Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

ΟΑΕΔ Ελλάδα

: 430 αποτελέσματα
Σχετικές Αναζητήσεις:
25ης Μαρτίου 34, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Το γραφείο μας παρέχει Φορολογικές και Λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών:

 • Απλογραφικά / Διπλογραφικά Βιβλία -
 • Μισθοδοσία ΙΚΑ -
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ -
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Έκδοση A.Φ.Μ. - Κλειδάριθμοι -
 • Έναρξη / Μεταβολή / Διακοπή δραστηριότητας επιχείρησης -
 • Σύνταξη & αποστολή μισθωτηρίων ηλεκτρονικά -
 • Ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών μέσω TAXIS -
 • Ασφαλιστικά Θέματα -
 • Σύνταξη & αποστολή δηλώσεων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί κ.α.)
Αριστοτέλους 23, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 • Συστάσεις, ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές και μετατροπές σε ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ -
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ -
 • Ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Υπολογισμός αποσβέσεων και σύνταξη απογραφής -
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, INTRASTAT, ΦΜΥ -
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών -
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα -
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους -
 • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης -
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων -
 • Καταστάσεις Φορολ. Αναμόρφωσης -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (ΦΑΠ–Ε9) -
 • Υποβολή Μισθωτηρίου συμβολαίου -
 • Έκδοση ΕΝ.Φ.Ι.Α -
 • Έκδοση κλειδάριθμου

- ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Ενημέρωση εργατικών σχετικά με άδειες,συλλογικές συμβάσεις και ελαστικές συμβάσεις εργασίας -
 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας -
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων -
 • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων -
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. -
 • Απογραφή εργοδοτών στο ΙΚΑ -
 • Διαχείριση επιχορήγησης Ο.Α.Ε.Δ. -
 • Υποβολή καταστάσεων στο ΕΡΓΑΝΗ
Καραϊσκάκη 3, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Το γραφείο ασχολείται με τα εξής αντικείμενα: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και επίβλεψη λογιστηρίων. Οργάνωση και μηχανογράφηση επιχειρήσεων. Εργατικά - μισθοδοσία. Παροχή φορολογικών συμβουλών. Θέματα Ανώνυμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Δηλώσεις Φόρου εισοδήματος.
Καμβουνίων 16, Γέρακας, 15344, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών -
 • Έλεγχος – έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων -
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων -
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Περιφέρεια, Επιμελητήρια) -
 • Συμφωνία ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ -
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Ίδρυση Εταιρείας -
 • Επιλογή εταιρικής μορφής -
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρείας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κ.τ.λ. -
 • Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα -
 • Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου -
 • Έκδοση σφραγίδας της εταιρείας -
 • Καταχώρηση της εταιρείας στο VIES. - Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) - Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) - Ίδρυση Ομόρρυθμης - Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε-Ε.Ε) Ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) - Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης - Διαχείριση Μισθοδοσίας - Υποστήριξη Υλοποίησης Προγραμμάτων ΟΑΕΔ
Γεννηματά Γεωργίου 88, Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευσή μας, εργαζόμαστε σκληρά και σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους. - - Υπηρεσίες για επιχειρήσεις - Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών) και φορολογικών υποχρεώσεων - Εποπτεία και Οργάνωση Λογιστηρίων ΑΕ & ΕΠΕ - Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Επιχειρήσεων - Μισθοδοσία - Εργατικά - Οικονομοτεχνικές μελέτες - Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων - - Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Σύνταξη και αποστολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά με αυτόματη έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος - Προϋπολογισμός και σύνταξη φορολογικού πλάνου - Δηλώσεις Φορολογίας Ακινήτων με άμεσο υπολογισμό φόρου - Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου (σε όλους τους δήμους πανελλαδικά) - Εκκαθάριση εκκρεμών και παλαιών υποθέσεων - Πλήρης κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων ομογενών - κατοίκων εξωτερικού - Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων
Σάμη, Σάμη, 28080, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Ενάρξεις-διακοπές -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Κοστολόγηση -
 • Έλεγχος -
 • Οικονομικές συμβουλές -
 • Εκθέσεις βιωσιμότητας -
 • Παντός είδους φορολογικά θέματα
Μυκηνών 27Α, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Ενάρξεις-διακοπές -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Κοστολόγηση -
 • Έλεγχος -
 • Οικονομικές συμβουλές -
 • Εκθέσεις βιωσιμότητας -
 • Παντός είδους φορολογικά θέματα
Λεωφόρος Θηβών 129, Περιστέρι, 12136, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές

Με μία πλήρη γκάμα υπηρεσιών σε γνώση μπορούμε να σας παρέχουμε μία πλήρη συμβουλευτική κάλυψη όπως:

 • Διεκπεραίωση παντός είδους υποθέσεων σε Δ.Ο.Υ. και δημόσιους οργανισμούς. -
 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας -
 • Δήλωση και ενημέρωση βιβλίων οικοδομικών επιχειρήσεων καθώς και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων που αφορούν την οικοδομή από το αρχικό στάδιο μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. -
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων μέσω διαδικτύου. -
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσου διαδικτύου, με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος.
Μεραρχίας Χ. 59, Σέρρες, 62125, ΣΕΡΡΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Τήρηση βιβλίων απλογραφικά και διπλογραφικά - Δηλώσεις ΦΠΑ, ιντραστατ, ανακεφαλαιωτικοί, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων - Εργατικά – ασφαλιστικά (υπολογισμός μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ, υποβολή δήλωσης ΦΜΥ) - Λογιστικές – φοροτεχνικές συμβουλές - Ενάρξεις – διακοπές – μεταβολές εταιρειών (όλων των τύπων) - Όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο TAXIS - Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – δηλώσεις Ε9, μισθωτήρια - Ρυθμίσεις χρεών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία
Καποδιστρίου 5, Κατερίνη, 60100, ΠΙΕΡΙΑΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
 • Τήρηση βιβλίων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικοί, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων -
 • Εργατικά – ασφαλιστικά -
 • Λογιστικές – φοροτεχνικές συμβουλές -
 • Ενάρξεις – διακοπές – μεταβολές εταιρειών (όλων των τύπων) -
 • Όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο TAXIS -
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – δηλώσεις Ε9, μισθωτήρια -
 • Ρυθμίσεις χρεών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία
Αντωνοπούλου 126, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές
Τήρηση βιβλίων απλογραφικά και διπλογραφικά - Δηλώσεις ΦΠΑ, Ιντραστατ, ανακεφαλαιωτικοί, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων - Εργατικά – ασφαλιστικά (υπολογισμός μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ, υποβολή δήλωσης ΦΜΥ) - Λογιστικές – φοροτεχνικές συμβουλές - Ενάρξεις – διακοπές – μεταβολές εταιρειών (όλων των τύπων) - Όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο TAXIS - Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – δηλώσεις Ε9, μισθωτήρια - Ρυθμίσεις χρεών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία
Κύπρου 73, Περιστέρι - Μπουρνάζι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συμμετέχει στο Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ
Τζανακάκη 80 & Κορνάρου, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
Οργανισμοί
Πλαπούτα 11, Αιγάλεω, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιος Τομέας
Πεύκων 112, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσια Σχολεία
Θερμαΐκου 43, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οργανισμοί
Μαυρομιχάλη 17-19, Πειραιάς, 18538, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσια Σχολεία
Λουίζης Ριανκούρ 80, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ
Οργανισμοί
Μετεώρων & Πλάτωνος, Καλαμπάκα, 42200, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δημόσιος Τομέας
Νέα Τίρυνθα & 3ο χλμ Άργους - Ναυπλίου, Ναύπλιο, 21100, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Οργανισμοί
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Στην ενότητα ΟΑΕΔ θα βρεις προγράμματα, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρα προώθησης απασχόλησης, επαγγελματικές σχολές, σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ σε Ελλάδα .