Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Γλυφάδα

: 82 αποτελέσματα
Βορείου Ηπείρου 135, Γλυφάδα - Τερψιθέα, 16562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 • Βιβλία Β' & Γ' Κατηγορίας -
 • Ενάρξεις Επιχειρήσεων -
 • Προγράμματα Επιδοτήσεων -
 • Μισθοδοσία -
 • Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων -
 • Εξωτερικές Εργασίες -
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

- Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Θέματα κατοίκων εξωτερικού  -
 • Κτηματολόγιο -
 • Εργατικά Θέματα -
 • Γενικές Υπηρεσίες
Δ. Γούναρη 227 & Ηφαίστου, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  - Τήρηση / επίβλεψη των Λογιστικων και Φορολογικών εργασιών ενος Λογιστηρίου Φορολογική Δήλωση - Οργάνωση της αντιμετώπισης Νομικών - Δικαστικών Ενεργειών απο το Δημόσιο - Ετοιμασία Συμβάσεων /Συμφωνητικών Συνεργασίας (Εμπορικές / Υπηρεσιών κλπ) - Εργατικά – Ασφαλιστικά θέματα / ΕΦΚΑ - Μισθοδοσία - Επίλυση Διαφορών - Υποστήριξη (Φοροτεχνική – Νομική ) σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση παλαιών φορολογικών εκκρεµοτήτων - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Χρεών - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  - Φορολογική Δήλωση (Συμβουλή - Συμπλήρωση – Υποβολή - Ρυθμίσεις) - Κτηματολόγιο – Ε9 – ΕΝΦΙΑ - Συμφωνητικά Μισθώσεων - Φόρος Ενοικίων, Τροποποιήσεις Πολεοδομίας στο Ε9, θέματα ακίνητης περιουσίας (κατασχέσεις κλπ) - Φορολογία Μερισμάτων, Μεριδίων, Μετοχών από Α.Ε.- ΕΠΕ- ΙΚΕ η Κληρονομιών η μεταβιβάσεων κ.λπ. - Αιτήσεις Συντάξεων - Προσφυγές & Ενστάσεις σε ΕΦΚΑ πρόβλημα με δέσμευση Λογαριασμών ή Ακινήτου προς Μεταβίβαση - Εισοδήματα / Συντάξεις - Μερίσματα από το Εξωτερικό - Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Έχετε Εισόδημα στο Εξωτερικο μήπως πρέπει να αλλάξετε τη Φορολογική σας Κατοικία - Υποθέσεις Συζύγων με διαφορετική Φορολογική Κατοικία - Φορολογικά θέματα Συζύγων σε διάσταση ή οριστική Λύση Γάμου & Διαχωρισμός Χρεών - Αιτήσεις για Κοινωνικό Μέρισμα ή Επίδομα υπερηλίκων ή Παιδιών κ.λπ. (ΟΕΚ-ΟΠΕΚΑ-KEA κ.λπ.) - Συντάξεις 
Μυκηνών 27Α, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Ενάρξεις-διακοπές -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Κοστολόγηση -
 • Έλεγχος -
 • Οικονομικές συμβουλές -
 • Εκθέσεις βιωσιμότητας -
 • Παντός είδους φορολογικά θέματα
Λεωφ. Δημάρχου Μεταξά Αγγέλου 27-29, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων πάσης φύσεως φυσικών και νομικών προσώπων. Οδηγίες κάλυψης των απαιτήσεων του νέου φορολογικού νόμου. Τιμές λογικές (Α΄ - Β΄ κατηγορίας από 35€, Γ΄ κατηγορίας από 150€, ΕΠΕ από 200€, Α.Ε. από 300€). Ειδικές τιμές για μισθωτούς - συνταξιούχους, ιδιοκτήτες ταξί, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, επιμελητές, περιπτερούχους.
Γούναρη Δ. 62, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Για Φυσικά Πρόσωπα - Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9 - Τροποποιητικές δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε9 - Έκδοση φορολογικής ενημερότητας - Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών - Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους - Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου - Δηλώσεις Επιδόματος Τέκνων (Α21), Επιδόματος Ενοικίου, Κοινωνικό Τιμολόγιο, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) - - Για Νομικά Πρόσωπα - Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης. - Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης - Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Εταιρειών - Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος (Ε3 και Έντυπο Ν), Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Μηνιαίων Βεβαιώσεων, ενδοκοινοτικών συναλλαγών (INTRASTAT), συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ( Μ.Υ.Φ.) - Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία - Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων - Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας - Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία, Επιμελητήρια, ΓΕΜΗ) - Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων - Σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών (Budgeting) - Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) - Μελέτες Βιωσιμότητας
Λαζαράκη Ανδρέα 25, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Προς φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα, κατοίκους εξωτερικού: Φορολογία Εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε5 - Εκκαθάριση Φόρου προ της υποβολής - Υπολογισμός Τεκμηρίων και τρόποι κάλυψής τους - Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας - Κληρονομιές - Γονικές παροχές - Δωρεές - Μεταβιβάσεις ακινήτων - Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών - Διευθέτηση υποθέσεων παλαιότερων ετών - Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Β / Γ ΚΑΤΗΓ. - Φορολογία Εισοδήματος - Φ.Π.Α .- V.I.E.S - INTRASTAT - Συγκεντρωτικές Πελατών - προμηθευτών - Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων - Φορολογική Αναμόρφωση - Μισθοδοσία - Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Εργασιών - ΚλειδάριθμΟς, Σύμβουλοι, ΚΦΑΣ, Εργόσημο, ΦΜΥ, Εργατικά, Taxisnet, Ακίνητα, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΙΚΑ, Αντικειμενική αξία, Φορολογική ενημερότητα, ΟΑΕΕ
Φιλικής Εταιρείας 14, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Επιχειρήσεις

 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και όλων των αντικειμένων -
 • Ανάλυση πορείας εργασιών – Πρόβλεψη οικονομικού αποτελέσματος -
 • Μισθοδοσίες εργατικά θέματα -
 • Χρηματοοικονομικές μελέτες -
 • Άμεση φορολογική ενημέρωση -
 • Ακίνητη περιουσία -
 • ΝΕΠΑ Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις -
 • Καταστατικά έναρξης – λύσης – τροποποίησης εταιρειών

Ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Επίλυση οποιουδήποτε φορολογικού θέματος -
 • Δηλώσεις – Πιστοποιητικά ακινήτων -
 • Τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Φορολογικές ενημερότητες -
 • Τέλη ΕΙΧ -
 • Εκτυπώσεις φορολογικών δόσεων -
 • Πετρέλαιο θέρμανσης
Δημ. Γούναρη 131 & Ιθάκης 18, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων -
 • Οικονομοτεχνικές συμβουλές -
 • Λογιστικές – φοροτεχνικές εργασίες -
 • Εργατικά μισθοδοτικά θέματα

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές εργασίες -
 • Δηλώσεις ακινήτων (Ε9 ΦΜΑΠ)
Γεννηματά Γεωργίου 88, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευσή μας, εργαζόμαστε σκληρά και σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους. - - Υπηρεσίες για επιχειρήσεις - Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών) και φορολογικών υποχρεώσεων - Εποπτεία και Οργάνωση Λογιστηρίων ΑΕ & ΕΠΕ - Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Επιχειρήσεων - Μισθοδοσία - Εργατικά - Οικονομοτεχνικές μελέτες - Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων - - Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Σύνταξη και αποστολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά με αυτόματη έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος - Προϋπολογισμός και σύνταξη φορολογικού πλάνου - Δηλώσεις Φορολογίας Ακινήτων με άμεσο υπολογισμό φόρου - Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου (σε όλους τους δήμους πανελλαδικά) - Εκκαθάριση εκκρεμών και παλαιών υποθέσεων - Πλήρης κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων ομογενών - κατοίκων εξωτερικού - Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων
Λεωφ. Ιασωνίδου 3, Ελληνικό, 16777, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Προς φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα, κατοίκους εξωτερικού: - Φορολογία Εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε5 - Εκκαθάριση Φόρου προ της υποβολής - Υπολογισμός Τεκμηρίων και τρόποι κάλυψής τους - Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας - Κληρονομιές - Γονικές παροχές - Δωρεές - Μεταβιβάσεις ακινήτων - Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών - Διευθέτηση υποθέσεων παλαιότερων ετών - Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Β / Γ ΚΑΤΗΓ. - Φορολογία Εισοδήματος - Φ.Π.Α .- V.I.E.S - INTRASTAT - Συγκεντρωτικές Πελατών - προμηθευτών - Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων - Φορολογική Αναμόρφωση - Μισθοδοσία - Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Εργασιών - Κλειδάριθμος, Σύμβουλοι, ΚΦΑΣ, Εργόσημο, ΦΜΥ, Εργατικά, Taxisnet, Ακίνητα, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΙΚΑ, Αντικειμενική αξία, Φορολογική ενημερότητα, ΟΑΕΕ
Φορμίωνος 217, Βύρωνας, 16231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις στον τομέα της στρατηγικής, της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους:

 • Αναλύοντας, μέσω διασκέψεων με τους πελάτες μας, τις προθέσεις και τις επιδιώξεις τους. -
 • Διατυπώνοντας σαφείς στόχους για τις επιχειρήσεις τους. -
 • Αποτιμώντας και διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους σχεδίων. -
 • Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες μέσα στην επιχείρησή τους. -
 • Εδραιώνοντας κερδοφόρες συνεργασίες.
Ακροπόλεως 47, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ κατηγορίας) -
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης -
 • Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Θεώρηση βιβλίων - στοιχείων -
 • Σφραγίδες επιχείρησης -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο -
 • Ακύρωση βιβλίων - στοιχείων -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρηση -
 • ΦΠΑ - Εκκαθαριστικές (πληρωμές μέσω internet) -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Βεβαιώσεις από εφορία για οποιαδήποτε χρήση -
 • Μισθοδοσία {απογραφή στο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ (προσλήψεις - αποχωρήσεις) επιθεωρήσεις - συμβάσεις} -
 • ΑΠΔ -
 • Πληρωμές μέσω internet -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ - ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχουν εργατικές διαφορές
Πανεπιστημίου 65, Αθήνα, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Accounting solutions for business - Tax Advisory services - Business consultant - Business development
2ας Μεραρχίας 3, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικών υπηρεσιών: - Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών-Επισκόπηση παραστατικών- Τακτική συμφωνία-Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων λογαριασμών, πελατών, ταμείου, τραπεζών. Σύνταξη-υποβολή μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α - Φορολογικών υπηρεσιών: - Συγχωνεύσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιρειών-Ειδικά θέματα φορολογίας Φορολογία επιχειρήσεων,πλοίων,ναυτιλιακών εταιρειών Ζητήματα ακίνητης περιουσίας-Σύνταξη & κατάθεση προσφυγών Υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων κ.ά. - Υπηρεσιών Μισθοδοσίας: - μηνιαία μηχ/κή έκδοση μισθοδοσίας-Σύνταξη/υποβολή των έντυπων πρόσληψης ΟΑΕΔ, Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων για κάθε ειδικότητα κ.ά - Υπηρεσιών κοστολόγησης: Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου - Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργανωτικός Σχεδιασμός, Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων, Κατάρτιση Επιχ/κού Σχεδίου, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων κ.ά. - Ναυτιλίας: Παρακολούθηση & οργάνωση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67, Λογαριασμοί ενεργητικού-παθητικού εξόδων-εσόδων, Αναλυτική λογιστική, Reporting, Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων - Επενδύσεων-Αναπτυξιακών νόμων
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Λεωφόρος Δημάρχου Μεταξά Αγγέλου 33, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Τήρηση βιβλίων, οικονομικές καταστάσεις, ΦΠΑ, μισθοδοσίες. Κάτοχος άδειας λογιστή, φοροτέχνη Α τάξης.
Λογιστικό Γραφείο
Άθωνος 46, Γλυφάδα - Άνω Γλυφάδα, 16562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Για περισσότερο από 32 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των οικονομικών και φορολογικών - φοροτεχνικών εργασιών σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και εταιρίες κάθε νομικής μορφής. Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, την συνέπεια και την αξιοπιστία μας, έχει κτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Παρακολουθούμε συνεχώς και αδιάκοπα κάθε αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και ενημέρωνουμε τους πελάτες μας για όλες τις οικονομικές και νομοθετικές μεταβολλές που τον ενδιαφέρουν με στόχο την πρόληψη και την συνέπεια τόσο σε επίπεδο γνώσης όσο και σε μηχανολογιστική υποστήριξη.
Λογιστικό Γραφείο
Γούναρη Δ. 131, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου. Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων. Χρηματοδοτικά προγράμματα : Αναπτυξιακός νόμος, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, ΠΕΠ, Ψηφιακή Σύγκλιση κ.ά. Μελέτες. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Νέα Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Τήρηση λογιστικών βιβλίων, δηλώσεις φυσικών, νομικών προσώπων, μισθοδοσία, φοροτεχνικές υπηρεσίες.
Λογιστικό Γραφείο
Κύπρου 22 & Ζέρβα Ναπολέοντα, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σμύρνης 30, Γλυφάδα - Άνω Γλυφάδα, 16562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Σελίδα:
1 2 3 4 5
 
Μοιράσου το:
       
 
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Γλυφάδα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Γλυφάδα.