Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Θεσσαλονίκης

: 1.120 αποτελέσματα
Παπαναστασίου Αλέξανδρου 34, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες: Λογιστική υποστήριξη όλων των εταιρικών μορφών και ατομικών επιχειρήσεων. Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας. Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων, λογιστική κόστους, εργασιακές σχέσεις, μισθοδοσία, οργάνωση εσωτερικών τμημάτων και διενέργεια προληπτικών ελέγχων. Μηχανογραφικές Υπηρεσίες: Mantis Lvision III. Η συγκεκριμένη εφαρμογή οργανώνει όλες τις εργασίες που εκτελούνται στις αποθήκες με τη χρήση ασύρματων τερματικών και συστημάτων Barcode, Voice Picking, Pick to Light και άλλα εξειδικευμένα συστήματα. Εφαρμογή Forecasting Αποθεμάτων, προβλέψεις αγορών, πωλήσεων και διαχείριση υπολοίπου αποθεμάτων ασφαλείας. ERP εφαρμογές, ανάλυση αναγκών της επιχείρησης, πρόταση για την επιλογή της καλύτερης λύσης. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση εφαρμογών ERP. Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργάνωση Κέντρων Διανομής και Αποθήκευσης. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία αποθηκευτικών κέντρων και εφαρμογή ειδικών συστημάτων Logistics.
Ανθέων 17, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Εργατικά, ασφαλιστικά -
 • Διεκπεραιώσεις όλων των υποθέσεών σας με τις δημόσιες υπηρεσίες -
 • Διενέργεια προληπτικών λογιστικών ελέγχων -
 • Ενάρξεις εταιρειών -
 • Προϋπολογισμός και υποβολή φόρου
Αρχιμήδους 1 & Παπανικολάου Γ. 79, Πεύκα - Ρετζίκι, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Φορολογική Κάλυψη και Σχεδιασμός -
 • Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας -
 • Έναρξη Νέας Επιχείρησης – Ίδρυση Εταιρείας -
 • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ -
 • Εμπορική Διαχείριση -
 • Υπηρεσίες Franchise

Ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Δηλώσεις Ε9 -
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ -
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας -
 • Ηλεκτρονική Έκδοση Παράβολων -
 • Κλειδάριθμοι Κωδικών Taxisnet -
 • Αιτήσεις για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για Κοινωνικό Μέρισμα, για Επίδομα Ενοικίου, για Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος

Υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και εταιρείες - Υπηρεσίες για υποστήριξη Λογιστών

Αριστοτέλους 23, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 • Συστάσεις, ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές και μετατροπές σε ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ -
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ -
 • Ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Υπολογισμός αποσβέσεων και σύνταξη απογραφής -
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, INTRASTAT, ΦΜΥ -
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών -
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα -
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους -
 • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης -
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων -
 • Καταστάσεις Φορολ. Αναμόρφωσης -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (ΦΑΠ–Ε9) -
 • Υποβολή Μισθωτηρίου συμβολαίου -
 • Έκδοση ΕΝ.Φ.Ι.Α -
 • Έκδοση κλειδάριθμου

- ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Ενημέρωση εργατικών σχετικά με άδειες,συλλογικές συμβάσεις και ελαστικές συμβάσεις εργασίας -
 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας -
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων -
 • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων -
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. -
 • Απογραφή εργοδοτών στο ΙΚΑ -
 • Διαχείριση επιχορήγησης Ο.Α.Ε.Δ. -
 • Υποβολή καταστάσεων στο ΕΡΓΑΝΗ
Καραολή & Δημητρίου 9, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Τήρηση Βιβλίων Οποιασδήποτε Κατηγορίας -
 • Μισθώματα Κατοικιών -
 • Δηλώσεις Ακινήτων Ε9 -
 • Τήρηση Βιβλίων ΦΠΑ -
 • Έναρξη & Διακοπή Εργασιών -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Report -
 • Ελεχτικές Υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας -
 • Γονικές Παροχές -
 • Κληρονομικά -
 • Μεταβιβάσεις Ακινήτων -
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου -
 • ΕΝΦΙΑ -
 • Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια -
 • Αιτήσεις Επιδομάτων Τέκνων (Α21) -
 • Αιτήσεις Επιδομάτων Πετρελαίου Θέρμανσης -
 • Αιτήσεις Επιδομάτων Ενοικείου -
 • Περιουσιολόγιο -
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Μοναστηρίου 41, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ίδρυση και σύσταση εταιρειών: - Αναλαμβάνουμε την ίδρυση / σύσταση κάθε μορφής εταιρείας αλλά και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών σε κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία. - Πραγματογνώμονας Οικονομολόγος (Οικονομική Εκτίμηση)

Λογιστικές-Φοροτεχνικές Υπηρεσίες:

 • Λογιστική και Φοροτεχνική Παρακολούθηση -
 • Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων & Ισολογισμών πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία -
 • Οργάνωση λογιστηρίου & επίβλεψη -
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και επίβλεψη σχεδίου αναλυτικής λογιστικής. -
 • Έλεγχος και επίβλεψη της λειτουργίας της επιχείρησης για την αποφυγή κυρώσεων από παραβάσεις διατάξεων φορολογικής νομοθεσίας -
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, χαρτόσημου κλπ) -
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων

Μισθοδοσία: - Πλήρης ανάληψη εκπλήρωσης εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

 • Κάλυψη σε θέματα μισθοδοσίας κάθε είδους εταιρειών -
 • Επίλυση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων προσωπικού εταιρειών -
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων -
 • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας -
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας -
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

Υπηρεσίες για Ιδιώτες: - Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων - Μισθωτήρια - Επιδόματα (Αιτήσεις ΚΕΑ, Αιτήσεις ΔΕΗ, Αιτήσεις Θέρμανσης) - ΟΑΕΔ υπηρεσίες

Ερμού 36, Θεσσαλονίκη - Κέντρο, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
 • Λογιστική, φοροτεχνική κάλυψη εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών -
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών -
 • Παρακολούθηση (ενημέρωση, τήρηση) βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας -
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α intrastat, listing -
 • Φορολογία εισοδήματος, φυσικών & νομικών προσώπων - Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων -
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet -
 • Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών) -
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών -
 • Ασφάλιση προσωπικού. Υποβολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων -
 • Ασφαλιστικά ταμεία -
 • Εργατικά (Προσλήψεις, συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης εργαζομένων, προγράμματα ωρών εργασίας) -
 • Επιχειρηματικές συμβουλές & οργάνωση επιχειρήσεων. -
 • Συνταξιοδοτικά -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Α.Π.Δ. -
 • Ι.Κ.Α. -
 • Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία -
 • Λογιστικά γραφεία Θεσσαλονίκη -
 • Συνεργασία με συμβολαιογράφο - Δικηγορικό γραφείο -
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ & ασφαλιστικά ταμεία -
 • Έναρξη- Μεταβολή - Διάλυση επιχειρήσεων -
 • Εταιρικά καταστατικά -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Διακοπή επιχείρησης -
 • Καταστατικά -
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες -
 • Τροποποιήσεις εταιρειών -
 • Απογραφή εργοδότη -
 • Απλογραφικά βιβλία -
 • Διπλογραφικά βιβλία -
 • Δηλώσεις ακινήτων -
 • Βιβλία Γ' κατηγορίας -
 • Έλεγχοι ΙΚΑ - ΔΟΥ -
 • ΕΝΦΙΑ -
 • Ανάλωση κεφαλαίου -
 • Ε9 - Α21 -
 • Επισόματα τέκνων -
 • Αιτήσεις πετρελαίου -
 • Κοινωνικά επιδόματα
Θεσσαλονίκης 17, Κοζάνη, 50132, ΚΟΖΑΝΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -Φοροτεχνικές Εργασίες - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, εποπτεία του Λογιστηρίου, πλήρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις. -
 • Επενδυτικά προγράμματα- Επιχορηγήσεις - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, σύνταξης, υποβολής και υποστήριξης φακέλου αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ και διασφαλίζει την επιτυχία της χρηματοδότησης. -
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικά - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ καλύπτει πλήρως και απολύτως όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων στα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ. -
 • Συστάσεις – Μετατροπές- Συγχωνεύσεις εταιρειών - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την επιλογή του κατάλληλου τύπου εταιρείας αλλά και την έγκαιρη και πλήρη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για τη σύσταση, τη λύση, τη μετατροπή και τη συγχώνευση των νομικών προσώπων. -
 • Συμβουλευτική – Οργάνωση- Οικονομική διεύθυνση - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει ως εξωτερικός σύμβουλος την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων καθώς και μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών στους τομείς του management του Marketing και των χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης. -
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογικών Υποθέσεων - etaxservices.
Αθηνάς Τσακίρη 14, Ευκαρπία, 56429, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λογιστικές υπηρεσίες

 • Ενάρξεις–Μεταβολές–Διακοπές επιχειρήσεων -
 • Επιλογή κατάλληλης μορφής επιχείρησης -
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) -
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων -
 • Συμπλήρωση όλων των δηλώσεων και υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες -
 • Υπολογισμός Φόρων-ΦΠΑ -
 • Μηνιαίες αναφορές για την πορεία της επιχείρησης -
 • Προσλήψεις-απολύσεις - συμβάσεις -
 • Μισθοδοσία (ΑΠΔ - ΦΜΥ) -
 • Φορολογικές Συμβουλές

- Φορολογικές υπηρεσίες

 • Σύνταξη Φόρου Προστιθέμενης Αξίας -
 • Απαλλαγές και επιστροφές ΦΠΑ -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος οντοτήτων -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και Intrastat -
 • Παραβάσεις, πρόστιμα, ανάλυση φορολογικών επιβαρύνσεων -
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) -
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές

- Υπηρεσίες για Εργατικά Ασφαλιστικά και Μισθοδοσίας:

 • Μηνιαίος υπολογισμός Μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών -
 • Απογραφή–έναρξη εργασιών, σε ασφαλιστικά ταμεία -
 • Προσλήψεις–συμβάσεις-απολύσεις –αποχωρήσεις -
 • Εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, συλλογικές συμβάσεις –ασθένειες -
 • Ενημέρωση για επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις προσωπικού -
 • Προγράμματα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για εργοδότες -
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ (Αναλυτικής περιοδικής δήλωσης) στο ΙΚΑ -
 • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) -
 • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων των εργαζομένων (ΣΕΠΕ,ΕΡΓΑΝΗ) -
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ -
 • Πίνακες προσωπικού

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κανελλοπούλου Π. 13, Περιοχή Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες: - Ίδρυση –Διακοπή– Συγχώνευση Εταιριών κάθε νομικής μορφής, Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων, Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, Οργάνωση-Επίβλεψη και Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστηρίων, Μισθοδοσία-Εργατική Νομοθεσία, Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών-Νομικών προσώπων, Αξιόπιστες Φοροτεχνικές Συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα, Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων-Φυσικών Προσώπων, Φοροτεχνική υποστήριξη προσφυγών κατά του Δημοσίου, Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Ίδρυση επιχειρήσεων στο εξωτερικό - - Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων: - Δομική Αξιολόγηση–Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, Εκτίμηση Αξίας Επιχείρησης, Business & Marketing Plans, Μελέτες Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ- ΟΑΕΔ Franchise
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Φορολογικές υπηρεσίες -
 • Εργατικά - Μισθοδοσία -
 • Ίδρυση εταιρειών και διεκπεραίωση υποθέσεων -
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες
Μοναστηρίου 13, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη -
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες Ιδιωτικών Επιχειρήσεων -
 • Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εκκαθαρίσεις, Πτωχεύσεις -
 • Υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) -
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) -
 • Απογραφή και Αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Δημόσιων Μονάδων Υγείας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. -
 • Αναδιοργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα -
 • Μισθοδοσία -
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών & Χρηματοοικονομικών μελετών σε Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα και παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών σχεδίων -
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδιασμού -
 • Οργάνωση - Διοίκηση - Διαχείριση Έργων -
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, στελέχη Δημόσιου τομέα
Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Ενημέρωση και επίβλεψη βιβλίων Α' - Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. -
 • Για ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Κοινοπραξίες. -
 • Ενάρξεις επιχειρήσεων κάθε μορφής. -
 • Μισθοδοσία επιχειρήσεων και υποστήριξη σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία με σύγχρονη μηχανογραφική διαδικασία. -
 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων. -
 • Έλεγχος και επίβλεψη των λογιστηρίων οργανωμένων οικονομικών μονάδων και εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.
Παπανδρέου Ανδρέα 25, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έναρξη και λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεών σας στη Βουλγαρία.
Ανθέων 36, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ -
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες -
 • Φορολογικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες της επιχείρησης -
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη επιχειρήσεων -
 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, σωματείων και συλλόγων -
 • Παρακολούθηση των τιμολογίων πελατών-προμηθευτών και οικονομικής καρτέλας εσόδων-εξόδων από τον ίδιο τον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή μέσα από εφαρμογή cloud του γραφείου μας -
 • Reporting : Τακτική ενημέρωση της πορείας εσόδων-εξόδων και του ΦΠΑ ως προς το ύψος που κυμαίνονται -
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη – Business Coaching -
 • Εκπαίδευση και Mentoring για νέους επιχειρηματίες -
 • Online συμβουλευτική υποστήριξη -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες -
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων -
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες για πολίτες -
 • e-Γραφειοκρατία και συναλλαγές με το Δημόσιο -
 • Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων -
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες -
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμών -
 • Ασφαλιστική και Νομική κάλυψη για πολίτες και επιχειρήσεις -
 • Διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Ίδρυση επιχείρησης, ανώνυμες εταιρίες, ΕΠΕ, επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄κατηγορίας, επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ Β΄κατηγορίας, εργατικά, ασφαλιστικά, μηχανογράφηση, προγράμματα, επιχορηγήσεις, φορολογικά θέματα ιδιωτών.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Λεωφόρος Παπανικολάου 76, Πεύκα - Ρετζίκι, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό φοροτεχνικό και μεσιτικό γραφείο.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Αγίου Αθανασίου 2, Νέα Ραιδεστός, 57000, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Βελτιώνουμε το δίαυλο επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα στον επιχειρηματία και το λογιστή. Τυποποιούμε τη λογιστική παρακολούθηση με γνώμονα τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, την οργάνωση βασικών επιχειρησιακών δεδομένων και τον προγραμματισμό των λογιστικών εργασιών μέσα από περιοδικές συναντήσεις και αναφορές. Παρέχουμε διαδικτυακή πρόσβαση στον επιχειρηματία της οικονομικής εικόνας της επιχείρησης μέσω πινάκων και διαγραμμάτων, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα πληρέστερης ενημέρωσης με σκοπό το βέλτιστο οικονομικό προγραμματισμό και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Δίνουμε έμφαση στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και διαδικτυακής επικοινωνίας.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Μητροπόλεως 19, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Δραστηριοποιείται στον χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών και στην κάλυψη πάσης φύσεως ασφαλιστικών υποθέσεων. Στόχος και δέσμευση για εμάς αποτελεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η εξεύρεση των λύσεων μέσα από μια πληθώρα επιλογών για την καλύτερη αντιμετώπιση των πιθανών αναγκών τους.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Βασιλέως Ηρακλείου 23, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικά Φοροτεχνικά - Επενδυτικά Προγράμματα - Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Μισθοδοσία εξειδικευμένη για επισιτιστικά καταστήματα - Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βιοτεχνιών - Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Επαγγελματισμός, Εντιμότητα, Αξιοπιστία, Ειλικρίνεια, Αμεσότητα, Σοβαρότητα, Τιμιότητα. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του λογιστικού γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε ως αξιόπιστο συνεργάτη σας.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Θεσσαλονίκης. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Θεσσαλονίκης.