Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Περιστέρι

: 152 αποτελέσματα
Ακροπόλεως 47, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ κατηγορίας) -
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης -
 • Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Θεώρηση βιβλίων - στοιχείων -
 • Σφραγίδες επιχείρησης -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο -
 • Ακύρωση βιβλίων - στοιχείων -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρηση -
 • ΦΠΑ - Εκκαθαριστικές (πληρωμές μέσω internet) -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Βεβαιώσεις από εφορία για οποιαδήποτε χρήση -
 • Μισθοδοσία {απογραφή στο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ (προσλήψεις - αποχωρήσεις) επιθεωρήσεις - συμβάσεις} -
 • ΑΠΔ -
 • Πληρωμές μέσω internet -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ - ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχουν εργατικές διαφορές
Σαρανταπόρου 60, έναντι ΙΚΑ Περιστερίου, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών -
 • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας -
 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών καθώς και οφειλές Δημοσίου -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοροτεχνικά και εργατικά θέματα -
 • Ίδρυση / διακοπή εταιρειών -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ -
 • Δηλώσεις ΙΚΑ – ΑΠΔ -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας -
 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου -
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας ή στα γραφεία μας -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνων με την τρέχουσα νομοθεσία -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Ασφαλιστικές - Φορολογικές ενημερότητες -
 • Ταμειακές Μηχανές -
 • Ταμειακά Συστήματα – Μηχανές γραφείου -
 • Μισθωτήρια – Ρυθμίσεις Οφειλών -
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Taxisnet -
 • Ανανεώσεις κάρτες ανεργίας ΟΑΕΔ -
 • Ενημερωτικά Σημειώματα Ασφαλιστικών Ταμείων -
 • Ανανέωση Βιβλιαρίων ΙΚΑ -
 • Ηλεκτρονικό Ραντεβού ΕΟΠΥΥ
Μπουμπουλίνας 1, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ -
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών -
 • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας -
 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοροτεχνικά και εργατικά θέματα -
 • Ίδρυση / διακοπή εταιρειών -
 • Προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ -
 • Σύστημα Ήφαιστος -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -
 • Εξωτερικές εργασίες σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, Επιμελητήρια

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISNET όπως: έκδοση κλειδάριθμου, μισθωτήρια, ρυθμίσεις κ.λπ.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Ίλιον, 13123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ–ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη ιδ. εταιρειών & Δημοσίων οργανισμών - Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις - Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων - Φορολογικός Προγραμματισμός - Υπηρεσίες μισθοδοσίας–διαχείρισης προσωπικού - Προγράμματα ΟΑΕΔ-επιχορηγήσεις προσωπικού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & ΕΤΕΑΝ - Προγράμματα Leader - Business Plans-Οικονομικές Μελέτες - Αναπτυξιακός Νόμος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ίδρυση, μετατροπή και συγχώνευση επιχ. - Ανάπτυξη στρατηγικής - Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων - Business Plans - Χρηματοοικονομικά εργαλεία (indexes, cash flow analysis etc)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠ.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - Αποτίμηση επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων - Έλεγχος βιβλίων Forensic & Reconciliation - Εσωτερικός έλεγχος - Πραγματογνωμοσύνες - Εξειδικευμένες υπηρεσίες

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 99 - Υπηρεσίες διαμεσολάβησης προπτωχευτικής διαδικασίας - Έμπειροι διαμεσολαβητές - Διαδικασία εξυγίανσης και συνδιαλλαγής

Πριάμου 137, Ίλιον, 13122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Λογιστικά -
 • Δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Τήρηση βιβλίων Β-Γ κατηγορίας -
 • ΦΠΑ περιοδικές δηλώσεις -
 • Εκκαθαριστικές δηλώσεις -
 • Ασφαλιστικά -
 • Μισθοδοσία επιχειρήσεων -
 • ΦΜΥ -
 • Επιδοτήσεις -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου -
 • Συνταξιοδοτικά
Ρήγα Φεραίου 41, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις - Λογιστικές - Φοροτεχνικές - Μισθοδοσία - Νομικές

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες - Συμβουλές σε Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα - Ρευματοδότηση Οικοδομών

Διεκπεραίωση Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υποθέσεων
Πατρόκλου 9, Περιστέρι, 12133, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών, φορολογικά, προσωπικές δηλώσεις.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Πελασγίας 10 & Θηβών 136, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, φορολογικές δηλώσεις σε ιδιώτες.
Λογιστικές - Φορολογικές Υπηρεσίες
Βασιλέως Αλεξάνδρου 39, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Καλαμά 2 & Κέννεντυ Τζων, Έναντι Α ΔΟΥ, Περιστέρι - Λόφος Αξιωματικών, 12136, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Ίμβρου 29, Περιστέρι, 12137, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Ευβοίας 2 & 25ης Μαρτίου, 1ος Όροφος, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Το γραφείο μας, με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, καλύπτει κάθε ανάγκη των πελατών του, σε λογιστικά, φορολογικά, οικονομοτεχνικά, ελεγκτικά και χρηματοοικονομικά θέματα, παρέχοντας ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βενιζέλου Σοφοκλή 43, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Φραντζή 6, Περιστέρι - Άγιος Αντώνιος, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Μαυρομιχάλη 3, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Πελασγίας 34, Περιστέρι, 12136, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 113, Περιστέρι - Μπουρνάζι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Εθνικής Αντιστάσεως 163, Περιστέρι - Νέα Ζωή, 12135, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Ρούσβελτ Φραγκλίνου 6, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
25ης Μαρτίου 10, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8
 
Μοιράσου το:
 
     
 
 
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Περιστέρι. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Περιστέρι.