Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Νεάπολη Θεσσαλονίκης

: 24 αποτελέσματα
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Φορολογικές υπηρεσίες -
 • Εργατικά - Μισθοδοσία -
 • Ίδρυση εταιρειών και διεκπεραίωση υποθέσεων -
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες
Ανθέων 17, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Εργατικά, ασφαλιστικά -
 • Διεκπεραιώσεις όλων των υποθέσεών σας με τις δημόσιες υπηρεσίες -
 • Διενέργεια προληπτικών λογιστικών ελέγχων -
 • Ενάρξεις εταιρειών -
 • Προϋπολογισμός και υποβολή φόρου
Αρχιμήδους 1 & Παπανικολάου Γ. 79, Πεύκα - Ρετζίκι, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Φορολογική Κάλυψη και Σχεδιασμός -
 • Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας -
 • Έναρξη Νέας Επιχείρησης – Ίδρυση Εταιρείας -
 • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ -
 • Εμπορική Διαχείριση -
 • Υπηρεσίες Franchise

Ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Δηλώσεις Ε9 -
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ -
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας -
 • Ηλεκτρονική Έκδοση Παράβολων -
 • Κλειδάριθμοι Κωδικών Taxisnet -
 • Αιτήσεις για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για Κοινωνικό Μέρισμα, για Επίδομα Ενοικίου, για Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος

Υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και εταιρείες - Υπηρεσίες για υποστήριξη Λογιστών

Μοναστηρίου 13, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη -
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες Ιδιωτικών Επιχειρήσεων -
 • Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εκκαθαρίσεις, Πτωχεύσεις -
 • Υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) -
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) -
 • Απογραφή και Αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Δημόσιων Μονάδων Υγείας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. -
 • Αναδιοργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα -
 • Μισθοδοσία -
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών & Χρηματοοικονομικών μελετών σε Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα και παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών σχεδίων -
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδιασμού -
 • Οργάνωση - Διοίκηση - Διαχείριση Έργων -
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, στελέχη Δημόσιου τομέα
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο - Οικονομολόγος
Ανδρέα Δημητρίου 35, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 116, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Αγίου Στεφάνου 61, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Λαμπράκη Γρηγορίου 17, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Αγίου Γεωργίου 43, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Η εταιρία παρέχει φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εκμεταλλευόμενη την ως τώρα μεγάλη εμπειρία των στελεχών της, καλύπτει το σύνολο των τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρία δραστηριοποιείται στους εξής τομείς : Φορολογικές, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μειώσεις κόστους και κοστολόγησης, εξυγίανση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, μηχανογραφήσεις επιχειρήσεων και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων, εγκατάσταση συστήματος πιστωτικού ελέγχου για αποφυγή επισφαλειών και σε άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αναφέρονται αναλυτικά εδώ.
Λογιστικό Γραφείο
Λεωφόρος Παπανδρέου Ανδρέα 21, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικές, φοροτεχνικές συμβουλές ιδιωτών και επιχειρήσεων. Φορολογικές δηλώσεις, προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών, προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, ασφαλιστικές συμβουλές. Ασφάλειες προσώπων και περιουσίας, ζωής, νοσοκομειακής περίθαλψης, αποταμίευσης, ατυχημάτων, δανειολήπτη, ασφαλίσεις αυτοκινήτων, πυρός, κλοπής, σεισμού, επιχειρήσεων και κατοικιών. Εκδόσεις δανείων, στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά και επαγγελματικά. Δηλώσεις κτηματολογίου για όλη την Ελλάδα.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Καραμανλή Κωνσταντίνου 55, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Καραολή Μιχαήλ 2, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 56, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Υδροφόρου Παπαγεωργίου 64, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 6, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 57, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Εταιρικά πακέτα που απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρίες ΟΕ και ΕΕ με βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας. Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου. Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός.
Λογιστικό Γραφείο - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Αγίου Γεωργίου 21, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Καραμανλή Κωνσταντίνου 37, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Ζάκκα 35, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56727, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 98, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Σελίδα:
1 2
 
Μοιράσου το:
       
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Νεάπολη Θεσσαλονίκης.