιρειών, Πρακτικά ΓΣ και ΔΣ, Εταιρικές Αγωγές, Μ Α) -
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σήματα, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Κατοχύρωση domain names, Εμπορικές Συμβάσεις) -
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, Αποζημίωση απόλυσης) -
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ -
 • ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4469/2017 -
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, Διορθώσεις, Υποβολή Ενστάσεων) -
 • ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Άδειες παραμονής, Αιτήσεις πολιτογράφησης, Αιτήσεις ασύλου) -
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Υπαλληλικό, Πολεοδομικό, Φορολογικό - δημοτική και κοινοτική φορολογία, Αστική ευθύνη δημοσίου) -
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σίνα 18, 2ος όροφος, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Συμβάσεις εργασίας, απολύσεις, δεδουλευμένα, υπερωρίες, εργασία Σαββάτων, Κυριακών, εκτός έδρας, εκ περιτροπής εργασία, επίσχεση εργασίας, παράσταση ενώπιον επιτροπών ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας, προσφυγές κατά διοικητικών προστίμων και αποφάσεων, ποινικά αδικήματα, απολογητικά υπομνήματα, ανακρίσεις, επ’ ακροατηρίω υπεράσπιση, διαζύγια, διατροφές, δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, διαφορές από πώληση, μισθώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, εξώσεις, εξώδικες οχλήσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, υπερχρεωμένα – Νόμος Κατσέλη, δικαστική συμπαράσταση, μεταφράσεις, επικυρώσεις, καταμέτρηση ενσήμων, αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, αυτασφάλιση, υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Ακαδημίας 8, Αθήνα - Κολωνάκι, 10673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι

Οι τομείς Δράσης είναι οι ακόλουθοι:

 • Τομέας Εμπορικού Δικαίου -
 • Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών -
 • Φορολογικό Δίκαιο -
 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας -
 • Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας -
 • Κοινοτικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού -
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων -
 • Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Χρηματαγοράς -
 • Δικαστηριακή Πρακτική, Διαιτησία και Επίλυση Διαφορών -
 • Τομέας Αστικού Δικαίου -
 • Τομέας Διοικητικού Δικαίου -
 • Τομέας Ποινικού Δικαίου -
 • Νομική Συμβουλή Επιχειρήσεων
Στουρνάρη 9, Αθήνα, 10683, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
 • Εργατικές Διαφορές - Διεκδίκηση αποδοχών – επιδομάτων - διαφορών αποδοχών – Προστασία σε περίπτωση απολύσεων - εκκαθάρισης επιχειρήσεων - Συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Συντάξεις – Κοινωνικοασφαλιστικές Διαφορές - Διεκπεραίωση συντάξεων – Υπολογισμός σύνταξης – Ενστάσεις – Υποστήριξη ενώπιον Δικαστηρίων – Συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Αστικό Δίκαιο - Ακίνητα (Αγοραπωλησίες - Έλεγχος τίτλων – Κτηματολόγιο – Εργολαβικά - Απαλλοτριώσεις) – Μισθώσεις – Ρυθμίσεις - Προστασία α’ κατοικίας - Οικογενειακές – Κληρονομικές διαφορές -
 • Ποινικό Δίκαιο - Πλημμελήματα – Κακουργήματα κ.λπ. κάθε είδους -
 • Διοικητικό Δίκαιο Δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές, Προσφυγές κατά προστίμων, Αιτήσεις Ακύρωσης κ.λπ.
Κεδρηνού 3-7, Αθήνα - Γκύζη, 11475, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το Δικηγορικό γραφείο του Εργατολόγου Γεωργίου Κουτσούκου παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε άτομα και επιχειρήσεις, με εξειδίκευση στους Τομείς του Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού και Εργατικού Δικαίου.

Ασφαλιστικό/Συνταξιοδοτικό δίκαιο - Το Δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει:

 • Την πλήρη καταμέτρηση των ενσήμων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ -
 • Την παροχή συμβουλευτικής σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ σχετικά με τις προϋποθέσεις άμεσης θεμελίωσης του δικαιώματός τους σε συνταξιοδότηση -
 • Την πλήρη προετοιμασία και διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ -
 • Τη σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις -
 • Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων,

- Εργατικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει:

 • Την παροχή συμβουλευτικής -
 • Την εκπροσώπηση ατόμων και Εταιρειών/Επιχειρήσεων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) -
 • Την εξωδικαστική επίλυση διαφορών Εργατικού Δικαίου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων -
 • Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων -
 • Την ενδελεχή εξέταση των συμβάσεων εργασίας (contract template scanning) του προσωπικού της επιχείρησης.
Αμερικής 15, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Εργατικό Δίκαιο (διεκδικήσεις αποζημίωσης απόλυσης, δεδουλευμένων, υπερωριών, μισθών υπερημερίας, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, εσφαλμένη μισθολογική κατάταξη στο δημόσιο κ.α.), -
 • Διοικητικό Δίκαιο (προσφυγές κατά διοικητικών προστίμων και αποφάσεων, προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων, αγωγές αποζημίωσης), -
 • ΑΣΕΠ, Προκηρύξεις θέσεων (αιτήσεις – ενστάσεις- προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια), -
 • Ασφαλιστικές-Συνταξιοδοτικές υποθέσεις (καταμέτρηση ενσήμων, έλεγχος κατοχύρωσης/θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,Δημόσιο), υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης, επίλυση διοικητικών διαφορών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων), -
 • Μισθώσεις (ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, διαταγές απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, εξώσεις, εξώδικες οχλήσεις), -
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων και τέκνων κ.α.), -
 • Κληρονομικό Δίκαιο (ακύρωση διαθηκών, διαφορές ιδιοκτητών ορόφων κ.α), -
 • Εμπράγματο Δίκαιο (ακύρωση αγοραπωλησίας, γειτονικό δίκαιο, διαφορές ιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων), -
 • Διενέργεια ελέγχων τίτλων ακίνητης περιουσίας και έρευνα δικαιωμάτων στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο, -
 • Εμπορικό Δίκαιο (διεκδίκηση αποζημίωσης από τιμολόγια, ακάλυπτες επιταγές κ.α.).
Λ. Αλεξάνδρας 69, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11474, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα της δικηγορίας, αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, έχοντας εξειδικευμένους και πεπειραμένους συνεργάτες σε κάθε δίκαιο τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία. - Αναλυτικά: Κτηματολόγιο, Οικογενειακές διαφορές, Εμπορικό δίκαιο, Εργατικό δίκαιο, Ποινικό δίκαιο, Κληρονομικό δίκαιο, Αυτοκινητιστικές διαφορές, Χορήγηση συντάξεων, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Εμπράγματο δίκαιο, Διαμεσολαβηση, Οικογενειακές διαφορές (Διαζύγιο - Διατροφές -Αποκτήματα), Εμπορικό Δίκαιο, Αυτοκινητιστικές Διαφορές -Τροχαία, Κληρονομικό Δίκαιο, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Ρύθμιση Χρεών, Εργατικό Δίκαιο.
Σκύρου 64, 4ος όροφος, έναντι Δικαστηρίων, Αθήνα, 11362, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
 • Εργατικά:Ειδικεύεται στα Εργατικά Ατυχήματα – Αποζημιώσεις - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικό στη Πράξη. -
 • Κληρονομικά: ακυρώσεις διαθηκών, αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος, διεκδίκηση κληρονομικών πραγμάτων. -
 • Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, Αναγνώριση – Αμφισβήτηση Πατρότητας. -
 • Εμπράγματο Δίκαιο: χρησικτησία, διεκδίκηση καταπατηθέντων ακινήτων, αγωγές Νομής και Κυριότητας, Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής. -
 • Τροχαία Ατυχήματα: αποζημιώσεις, ποινική αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος. -
 • Συμβόλαια: έλεγχος τίτλων, παραστάσεις σε συμβόλαια. -
 • Διοικητικό Δίκαιο: προσφυγές – αγωγές ασφαλισμένων – εργαζομένων στο Δημόσιο. -
 • Εμπορικό Δίκαιο: διεκδίκηση αποζημίωσης από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, ακάλυπτες επιταγές, καταστατικά εταιρειών, πτωχεύσεις. -
 • Ειδικές διαδικασίες: απαλλοτριώσεις, μισθώσεις εμπορικές και κατοικίας, δικαστικές συμπαραστάσεις, υιοθεσίες, νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ρύθμιση θεμάτων μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων. -
 • Ποινικό Δίκαιο: μηνύσεις, υπομνήματα, προσφυγές κατά την προανάκριση, παραστάσεις στα Ποινικά Δικαστήρια.
Δικηγόρος - Εργατολόγος - Ποινικολόγος
Λεωφόρος Μεσογείων 9-11, Αθήνα, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Εργατικού Δικαίου (ατομικές και συλλογικές διαφορές) Ποινικού Δικαίου (κακουργήματα, ανακρίσεις και πλημμελήματα) Εμπορικού Δικαίου (Εταιρικού Δικαίων, Κοινοτικά σήματα αλλά και Δίκαιο αξιογράφων) Αστικού Δικαίου (Ενοχικών, Οικογενειακών αλλά και Κληρονομικών Διαφορών) Αυτοκινητικών Διαφορών (υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες και θανατηφόρα ή/και πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα) Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου (υποθέσεις εικονικών τιμολογίων και φοροδιαφυγής, υποθέσεις σφραγίσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διοικητικές προσφυγές).
Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω - Εργατολόγος
Σόλωνος 51, Αθήνα - Κολωνάκι, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγόρος - Εργατολόγος
Ακαδημίας 63, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγορικό Γραφείο
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Εργατικό Δίκαιο: Προσλήψεις προσωπικού, ατομικές συμβάσεις εργασίας, αμοιβή εργασίας, επιδόματα, επιμίσθια, επαγγελματική ασφάλιση, συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα παροχής κινήτρων, ίση μεταχείριση, εφαρμογή της αρχής καταπολέμησης διακρίσεων, υγιεινή και ασφάλεια, λύση καταγγελία της συμβάσεως εργασίας, οικειοθελείς αποχωρήσεις, εργατικά ατυχήματα, ομαδικές απολύσεις, κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικές διαδικασίες, συλλογικές διαπραγματεύσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας ( διοικητικά πρόστιμα και ποινικές διώξεις ), εξώδικοι συμβιβασμοί και συμφωνίες.
Δικηγόρος - Εργατολόγος
Κυρίλλου Λουκαρέως 31, Αθήνα, 11475, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγόρος - Εργατολόγος
Βουκουρεστίου 36, Αθήνα - Κολωνάκι, 10673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγορικό Γραφείο - Εργατολόγος
Μπουμπουλίνας 9-11, Αθήνα, 10682, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγόρος - Εργατολόγος
Σταδίου 10, Αθήνα, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγόρος - Εργατολόγος
Σόλωνος 116, Αθήνα, 10681, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγορική Εταιρία
Ακαδημίας 35, Αθήνα, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Δικηγόρος - Εργατολόγος
Ναυαρίνου 15, Αθήνα, 10681, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία | Εργατολόγοι
Σελίδα:
1 2
 
Μοιράσου το:
       
 
 
 
 
 
 
Στην ενότητα Εργατολόγοι θα βρείτε όλους τους εργατολόγους σε Αθήνα, δηλαδή τους δικηγόρους που ειδικέυονται στο εργατικό δίκαιο και αναλαμβάνουν υποθέσεις αποζημιώσεων, απολύσεων, δεδουλευμένων αποδοχών, συντάξεων.
Μάθε όλες τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις από τον Δικηγόρο κ. Ηλία Τασσόπουλο… 1.  Από τις 28-2-2014 ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις (καταστήματα, γραφεία κλπ.), οι οποίες πια διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα μίσθωση, μίσθωση δηλ. που συνάπτεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή για παλαιά μίσθωση, μίσθωση δηλ. που προϋπήρχε. 2.    Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι νέες μισθώσεις, εκτός από ελάχιστες υποχρεωτικές εκ του νόμου ρυθμίσεις (Π.Δ. 34/1995), με κυριότερη την νέα ελάχιστη νόμιμη 3ετή διάρκειά τους, διέπονται πια πρωτίστως από τις όποιες συμφωνίες κάνουν τα μέρη μεταξύ τους, τους συμβατικούς δηλαδή όρους του μισθωτηρίου και εν συνεχεία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (πολλές εκ των οποίων είναι ενδοτικού δικαίου, δηλαδή τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά από αυτές). Επίσης, με την κατάργηση πολλών από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις
Επιπλέον Αναζητήσεις:
Εργατολόγοι Αττικής Εργατολόγοι