Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Ελλάδα

: 9.674 αποτελέσματα
Καραϊσκάκη 3, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Το γραφείο ασχολείται με τα εξής αντικείμενα: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και επίβλεψη λογιστηρίων. Οργάνωση και μηχανογράφηση επιχειρήσεων. Εργατικά - μισθοδοσία. Παροχή φορολογικών συμβουλών. Θέματα Ανώνυμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Δηλώσεις Φόρου εισοδήματος.
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Φορολογικές υπηρεσίες -
 • Εργατικά - Μισθοδοσία -
 • Ίδρυση εταιρειών και διεκπεραίωση υποθέσεων -
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες
Παντανάσσης 15, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Φορολογικά -
 • Ασφαλιστικά -
 • Λογιστικά -
 • Εργατικά -
 • Επενδυτικά -
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων -
 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων -
 • ΦΠΑ -
 • Παρακρατούμενοι φόροι -
 • Ισολογισμός -
 • Οικονομικές καταστάσεις -
 • Έναρξη επιχείρησης -
 • Μισθωτήριο -
 • Ε9 -
 • ΕΝΦΙΑ -
 • Επίδομα τέκνων
Βορείου Ηπείρου 135, Γλυφάδα - Τερψιθέα, 16562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 • Βιβλία Β' & Γ' Κατηγορίας -
 • Ενάρξεις Επιχειρήσεων -
 • Προγράμματα Επιδοτήσεων -
 • Μισθοδοσία -
 • Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων -
 • Εξωτερικές Εργασίες -
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

- Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Θέματα κατοίκων εξωτερικού  -
 • Κτηματολόγιο -
 • Εργατικά Θέματα -
 • Γενικές Υπηρεσίες
Ασκληπειού 2, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Λογιστικές Υπηρεσίες:

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. -
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων. -
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. -
 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών. -
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες:

 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων. -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών βάσει δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.

Οικονομικές Υπηρεσίες:

 • Καταγραφή και βελτίωση εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών της επιχείρησης. -
 • Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων, για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών. -
 • Σύνταξη και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων o Ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. -
 • Μελέτη και σχεδιασμός cash flow και εργαλείων ταμειακής ρευστότητας.

Μισθοδοσίες:

 • Κατάρτιση μισθοδοσιών. -
 • Αποστολή δηλώσεων μισθοδοσιών (Α.Π.Δ., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.) -
 • Ενημέρωση της επιχείρησης για τις εκάστοτε επιβαρύνσεις
Κανάρη 19, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1,Ε2,Ε9 -
 • Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε τον κωδικό πρόσβασης στο TAXIS (κλειδάριθμο) και εμείς να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής της φορολογικής σας δήλωσης -
 • Σύνταξη και υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9 -
 • Εργασίες μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενων στη Δ.Ο.Υ. -
 • Έκδοση ΑΦΜ εγγραφή και παραλαβή κλειδάριθμου από τη Δ.Ο.Υ. -
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. ΙΚΑ ΟΑΕΕ -
 • Ενάρξεις επιχειρήσεων -
 • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας της επιχείρησής σας. -
 • Τήρηση βιβλίων (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) -
 • Εξωτερικές Εργασίες -
 • Πληρωμή Φόρων -
 • Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών -
 • Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας -
 • Κάτοικοι Εξωτερικού
Πέρδικα 13, Πτολεμαίδα, 50200, ΚΟΖΑΝΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Μερικές από τις παροχές του γραφείου μας:

 • Λογιστικά -
 • Φορολογικά -
 • Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων -
 • ΦΠΑ -
 • Περιοδικές δηλώσεις -
 • Εκκαθαριστικές δηλώσεις -
 • Προσωπικές δηλώσεις -
 • Εργατικά -
 • Μισθοδοσία -
 • ΦΜΥ -
 • Επιδοτήσεις -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου -
 • Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών -
 • Ενάρξεις - Παύσεις
Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 10, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών προσώπων - Ατομικών επιχειρήσεων - Φυσικών προσώπων -
 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών. -
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών Νομικών προσώπων - Ατομικών Επιχειρήσεων -
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο -
 • Σύνταξη ταμειακών ροών -
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
Πηλέως 2, Άγιος Δημήτριος, 17341, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Στη V TAXIS αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση διάφορων υπηρεσιών, όπως: - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών -
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών -
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης -
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος -
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών -
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων -
 • Φορολογικός εκπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών -
 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού–εξωτερικού ελέγχου (τακτικού–έκτακτου)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 -
 • Μισθωτήρια συμβόλαια και Ιδιωτικά συμφωνητικά -
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, ανάλωσης κεφαλαίου -
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης -
 • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό -
 • Φορολογικός εκπρόσωπος για κατοίκους εξωτερικού -
 • Αιτήσεις οικογενειακού επιδόματος, θέρμανσης, ρύθμισης οφειλών -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς

Οι έμπειροι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε χρηματοοικονομικό και νομικό ζήτημα που σας απασχολεί.

Λ. Γαλατσίου 8, Αθήνα, 11141, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Δηλώσεις εισοδήματος -
 • Ε9 -
 • Ενάρξεις – Διακοπές -
 • Μεταβολές επιχειρήσεων -
 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων -
 • Εργατικά -
 • Ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ -
 • Κτηματολόγιο -
 • Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 -
 • Προσφυγές -
 • Διακανονισμοί οφειλών -
 • Ρυθμίσεις χρεών -
 • Συντάξεις
Κυρίλλου Λουκάρεως 49, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Τήρηση βιβλίων απλογραφικά και διπλογραφικά - Δηλώσεις ΦΠΑ, ιντραστατ, ανακεφαλαιωτικοί, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων - Εργατικά – ασφαλιστικά (υπολογισμός μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ, υποβολή δήλωσης ΦΜΥ) - Λογιστικές – φοροτεχνικές συμβουλές - Ενάρξεις – διακοπές – μεταβολές εταιρειών (όλων των τύπων) - Όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο TAXIS - Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – δηλώσεις Ε9, μισθωτήρια - Ρυθμίσεις χρεών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία
Πριάμου 235, Ίλιον, 13123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικές Υπηρεσίες -
 • Λογιστικά - Φοροτεχνικά Ζητήματα -
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Εργατικά – Μισθοδοσία -
 • ΙΚΑ - ΦΠΑ -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Ίδρυση - Διακοπή Εργασιών -
 • Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων -
 • Οργάνωση Λογιστηρίων -
 • Επίβλεψη Λογιστηρίων -
 • Πλήρης φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησής σας -
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες)
Ανθέων 17, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Εργατικά, ασφαλιστικά -
 • Διεκπεραιώσεις όλων των υποθέσεών σας με τις δημόσιες υπηρεσίες -
 • Διενέργεια προληπτικών λογιστικών ελέγχων -
 • Ενάρξεις εταιρειών -
 • Προϋπολογισμός και υποβολή φόρου
Αγίου Νικολάου 29, 1ος όροφος, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Λογιστική παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,Ο.Ε., Ατομικές κ.ά) -
 • Μισθοδοσία - Εργατικά Θέματα -
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Φορολογικά, Φοροτεχνικά, Λογιστικά -
 • Έναρξη - Διακοπή Επιχειρήσεων -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος - ΦΠΑ -
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις
Λ. Δημοκρατίας 8, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη -
 • Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων απλογραφικά και διπλογραφικά -
 • Μισθοδοσία υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων -
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης -
 • Έναρξη εταιρείας οποιασδήποτε μορφής (ΟΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ κ.λπ.) -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ -
 • Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ -
 • Αναλυτική περιοδική δήλωση κοινών επιχειρήσεων (ΑΠΔ) -
 • Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3) -
 • Φορολογική δήλωση νομικών προσώπων (έντυπο Ν) -
 • Δηλώσεις Ε9 -
 • Φορολογική ενημερότητα -
 • Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ
Δημ. Γούναρη 131 & Ιθάκης 18, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων -
 • Οικονομοτεχνικές συμβουλές -
 • Λογιστικές – φοροτεχνικές εργασίες -
 • Εργατικά μισθοδοτικά θέματα

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές εργασίες -
 • Δηλώσεις ακινήτων (Ε9 ΦΜΑΠ)
Βοσπόρου 1, Νέα Ιωνία, 14234, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Για Την Επιχείρηση

- Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος.

 • Για Τον Ιδιώτη

- H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Εθνικής Αντιστάσεως 176, Ηράκλειο, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων και υποβολή τους στο taxisnet - Φορολογία κατοίκων εξωτερικού - Φόρος ακινήτων - Φόρος δωρεών -
 • Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις - Λογιστικές υπηρεσίες στην πλήρη ανάθεση του λογιστηρίου Υπηρεσίες επίβλεψης και αναβάθμισης των λειτουργιών του λογιστηρίου με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης. - Προετοιμασία και σύνταξη προϋπολογιστικών αποτελεσμάτων για ενημέρωση προς τη Διοίκηση της εταιρείας Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. - Προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και των στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, listing). - Υποβολή φακέλων για ένταξη επιχειρηματικών προτάσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. - Στρατηγικός σχεδιασμός (Business Plan). - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη επί εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων για τις αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία, στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στην Νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. - Αξιόπιστων ενσύρματων και ασύρματων δικτύων δεδομένων & επικοινωνιών. - Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής
Χαροκόπου 130-132, Καλλιθέα, 17676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Υπηρεσίες για Ιδιώτες:

 • Συντάξεις -
 • Δήλωση εισοδήματος στο χώρο σας -
 • Ε9 -
 • Πιστοποιητικά Ε.Ν.Φ.Ι.Α -
 • Ρυθμίσεις Οφειλών -
 • Υποβολή Μισθωτηρίων Συμβολαίων -
 • e - Παράβολα -
 • Φορολογική Ενημερότητα -
 • Ταυτότητες Οφειλής

Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις:

 • Λογιστικές – Φορολογικές -
 • Εργατικά Μισθοδοσία -
 • Υπηρεσίες έδρας - Παροχή Έδρας για τη Σύσταση - Παρέχουμε τη δυνατότητα ορισμού έδρας της GAND ως φορολογική έδρα της επιχείρησή σας, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στα επενδυτικά σας σχέδια Ίδρυση Εταιρείας - Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση και καταχώρηση της εταιρείας στο VIES - Λογιστική – Φοροτεχνική – Νομική Υποστήριξη Μηχανογράφηση, Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών, καθοδήγηση και συμβουλές για την εταιρεία σας - Reporting - Σχεδιασμός και υλοποίηση reporting ανάλογα με τις ανάγκες σας - Γραμματειακή Υποστήριξη - Δυνατότητα γραμματειακής Υποστήριξης όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Δυνατότητα παροχής επαγγελματικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής γραμμής, αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο γραφείο Νομική Υποστήριξη Αναλαμβάνουμε τη διαρκή - Νομική Υποστήριξη της εταιρείας σας -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Παράσχου Αχιλλέα 107, Αθήνα - Γκύζη, 11475, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση Βιβλίων -
 • Εργατικά -
 • Πληρωμές Λογαριασμών -
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Σύνταξη και Αποστολή Φορολογικών Δηλώσεων -
 • Διακανονισμοί -
 • Ρυθμίσεις και Πληρωμές σε Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία -
 • Μηχανογραφική Τηρήση Βιβλίων Ελεύθερων Επαγγελματιών -
 • ΕΝΦΙΑ ΦΜΥ Ε9 -
 • Φοροτεχνικός
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Ελλάδα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Ελλάδα.