Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Γραφολόγοι Ελλάδα

: 53 αποτελέσματα
Ιουλιανού 40, Αθήνα - Πλατεία Βικτωρίας, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι

ΜΕΛΟΣ: Associazione Grafologica Italiana,Associazione Grafologi Giudiziari, Ελλ.Ινστιτ.Γραφολογίας, Workshop di Grafologia Peritale Α.G.I., Italia, Pesaro 29/08-01/09/2005. - ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Από το 1998 ως Δικηγόρος, από το 2001 ως Δικαστικός Γραφολόγος & από το 2002 ως Δικαστικός Γραφολόγος - Πραγματογνώμονας εγγεγραμμένος στους καταλόγους Πρωτοδικείου & Εισαγγελίας Αθηνών, Πειραιώς και άλλων πόλων της ελληνικής επικράτειας. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

 • Γραφολογική διερεύνηση για διαπίστωση γνησιότητας ή πλαστότητας: γραφής ή αριθμογραφής εγγράφων, υπογραφών επί εγγράφων ή αξιογράφων, γραφής, αριθμογραφής & υπογραφής διαθηκών, ανωνυμογραφίας (ανώνυμα γράμματα, σημειώματα, επιγραφές κ.ο.κ.). -
 • Συμβουλή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επί έμψυχου δυναμικού εταιρειών για τοποθέτηση υπαλλήλων στις καταλληλότερες λειτουργικά & παραγωγικά θέσεις με βάση την ιδιοσυγκρασία, συμβουλή προσανατολισμού με βάση ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες ή κλίσεις του γράφοντος. -
 • Χαρακτηρολογική ανάλυση. Ανάλυση γραφικού χαρακτήρα για προσδιορισμό της προσωπικότητας & των έμφυτων ή επίκτητων χαρακτηρολογικών χαρακτηριστικών του γράφοντος από κατάλληλα επιλεγμένο γραφικό δείγμα.
Ακαδημίας 76, Αθήνα - Εξάρχεια, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Αναγνώριση γνησιότητας ή πλαστογράφησης γραφής & υπογραφής - Αποκάλυψη μεταμφιεσμένης γραφής ή υπογραφής - Εξακρίβωση μηχανικής και εντυπωματικής γραφής από εκτυπωτές, γραφομηχανές κ.ά. - Ταυτοποίηση σφραγίδας, υδατογραφήματος και αναγλύφου - Έλεγχος παραχάραξης εγγράφων και προσθήκης, αφαίρεσης ή τροποποίησης μελάνης - Εξέταση γραφικού εργαλείου και γραφικής επιφάνειας - Αποκωδικοποίηση και καθαρογράφηση δυσανάγνωστης γραφής - Μικροφωτογράφιση εγγράφων και υλικού με εξειδικευμένο εξοπλισμό? - Δημιουργία Γραφολογικής Έκθεσης με επεξηγήσεις και αναλυτικούς πίνακες σε θέματα που αφορούν: - Διαθήκες - Ιδιωτικά Συμφωνητικά - Πληρεξούσια - Επιταγές - Ασφαλιστικά Έγγραφα - Ταυτότητες - Διαβατήρια - Τίτλοι Κυριότητας - Άδειες οδήγησης - Αριθμούς Πλαισίου αυτοκινήτων - Συμβολαιογραφικές Πράξεις - Ανώνυμες Επιστολές - Δημόσια Έγγραφα - Λογιστικά Βιβλία - Πίνακες και Έργα Τέχνης ? - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ζηρίνειο, Κηφισιά Αττικής
Αιόλου 100, Αθήνα, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γνωμοδοτήσεις αναγνώρισης γνησιότητας γραφής και υπογραφής, Αποκάλυψη πλαστογραφίας, Αναγνώριση γραφέως ανωνύμων επιστολών, Ανάγνωση και αποκωδικοποίηση δυσαναγνώστου γραφής, Εξετάσεις μελανιού χαρτιού, Χρονολόγηση μελανιού χαρτιού, Εξετάσεις φωτοτυπιών - φωτογραφιών, Εξετάσεις μικροσκοπικές UV, IF ακτίνες.
Μητροπόλεως 27, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφολόγοι , Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Γνωμοδοτήσεις για ιδιώτες & πραγματογνωμοσύνες κατ’ ανάθεση Δημοσίων Αρχών για: - αναγνώριση γνησιότητας γραφής & υπογραφής, - αποκάλυψη πλαστογραφίας, εξέταση σε διαθήκες, σε ανώνυμες επιστολές & αποκάλυψη του συντάκτη, - ανάγνωση δυσανάγνωστης γραφής, - εξέταση & χρονολόγηση μελανιού & χαρτιού, - εξετάσεις φωτοτυπιών. - Μικροφωτογράφιση με ειδική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μικροσκοπίου για ανάδειξη πλαστογραφίας.

Εργαστήριο με πλήρη επιστημονικό εξοπλισμό: Στερεομικροσκόπιο, ισχυροί μεγεθυντικοί φακοί, ψηφιακή φωτ/κή μηχανή τύπου LUMIX FZ-38, φασματογράφος τύπου LUMINISYS TR με υπεριώδεις & υπέρυθρες ακτίνες & 105 συνδυασμούς φωτισμών, χρωματικών φίλτρων-φασμάτων για διάκριση μελανών & αποκάλυψη αφανούς γραφής.

Για την εξέταση γραφής και εγγράφων παρέχεται πλήρης εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για τη δικαστική εξέταση γραφής και εγγράφων: με την Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (τύπου ESDA), με χρήση υπέρυθρης (IR) και υπεριώδους (UV) αντανάκλασης και φθορισμού διαφόρων συχνοτήτων, με χρήση στερεοσκοπικού μικροσκοπίου και ειδικών φωτισμών.

Καρόλου Ντηλ 1, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Εξέταση εγγράφων και διαπίστωση γνησιότητας. - Εξειδίκευση στη γνησιότητα διαθηκών. - Χρονολόγηση εγγράφων. - Εξέταση ανωνύμων γραμμάτων και εντοπισμός του συντάκτη. - Σύνθεση προσωπικότητας - Γραφολογικό πορτραίτο. - Παιδική γραφή - γεροντική γραφή. - Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική επιχειρήσεων.  Ανάγνωση, ανάλυση και μελέτη παλαιών και δυσανάγνωστων χειρόγραφων, ιδίως συμβολαίων.
Φειδιππίδου 25, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
 • Εγγεγραμμένη στους πίνακες πραγματογνωμόνων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς από το 1987 και άλλων Πρωτοδικείων της υπόλοιπης Ελλάδας. -
 • Δικαστικός Πραγματογνώμων σε Αστικά και Ποινικά Δικαστήρια Αθηνών και της υπόλοιπης Ελλάδας. -
 • Γνωμοδοτήσεις σε ιδιωτικές υποθέσεις αμβισβητουμένων ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων (ιδιόγραφες και δημόσιες διαθήκες, γραφή και υπογραφή σε επιταγές, υπεύθυνες δηλώσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά, συμβάσεις, ανώνυμες επιστολές κ.λπ.). -
 • Διερεύνηση με πλήρη εξοπλιστικό εξοπλισμό (συσκευή ESDA, χρήση φωτισμού IR και UV,ψηφιακό μικροσκόπιο, φωτογραφικά φίλτρα κ.λπ.). -
 • Τεχνική Σύμβουλος σε υποθέσεις που αφορούν σε Αστικά και Ποινικά Δικαστήρια όλης της Ελληνικής Επικράτειας και κατά περίπτωση του Εξωτερικού.
Βασιλέως Ηρακλείου 26, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφολόγοι

Υπηρεσίες:

 • Γνωμοδοτήσεις και δικαστικές γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες αναγνώρισης γνησιότητας ή πλαστότητας γραφής και υπογραφής, ελληνικού ή ξένου αλφαβήτου. -
 • Αναγνώριση συντάκτη ανωνύμων επιστολών. -
 • Ανάγνωση και καθαρογραφή παλαιών και δυσανάγνωστων χειρόγραφων εγγράφων. -
 • Εργαστηριακή εξέταση εγγράφων-αξιογράφων πάσης φύσεως, για την αποκάλυψη πλαστογραφίας. -
 • Δυνατότητα μακροφωτογράφισης εγγράφων-αξιογράφων, εντός κι εκτός εργαστηρίου, με ειδική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με προσαρτημένο φακό macro και συνδυασμό διαφόρων φωτογραφικών φίλτρων (Uv, Ir κ.λπ.) για την αποκάλυψη πλαστογραφίας καθώς και δυνατότητα μικροσκοπικής εξέτασης εγγράφων-αξιογράφων, εντός κι εκτός εργαστηρίου, με πολυφασματικό μικροσκόπιο ισχυρού εύρους μεγέθυνσης (Χ10-Χ140) με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες και διαφορετικούς συνδυασμούς χρωματικών φίλτρων για τον εντοπισμό μεταγενέστερων συμπληρώσεων, αποσβέσεων κ.λπ. στο έγγραφο και εντοπισμό γραφής με διαφορετικό μελάνι. -
 • Αξιολόγηση και αντίκρουση γραφολογικών εκθέσεων σε περιπτώσεις που έχουν ήδη συνταχθεί άλλες εκθέσεις στα πλαίσια αστικής ή ποινικής δίκης (δικαστικές πραγματογνωμοσύνες ή ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις).
Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ιωαννίνων, Λούρος, 48061, ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γραφολόγοι
Εξέταση εγγράφων και διαπίστωση γνησιότητας. - Εξειδίκευση στη γνησιότητα διαθηκών. - Χρονολόγηση εγγράφων. - Εξέταση ανωνύμων γραμμάτων και εντοπισμός του συντάκτη. - Σύνθεση προσωπικότητας - Γραφολογικό πορτραίτο. - Παιδική γραφή- γεροντική γραφή. - Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική επιχειρήσεων. - Ανάγνωση, ανάλυση και μελέτη παλαιών και δυσανάγνωστων χειρόγραφων, ιδίως συμβολαίων.
Αθανασίου Διάκου 2, 2ος όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Γραφολόγοι
 • Δικαστική Γραφολόγος -
 • Αναλυτική Γραφολογία -
 • Διαπίστωση Γνησιότητας -
 • Εξακρίβωση Ανωνυμογράφων -
 • Σύνθεση Γραφολογικού Πορτραίτου -
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων -
 • Γραφολογικές Γνωμοδοτήσεις -
 • Πλαστογραφία Υπογραφών -
 • Πλαστογραφία Διαθηκών -
 • Πλαστογραφία Επιταγών -
 • Ανώνυμα Γράμματα -
 • Νόθευση Εγγράφων
Γραφολόγος
Κυπρίων Αγωνιστών 49, Χαϊδάρι, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Εξέταση ψηφιακών πειστηρίων βίντεο Παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων βίντεο από Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους ή άλλα ψηφιακά μέσα, πειστήρια εικόνας ήχου, δεδομένα δικτύου ή διαδικτύου / internet, διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την απόδειξη της συμμετοχής ή του βαθμού συμμετοχής κάποιου σε παράνομη πράξη. Η Forensic Associates μπορεί να συνδράμει και στην επίλυση ειδικών θεμάτων, με τη συνεργασία της με αξιόπιστα ομοειδή εργαστήρια της αλλοδαπής (U.S.A., U.K.).
Γραφολόγος
Βενιζέλου Ελευθερίου 22, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Διενέργεια εκθέσεων γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης κατόπιν ανάθεσης από Δημόσια Αρχή, καθώς και εκθέσεων γραφολογικής γνωμάτευσης κατόπιν ανάθεσης από ιδιώτη, παρέχοντας ως πραγματογνώμων ή τεχνικός σύμβουλος τις υπηρεσίες του επί θεμάτων εξακρίβωσης γνησιότητας ή πλαστότητας γραφής και υπογραφής σε κάθε μορφής ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα. Δυνατότητα ανάγνωσης και απόδοσης σε δακτυλογραφημένο κείμενο δυσανάγνωστης ή αδιόρατης γραφής διαφόρων χειρογράφων επίσημων και ανεπίσημων. Δραστηριοποίηση στους Νομούς: Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών, Βέροιας, Δράμας, Έδεσσας, Καβάλας, Κατερίνης, Κιλκίς, Λάρισας, Σερρών και Χαλκιδικής.
Δικαστικός Γραφολόγος
Σκουφά 66, Αθήνα - Κολωνάκι, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Νομικές υπηρεσίες. Αναλυτική γραφολογία. Δικαστική γραφολογία, διαμεσολάβηση.
Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος
Εγνατίας 117, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γνωμοδοτήσεις και πραγματογνωμοσύνες για αναγνώριση γνησιότητας ή πλαστογραφίας γραφής και υπογραφών σε πάσης φύσεως έγγραφα. Εξέταση φωτοτυπημένων εγγράφων. Πραγματογνώμονας, γνησιότητα γραφής, υπογραφής, πλαστογραφία εγγράφων, διαθηκών.
Δικαστικός Γραφολόγος
Ασκληπιού 3, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γραφολόγος
Κυπρίων Αγωνιστών 49, Χαϊδάρι, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Ιωάννης Μακρής του Δημητρίου, γεννηθείς στην Αθήνα, είναι χημικός και τεχνολόγος γραφικών τεχνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του πανεπιστημίου Αθηνών στη «γλωσσική τεχνολογία». Μετεκπαιδεύτηκε σε πολλές αστυνομικές υπηρεσίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ και συμμετείχε, ως εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, σε πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων του ευρωπαϊκού δικτύου εγκληματολογικών ινστιτούτων ( ENFSI ), στην ομάδα εξεταστών χειρόγραφης γραφής, στην ομάδα εξεταστών φωνής και ήχου και στην ομάδα για τη διασφάλιση ποιότητας των εγκληματολογικών υπηρεσιών.
Δικαστικός Γραφολόγος
26ης Οκτωβρίου 10, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Τομείς ενασχόλησης : Οικογενειακό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο διαδικτύου Εκτεταμένες σπουδές ειδίκευσης στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR Πιστοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης - EE σε θέματα GDPR Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη- αναγνώριση γνησιότητας γραφής και υπογραφής Αποκάλυψη πλαστογραφίας Μελέτη και εξέταση διαθηκών, επιταγών και παντός είδους εγγράφων Ανάγνωση και αποκωδικοποίηση δυσαναγνώστου γραφής
Αναλυτικός Γραφολόγος
Διάκου Αθανασίου 2, Λευκώνας, 62100, ΣΕΡΡΩΝ
Γραφολόγοι
Δικηγόρος - Γραφολόγος
Καλαποθάκη 13, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γραφολόγος
Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας 31, Κέρκυρα - Σολάρι, 49100, ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γραφολόγοι
Γραφολόγος
Κυρίλλου Λουκάρεως 39-41, Αθήνα - Γκύζη, 11475, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Εξέταση εγγράφων που περιέχουν γραφή ( χειρόγραφη ή μηχανική ) και υπογραφές προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα ή η πλαστότητά τους.
Σελίδα:
1 2 3
 
Μοιράσου το:
 
     
Στην ενότητα Γραφολόγοι θα βρεις γραφολόγους σε Ελλάδα.