Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Πραγματογνώμονες Αττικής

: 72 αποτελέσματα
Λ. Ποσειδώνος 12, Παλαιό Φάληρο, 17561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Πραγματογνώμονες , Τοπογράφοι Μηχανικοί , Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Τα 33 χρόνια που δουλεύει το γραφείο μας στον κλάδο των κατασκευών έχουμε ασχοληθεί κυρίως με στατικές και αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών, ανέγερση μονοκατοικιών, πολυκατοικιών αλλά και εξοχικών κατοικιών. Επίσης, το γραφείο έχει αναλάβει περιπτώσεις ενίσχυσης κτηρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό. Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της οικοδομής τα στελέχη μας έχουν εκπαιδευτεί στον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) καθώς επίσης ασχολούνται και με την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου (ΠΕΑ). Τέλος, αναλαμβάνουμε τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων (Ν. 3843/28-4-2010) αλλά και νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
Κύπρου 36, Αθήνα - Πλατεία Αμερικής, 11252, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Πραγματογνώμονες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - - Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Τοπογραφικές & Συγκοινωνιακές Μελέτες -
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα, Συμβολαίων - Οικοδομικών Αδειών. -
 • Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτηρίων, εγκαταστάσεων, μνημείων -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για δασαρχείο, κτηματολόγιο -
 • Αποτυπώσεις για καθορισμό αιγιαλού και παραλίας -
 • Αποτυπώσεις όψεων και τομών κτηρίων, μνημείων -
 • Οριζοντιογραφικές και Υψομετρικές Αποτυπώσεις - Απόδοση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) -
 • Οριοθετήσεις Οικοπέδων - Αγροτεμαχίων - Κατασκευών -
 • Κατατμήσεις Γεωτεμαχίων -
 • Οριζοντιογραφικές - Υψομετρικές Χαράξεις -
 • Επιμετρήσεις - Εμβαδομετρήσεις - Ογκομετρήσεις -
 • Ίδρυση και Συνόρθωση Δικτύων Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου -
 • Έλεγχος Μικρομετακινήσεων Τεχνικών Έργων -
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Χαράξεις - οριοθετήσεις -
 • Μελέτες φωτοερμηνείας -
 • Άδειες οικοδομησιμότητας
Δωριέων 11, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες

Ασφάλειες & Πραγματογνωμοσύνες:

 • Γενικές Ασφαλίσεις - Η ασφάλιση των κτηρίων και του περιεχομένου αυτών αποτελεί τη μοναδική λύση των ιδιωτών για τη μείωση του κόστους αποκατάστασης σε περίπτωση ζημιάς. Οι μηχανικοί της MECO Experts παρέχουν εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική ανάλυση για ζημιές από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα – καταιγίδα, διαρροή σωληνώσεων, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές βλάβες, κλοπές και απώλεια εσόδων. -
 • Τεχνικές Ασφαλίσεις - Η ασφάλιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων γραμμής παραγωγής και μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποσκοπεί στην προστασία των επιχειρήσεων από μια επικείμενη ζημιά. -
 • Ασφαλίσεις Μεταφορών -
 • Αστική Ευθύνη

Επιθεωρήσεις κατασκευών:

 • Επίβλεψη & Κατασκευή Τεχνικών Έργων - Η ανάλυση των νομοθετικών πλαισίων-έλεγχος της ποιότητας και των πιστοποιήσεων των κατασκευαστικών υλικών, καθώς και η αντοχή των υλικών στο χρόνο, συμβάλλουν στον άμεσο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων. Οι μηχανικοί του πανελλαδικού δικτύου μας διενεργούν επιθεωρήσεις σε βιομηχανικές, εμπορικές, οικιακές κατασκευές και τεχνικά έργα με απώτερο σκοπό την πρόληψη μελλοντικών ζημιών. Επιπλέον, επιβλέπουν και επιθεωρούν την εξέλιξη κατασκευαστικών έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τις ισχύουσες νομοθεσίες και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.

Διακανονισμός ζημιών: - Η άμεση αυτοψία στο χώρο της ζημιάς, η λεπτομερής καταγραφή και η γνώση του κατασκευαστικού κόστους για την αποκατάσταση, παρέχουν τη δυνατότητα του άμεσου διακανονισμού του ποσού αποζημίωσης. - Κατασκευαστικές Μελέτες: Τεχνοοικονομικές μελέτες

Θάσου 5, Μαρούσι, 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Πραγματογνώμονες , Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Το Τεχνικό μας Γραφείο καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών του Πολιτικού Μηχανικού. Ενδεικτικά:

 • Άδειες, Επιβλέψεις Κατασκευών -
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες -
 • Στατικές Μελέτες -
 • Γεωτεχνικές Μελέτες -
 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων -
 • Ανακαινίσεις Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων -
 • Έκδοση Πιστοποιητικών (Ενεργειακών, Νομιμότητας κλπ.) -
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού -
 • Σύσταση, Πίνακας Οριζοντίου Ιδιοκτησίας -
 • Τακτοποίηση, Ρύθμιση, Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων -
 • Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης
Λαμπράκη Γρηγορίου 108, Κορυδαλλός, 18121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενεργειακοί Επιθεωρητές , Πολιτικοί Μηχανικοί , Πραγματογνώμονες

ΜΕΛΕΤΗ: - Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βιοκλιματικών κτηρίων - Στατικές μελέτες - Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτηρίων - Έκδοση οικοδομικών αδειών - Έκδοση αδειών λειτουργίας επαγγελματικών χώρων - Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών - Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων - Εσωτερική διαρρύθμιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων - Νομιμοποιήσεις κτηρίων - Τακτοποιήσεις χώρων (Ν.4178/2013) - Παροχές τεχνικών συμβουλών - Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων - Τεχνική ασφάλεια οικοδομών - Διοίκηση οικοδομικών έργων - Τοπογραφικές αποτυπώσεις - Προμετρήσεις υλικών και εργασιών - Εκθέσεις πραγματογνωμοσύνων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: - Νέες κατασκευές πράσινων βιοκλιματικών κτηρίων - Επισκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων - Ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων - Επίβλεψη τεχνικών έργων - Ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών με εκτοξευμένο σκυρόδεμα (gunite) ή άλλους επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους (ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις κ.λπ.) - Επιμετρήσεις υλικών και εργασιών

Πραγματογνώμονας Εργατικών Ατυχημάτων
Πεισιστράτου 88, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Ηλεκτρομηχανολογικές επιβλέψεις, συντηρήσεις, τεχνικός ασφαλείας, άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, ταξινομίσεις και πιστοποιήσεις μηχαμημάτων έργων.
Πραγματογνώμονας
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 98, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Τα εργαστήρια της DNAlogy προσφέρουν νέες καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες σε όλες τις πτυχές της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας όπου οι επιστημονικές τεχνικές ανάλυσης DNA είναι απαραίτητες (εγκλήματα, τρομοκρατία, ληστείες, βομβιστικές ενέργειες, βιασμοί). Παράλληλα, παρέχεται μεγάλη ποικιλία αναλύσεων για την επιβεβαίωση των βιολογικών δεσμών (τεστ πατρότητος, τεστ αδερφών, τεστ συγγένειας παππού και γιαγιάς, θείου, θείας, κτλ.) μέσω μίας διαδικασίας γρήγορης, σίγουρης, εύκολης στην λήψη (σάλιο), χάρη στη χρήση των σιελογόνου δειγματοληψίας DNAlogy-kit®.
Επιθεωρήσεις Σωστικών Μέσων
Ασκληπιού 34, Πειραιάς, 18545, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Bukh
Viking Hellas provides inspections or services as required, in any port of the world, with qualified service engineers, at competitive prices. Also we are agents of the famous BUKH Marine Lifeboats engines, and we can provide spares and services. Eτήσιες και πενταετείς επιθεωρήσεις σωστικών μέσων.
Πραγματογνώμονας
Ρόκκα Κωνσταντίνου 28, Μαγούλα, 19018, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Αθήνα, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Πραγματογνώμονας
Σοφούλη Θεμιστοκλή 39, Νέο Ψυχικό, 15451, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Κυκλάδων 16, Αργυρούπολη, 16451, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Πραγματογνώμονες Πλοίων και Φορτίων
2ας Μεραρχίας 11, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Επιθεωρήσεις Πλοίων
Ευπλοίας 9, Πειραιάς - Φρεαττύδα, 18537, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Διακανονιστές Ζημιών
Σούτσου Α. 17, Αθήνα - Κολωνάκι, 10671, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Πανδρόσου 46, Παλαιό Φάληρο, 17563, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Πατριάρχου Ιωακείμ 6, Πειραιάς - Καλλίπολη, 18539, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Πραγματογνώμονας
Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Πραγματογνώμονας
Εθνομαρτύρων 66, Άγιος Δημήτριος, 17341, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Συχνότατα προκύπτουν πλέον πολλές υποθέσεις συγκρούσεων οχημάτων που επίσης αρκετά συχνά εκδικάζονται σε αστικά και ποινικά δικαστήρια. Κατόπιν τούτου, ο διορισμός τεχνικού συμβούλου για την ανάλυση των τεχνικών παραμέτρων της εκάστοτε υπόθεσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθότι αναδεικνύει και διασφαλίζει τα συμφέροντα του εμπλεκομένου. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν μόνο ο ένας αντίδικος χρησιμοποιήσει τεχνικό πραγματογνώμονα αυτομάτως έχει σαφέστατο πλεονέκτημα για μία θετική απόφαση δικαστηρίου, ακόμα και αν είναι ο υπαίτιος της σύγκρουσης. Έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι η συμβολή ενός τεχνικού πραγματογνώμονα είναι ένα ισχυρό όπλο που σχεδόν πάντα κρίνει την έκβαση μίας δικαστικής διαμάχης.
Πραγματογνώμονας
Λεωφόρος Φλέμινγκ 16, Άγιος Ιωάννης Ρέντης - Εργατικές Κατοικίες, 18233, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματογνώμονες
Σελίδα:
1 2 3 4
 
Μοιράσου το:
       
Στην ενότητα Πραγματογνώμονες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Πραγματογνώμονες σε Αττικής. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.