Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Ελλάδα

: 9.727 αποτελέσματα
Ερμού 36, Θεσσαλονίκη - Κέντρο, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
 • Λογιστική, φοροτεχνική κάλυψη εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών -
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών -
 • Παρακολούθηση (ενημέρωση, τήρηση) βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας -
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α intrastat, listing -
 • Φορολογία εισοδήματος, φυσικών & νομικών προσώπων - Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων -
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet -
 • Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών) -
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών -
 • Ασφάλιση προσωπικού. Υποβολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων -
 • Ασφαλιστικά ταμεία -
 • Εργατικά (Προσλήψεις, συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης εργαζομένων, προγράμματα ωρών εργασίας) -
 • Επιχειρηματικές συμβουλές & οργάνωση επιχειρήσεων. -
 • Συνταξιοδοτικά -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Α.Π.Δ. -
 • Ι.Κ.Α. -
 • Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία -
 • Λογιστικά γραφεία Θεσσαλονίκη -
 • Συνεργασία με συμβολαιογράφο - Δικηγορικό γραφείο -
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ & ασφαλιστικά ταμεία -
 • Έναρξη- Μεταβολή - Διάλυση επιχειρήσεων -
 • Εταιρικά καταστατικά -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Διακοπή επιχείρησης -
 • Καταστατικά -
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες -
 • Τροποποιήσεις εταιρειών -
 • Απογραφή εργοδότη -
 • Απλογραφικά βιβλία -
 • Διπλογραφικά βιβλία -
 • Δηλώσεις ακινήτων -
 • Βιβλία Γ' κατηγορίας -
 • Έλεγχοι ΙΚΑ - ΔΟΥ -
 • ΕΝΦΙΑ -
 • Ανάλωση κεφαλαίου -
 • Ε9 - Α21 -
 • Επισόματα τέκνων -
 • Αιτήσεις πετρελαίου -
 • Κοινωνικά επιδόματα
Αγίας Βαρβάρας 15, Παλαιό Φάληρο, 17563, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση, Επίβλεψη και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α’ Β’ Γ’ -
 • Συστάσεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εταιρειών – Επιχειρήσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΟΕ-ΕΕ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ -
 • Φορολογικές Δηλώσεις Ε1 – Ε2 – Ε3 (σύνταξη και υποβολή) -
 • Υπηρεσίες έκδοσης μισθοδοσίας, Εργατών-Υπαλλήλων, ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-Επιθεώρηση Εργασίας -
 • Σύνταξη και Υποβολή Μισθωτηρίων-Έκδοση Κλειδάριθμου-Φορολογικές Ενημερότητες-Ρυθμίσεις Οφειλών -
 • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9 – Μεταβολές – ¨Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. -
 • Επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας-ESPA -
 • Ένταξη σε Επιδόματα παιδιών Α21- Ανθρωπιστικής κρίσης- Κάρτα αλληλεγγύης -
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων Κύπρου και Βουλγαρίας  -
 • Λύσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ & ατομικών επιχειρήσεων -
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φιλικής Εταιρείας 14, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Επιχειρήσεις

 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και όλων των αντικειμένων -
 • Ανάλυση πορείας εργασιών – Πρόβλεψη οικονομικού αποτελέσματος -
 • Μισθοδοσίες εργατικά θέματα -
 • Χρηματοοικονομικές μελέτες -
 • Άμεση φορολογική ενημέρωση -
 • Ακίνητη περιουσία -
 • ΝΕΠΑ Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις -
 • Καταστατικά έναρξης – λύσης – τροποποίησης εταιρειών

Ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Επίλυση οποιουδήποτε φορολογικού θέματος -
 • Δηλώσεις – Πιστοποιητικά ακινήτων -
 • Τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Φορολογικές ενημερότητες -
 • Τέλη ΕΙΧ -
 • Εκτυπώσεις φορολογικών δόσεων -
 • Πετρέλαιο θέρμανσης
Λαζαράκη Ανδρέα 25, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Προς φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα, κατοίκους εξωτερικού: Φορολογία Εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε5 - Εκκαθάριση Φόρου προ της υποβολής - Υπολογισμός Τεκμηρίων και τρόποι κάλυψής τους - Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας - Κληρονομιές - Γονικές παροχές - Δωρεές - Μεταβιβάσεις ακινήτων - Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών - Διευθέτηση υποθέσεων παλαιότερων ετών - Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Β / Γ ΚΑΤΗΓ. - Φορολογία Εισοδήματος - Φ.Π.Α .- V.I.E.S - INTRASTAT - Συγκεντρωτικές Πελατών - προμηθευτών - Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων - Φορολογική Αναμόρφωση - Μισθοδοσία - Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Εργασιών - ΚλειδάριθμΟς, Σύμβουλοι, ΚΦΑΣ, Εργόσημο, ΦΜΥ, Εργατικά, Taxisnet, Ακίνητα, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΙΚΑ, Αντικειμενική αξία, Φορολογική ενημερότητα, ΟΑΕΕ
Μαυρομματαίων 15, Αθήνα, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων οποιαδήποτε κατηγορίας -
 • Μισθώματα Κατοικιών -
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9 -
 • Τήρηση βιβλίων ΦΠΑ -
 • Έναρξη & διακοπή εργασιών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Report -
 • Ελεχτικές υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Ενορία Αγίου Νικολάου, Κάλυμνος, 85200, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ κατηγορίας -
 • Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις -
 • Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων -
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας – διαχείρισης προσωπικού -
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ - επιχορηγήσεις προσωπικού -
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Business Plans - Οικονομικές Μελέτες -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επιχειρήσεων -
 • Ενάρξεις, μετατροπές και διακοπές επιχειρήσεων -
 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
Ιακωβίδου 1, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη. Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε θέματος ή προβλήματος που σας απασχολεί, είτε πρόκειται για μια απλή φορολογική δήλωση είτε για την κατάρτιση ολοκληρωμένων λύσεων για την επιχείρησή σας. Αποκλειστικός γνώμονας της δουλειάς μας είναι η διαφύλαξη και προώθηση των συμφερόντων των πελατών μας. Όλοι οι συνεργάτες του γραφείου μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στο χώρο, ενώ φροντίζουν να ενημερώνονται διαρκώς πάνω σε όλες τις νέες εξελίξεις. Επιπλέον, η άρτια μηχανοργάνωση του γραφείου μας μάς επιτρέπει να έχουμε άριστη εικόνα για ό,τι αφορά τα λογιστικά θέματα των πελατών μας, ώστε να σας κρατάμε ενήμερους ανά πάσα στιγμή.
Φανερωμένης 11Α, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Προς πολίτες

 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1 & Ε2 -
 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών -
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες -
 • Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού -
 • Ρύθμιση οφειλών -
 • Μισθωτήρια-συμβάσεις -
 • Εργασιακά θέματα -
 • Εκχώρηση μισθωμάτων -
 • Έκδοση κλειδάριθμου -
 • Υποβολή αίτησης Α21 -
 • Υποβολή αίτησης πετρελαίου-θέρμανσης -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

Προς επιχειρήσεις - Λογιστικές

 • Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων -
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα τής επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία -
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων -
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας -
 • Αποτελέσματα χρήσης -
 • Έναρξη-διακοπή εργασιών -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Επιμελητήρια)

Φορολογικές

 • Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης του πελάτη -
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών -
 • Συμβουλές για την επιλογή μορφής εταιρείας -
 • Επιστροφές ΦΠΑ -
 • Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ
Κλεισθένους 136, Γέρακας, 15344, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σεμινάρια

Οι συνεργαζόμενοι λογιστές - φοροτεχνικοί του γραφείου μας προσφέρουν μια πληθώρα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδιώτες:

 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες -
 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων -
 • Τήρηση βιβλίων -
 • Ισολογισμοί -
 • Έκδοση ΦΠΑ -
 • Επενδυτικά προγράμματα - αναπτυξιακά (κόστος - ανάλυση) -
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Εξυγίανση επιχειρήσεων -
 • Χρηματοδοτήσεις από τράπεζες -
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών από συνεργαζόμενους νομικούς συμβούλους

- Επίσης διεξάγονται σεμιναριακοί κύκλοι Πρακτικής Λογιστικής - Πρακτικού γραφείου για λογιστές που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ και στις νέες νομοθεσίες, σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και σπουδαστές – απόφοιτους ΙΕΚ – ΕΠΑΛ. - Παρέχεται βεβαίωση εμπλουτισμού του βιογραφικού, διότι ο σεμιναριακός κύκλος ισούται με πραγματοποιθείσα προϋπηρεσία ενός έτους σε λογιστικό γραφείο ή σε λογιστήριο εταιρείας, διότι οι σεμιναριακοί κύκλοι λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό περιβάλλον

Αναξαγόρα 6-8, Αθήνα, 10552, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Ενάρξεις, διακοπές, μετατροπές και εκκαθαρίσεις εταιρειών -
 • Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Ισολογισμοί -
 • Εργατικά, υπηρεσίες μισθοδοσίας -
 • Ασφαλιστικά -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
Εφέδρων Αξιωματικών 2 & Λ.Λαυρίου 17, Α΄ όροφος, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Για Ιδιώτες:

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Συμπληρωματικές δηλώσεις αναδρομικών -
 • Γνωστοποίηση χωριστής Δήλωσης -
 • Ακίνητη περιουσία – Δήλωση Ε9 – Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ -
 • Διορθώσεις Ε9, Μεταβιβάσεις, Γονικές Παροχές, Αγοραπωλησίες και Τακτοποιήσεις -
 • Μισθωτήρια ακινήτων -
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (AirBnb κλπ) -
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης -
 • Δήλωση Ακατάσχετου λογαριασμού -
 • Ανάλωση κεφαλαίου -
 • Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (ΗΠΑ, Ευρώπη, Καναδάς, Αυστραλία, κλπ) -
 • Οικογενειακός Φορολογικός Σχεδιασμός -
 • Πόθεν Έσχες (Σύνταξη Πόθεν Έσχες για υπόχρεους όπως Δημάρχους, υπαλλήλους Δημοσίου, Προέδρους και μέλη Επιτροπών, Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, κλπ.)

- Για Επιχειρηματίες και Εταιρείες

 • Τήρηση βιβλίων B’ & Γ’ κατηγορίας, ΦΠΑ -
 • Μηχανογράφηση και οργάνωση λογιστηρίου -
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία myData και ηλεκτρονική τιμολόγηση -
 • Ενάρξεις ατομικών επιχειρήσεων, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., Συλλόγων -
 • Μεταβολές, επεκτάσεις, προσθήκη ΚΑΔ, λύσεις εταιρειών -
 • Συγκεντρωτικές ΚΕΠΥΟ -
 • Επιχειρηματικές συμβουλές -
 • Άρση δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών -
 • Λογιστικό αποτέλεσμα ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο -
 • Μισθοδοσία, Προσλήψεις – Απολύσεις ΕΡΓΑΝΗ -
 • Υποβολή ΑΠΔ -
 • Επιδότηση προσωπικού (ΟΑΕΔ) -
 • Αιτήματα Τραπεζικής Χρηματοδότησης -
 • Ρυθμίσεις οφειλών ΙΚΑ, ΚΕΑΟ, Εφορίας, ΕΦΚΑ(ΟΑΕΕ) -
 • e-ΕΦΚΑ

Συνεργάτης EpsilonNet

Πέρδικα 13, Πτολεμαίδα, 50200, ΚΟΖΑΝΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Μερικές από τις παροχές του γραφείου μας:

 • Λογιστικά -
 • Φορολογικά -
 • Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων -
 • ΦΠΑ -
 • Περιοδικές δηλώσεις -
 • Εκκαθαριστικές δηλώσεις -
 • Προσωπικές δηλώσεις -
 • Εργατικά -
 • Μισθοδοσία -
 • ΦΜΥ -
 • Επιδοτήσεις -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου -
 • Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών -
 • Ενάρξεις - Παύσεις
Ασκληπειού 2, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Λογιστικές Υπηρεσίες:

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. -
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων. -
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. -
 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών. -
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες:

 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων. -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών βάσει δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.

Οικονομικές Υπηρεσίες:

 • Καταγραφή και βελτίωση εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών της επιχείρησης. -
 • Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων, για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών. -
 • Σύνταξη και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων o Ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. -
 • Μελέτη και σχεδιασμός cash flow και εργαλείων ταμειακής ρευστότητας.

Μισθοδοσίες:

 • Κατάρτιση μισθοδοσιών. -
 • Αποστολή δηλώσεων μισθοδοσιών (Α.Π.Δ., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.) -
 • Ενημέρωση της επιχείρησης για τις εκάστοτε επιβαρύνσεις
Κυβέλης 25, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικές Υπηρεσίες - Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση και τη πλήρη λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων καθώς και την αποστολή μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων. - - Εργατικά- Μισθοδοτικά - Η ομάδα μας αναλαμβάνει πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις, υπολογίζοντας εισφορές και πληρωτέο ποσό. - Πραγματοποιούμε την ηλεκτρονική υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων, διακοπής συνεργασίας, ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ. - - Ελεγκτικές Υπηρεσίες - H διαδικασία του ελέγχου και τα αποτελέσματα του είναι καθοριστικά για την επιβίωση μιας επιχείρησης, εμείς φροντίζουμε η επιχείρησή σας να είναι σωστά προετοιμασμένη. Στα πλαίσια αυτά διεξάγουμε όπου κριθεί απαραίτητο: - Προληπτικό φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων-Εσωτερικό έλεγχο-Περαίωση τακτικών ή προσωρινών φορολογικών ελέγχων - - Φυσικά Πρόσωπα - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων υποβολή αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.Εκπροσώπηση των ιδιωτών στις Δημόσιες υπηρεσίες. - - Ασφαλιστικές Υπηρεσίες με Συνεργάτες - ΑΤΟΜΙΚΕΣ -ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ασφάλειες ζωής, Επενδυτικά προϊόντα, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - - Νομικές Υπηρεσίες με Συνεργάτες
Πιερίας 1Α, Μεταμόρφωση, 14451, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Ελεγκτικές Υπηρεσίες - Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - Φορολογικές Υπηρεσίες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Λ. Ιωνίας 110 & Πινδάρου, 2ος όροφος, Άλιμος, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Λογιστικές Υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ. -
 • Συστάσεις επιχειρήσεων, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιρειών -
 • Ίδρυση Επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών καθώς και Υποκαταστημάτων -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης -
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων-αναφορών (MIS Reporting) -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία -
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων -
 • Συμβουλευτική επί της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας -
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS) -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια) -
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου -
 • Υπηρεσίες σε ιδιώτες (σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, Ε9, μισθωτήρια) -
 • Υπηρεσίες σε κατοίκους εξωτερικού και υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου
Βελίγκα Ρώμα 12, Γιαννιτσά, 58100, ΠΕΛΛΑΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Μεγάλη εμπειρία σε τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μεγάλες επιχειρήσεις, δήμους, αλλά και ιδιώτες.

 • Λογιστικά -
 • Φορολογικά -
 • Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων -
 • ΦΠΑ -
 • Περιοδικές δηλώσεις -
 • Εκκαθαριστικές δηλώσεις -
 • Προσωπικές δηλώσεις -
 • Εργατικά -
 • Μισθοδοσία -
 • ΦΜΥ -
 • Επιδοτήσεις -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου -
 • Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών -
 • Προσωπικές δηλώσεις
Αβέρωφ 4, Καβάλα, 65302, ΚΑΒΑΛΑΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Προϋπολογισμοί - Κατάρτιση & Έλεγχος Χρηματορροών - Εποπτικές Υπηρεσίες Οικονομικών Διευθύνσεων - Οικονομική Ανάλυση Λειτουργιών - Λογιστικές Υπηρεσίες - Οργάνωση, εποπτεία και ενημέρωση Λογιστηρίων - Παρακολούθηση αποθηκών, σχεδιασμός κοστολόγησης - Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις - Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης - Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους από τις ΔΟΥ, ΠΕΚ, ΔΕΚ, ΥΠΕΕ - Μετατροπές πάσης φύσεως εταιρειών - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες - Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων - Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση - Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων - Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
Νίκης 46Β, Αθήνα, 10558, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΜΚΟ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις -
 • Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Μισθοδοσία υπαλλήλων επιχείρησης -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων -
 • 24ωρη επικοινωνία με τον πελάτη
Δημ. Γούναρη 131 & Ιθάκης 18, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων -
 • Οικονομοτεχνικές συμβουλές -
 • Λογιστικές – φοροτεχνικές εργασίες -
 • Εργατικά μισθοδοτικά θέματα

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές εργασίες -
 • Δηλώσεις ακινήτων (Ε9 ΦΜΑΠ)
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Ελλάδα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Ελλάδα.