Φίλτρα
Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα
Εξειδίκευση:
Ιατρεία Μικρών Ζώων
Κατηγορία:
Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικές Κλινικές
Κτηνίατροι
Έδρα:
Καβάλα
Αμυγδαλεώνας
Λοιπά:
Email
Website
Εθνική Οδός Καβάλας - Δράμας, Αμυγδαλεώνας, 64012, ΚΑΒΑΛΑΣ
Κτηνίατροι , Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικές Κλινικές
Φιλίππου 3, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικές Κλινικές
Κτηνιατρείο
Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικές Κλινικές
Κτηνιατρείο
Γαλλικής Δημοκρατίας 29, Καβάλα, 65302, ΚΑΒΑΛΑΣ
Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικές Κλινικές
Κτηνιατρικό Κέντρο - Ιατρείο Μικρών Ζώων
Ερυθρού Σταυρού 58, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικές Κλινικές
Κτηνιατρείο
Θάλασσας Μαρμαρά 9, Καβάλα, 65404, ΚΑΒΑΛΑΣ
Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικές Κλινικές