Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Παλλήνη

: 25 αποτελέσματα
Φειδιππίδου 20 & Κύπρου, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
 • Υπηρεσίες Έναρξης Επιχειρήσεων -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ -
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη και οργάνωση επιχειρήσεων -
 • Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων, για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και αναλύσεων -
 • Σύνταξη και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων -
 • Ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων -
 • Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ταμειακών ροών (cash flow) και εργαλείων ταμειακής ρευστότητας -
 • Σύνταξη Μισθοδοτικών καταστάσεων -
 • Διαχείριση προσωπικού καθώς και Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων -
 • Σύνταξη και υποβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών Δημοσίου -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ ΔΕΗ -
 • Υποβολή μέσω Internet, επιδομάτων, πετρελαίου θέρμανσης, Α21 καθώς και μισθωτήρια ακινήτων. -
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες - - Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών μας - υπό τη δική μας φροντίδα και διαχείριση σας προσφέρουμε Υπηρεσίες Νομικών Καλύψεων, Γονικών Παροχών, Κληρονομιών, Διεκπεραιώσεις Επιδοτήσεων, Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Μηχανογραφικές Υπηρεσίες.
Παλλάδος Αθηνάς & Τήνου 1, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Παρέχουμε Υπηρεσίες Έναρξης Επιχειρήσεων με έμφαση στην ορθή φορολογική καθοδήγηση του Επιτηδευματία-Επιχειρηματία -
 • Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες Ιδιωτών (Φορολογικές Δηλώσεις, Δηλώσεις Ε9, Ρυθμίσεις Οφειλών, Σύνταξη Περιουσιολογίου, Πόθεν Έσχες και άλλα φορολογικά ζητήματα) -
 • Τηρούμε κάθε είδους βιβλία, είτε απλογραφικά (Β’), είτε διπλογραφικά (Γ΄) σε όλες τις φορολογικές οντότητες (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΑΜΚΕ, Σύλλογοι, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Αναλύουμε σε μηνιαία βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε Πελάτη ξεχωριστά προς ενημέρωσή του για την οικονομική του πορεία, την πρόβλεψη φορολογικού αποτελέσματος και τις νέες εξελίξεις που τον αφορούν -
 • Εκπροσωπούμε τον επιχειρηματία σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση Φορολογικών ή Ασφαλιστικών Ελέγχων και Διακοπής Εργασιών -
 • Διεκπεραιώνουμε όλες τις ανάγκες Μισθοδοσίας προσωπικού -
 • Μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων με εμάς εταιρειών προσφέρουμε - υπό τη δική μας ευθύνη και διαχείριση -
 • Υπηρεσίες Νομικών Καλύψεων, Διεκπεραιώσεις Επιδοτήσεων, Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Μηχανογραφικές Υπηρεσίες των Πελατών μας.
Εφέδρων Αξιωματικών 2 & Λ.Λαυρίου 17, Α΄ όροφος, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Για Ιδιώτες:

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Συμπληρωματικές δηλώσεις αναδρομικών -
 • Γνωστοποίηση χωριστής Δήλωσης -
 • Ακίνητη περιουσία – Δήλωση Ε9 – Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ -
 • Διορθώσεις Ε9, Μεταβιβάσεις, Γονικές Παροχές, Αγοραπωλησίες και Τακτοποιήσεις -
 • Μισθωτήρια ακινήτων -
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (AirBnb κλπ) -
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης -
 • Δήλωση Ακατάσχετου λογαριασμού -
 • Ανάλωση κεφαλαίου -
 • Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (ΗΠΑ, Ευρώπη, Καναδάς, Αυστραλία, κλπ) -
 • Οικογενειακός Φορολογικός Σχεδιασμός -
 • Πόθεν Έσχες (Σύνταξη Πόθεν Έσχες για υπόχρεους όπως Δημάρχους, υπαλλήλους Δημοσίου, Προέδρους και μέλη Επιτροπών, Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, κλπ.)

- Για Επιχειρηματίες και Εταιρείες

 • Τήρηση βιβλίων B’ & Γ’ κατηγορίας, ΦΠΑ -
 • Μηχανογράφηση και οργάνωση λογιστηρίου -
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία myData και ηλεκτρονική τιμολόγηση -
 • Ενάρξεις ατομικών επιχειρήσεων, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., Συλλόγων -
 • Μεταβολές, επεκτάσεις, προσθήκη ΚΑΔ, λύσεις εταιρειών -
 • Συγκεντρωτικές ΚΕΠΥΟ -
 • Επιχειρηματικές συμβουλές -
 • Άρση δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών -
 • Λογιστικό αποτέλεσμα ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο -
 • Μισθοδοσία, Προσλήψεις – Απολύσεις ΕΡΓΑΝΗ -
 • Υποβολή ΑΠΔ -
 • Επιδότηση προσωπικού (ΟΑΕΔ) -
 • Αιτήματα Τραπεζικής Χρηματοδότησης -
 • Ρυθμίσεις οφειλών ΙΚΑ, ΚΕΑΟ, Εφορίας, ΕΦΚΑ(ΟΑΕΕ) -
 • e-ΕΦΚΑ

Συνεργάτης EpsilonNet

Λ. Λαυρίου 19, Κάντζα, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Υπηρεσίες προς πολίτες - Φορολογικές Δηλώσεις

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1 & Ε2 -
 • Υποβολή τροποποιητικών – συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών -
 • Προϋπολογισμός και σύνταξη φορολογικού πλάνου -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Ακινήτων με άμεσο υπολογισμό φόρου και Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ -
 • Υπολογισμός τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή από πρόσθετους φόρους -
 • Σύνταξη Δηλώσεων πόθεν έσχες -
 • Διεκπεραίωση Υπηρεσιών για κατοίκους εξωτερικού-μεταφορά σε Δ.Ο.Υ. Εξωτερικού -
 • Μισθωτήρια-συμβάσεις- Εκχώρηση μισθωμάτων -
 • Υποβολή κάθε είδους αίτησης (Α21 ή πετρελαίου-θέρμανσης ή κοινωνικού μερίσματος ή ρύθμιση οφειλών)

- Εργατικά Θέματα

 • Συμβουλές σε περιπτώσεις απολύσεων και υπολογισμός των νόμιμων αποζημιώσεων. -
 • Συμβουλές πάνω σε εργασιακά σας θέματα, όπως η αλλαγή του ωραρίου, τα ρεπό, οι υπερωρίες, η άδεια λοχείας και τοκετού κ.τ.λ.

- Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις - Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη επιτηδεύματος, με σκοπό τη γρήγορη και σωστή ίδρυση της επιχείρησης

- Τήρηση Βιβλίων Εποπτεία και Οργάνωση Λογιστηρίων

 • Λογιστική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας -
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων -
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, προβλέψεις

- Μισθοδοσία

Ρήγα Φεραίου 41, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις - Λογιστικές - Φοροτεχνικές - Μισθοδοσία - Νομικές

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες - Συμβουλές σε Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα - Ρευματοδότηση Οικοδομών

Ερμού 3, Μαρκόπουλο, 19003, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες -
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών -
 • Σύνταξη και υποβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού καθώς και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με: ΟΑΕΔΔ, ΣΕΠΕ κ.τ.λ. Επίσης, σύνταξη και υποβολή αναλυτικών δηλώσεων ΑΠΔ μέσω Internet. -
 • Οφειλές πάσης φύσεως Δημοσίου, ΕΝΦΙΑ, ΕΤΤΗΔΕ, Τελών Κυκλοφορίας κ.τ.λ. -
 • Σύνταξη δικαιολογητικών και υποβολή μέσω Internet, επιδομάτων πετρελαίου θέρμανσης, οικογενειακού επιδόματος Α21 καθώς και μισθωτήρια ακινήτων και υποβολή αυτών.
Ακροπόλεως 47, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ κατηγορίας) -
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης -
 • Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Θεώρηση βιβλίων - στοιχείων -
 • Σφραγίδες επιχείρησης -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο -
 • Ακύρωση βιβλίων - στοιχείων -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρηση -
 • ΦΠΑ - Εκκαθαριστικές (πληρωμές μέσω internet) -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Βεβαιώσεις από εφορία για οποιαδήποτε χρήση -
 • Μισθοδοσία {απογραφή στο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ (προσλήψεις - αποχωρήσεις) επιθεωρήσεις - συμβάσεις} -
 • ΑΠΔ -
 • Πληρωμές μέσω internet -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ - ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχουν εργατικές διαφορές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Εθνικής Αντιστάσεως 16, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Αγίου Νικολάου 9Α & Βυζαντίου, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Εθνικής Αντιστάσεως 24, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Δημοκρατίας 26, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Μεγακλέους 1 & Λεονταρίου, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικά : μηχανογραφημένη και χειρόγραφη τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας. Φορολογικά, εργατικά, ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές εργασιών, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, μηνιαία εκτίμηση αποτελεσμάτων για την πορεία της επιχείρησης, φορολογικές και οικονομικές συμβουλές. Επιπλέον υπάρχει συνεργασία με ειδικούς, που εξασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τη σιγουριά που ο καθένας μας αναζητά.
Λογιστικό Γραφείο
Λεωφόρος Μαραθώνος 130, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας, μηχανογραφικά στο γραφείο μας, ή και επί τόπου στις επιχειρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Δηλώσεις εισοδήματος εταιρειών και φυσικών προσώπων ως και ΦΠΑ, ΦΜΥ. Εργατικά, ΑΠΔ ΙΚΑ και μισθοδοσία πλήρως μηχανογραφημένα, για κάθε είδους επιχείρηση. Δηλώσεις και φορολογικές υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού. Εργασίες μέσω του Internet όπου είναι εφικτό, όπως αποστολή ΦΠΑ, ΑΠΔ, συγκεντρωτικών, οριστικών Φ.Μ.Υ., Intrastat, τριμηνιαίο Listing. Μετάβαση στις κατά τόπους υπηρεσίες του δημοσίου, κατάθεση δηλώσεων, πληρωμή, επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, επιμελητήρια, νομαρχίες, όπου απαιτείται.
Λογιστικό Γραφείο
Ελαιώνων 54, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Εθνικής Αντιστάσεως 15, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο - Οικονομολόγος
Τήνου 3, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Εθνικής Αντιστάσεως 52, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Κούρων Αθηναίων 27, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Παλλάδος Αθηνάς 33, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Παλλάδος Αθηνάς 17 & Βυζαντίου 22, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Σελίδα:
1 2
 
Μοιράσου το:
       
 
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Παλλήνη. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Παλλήνη.