Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Χαλάνδρι

: 95 αποτελέσματα
Μικράς Ασίας 24, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ίδρυση επιχειρήσεων κ εταιρειών όλων των μορφών και τύπων . Μετατροπές κ συγχωνεύσεις εταιρειών. - Μεταβίβαση ποσοστών εταιρικών μεριδίων λόγω πώλησης, δωρεάς,γονικής παροχής κ κληρονομιάς. - Οργάνωση κ εποπτεία των λογιστηρίων υφιστάμενων εταιρειών, εντός της έδρας τους. - Ενημέρωση κ τήρηση των λογιστικών βιβλίων Β’Γ’ κατηγορίας όλων των μορφών επιχειρήσεων κ εταιρειών. - Οικονομοτεχνικές μελέτες για την εξοικονόμηση επιδοτήσεων κ ενισχύσεων μέσω ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ κ Ε.Ε. - Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εργαζομένων , εξαγωγή εξοφλητικής απόδειξης, αποστολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, πρόσληψη, απόλυση, ενημέρωση των καταστάσεων ΣΕΠΕ για το ύψος του μισθού ή ημερομισθίου κ συμβάσεις εργασίας . - Λύσεις επιχειρήσεων κ εταιρειών. - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ - Σύνταξη κ υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης εντύπου Ε1 κ Ε2. Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας, υποβολή του εντύπου Ε9 κ υπολογισμός του ΕΤΑΚ. - Παροχή συμβουλών για την ορθότερη ρύθμιση των οφειλών στη ΔΟΥ κ εκτύπωση ταυτότητας οφειλής. - Παρακολούθηση μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης της φορολογικής εικόνας εκάστου φορολογουμένου. - Αιτήσεις οικογενειακών επιδομάτων κ επιδομάτων θέρμανσης.
Μικράς Ασίας 70, πλησίον Ο.Α.Κ.Α., Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Οικονομολόγοι

Υπηρεσίες

 • Λογιστικές – φορολογικές υπηρεσίες εταιρειών & φυσικών προσώπων -
 • Οργάνωση –επίβλεψη λογιστηρίων Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ -ΕΕ -
 • Χρηματοοικονομικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Ενημέρωση - τήρηση βιβλίων β΄ (απλογραφικά) και γ΄ (διπλογραφικά) κατηγορίας o Ενάρξεις – μεταβολές - λύσεις εταιρειών -
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Μισθοδοσία -εργατικά - ασφαλιστικά εταιρειών -
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων -
 • Ελεγκτικές εργασίες -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

- Τίτλοι - Σεμινάρια

 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα -
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις -
 • Φορολογικοί έλεγχοι -
 • Ελεγκτική -
 • Εργατικά – ασφαλιστικά -
 • Μετατροπές –συγχωνεύσεις – μετασχηματισμοί εταιρειών -
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων -
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων -
 • Διπλογραφικό σύστημα Ν.Π.Δ.Δ. - νοσοκομείων - ΟΤΑ -
 • Κλείσιμο ισολογισμού -
 • Αναλυτική λογιστική - κοστολόγηση -
 • Προϋπολογισμός & cash flow
Σαλαμίνος 68, Χαλάνδρι, 15232, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση, υπεύθυνα, με εχεμύθεια και λογικό κόστος από το άρτια φορολογικό μας τμήμα που είναι στελεχωμένο με φοροτέχνες, λογιστές και δικηγόρους, ορισμένοι εκ των οποίων διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο έχοντας πελάτες τόσο μεγάλες Ελληνικές όσο και Πολυεθνικές Εταιρείες. - Το φοροτεχνικό γραφείο μας παρέχει εδώ και χρόνια άρτια ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες σε ένα μεγάλο εύρος του Φορολογικού Αντικειμένου που μεταβάλλεται διαρκώς κάθε χρόνο με φρενήρεις ρυθμούς. - Το άρτια καταρτισμένο με την υψηλή εξειδίκευση προσωπικό μας, είναι ικανο να παρέχει φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες των πελατών μας. - Η δέσμευση της Ομάδας του φοροτεχνικού γραφείου μας είναι η παροχή καθετοποιημένων φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών, από μια έμπειρη ομάδα με απόλυτη εστίαση στις ανάγκες του πελάτη της. Οι έμπειροι φοροτεχνικοί σύμβουλοι μας θα μελετήσουν με την δέουσα προσοχή το πρόβλημα σας και θα σας δώσουν λύσεις που ταιριάζουν αποκλειστικά στη δική σας και μόνο Επιχείρηση. - Πλέον των βασικών, παρέχουμε και τις κάτωθι υπηρεσίες:  - Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ - Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών - Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π. - Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο) - Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας (Tax Due Diligence) - Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών

Φανερωμένης 11Α, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Προς πολίτες

 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1 & Ε2 -
 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών -
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες -
 • Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού -
 • Ρύθμιση οφειλών -
 • Μισθωτήρια-συμβάσεις -
 • Εργασιακά θέματα -
 • Εκχώρηση μισθωμάτων -
 • Έκδοση κλειδάριθμου -
 • Υποβολή αίτησης Α21 -
 • Υποβολή αίτησης πετρελαίου-θέρμανσης -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

Προς επιχειρήσεις - Λογιστικές

 • Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων -
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα τής επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία -
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων -
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας -
 • Αποτελέσματα χρήσης -
 • Έναρξη-διακοπή εργασιών -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Επιμελητήρια)

Φορολογικές

 • Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης του πελάτη -
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών -
 • Συμβουλές για την επιλογή μορφής εταιρείας -
 • Επιστροφές ΦΠΑ -
 • Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ
Υμηττού 49, είσοδος από Ερατούς 35, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών -
 • Ενημέρωση – τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α. -
 • Πόθεν έσχες -
 • Εργατικά – Μισθοδοσία -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πανεπιστημίου 65, Αθήνα, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Accounting solutions for business - Tax Advisory services - Business consultant - Business development
Χαλεπά 3, Αθήνα, 11141, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει προκύψει η ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, η επιχείρηση να συνάπτει συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), εξαιτίας των ευέλικτων υπηρεσιών που παρέχουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες. Διαθέτοντας ήδη δύο καταστήματα σε Αθήνα και Ακράτα, στελεχωμένα με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, απόφοιτους Τ.Ε.Ι. αλλά και οικονομικών Α.Ε.Ι., μπορούμε να εγγυηθούμε ανεπιφύλακτα την άρτια υποστήριξη κάθε επιχείρησης. - Επιπλέον η συνεργασία μας με κορυφαίους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανογράφους και ειδικούς, διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη σιγουριά που ο καθένας μας αναζητά. Σε μια εποχή αλλεπάλληλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αυστηρών ελέγχων και υψηλών προστίμων, οι πελάτες μας αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς. Η πολυετής εμπειρία και η καθημερινή ενημέρωσή μας στοχεύουν στην ορθή, συνεπή και συνεχή εξυπηρέτηση του πελάτη μας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Φλέμινγκ 14, Μαρούσι, 15123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ -
 • Τήρηση ή/και επίβλεψη βιβλίων -
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Εταιρείες. -
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές -
 • Εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης -
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου -
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. -
 • Φορολογική έδρα της επιχείρησής σας την E.F.M. -
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες -
 • Σύνταξη και υποβολή τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων -
 • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος -
 • Διεκπεραίωση Φορολογικού Ελέγχου -
 • Φορολογικός Σχεδιασμός -
 • Φορολογικές Υπηρεσίες (Tax Due Diligence). -
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών -
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί φορολογικών θεμάτων -
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ. -
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας -
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας-επιδομάτων-αποζημιώσεων -
 • ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ) -
 • Απογραφή στο ΕΦΚΑ ΙΚΑ -
 • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων -
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
Καραολή & Δημητρίου 15, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε:

 • Τήρηση βιβλίων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων -
 • Εκκαθαριστικές, Συγκεντρωτικές Τιμολογίων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα -
 • ΑΠΔ -
 • Ενάρξεις - Μεταβολές εταιρειών - Διακοπές εταιρειών -
 • Σύνταξη ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. -
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Βυζαντινών Αυτοκρατόρων 2, πλησίον ΗΣΑΠ, Νέα Ιωνία - Περισσός, 14232, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη -
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Φορολογικές Δηλωσεις -
 • Έναρξη και διακοπή επιχειρήσεων -
 • Περιουσιολόγιο -
 • Μισθοδοσία -
 • Ασφαλιστικά -
 • Χρηματοδοτήσεις, δάνεια -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων -
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών & χρηματοοικονομικών μελετών και παροχη χρηματοοικονομικων συμβούλων -
 • Απογραφή και αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας -
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
Κλεισθένους 136, Γέρακας, 15344, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σεμινάρια

Οι συνεργαζόμενοι λογιστές - φοροτεχνικοί του γραφείου μας προσφέρουν μια πληθώρα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδιώτες:

 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες -
 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων -
 • Τήρηση βιβλίων -
 • Ισολογισμοί -
 • Έκδοση ΦΠΑ -
 • Επενδυτικά προγράμματα - αναπτυξιακά (κόστος - ανάλυση) -
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Εξυγίανση επιχειρήσεων -
 • Χρηματοδοτήσεις από τράπεζες -
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών από συνεργαζόμενους νομικούς συμβούλους

- Επίσης διεξάγονται σεμιναριακοί κύκλοι Πρακτικής Λογιστικής - Πρακτικού γραφείου για λογιστές που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ και στις νέες νομοθεσίες, σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και σπουδαστές – απόφοιτους ΙΕΚ – ΕΠΑΛ. - Παρέχεται βεβαίωση εμπλουτισμού του βιογραφικού, διότι ο σεμιναριακός κύκλος ισούται με πραγματοποιθείσα προϋπηρεσία ενός έτους σε λογιστικό γραφείο ή σε λογιστήριο εταιρείας, διότι οι σεμιναριακοί κύκλοι λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό περιβάλλον

Φειδιππίδου 20 & Κύπρου, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
 • Υπηρεσίες Έναρξης Επιχειρήσεων -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ -
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη και οργάνωση επιχειρήσεων -
 • Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων, για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και αναλύσεων -
 • Σύνταξη και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων -
 • Ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων -
 • Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ταμειακών ροών (cash flow) και εργαλείων ταμειακής ρευστότητας -
 • Σύνταξη Μισθοδοτικών καταστάσεων -
 • Διαχείριση προσωπικού καθώς και Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων -
 • Σύνταξη και υποβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών Δημοσίου -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ ΔΕΗ -
 • Υποβολή μέσω Internet, επιδομάτων, πετρελαίου θέρμανσης, Α21 καθώς και μισθωτήρια ακινήτων. -
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες - - Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών μας - υπό τη δική μας φροντίδα και διαχείριση σας προσφέρουμε Υπηρεσίες Νομικών Καλύψεων, Γονικών Παροχών, Κληρονομιών, Διεκπεραιώσεις Επιδοτήσεων, Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Μηχανογραφικές Υπηρεσίες.
Γράμμου 23, Βριλήσσια, 15235, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Τα αρχικά ABC προέρχονται από τις λέξεις «Accounting, Bookkeeping, Consulting» και σε συνδυασμό με το «Tax» εμπεριέχουν το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε: Λογιστική υποστήριξη, τήρηση βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις σε φοροτεχνικά ζητήματα. - Μπορείτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην έδρα της εταιρείας μας, η οποία βρίσκεται στην οδό Γράμμου 25 στα Βριλήσσια Αττικής.
Ακροπόλεως 47, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ κατηγορίας) -
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης -
 • Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Θεώρηση βιβλίων - στοιχείων -
 • Σφραγίδες επιχείρησης -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο -
 • Ακύρωση βιβλίων - στοιχείων -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρηση -
 • ΦΠΑ - Εκκαθαριστικές (πληρωμές μέσω internet) -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Βεβαιώσεις από εφορία για οποιαδήποτε χρήση -
 • Μισθοδοσία {απογραφή στο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ (προσλήψεις - αποχωρήσεις) επιθεωρήσεις - συμβάσεις} -
 • ΑΠΔ -
 • Πληρωμές μέσω internet -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ - ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχουν εργατικές διαφορές
Σωκράτους 7, Γαλάτσι, 11147, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Λογιστού  - Οι υπηρεσίες που παρέχουμε, αφορούν την πληροφόρηση του επιχειρηματία, σχετικά με τα οικονομικά της επιχείρησης του, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής, και τα θέματα οικονομικής κ ταμειακής διαχείρισης της. - Φορολογικά-Νομικά - Η φορολογία, αποτελεί το μεγαλύτερο κόστος για την επιχείρηση σας. Η ομάδα των φοροτεχνικών μας, θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση του συνολικά. - Δεν υπάρχει δίκαιη φορολογία, αλλά σωστή πληρωμή φόρων. - Η διαφορετική προσέγγιση μας στο θέμα της φορολογίας, θα σας βοηθήσει τόσο στον τομέα των επενδύσεων, όσο και στην εξοικονόμηση χρημάτων. - Η εφαρμογή των νόμων είναι πηγή εξοικονόμησης χρημάτων. - Εργατικά-Ασφαλιστικά - Η θωράκιση της επιχείρησης σας, από πρόστιμα, ποινές, και αναίτιες απαιτήσεις εργαζομένων, που επιβαρύνουν το εργασιακό κόστος είναι το κύριο μέλημα μας. - Υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων "Επίλυσις" Βρισκόμαστε σε συνεχόμενη συνεργασία με την Οικονομική πύλη Ενημέρωσης TaxHeaven, και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας για την ενημέρωσή σας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά.

28ης Οκτωβρίου 81, Αθήνα, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. παρέχει ένα άρτιο σύνολο υπηρεσιών αλληλένδετων μεταξύ τους, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα, ώστε να προσδίδουν όφελος σε μια επιχείρηση και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Συγκεκριμένα, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Λογιστική υποστήριξη -
 • Φορολογικό σχεδιασμό -
 • Έκδοση μισθοδοσίας -
 • Ίδρυση εταιρειών & διεκπεραίωσης υποθέσεων -
 • Έργα αναδιοργάνωσης εταιρειών, εξεύρεση & αξιολόγηση προσωπικού επαγγελματικές εκπαιδεύσεις -
 • Έργα εμπορικής & ταμειακής διαχείρισης, χρηματοοικονομικές αναφορές, κοστολόγηση προϊόντων & υπηρεσιών -
 • Επιχειρηματικά & στρατηγικά πλάνα -
 • Μελέτες βιωσιμότητας, αποτίμησης αξίας επιχείρησης -
 • Υπηρεσίες δικτύων καταστημάτων – franchise – Εκπαιδεύσεις – σεμινάρια στελεχών -
 • Προγράμματα χρηματοδότησης – επιδοτούμενα προγράμματα -
 • Digital marketing υπηρεσίες -
 • IT consulting - Έλεγχος ευπάθειας πληροφοριακών συστημάτων
Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 10, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών προσώπων - Ατομικών επιχειρήσεων - Φυσικών προσώπων -
 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών. -
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών Νομικών προσώπων - Ατομικών Επιχειρήσεων -
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο -
 • Σύνταξη ταμειακών ροών -
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
Περικλέους 56, Εμπορικό Κέντρο Holargos Center, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών. - Ενάρξεις, διακοπές, μετατροπές και εκκαθαρίσεις εταιρειών. - Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. - Ισολογισμοί, εργατικά, ασφαλιστικά. - Παροχή φορολογικών συμβουλών. - Διεκπεραιώσεις εργασιών σε υπηρεσίες. 
Λ. Μαραθώνος 73, Άνοιξη, 14569, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Λογιστικές Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα & Ατομικές Επιχειρήσεις - Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης - Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών - Μετατροπές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις εταιρειών - Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών - Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων - Αναπτυξιακά- Επιδοτούμενα Προγράμματα-ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ - Εποπτεία και Οργάνωση Λογιστηρίων όλων των Ν.Π. - Ενάρξεις-Μεταβολές-Διακοπές Επιχειρήσεων - Μισθοδοσία-Εργατικά-Ασφαλιστικά - Υποστήριξη (Φοροτεχνική- Νομική) σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση παλαιών φορολογικών εκκρεμοτήτων Ενδικοφανείς προσφυγές - Προσφυγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικείο- Εφετείο- Σ.τ.Ε.) - Φορολογικός σχεδιασμός και παροχή συμβουλών για διάρθρωση των επιχειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. - Λογιστικές Υπηρεσίες για Φυσικά Πρόσωπα - Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, ΚΑΙ Ε9 Μισθωτήρια συμβόλαια και ιδιωτικά συμφωνητικά - Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, ανάλωσης κεφαλαίου Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό - Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς. - Οι έμπειροι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεση σας για κάθε χρηματοοικονομικό και νομικό ζήτημα που σας απασχολεί.

Λογιστικό Γραφείο
Λίτσα Φ. 31, Χαλάνδρι, 15234, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τήρηση λογιστηρίου. Οργάνωση λογιστηρίων. Επίβλεψη λογιστηρίων. Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων. Κατάρτιση προβλέψεων φόρων. Προσαρμογή λογιστικού σχεδίου. Έκθεση ενδιάμεσων οικονομικών μεγεθών. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Καταστάσεις δεικτών και χρηματοροών. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Κάλυψη μηχανογραφικής υποστήριξης από ειδικούς συνεργάτες μας.
Σελίδα:
1 2 3 4 5
 
Μοιράσου το:
       
 
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Χαλάνδρι. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Χαλάνδρι.