Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστικά Γραφεία Λογιστές Χανιά

: 111 αποτελέσματα
Ανδρέα Παπανδρέου 86-88, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Το Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες για Επιχειρήσεις και Πολίτες:

 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. -
 • Συστάσεις - Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων -
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Β΄και Γ΄ του Κ.Β.Σ. -
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού Λογιστηρίου -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και όλων των απαιτούμενων Δηλώσεων -
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών -
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) -
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας-Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με αυτή (Ο.Α.Ε.Δ., Σ.ΕΠ.Ε κ.λπ.) -
 • Σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. μέσω Internet -
 • Μηνιαίος έλεγχος χρεών σε Δ.Ο.Υ.-υπαγωγή σε ευνοϊκές ρυθμίσεις -
 • Παρακολούθηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και ενημέρωση με newsletter -
 • Ηλεκτρονική ψηφιοποίηση και διαφύλαξη εγγράφων
Μπονιαλή 11-19, Εμπορικό κέντρο Ερμής κτήριο Γ', Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Το λογιστικό μας γραφείο εξυπηρετεί τόσο επιχειρήσεις όσο και πολίτες: - Επιχειρήσεις:

 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε) & Ι.Κ.Ε -
 • Ενημέρωση καθώς και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγορίων, μικρών επιχειρήσεων Β΄και Γ΄του Κ.Β.Σ -
 • Α.Π.Δ σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά -
 • Μισθοδοσία – διαχείριση προσωπικού και εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία με διεκπεραίωση κάθε σχετικής εργασίας -
 • Διεκπεραίωση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων διαχείρισης προσωπικού προς Ο.Α.Ε.Δ, Σ.Ε.Π.Ε κ.λπ. όπως προσλήψεις, πίνακες προσωπικού, απολύσεις, συμβάσεις κ.λπ. -
 • Συστάσεις – ενάρξεις εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και όλων των λοιπών δηλώσεων για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. -
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών -
 • Μηνιαίος έλεγχος χρεών σε Δ.Ο.Υ και ασφαλιστικά ταμεία για υπαγωγή σε ευνοϊκές ρυθμίσεις

Ιδιώτες:

 • Εξυπηρέτηση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος όπως επιδόματα τέκνων, αιτήσεις κοινωνικού μερίσματος, καταθέσεις μισθωτηρίων κ.λπ. -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ? Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π)
Μπονιαλή 11-19, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φορολογικές Δηλώσεις - Τήρηση βιβλίων οποιασδήποτε κατηγορίας - Μισθώματα Κατοικιών - Δηλώσεις ακινήτων Ε9 - Τήρηση βιβλίων ΦΠΑ - Έναρξη & διακοπή επιχειρήσεων - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Ελεγκτικές υπηρεσίες - Μισθοδοσία - Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων - Συγχωνεύσεις – Μετατροπές επιχ/σεων - Λογιστική παρακολούθηση - Προγράμματα ΕΣΠΑ
Α. Αρχοντάκη 11, Χανιά, 73132, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Το λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες για επιχειρήσεις και πολίτες:

 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. -
 • Συστάσεις - ενάρξεις εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων -
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μικρών επιχ/σεων, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ. -
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και όλων των λοιπών δηλώσεων για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων αλλά και για φυσικά πρόσωπα – πολίτες. -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) -
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών. -
 • Διεκπεραίωση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων διαχείρισης προσωπικού προς Ο.Α.Ε.Δ., Σ.Ε.Π.Ε. κ.λπ. ήτοι προσλήψεις, απολύσεις, συμβάσεις, πίνακες προσωπικού κ.λπ. -
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας - διαχείρισης προσωπικού και εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία με διεκπεραίωση κάθε σχετικής εργασίας. -
 • Σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. -
 • Μηνιαίος έλεγχος χρεών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία για υπαγωγή σε ευνοϊκές ρυθμίσεις -
 • Εξυπηρέτηση του πολίτη για κάθε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που του παρέχει το κράτος (κατάθεση μισθωτηρίων, αιτήσεις κοινωνικού μερίσματος, επιδόματος τέκνων κ.λπ.)
Περίδου 10, Χανιά, 73135, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών απλογραφικά (B.’ κατηγ.) & διπλογραφικά (Γ. κατηγ.) -
 • Συστάσεις - Ενάρξεις - Μεταβολές σε εταιρείες ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ,ΑΕ και ΙΚΕ. Ενάρξεις - Μεταβολές σε ατομικές επιχειρήσεις. -
 • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Συγχωνεύσεις μετατροπές επιχειρήσεων -
 • ΦΠΑ -
 • Μισθοδοσία -
 • Μισθώσεις ακινήτων συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση του ακινήτου στο taxisnet σε περίπτωση μίσθωσης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου airbnb, booking κ.ά. -
 • Δηλώσεις Ακινήτων Ε9 -
 • Ρυθμίσεις Οφειλών σε Εφορία & ΙΚΑ.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Μπονιάλη 11-19, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 49, Χανιά, 73135, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Σφακίων 9, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Μιχελιδάκη 6, Χανιά, 73132, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Έλεγχος περιουσιολογίου. Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ. Δωρεές, γονικές παροχές. Αποδοχές κληρονομιάς. Οριζόντιες, κάθετες ιδιοκτησίες. Τακτοποίηση αυθαιρεσιών. Δικαστικές αγωγές. Απαλλοτριωμένα ακίνητα, εκκλησιαστικά ακίνητα.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Πάροδος Πύργου, Χανιά - Κουνουπιδιανά, 73100, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Λογιστικό Γραφείο
Σολωμού Διονυσίου 19, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Πειραιώς 1-5, Χανιά, 73131, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Κονδυλάκη Ιωάννη 45, Χανιά, 73131, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 56, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Πλαστήρα Νικολάου 10, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Σφακίων 4, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Κριάρη 39, Χανιά, 73135, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Σήφακα Ιωσήφ 73, Χανιά, 73132, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Σφακίων 6, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Λογιστικό Γραφείο
Γρηγορίου Ε 37, Χανιά, 73135, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6
 
Μοιράσου το:
       
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Χανιά. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Χανιά.