Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Θεσσαλονίκης

: 1.112 αποτελέσματα
Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας, Πατριαρχικά Πυλαίας, κτήριο Philippos Business Center., Θεσσαλονίκη, 55535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες: Λογιστική υποστήριξη όλων των εταιρικών μορφών και ατομικών επιχειρήσεων. Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας. Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων, λογιστική κόστους, εργασιακές σχέσεις, μισθοδοσία, οργάνωση εσωτερικών τμημάτων και διενέργεια προληπτικών ελέγχων. Μηχανογραφικές Υπηρεσίες: Mantis Lvision III. Η συγκεκριμένη εφαρμογή οργανώνει όλες τις εργασίες που εκτελούνται στις αποθήκες με τη χρήση ασύρματων τερματικών και συστημάτων Barcode, Voice Picking, Pick to Light και άλλα εξειδικευμένα συστήματα. Εφαρμογή Forecasting Αποθεμάτων, προβλέψεις αγορών, πωλήσεων και διαχείριση υπολοίπου αποθεμάτων ασφαλείας. ERP εφαρμογές, ανάλυση αναγκών της επιχείρησης, πρόταση για την επιλογή της καλύτερης λύσης. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση εφαρμογών ERP. Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργάνωση Κέντρων Διανομής και Αποθήκευσης. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία αποθηκευτικών κέντρων και εφαρμογή ειδικών συστημάτων Logistics.
Κανελλοπούλου Π. 13, Περιοχή Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες: - Ίδρυση –Διακοπή– Συγχώνευση Εταιριών κάθε νομικής μορφής, Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων, Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, Οργάνωση-Επίβλεψη και Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστηρίων, Μισθοδοσία-Εργατική Νομοθεσία, Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών-Νομικών προσώπων, Αξιόπιστες Φοροτεχνικές Συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα, Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων-Φυσικών Προσώπων, Φοροτεχνική υποστήριξη προσφυγών κατά του Δημοσίου, Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Ίδρυση επιχειρήσεων στο εξωτερικό - - Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων: - Δομική Αξιολόγηση–Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, Εκτίμηση Αξίας Επιχείρησης, Business & Marketing Plans, Μελέτες Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ- ΟΑΕΔ Franchise
Εγνατία 119, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Για επιχειρήσεις

 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων σε Ατομικές Επιχειρήσεις, προσωπικές Εταιρίες, Σωματεία, Μ.Κ.Ο -
 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων σε Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Α.Ε -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ -
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιρειών -
 • Επίβλεψη λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης -
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη -
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat) -
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ πελατών – προμηθευτών -
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο -
 • Οργάνωση ετήσιου προϋπολογισμού

Για ιδιώτες

 • Έκδοση Κλειδαρίθμου -
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. -
 • Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Υπολογισμός Φόρων / ανάλωσης κεφαλαίου / υπολογισμός τεκμηρίων -
 • Υποχρεώσεις ακινήτων μέσω AIRBNB / Κατάθεση μισθωτηρίων στο TAXIS -
 • Αιτήσεις επιδομάτων μέσω TAXIS (ΚΕΑ, Α21, κλπ) -
 • Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ / εκτύπωση εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ -
 • Έκδοση & υπολογισμός Εργόσημου -
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας / ηλεκτρονικά παράβολα -
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς / Πόθεν έσχες
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Φορολογικές υπηρεσίες -
 • Εργατικά - Μισθοδοσία -
 • Ίδρυση εταιρειών και διεκπεραίωση υποθέσεων -
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες
Καραολή & Δημητρίου 9, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Τήρηση Βιβλίων Οποιασδήποτε Κατηγορίας -
 • Μισθώματα Κατοικιών -
 • Δηλώσεις Ακινήτων Ε9 -
 • Τήρηση Βιβλίων ΦΠΑ -
 • Έναρξη & Διακοπή Εργασιών -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Report -
 • Ελεχτικές Υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας -
 • Γονικές Παροχές -
 • Κληρονομικά -
 • Μεταβιβάσεις Ακινήτων -
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου -
 • ΕΝΦΙΑ -
 • Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια -
 • Αιτήσεις Επιδομάτων Τέκνων (Α21) -
 • Αιτήσεις Επιδομάτων Πετρελαίου Θέρμανσης -
 • Αιτήσεις Επιδομάτων Ενοικείου -
 • Περιουσιολόγιο -
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Αριστοτέλους 23, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 • Συστάσεις, ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές και μετατροπές σε ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ -
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ -
 • Ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Υπολογισμός αποσβέσεων και σύνταξη απογραφής -
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, INTRASTAT, ΦΜΥ -
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών -
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα -
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους -
 • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης -
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων -
 • Καταστάσεις Φορολ. Αναμόρφωσης -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (ΦΑΠ–Ε9) -
 • Υποβολή Μισθωτηρίου συμβολαίου -
 • Έκδοση ΕΝ.Φ.Ι.Α -
 • Έκδοση κλειδάριθμου

- ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Ενημέρωση εργατικών σχετικά με άδειες,συλλογικές συμβάσεις και ελαστικές συμβάσεις εργασίας -
 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας -
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων -
 • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων -
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. -
 • Απογραφή εργοδοτών στο ΙΚΑ -
 • Διαχείριση επιχορήγησης Ο.Α.Ε.Δ. -
 • Υποβολή καταστάσεων στο ΕΡΓΑΝΗ
Μοναστηρίου 13, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη -
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες Ιδιωτικών Επιχειρήσεων -
 • Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εκκαθαρίσεις, Πτωχεύσεις -
 • Υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) -
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) -
 • Απογραφή και Αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Δημόσιων Μονάδων Υγείας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. -
 • Αναδιοργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα -
 • Μισθοδοσία -
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών & Χρηματοοικονομικών μελετών σε Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα και παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών σχεδίων -
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδιασμού -
 • Οργάνωση - Διοίκηση - Διαχείριση Έργων -
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, στελέχη Δημόσιου τομέα
Αθηνάς Τσακίρη 14, Ευκαρπία, 56429, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λογιστικές υπηρεσίες

 • Ενάρξεις–Μεταβολές–Διακοπές επιχειρήσεων -
 • Επιλογή κατάλληλης μορφής επιχείρησης -
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) -
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων -
 • Συμπλήρωση όλων των δηλώσεων και υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες -
 • Υπολογισμός Φόρων-ΦΠΑ -
 • Μηνιαίες αναφορές για την πορεία της επιχείρησης -
 • Προσλήψεις-απολύσεις - συμβάσεις -
 • Μισθοδοσία (ΑΠΔ - ΦΜΥ) -
 • Φορολογικές Συμβουλές

- Φορολογικές υπηρεσίες

 • Σύνταξη Φόρου Προστιθέμενης Αξίας -
 • Απαλλαγές και επιστροφές ΦΠΑ -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος οντοτήτων -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και Intrastat -
 • Παραβάσεις, πρόστιμα, ανάλυση φορολογικών επιβαρύνσεων -
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) -
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές

- Υπηρεσίες για Εργατικά Ασφαλιστικά και Μισθοδοσίας:

 • Μηνιαίος υπολογισμός Μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών -
 • Απογραφή–έναρξη εργασιών, σε ασφαλιστικά ταμεία -
 • Προσλήψεις–συμβάσεις-απολύσεις –αποχωρήσεις -
 • Εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, συλλογικές συμβάσεις –ασθένειες -
 • Ενημέρωση για επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις προσωπικού -
 • Προγράμματα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για εργοδότες -
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ (Αναλυτικής περιοδικής δήλωσης) στο ΙΚΑ -
 • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) -
 • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων των εργαζομένων (ΣΕΠΕ,ΕΡΓΑΝΗ) -
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ -
 • Πίνακες προσωπικού

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κομνηνών 70, Πεζόδρομος, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • E - Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • My Data -
 • Σύνταξη εντύπων -
 • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων -
 • Σύσταση και λήξη εταιρειών -
 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων σε θέματα φορολογίας -
 • Θέματα ΕΝΦΙΑ - Ε9 - Συντάξεις – Εργατικά
Ιωνίας 7, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Για τις επιχειρήσεις

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας -
 • Έναρξη – μεταβολή - διακοπή επιχείρησης -
 • Ενημέρωση τιμολογίων μέσω ‘my data’ -
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 -
 • Αναφορές για την πορεία της επιχείρησης -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και intrastat -
 • Μισθοδοσία -
 • Προσλήψεις – απολύσεις - συμβάσεις εργασίας -
 • Πίνακες προσωπικού -
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΑΠΔ - ΦΜΥ -
 • Ενημέρωση για προγράμματα ΟΑΕΔ -
 • ΕΦΚΑ -
 • Νομική υποστήριξη

Για τους ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών πρόσωπων Ε1, Ε2 -
 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Μισθωτήρια συμβόλαια -
 • Επίδομα ενοικίου -
 • Επίδομα παιδιού -
 • Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ΚΕΑ -
 • Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος -
 • ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ -
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Επίδομα θέρμανσης 
Ανθέων 36, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ -
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες -
 • Φορολογικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες της επιχείρησης -
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη επιχειρήσεων -
 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, σωματείων και συλλόγων -
 • Παρακολούθηση των τιμολογίων πελατών-προμηθευτών και οικονομικής καρτέλας εσόδων-εξόδων από τον ίδιο τον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή μέσα από εφαρμογή cloud του γραφείου μας -
 • Reporting : Τακτική ενημέρωση της πορείας εσόδων-εξόδων και του ΦΠΑ ως προς το ύψος που κυμαίνονται -
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη – Business Coaching -
 • Εκπαίδευση και Mentoring για νέους επιχειρηματίες -
 • Online συμβουλευτική υποστήριξη -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες -
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων -
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες για πολίτες -
 • e-Γραφειοκρατία και συναλλαγές με το Δημόσιο -
 • Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων -
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες -
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμών -
 • Ασφαλιστική και Νομική κάλυψη για πολίτες και επιχειρήσεις -
 • Διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
Μανωλάκη Κυριακού 7, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Μηχανογραφημένη τήρηση και ενημέρωση Βιβλίων με το απλογραφικό σύστημα -
 • Έναρξη-Διακοπή ατομικών επιχειρήσεων και ΟΕ, ΕΕ -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων -
 • Μηχανογραφημένη παρακολούθηση και έκδοση μισθοδοσίας -
 • Υποβολή καταστάσεων μισθοδοσίας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και λοιπούς φορείς -
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2) με πρόβλεψη φόρου -
 • Συμβουλές σχετικά με την κάλυψη τεκμηρίων -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού -
 • Δωρεάν φορολογικές συμβουλές σε όσους μας εμπιστεύτηκαν για τη φορολογική τους δήλωση (ισχύει για ένα έτος) -
 • Υποβολή αλλαγών στην Περιουσιακή Κατάσταση (Ε9) -
 • Σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων συμβολαίων -
 • Ενημέρωση για οφειλές και τρόποι ρύθμισής τους -
 • Πληρωμή φορολογικών οφειλών με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσα από το Taxisnet (χρήσιμο για άμεση έκδοση φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ -
 • Αιτήσεις για επιδόματα ΟΠΕΚΑ (Επίδομα Στέγασης, Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ, επίδομα παιδιών (Α21), επίδομα γέννησης κ.ά.).
Θεσσαλονίκης 17, Κοζάνη, 50132, ΚΟΖΑΝΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -Φοροτεχνικές Εργασίες - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, εποπτεία του Λογιστηρίου, πλήρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις. -
 • Επενδυτικά προγράμματα- Επιχορηγήσεις - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, σύνταξης, υποβολής και υποστήριξης φακέλου αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ και διασφαλίζει την επιτυχία της χρηματοδότησης. -
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικά - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ καλύπτει πλήρως και απολύτως όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων στα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ. -
 • Συστάσεις – Μετατροπές- Συγχωνεύσεις εταιρειών - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την επιλογή του κατάλληλου τύπου εταιρείας αλλά και την έγκαιρη και πλήρη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για τη σύσταση, τη λύση, τη μετατροπή και τη συγχώνευση των νομικών προσώπων. -
 • Συμβουλευτική – Οργάνωση- Οικονομική διεύθυνση - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει ως εξωτερικός σύμβουλος την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων καθώς και μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών στους τομείς του management του Marketing και των χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης. -
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογικών Υποθέσεων - etaxservices.
Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Ενημέρωση και επίβλεψη βιβλίων Α' - Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. -
 • Για ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Κοινοπραξίες. -
 • Ενάρξεις επιχειρήσεων κάθε μορφής. -
 • Μισθοδοσία επιχειρήσεων και υποστήριξη σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία με σύγχρονη μηχανογραφική διαδικασία. -
 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων. -
 • Έλεγχος και επίβλεψη των λογιστηρίων οργανωμένων οικονομικών μονάδων και εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.
Μ. Αλεξάνδρου 79, Τρίλοφος, 57500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Προς Τον Πολίτη:

 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • μισθωτήρια συμβόλαια και ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους -
 • Αιτήσεις για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης -
 • Υποβολή εντύπου Α21 -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας -
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας -
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παράβολου -
 • Εκτύπωση βεβαιώσεων, εκκαθαριστικών, πιστοποιητικών κ.τ.λ. -
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων -
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.

Υπηρεσίες Προς Τις επιχειρήσεις:

 • Τήρηση & επίβλεψη βιβλίων Β΄ Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. -
 • Ενάρξεις - Διακοπές - Λύσεις - Εκκαθαρίσεις – Μεταβολές -
 • Συστάσεις εταιρειών όλων των νομικών μορφών & ατομικών επιχειρήσεων -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών -
 • Μετατροπές της νομικής μορφής εταιρειών -
 • Διαχείριση πάγιων περιουσιακών στοιχείων -
 • Προϋπολογισμοί - Προβλέψεις για την πορεία της επιχείρησης -
 • Συμβουλευτική και ανάληψη για άδειες ίδρυσης & λειτουργίας -
 • Αντιμετώπιση Ελέγχων Εφορίας

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες:

 • Αυτοκινήτου -
 • Υγείας -
 • Σύνταξη -
 • Πυρός  -
 • Κλοπής -
 • Ασφάλειες για επιχειρήσεις
Αρχιμήδους 1 & Παπανικολάου Γ. 79, Πεύκα - Ρετζίκι, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Φορολογική Κάλυψη και Σχεδιασμός -
 • Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας -
 • Έναρξη Νέας Επιχείρησης – Ίδρυση Εταιρείας -
 • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ -
 • Εμπορική Διαχείριση -
 • Υπηρεσίες Franchise

Ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Δηλώσεις Ε9 -
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ -
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας -
 • Ηλεκτρονική Έκδοση Παράβολων -
 • Κλειδάριθμοι Κωδικών Taxisnet -
 • Αιτήσεις για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για Κοινωνικό Μέρισμα, για Επίδομα Ενοικίου, για Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος

Υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και εταιρείες - Υπηρεσίες για υποστήριξη Λογιστών

Παπανδρέου Ανδρέα 25, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έναρξη και λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεών σας στη Βουλγαρία.
8ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, Πυλαία, 55535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. παρέχει ένα άρτιο σύνολο υπηρεσιών αλληλένδετων μεταξύ τους, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα, ώστε να προσδίδουν όφελος σε μια επιχείρηση και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Συγκεκριμένα, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Λογιστική υποστήριξη -
 • Φορολογικό σχεδιασμό -
 • Έκδοση μισθοδοσίας -
 • Ίδρυση εταιρειών & διεκπεραίωσης υποθέσεων -
 • Έργα αναδιοργάνωσης εταιρειών, εξεύρεση & αξιολόγηση προσωπικού επαγγελματικές εκπαιδεύσεις -
 • Έργα εμπορικής & ταμειακής διαχείρισης, χρηματοοικονομικές αναφορές, κοστολόγηση προϊόντων & υπηρεσιών -
 • Επιχειρηματικά & στρατηγικά πλάνα -
 • Μελέτες βιωσιμότητας, αποτίμησης αξίας επιχείρησης -
 • Υπηρεσίες δικτύων καταστημάτων – franchise – Εκπαιδεύσεις – σεμινάρια στελεχών -
 • Προγράμματα χρηματοδότησης – επιδοτούμενα προγράμματα -
 • Digital marketing υπηρεσίες -
 • IT consulting - Έλεγχος ευπάθειας πληροφοριακών συστημάτων
Ανθέων 17, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Εργατικά, ασφαλιστικά -
 • Διεκπεραιώσεις όλων των υποθέσεών σας με τις δημόσιες υπηρεσίες -
 • Διενέργεια προληπτικών λογιστικών ελέγχων -
 • Ενάρξεις εταιρειών -
 • Προϋπολογισμός και υποβολή φόρου
Ερμού 36, Θεσσαλονίκη - Κέντρο, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
 • Λογιστική, φοροτεχνική κάλυψη εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών -
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών -
 • Παρακολούθηση (ενημέρωση, τήρηση) βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας -
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α intrastat, listing -
 • Φορολογία εισοδήματος, φυσικών & νομικών προσώπων - Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων -
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet -
 • Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών) -
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών -
 • Ασφάλιση προσωπικού. Υποβολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων -
 • Ασφαλιστικά ταμεία -
 • Εργατικά (Προσλήψεις, συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης εργαζομένων, προγράμματα ωρών εργασίας) -
 • Επιχειρηματικές συμβουλές & οργάνωση επιχειρήσεων. -
 • Συνταξιοδοτικά -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Α.Π.Δ. -
 • Ι.Κ.Α. -
 • Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία -
 • Λογιστικά γραφεία Θεσσαλονίκη -
 • Συνεργασία με συμβολαιογράφο - Δικηγορικό γραφείο -
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ & ασφαλιστικά ταμεία -
 • Έναρξη- Μεταβολή - Διάλυση επιχειρήσεων -
 • Εταιρικά καταστατικά -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Διακοπή επιχείρησης -
 • Καταστατικά -
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες -
 • Τροποποιήσεις εταιρειών -
 • Απογραφή εργοδότη -
 • Απλογραφικά βιβλία -
 • Διπλογραφικά βιβλία -
 • Δηλώσεις ακινήτων -
 • Βιβλία Γ' κατηγορίας -
 • Έλεγχοι ΙΚΑ - ΔΟΥ -
 • ΕΝΦΙΑ -
 • Ανάλωση κεφαλαίου -
 • Ε9 - Α21 -
 • Επιδόματα τέκνων -
 • Αιτήσεις πετρελαίου -
 • Κοινωνικά επιδόματα
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Θεσσαλονίκης. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Θεσσαλονίκης.