Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Καλλιθέα

: 128 αποτελέσματα
Περικλέους 33, Καλλιθέα, 17673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Λογιστικά - Φοροτεχνικά -
 • Εργατικά - Ασφαλιστικά - Μισθοδοσία -
 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες -
 • Συμβουλευτικές Διοικητικές Υπηρεσίες -
 • Στρατηγική και Επιχειρηματική Οργάνωση -
 • Business Plan -
 • Μελέτες και Υπαγωγή Επενδύσεων σε Αναπτυξιακούς Νόμους -
 • Έλεγχος Κόστους -
 • Οργάνωση Οικονομικής Διαχείρισης -
 • Κατάρτιση και Παρακολούθηση Ταμειακών Προγραμμάτων -
 • Διαχείριση σχέσεων με Τράπεζες και λοιπούς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς -
 • Σύνταξη, Υποβολή και Υποστήριξη Αιτημάτων στις Τράπεζες -
 • Οργάνωση και Εφαρμογές Καινοτομικής Οργάνωσης Επιχειρήσεων σε θέματα Αυτοματισμού Γραφείου, Οργάνωσης Επικοινωνιών με το Τραπεζικό Σύστημα (E-banking) κ.λπ. -
 • Μελέτες Εξαγορών - Συγχωνεύσεων -
 • Μελέτες Αξιολόγησης Συστημάτων Πληροφορικής για την υποστήριξη των επιχειρήσεων
Καλυψούς 110, Καλλιθέα, 17676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικές υπηρεσίες - Ιατρικός κλάδος - Υπηρεσίες για τον ΕΟΠΥΥ - Τήρηση βιβλίων - Μισθοδοσία - Δηλώσεις εισοδήματος
Δοϊράνης 85, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων & Ε9 -
 • Μισθοδοσία -
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων -
 • Υπηρεσίες δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb, Booking κ.λπ.) στο Taxis -
 • Ίδρυση, μεταβολή και διακοπή εταιρειών -
 • Φ.Π.Α. -
 • Παρακρατούμενοι Φόροι -
 • Υπηρεσίες Μητρώου (μεταβολές κ.λπ.) -
 • Χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ -
 • Επιδόματα κοινωνικής βοήθειας -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομικής φύσεως -
 • Reporting -
 • Συλλογή - έλεγχος όλων των ποσοτικών στοιχείων και υπολογισμός μισθοδοσίας -
 • Παροχή όλης της απαραίτητης πληροφόρησης στον επιχειρηματία-εργοδότη -
 • Προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, απολύσεις και μεταβολές -
 • Κατάθεση ΑΠΔ και λοιπών ασφαλιστικών και φορολογικών αρχείων στους αρμόδιους φορείς.
Γρυπάρη 135, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας – Εργατικά-Ασφαλιστικά -
 • Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων -
 • Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών -
 • Ελεγκτικές Υπηρεσιές -
 • Νομικές Υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες στον χώρο σας
Σκουζέ 26, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων -
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες -
 • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ -
 • Cloud - based business management -
 • Έλεγχοι -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες -
 • Εργατικά & Ασφαλιστικά Προσωπικού – Ανθρώπινο Δυναμικό -
 • Κοστολόγηση -
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις -
 • Τεχνικές & Οικοδομικές Επιχειρήσεις -
 • Νομικές Υπηρεσίες
Δημ. Γούναρη 49, Πειραιάς, 18531, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Ενάρξεις Επιχειρήσεων -
 • Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων -
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας -
 • Σύσταση εταιρειών -
 • Τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Αυξήσεις κεφαλαίων -
 • Γ.Ε.Μ.Η. -
 • Τήρηση διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) -
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας -
 • Φοροτεχνική Υποστήριξη Εταιρειών -
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ -
 • Ρύθμιση Φορολογικών Εκκρεμοτήτων -
 • Εργατικά/Ασφαλιστικά -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες -
 • Προγράμματα Επιδοτήσεων -
 • Εξειδίκευση στα θέματα της εκπαίδευσης

- ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Κατοίκων Εξωτερικού -
 • Επίδομα Στήριξης Τέκνων-Α21 -
 • Επίδομα Θέρμανσης -
 • Υποβολή Αίτησης Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ -
 • Δήλωση Ακινήτων Ε9 -
 • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ -
 • Δηλώσεις Κληρονομιών -
 • Δηλώσεις Δωρεών -
 • Υποβολή Μισθωτηρίων Συμβολαίων -
 • Ρυθμίσεις Οφειλών σε Δ.Ο.Υ. -
 • Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες -
 • Υπολογισμός Τεκμηρίων -
 • Φοροτεχνικές Συμβουλές
Πανεπιστημίου 65, Αθήνα, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Accounting solutions for business - Tax Advisory services - Business consultant - Business development
Ελ. Βενιζέλου 99, Νέα Σμύρνη, 17123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικές υπηρεσίες - Λογιστική επίβλεψη του λογιστικού τμήματος - Διαχείριση μισθοδοσίας - Θέματα εργασίας - Φορολογικός προγραμματισμός - Επίλυση φορολογικών διαφορών - Σύνταξη και μετατροπή επιχειρήσεων - Φορολογικές συμβουλές για επιχειρήσεις και ιδιώτες - Σύνθεση φορολογικών δηλώσεων - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες για ιδιώτες
Δ. Γούναρη 227 & Ηφαίστου, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  - Τήρηση / επίβλεψη των Λογιστικων και Φορολογικών εργασιών ενος Λογιστηρίου Φορολογική Δήλωση - Οργάνωση της αντιμετώπισης Νομικών - Δικαστικών Ενεργειών απο το Δημόσιο - Ετοιμασία Συμβάσεων /Συμφωνητικών Συνεργασίας (Εμπορικές / Υπηρεσιών κλπ) - Εργατικά – Ασφαλιστικά θέματα / ΕΦΚΑ - Μισθοδοσία - Επίλυση Διαφορών - Υποστήριξη (Φοροτεχνική – Νομική ) σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση παλαιών φορολογικών εκκρεµοτήτων - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Χρεών - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  - Φορολογική Δήλωση (Συμβουλή - Συμπλήρωση – Υποβολή - Ρυθμίσεις) - Κτηματολόγιο – Ε9 – ΕΝΦΙΑ - Συμφωνητικά Μισθώσεων - Φόρος Ενοικίων, Τροποποιήσεις Πολεοδομίας στο Ε9, θέματα ακίνητης περιουσίας (κατασχέσεις κλπ) - Φορολογία Μερισμάτων, Μεριδίων, Μετοχών από Α.Ε.- ΕΠΕ- ΙΚΕ η Κληρονομιών η μεταβιβάσεων κ.λπ. - Αιτήσεις Συντάξεων - Προσφυγές & Ενστάσεις σε ΕΦΚΑ πρόβλημα με δέσμευση Λογαριασμών ή Ακινήτου προς Μεταβίβαση - Εισοδήματα / Συντάξεις - Μερίσματα από το Εξωτερικό - Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Έχετε Εισόδημα στο Εξωτερικο μήπως πρέπει να αλλάξετε τη Φορολογική σας Κατοικία - Υποθέσεις Συζύγων με διαφορετική Φορολογική Κατοικία - Φορολογικά θέματα Συζύγων σε διάσταση ή οριστική Λύση Γάμου & Διαχωρισμός Χρεών - Αιτήσεις για Κοινωνικό Μέρισμα ή Επίδομα υπερηλίκων ή Παιδιών κ.λπ. (ΟΕΚ-ΟΠΕΚΑ-KEA κ.λπ.) - Συντάξεις 
Ακροπόλεως 47, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ κατηγορίας) -
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης -
 • Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Θεώρηση βιβλίων - στοιχείων -
 • Σφραγίδες επιχείρησης -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο -
 • Ακύρωση βιβλίων - στοιχείων -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρηση -
 • ΦΠΑ - Εκκαθαριστικές (πληρωμές μέσω internet) -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Βεβαιώσεις από εφορία για οποιαδήποτε χρήση -
 • Μισθοδοσία {απογραφή στο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ (προσλήψεις - αποχωρήσεις) επιθεωρήσεις - συμβάσεις} -
 • ΑΠΔ -
 • Πληρωμές μέσω internet -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ - ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχουν εργατικές διαφορές
Λεωφ. Μεσογείων 15, Αθήνα, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη -
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες Ιδιωτικών Επιχειρήσεων -
 • Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εκκαθαρίσεις, Πτωχεύσεις -
 • Υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) -
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) -
 • Απογραφή και Αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Δημόσιων Μονάδων Υγείας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. -
 • Αναδιοργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα -
 • Μισθοδοσία -
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών & Χρηματοοικονομικών μελετών σε Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα και παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών σχεδίων -
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδιασμού -
 • Οργάνωση - Διοίκηση - Διαχείριση Έργων -
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, στελέχη Δημόσιου τομέα
Βορείου Ηπείρου 135, Γλυφάδα - Τερψιθέα, 16562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 • Βιβλία Β' & Γ' Κατηγορίας -
 • Ενάρξεις Επιχειρήσεων -
 • Προγράμματα Επιδοτήσεων -
 • Μισθοδοσία -
 • Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων -
 • Εξωτερικές Εργασίες -
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

- Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Θέματα κατοίκων εξωτερικού  -
 • Κτηματολόγιο -
 • Εργατικά Θέματα -
 • Γενικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 294, Καλλιθέα, 17673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Παροχή ολοκληρωμένου φάσματος λογιστικών, φοροτεχνικών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λύση στην σύγχρονη επιχείρηση.
Λογιστικό Γραφείο
Θησέως 7Α, Καλλιθέα, 17676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικά, Φορολογικές δηλώσεις. Λογιστικά εταιριών, Δηλώσεις ιδιωτών. Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων. Μισθοδοσία, εργατικά, ασφαλιστικά. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης. Συστάσεις, μετατροπές και διακοπές επιχειρήσεων. Εκτύπωση ταυτότητας πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας. Κατάθεση μισθωτηρίων στο TAXIS. Μεταβολή στοιχείων μητρώου (διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, λοιπά προσωπικά στοιχεία) στο TAXIS. Παραλαβή κλειδάριθμου από Δ.Ο.Υ. Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία.
Ακροπόλεως 88, Καλλιθέα, 17675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων β' και γ' κατηγορίας. Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων. Πληροφορίες και συμβουλές στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Εξυγίανση επιχειρήσεων, αποστολή έμπειρου εξωτερικού λογιστή. Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα. Ελάτε να γνωριστούμε.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 247, Καλλιθέα, 17675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Το λογιστικό γραφείο,διαθέτοντας έμπειρους και ικανούς λογιστές με γνώση σε τομείς όπως οργάνωση,εποπτεία και ενημέρωση λογιστηρίου, εργατικά,μισθοδοσία,συστάσεις εταιρείας και αντιμετώπιση ελέγχου εφορίας,αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε είδους λογιστικής ανάγκης.Τήρηση και επίβλεψη βιβλίων.Σύνταξη δηλώσεων-Υποβολή ΦΠΑ.Οργάνωση-Μηχανοργάνωση λογιστηρίων.Αναλυτική Λογιστική-Κοστολόγηση.Υπολογισμός μισθοδοσίας-επιδόματα.Συστάσεις εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων.Μετατροπές-Λύση και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.Ένταξη σε προγράμματα επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων.Φορολογικά θέματα για επενδύσεις. Ισολογισμοί.Οικονομοτεχνικές μελέτες για επιδοτήσεις.Ασφάλειες-Χρηματοοικονομικά προΐοντα.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Ακροπόλεως 26-28, Καλλιθέα, 17675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 168, Καλλιθέα, 17671, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Ανδρομάχης 231, Καλλιθέα, 17673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 296, Καλλιθέα, 17675, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο PRAXIS απαρτίζεται από έμπειρους και καταρτισμένους συνεργάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, αλλά και νομικούς συμβούλους. Η άριστη γνώση και η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών μας σε όλα τα επίπεδα του αντικειμένου μας δίνει την δυνατότητα της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και προτάσεων. Σκοπός μας είναι η παροχή αξιόπιστης και εξειδικευμένης υποστήριξης σε φοροτεχνικά, λογιστικά και συναφή με το αντικείμενο θέματα.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7
 
Μοιράσου το:
       
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Καλλιθέα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Καλλιθέα.