Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Συμβολαιογράφοι Ελλάδα

: 2.703 αποτελέσματα
Λ. Νίκης 3, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Σύμφωνα συμβίωσης -
 • Σύμφωνα Συμβίωσης μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών -
 • Αναγνώριση κυοφορούμενου -
 • Αναγνωρίσεις Τέκνων -
 • Ένορκες Βεβαιώσεις -
 • Λύση Συμφώνου Συμβίωσης -
 • Πράξη Συναίνεσης Υιοθεσίας -
 • Συναίνεση για κρυοσυντήρηση ωαρίων -
 • Συναίνεση σε εξωσωματική  -
 • Διαθήκες -
 • Γονικές παροχές -
 • Δωρεές -
 • Κατάθεση Ιδιόγραφης Διαθήκης -
 • Απογραφή θυρίδας -
 • Διανομές ακινήτων -
 • Ανταλλαγές ακινήτων -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας -
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων -
 • Κληρονομιές -
 • Πληρεξούσια -
 • Αγοραπωλησίες Ακινήτων -
 • Κανονισμός Πολυκατοικίας (ακίνητα) -
 • Συναινετική εξάλειψη υποθήκης -
 • Προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων -
 • Συστάσεις εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) -
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Λύσεις εταιρειών -
 • Κατάθεση Εγγράφων -
 • Μεταβίβαση μετοχών -
 • Εταιρικά Μερίδια -
 • Εργολαβικά Προσύμφωνα
Γιαννιτσών 90, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι

Το γραφείο διαθέτει σημαντική εμπειρία σε όλες τις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες. όπως:

 • Αποδοχές κληρονομιάς -
 • Πληρεξούσια -
 • Διαθήκες -
 • Συναινετικά Διαζύγια -
 • Αγοραπωλησίες -
 • Γονικές Παροχές -
 • Δωρεές -
 • Σύμφωνα Συμβίωσης -
 • Πλειστηριασμοί -
 • Συμβόλαια -
 • Διανομές - Ανταλλαγές - Συνενώσεις -
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών -
 • Μισθώσεις -
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων -
 • Χρονομισθώσεις Leasing και άλλες Νομικές Υπηρεσίες
Τρικούπη Χαριλάου 146 & Στροφυλίου, Νέα Ερυθραία, 14671, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων -
 • Δωρεές -
 • Γονικές παροχές -
 • Διαθήκες -
 • Πληρεξούσια -
 • Αποδοχές κληρονομιάς -
 • Σύμφωνα συμβίωσης -
 • Αναγνώριση εξώγαμων τέκνων -
 • Συναίνεση εξωσωματικής γονιμοποίησης -
 • Σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) -
 • Σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας -
 • Ένορκες βεβαιώσεις -
 • Εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων -
 • Μεταβιβάσεις μετοχών -
 • Λύσεις εταιρειών -
 • Μεταβιβάσεις TAXI και Λεωφορείων -
 • Επιχειρήσεις Φαρμακείων -
 • Εργολαβικά προσύμφωνα -
 • Διανομές - Ανταλλαγές - Συνενώσεις -
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών -
 • Μισθώσεις -
 • Κανονισμούς πολυκατοικιών -
 • Εμπράγματες δουλειές -
 • Απογραφές θυρίδων -
 • Ανακλήσεις δωρεών και γονικών παροχών -
 • Ανακλήσεις πληρεξουσίων -
 • Πλειστηριασμοί -
 • Χρονομισθώσεις και άλλες Νομικές Υπηρεσίες -
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
Αγίου Κωνσταντίνου 40, εμπορικό κέντρο Αίθριο Γραφείο Α8 1ος όροφος, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι

Σας παρέχουμε με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνσή σας πλήρεις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν κατάρτιση:

 • Χρονομεριστική Μίσθωση -
 • Εξαλείψεις προσημειώσεων - Υποθηκών -
 • Δικαιοπραξίες -
 • Γονική παροχή -
 • Συμβολαίων πωλήσεων, δωρεών, γονικών παροχών -
 • Πληρεξουσίων, αποδοχών, εξοφλήσεων, διαθηκών, ενόρκων βεβαιώσεων -
 • Διαθήκες -
 • Προσύμφωνα -
 • Αγορές & Πωλήσεις Ακινήτων -
 • Αποδοχή Κληρονομιάς -
 • Πωλητήρια – Υποθήκες - Παραχωρήσεις κ.λπ. -
 • Σύμφωνα συμβίωσης -
 • Χρονομεριστικές μισθώσεις -
 • Συστάσεις εταιρειών κάθε μορφής
Νίκης 10 & Ερμού, Αθήνα - Σύνταγμα, 10563, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες όπως: - Αγοραπωλησίες - Γονικές παροχές - Δωρεές - Αποδοχές κληρονομιών - Πληρεξούσια - Διαθήκες - Προσύμφωνα - Πλειστηριασμοί - Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης - Αναγνώριση τέκνου / κυοφορούμενου - Σύμφωνα συμβίωσης - Σύσταση εταιρειών - Συναινετικά Διαζύγια - Αντικειμενικές αξίες - Διανομές - Ανταλλαγές - Εργολαβικές συμβάσεις - Ένορκες βεβαιώσεις - Συστάσεις - Τροποποιήσεις Οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών - Νομικές Συμβουλές
Ασκληπιού 104, Αθήνα - Εξάρχεια, 11471, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι

Το γραφείο παρέχει πλήρεις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μεταβιβάσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες) με οριστική σύμβαση ή προσύμφωνα, Δωρεές, Γονικές Παροχές -
 • Συναινετικά Διαζύγια, Σύμφωνα Συμβίωσης, Αναγνωρίσεις Τέκνων, Αναθεώρηση συμφωνητικού ρύθμισης επιμέλειας, διατροφής κλπ μετά τη συναινετική λύση γάμου -
 • Διαθήκες, Αποδοχές Κληρονομίας -
 • Συστάσεις Εμπορικών Εταιρειών, εταιρικοί μετασχηματισμοί, μεταβιβάσεις μεριδίων- μετοχών. Σύσταση Ιατρικής Εταιρείας. -
 • Πληρεξούσια, Ένορκες Βεβαιώσεις, Κατάθεση Εγγράφων, Πνευματική Ιδιοκτησία. -
 • Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών. -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το συμβολαιογραφείο εξυπηρετεί κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Βασιλέως Ηρακλείου 20, Αθήνα - Μουσείο, 10682, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι , Διαμεσολαβητές

Το γραφείο παρέχει πλήρεις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες πάσης φύσεως.

 • Αγοραπωλησίες -
 • Δωρεές - Γονικές Παροχές -
 • Διανομές -
 • Διαθήκες -
 • Αποδοχές Κληρονομίας -
 • Σύμφωνα συμβίωσης -
 • Αναγνωρίσεις Τέκνων -
 • Ένορκες Βεβαιώσεις -
 • Πληρεξούσια -
 • Συστάσεις Οριζοντίων Ιδιοκτησιών -
 • Μισθώσεις -
 • Σύσταση - Τροποποίηση - Μετατροπή - Λύση Εταιρειών -
 • Πιστοποιημένος ως Υπηρεσία μίας Στάσης -
 • Απογραφές Θυρίδας -
 • Κληρώσεις -
 • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης
Αγίου Κωνσταντίνου 13, Πειραιάς, 18532, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Πληρεξούσιο -
 • Σύμφωνο Συμβιώσεως -
 • Αναγνώριση Τέκνου -
 • Διαθήκη -
 • Κληρονομία -
 • Ένορκη Βεβαίωση -
 • Συναινετικό Διαζύγιο -
 • Αγοραπωλησία -
 • Γονική Παροχή -
 • Εταιρείες -
 • Αποδοχή κληρονομιάς
Λεωφ. Στρατ. Αλ. Παπάγου 58, Ζωγράφος, 15771, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων -
 • Μισθώσεις ακινήτων -
 • Διανομές ακινήτων -
 • Ανταλλαγές ακινήτωΝ -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας -
 • Συστάσεις εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) -
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Λύσεις εταιρειών -
 • Εταιρικά μερίδια & Μεταβίβαση μετοχών -
 • Εργολαβικά Προσύμφωνα -
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων (πράξη κατάθεσης εγγράφων)
Υψηλάντου 20-22, πλησίον στάση μετρό Ευαγγελισμός, Αθήνα - Κολωνάκι, 10676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι

Παροχή πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μεταβιβάσεις ακινήτων: αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, διανομή ακινήτων κ.λπ. - Συναινετικά διαζύγια -
 • Διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς -
 • Πληρεξούσια -
 • Σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης και τροποποίηση εταιρειών -
 • Σύμφωνα συμβίωσης, αναγνωρίσεις τέκνων -
 • Υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών -
 • Ένορκες βεβαιώσεις -
 • Εργολαβικές συμβάσεις, προσύμφωνα - Μεταβιβάσεις ταξί -
 • Κληρώσεις, απογραφές θυρίδας Δυνατότητα υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων και εκτός γραφείου, στον χώρο των συμβαλλομένων.
Μωραΐτη Χρήστου 48, Μέγαρα, 19100, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων -
 • Μίσθωση ακινήτων -
 • Διανομές ακινήτων -
 • Ανταλλαγές ακινήτων -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Αποδοχές κληρονομιάς -
 • Διαθήκες -
 • Κτηματολογιο -
 • Διαζύγια -
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων -
 • Γονικές παροχές -
 • Δωρεές -
 • Πλειστηριασμοί -
 • Υπηρεσία μιας στάσης
Νικηταρά 3 & Εμμανουήλ Μπενάκη, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
Το Γραφειο μας ασχολειται με Αγοραπωλησίες ακινήτων, Δωρεές, Γονικές παροχές, Διαθήκες, Πληρεξούσια, Αποδοχές κληρονομιάς, Σύμφωνα συμβίωσης, Αναγνώριση εξώγαμων τέκνων, Συναίνεση εξωσωματικής γονιμοποίησης, Σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ένορκες βεβαιώσεις, Εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων, Μεταβιβάσεις μετοχών, Λύσεις εταιρειών, Μεταβιβάσεις TAXI και Λεωφορείων, Επιχειρήσεις Φαρμακείων, Εργολαβικά προσύμφωνα / Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών, Μισθώσεις, Κανονισμούς πολυκατοικιών, Εμπράγματες δουλείες, Απογραφές θυρίδων, Ανακλήσεις δωρεών και γονικών παροχών, Ανακλήσεις πληρεξουσίων, Χρονομισθώσεις και άλλες Νομικές Υπηρεσίες, Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
Δωδεκανήσου 61, Άλιμος, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
Πληρεξούσια - Γονικές παροχές - Διαθήκες - Σύσταση εταιρειών - Μεταβιβάσεις - Δωρεές - Κληρονομιές
Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 188 & Παππά Β., Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
Το γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση Γονικών παροχών, Μεταβιβάσεων, Κληρονομιάς, Σύσταση εταιρειών, Διαθήκες και κάθε είδους υπηρεσία που χρήζει Συμβολαιογράφου. - Πιστοποιημένος ως Υπηρεσία μιας Στάσης για την Ίδρυση Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ και ΕΠΕ)
Παπακυριαζή 37-43, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Συμβολαιογράφοι
Παροχή υπηρεσιών σε επιμέρους θέματα Αστικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας, Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Ειδικών νόμων οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, Πολεοδομικής και Φορολογικής Νομοθεσίας, Δασικής και Αγροτικής Νομοθεσίας, Εθνικού Κτηματολογίου που άπτονται της αρμοδιότητας και των καθηκόντων του συμβολαιογράφου Πιστοποιημένη ως Υπηρεσία μιας Στάσης για την Ίδρυση Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).
Στρατηγού Μακρυγιάννη 11 & 28ης Οκτωβρίου, Καλύβια Θορικού, 19010, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Αγοραπωλησίες -
 • Γονικές Παροχές -
 • Δωρεές -
 • Αποδοχές κληρονομιάς -
 • Διαθήκες -
 • Σύσταση Εταιρειών -
 • Πληρεξούσια
Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων -
 • Δωρεές -
 • Γονικές παροχές -
 • Διαθήκες -
 • Πληρεξούσια -
 • Αποδοχές κληρονομιάς -
 • Σύμφωνα συμβίωσης -
 • Αναγνώριση εξώγαμων τέκνων -
 • Συναίνεση εξωσωματικής γονιμοποίησης -
 • Σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) - Υπηρεσία μίας στάσης -
 • Σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας -
 • Ένορκες βεβαιώσεις -
 • Εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων -
 • Μεταβιβάσεις μετοχών -
 • Λύσεις εταιρειών -
 • Μεταβιβάσεις TAXI και Λεωφορείων -
 • Επιχειρήσεις Φαρμακείων -
 • Εργολαβικά προσύμφωνα -
 • Διανομές - Ανταλλαγές - Συνενώσεις -
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών -
 • Μισθώσεις -
 • Κανονισμούς πολυκατοικιών -
 • Εμπράγματες δουλείες -
 • Απογραφές θυρίδων -
 • Ανακλήσεις δωρεών και γονικών παροχών -
 • Ανακλήσεις πληρεξουσίων -
 • Πλειστηριασμοί -
 • Χρονομισθώσεις και άλλες Νομικές Υπηρεσίες -
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων -
 • Αναλαμβάνονται υποθέσεις ακινήτων πανελλαδικά
Κανάρη 2, Κατερίνη, 60100, ΠΙΕΡΙΑΣ
Συμβολαιογράφοι
Διατηρούμε το Αρχείο του Νικολάου Τσιαδήρα και του Δημητρίου Κοϊδάκη.
Στρατάρχου Καραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
Όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις όπως ενδεικτικά συναινετικά διαζύγια, αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, πληρεξούσια, αποδοχές κληρονομιάς, αναγνωρίσεις εξώγαμων, σύμφωνα συμβίωσης και άλλα.
Λ. Νίκης 1, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμβολαιογράφοι
 • Προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων -
 • Μισθώσεις ακινήτων -
 • Διανομές ακινήτων -
 • Ανταλλαγές ακινήτων -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας -
 • Συστάσεις εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) -
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Λύσεις εταιρειών -
 • Μεταβίβαση μετοχών -
 • Εταιρικά Μερίδια -
 • Εργολαβικά Προσύμφωνα -
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων -
 • Κληρονομιές -
 • Πληρεξούσια -
 • Σύμφωνα συμβίωσης -
 • Αγοραπωλησίες -
 • Γονικές παροχές -
 • Δωρεές -
 • Πλειστηριασμοί -
 • Διαθήκες -
 • Αναγνωρίσεις Τέκνων -
 • Ένορκες Βεβαιώσεις
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
Γονική παροχή; σύσταση εταιρειών; πλειστηριασμοί, συμβόλαια, πληρεξούσια, διαθήκες, δωρεές, προσύμφωνα, αγοραπωλησίες ακινήτων, αντικειμενικές αξίες; Γρήγορα στον Συμβολαιογράφο! Κι αν ψάχνεις για Συμβολαιογράφους, συμβολαιογραφικά γραφεία, συμβολαιογραφικές εταιρείες και συμβολαιογραφεία σε Ελλάδα, τότε γρήγορα στην κατηγορία Συμβολαιογράφοι. Κάθε Συμβολαιογράφος, συμβολαιογραφικό γραφείο και Συμβολαιογραφείο σε Ελλάδα είναι στη διάθεσή σου!