Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδα

: 1.472 αποτελέσματα
Ηράκλειο - Θέρισος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Διαγράμματα Ροής, Περιγραφικές εκθέσεις, Συμβουλές για τη διαμόρφωση των χώρων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Φειδίου 7, Αθήνα - Ομόνοια, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας προσφέρει αξιόπιστα μία ολοκληρωμένη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη όπως:

 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας. -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων. -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία. -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων. -
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών. -
 • Σύνταξη ισολογισμών. -
 • Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. -
 • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων. -
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας. -
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. -
 • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. -
 • Σύνταξη μελέτης για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. -
 • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών. -
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης. -
 • Νομική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής με προσιτές τιμές, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο προσωπικό μας προκειμένου να σας γνωρίσουμε και να λύσουμε την οποιαδήποτε απορία σας.

Αναγεννήσεως 7-9, Νέα Φιλαδέλφεια, 14342, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση ή/και επίβλεψη βιβλίων -
 • Απολογιστικό Reporting -
 • Fixed-Asset Management -
 • Αποθήκη και Κοστολόγηση -
 • M.I.S. -
 • Cash-Flow Statements -
 • Cash Management -
 • Financial Controling -
 • Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

- Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη και υποβολή τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων -
 • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος -
 • Διεκπεραίωση Φορολογικού Ελέγχου -
 • Ρυθμίσεις -
 • Εκπροσώπηση έναντι τρίτων

- Τραπεζικά Θέματα

 • Special Purpose Vehicle/Entity & Hedging -
 • Δανεισμός – Χρηματοδοτήσεις -
 • Re-financing -
 • Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

- Επενδυτική Συμβουλευτική και Διαχείριση

 • Αναγνώριση πιθανών ευκαιριών και κινδύνων -
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης -
 • Βελτίωση της εσωτερικής δομής και των διαδικασιών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης -
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

- Business Development Consultation

 • Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. -
 • Συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αύξηση των ευκαιριών πωλήσεων και τη μεγιστοποίηση των εσόδων μιας επιχείρισης. -
 • Η γνώση μας στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς μας καθιστά ικανούς να εντοπίζουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Εκπόνηση Μελετών - Legal Accounting - Περιουσιολόγιο - Μισθοδοσία προσωπικού - Αποτιμήσεις

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 34, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες: Λογιστική υποστήριξη όλων των εταιρικών μορφών και ατομικών επιχειρήσεων. Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας. Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων, λογιστική κόστους, εργασιακές σχέσεις, μισθοδοσία, οργάνωση εσωτερικών τμημάτων και διενέργεια προληπτικών ελέγχων. Μηχανογραφικές Υπηρεσίες: Mantis Lvision III. Η συγκεκριμένη εφαρμογή οργανώνει όλες τις εργασίες που εκτελούνται στις αποθήκες με τη χρήση ασύρματων τερματικών και συστημάτων Barcode, Voice Picking, Pick to Light και άλλα εξειδικευμένα συστήματα. Εφαρμογή Forecasting Αποθεμάτων, προβλέψεις αγορών, πωλήσεων και διαχείριση υπολοίπου αποθεμάτων ασφαλείας. ERP εφαρμογές, ανάλυση αναγκών της επιχείρησης, πρόταση για την επιλογή της καλύτερης λύσης. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση εφαρμογών ERP. Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργάνωση Κέντρων Διανομής και Αποθήκευσης. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία αποθηκευτικών κέντρων και εφαρμογή ειδικών συστημάτων Logistics.
Περικλέους 17, Νέο Ψυχικό, 15451, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών
Λογιστικές Υπηρεσίες - Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας - Τήρηση γενικής και αναλυτικής λογιστικής - Κατάρτιση 3μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών - Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων - Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας - Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο - Οργάνωση κλειστών σεμιναρίων επί λογιστικών εργατικών και φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες - Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και φυσικών προσώπων και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων - Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας - Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων - Σύσταση ημεδαπών εταιριών - Σύσταση και πλήρης υποστήριξη αλλοδαπών εταιριών - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Συμβουλές Μηχανοργάνωσης Μηχανογράφησης - Οργάνωση και υποστήριξη για την σύνταξη προϋπολογισμών - Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων - Σχεδιασμός και ανάλυση ταμειακών ροών - Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού - Σύνταξη καταστάσεων εσόδων εξόδων - Σχεδιασμός λειτουργιών μείωσης κόστους λειτουργίας - Στατιστική ανάλυση των εμπορικών δραστηριοτήτων
Αιμιλιανού Γρεβενών 26, Νέα Ιωνία, 14232, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

1ο: Αιμ. Γρεβενών 26, Ν. Ιωνία, 2102725018 - 2ο: Κολοκοτρώνη 83, Πειραιάς, 2104190958

 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων -
 • Φορολογικά θέματα -
 • Εργατικά θέματα – ασφαλιστικά -
 • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ -
 • Ενάρξεις – διακοπές – μεταβολές -
 • Έλεγχο εσωτερικό/ εξωτερικό/ διαχειριστικό -
 • Ενδικοφανείς προσφυγές -
 • Νομικές υπηρεσίες -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Χρηματοδοτήσεις
Καραολή & Δημητρίου 15, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε:

 • Τήρηση βιβλίων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων -
 • Εκκαθαριστικές, Συγκεντρωτικές Τιμολογίων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα -
 • ΑΠΔ -
 • Ενάρξεις - Μεταβολές εταιρειών - Διακοπές εταιρειών -
 • Σύνταξη ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. -
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Αρτέμιδος 10, Βούλα, 16673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Αναδιάρθρωση χρεών - Εξαγορές & συγχωνεύσεις - Άντληση κεφαλαίων  - Διαμόρφωση στρατηγικής - Business life coaching
Κούμα 2, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δίκαιο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών - Δίκαιο των επιχειρήσεων - Προστασία καταναλωτή - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Ν. Κατσέλη) - Τραπεζικό δίκαιο – ρυθμίσεις οφειλών - Τροχαία και εργατικά ατυχήματα - Ιατρικό Δίκαιο - ιατρική αμέλεια - Οικογενειακό - διαζύγια / διατροφές Κληρονομικό δίκαιο Διοικητικό δίκαιο - Ποινικό δίκαιο
Γρυπάρη 135, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας – Εργατικά-Ασφαλιστικά -
 • Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων -
 • Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών -
 • Ελεγκτικές Υπηρεσιές -
 • Νομικές Υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες στον χώρο σας
Θερμοπυλών 8, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
Δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων - Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Οικογενειακό - Κληρονομικά - Εμπράγματο - Ποινικό - Αστικό - Διοικητικές Διαφορές
Φλέμιγκ 14, Μαρούσι, 15123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Λογιστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ. -
 • Τήρηση ή/και επίβλεψη βιβλίων -
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Εταιρείες. -
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές -
 • Εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης -
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου -
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. ? -
 • Φορολογική έδρα της επιχείρησής σας την E.F.M.

- Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη και υποβολή τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων ? -
 • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος -
 • Διεκπεραίωση Φορολογικού Ελέγχου -
 • Φορολογικός Σχεδιασμός -
 • Φορολογικές Υπηρεσίες (Tax Due Diligence). -
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών. -
 • Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων. -
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.

- Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας-επιδομάτων-αποζημιώσεων -
 • ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ) -
 • Απογραφή στο ΕΦΚΑ ΙΚΑ -
 • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων -
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
Θεσσαλονίκης 17, Κοζάνη, 50132, ΚΟΖΑΝΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -Φοροτεχνικές Εργασίες - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, εποπτεία του Λογιστηρίου, πλήρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις. -
 • Επενδυτικά προγράμματα- Επιχορηγήσεις - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, σύνταξης, υποβολής και υποστήριξης φακέλου αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ και διασφαλίζει την επιτυχία της χρηματοδότησης. -
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικά - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ καλύπτει πλήρως και απολύτως όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων στα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ. -
 • Συστάσεις – Μετατροπές- Συγχωνεύσεις εταιρειών - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την επιλογή του κατάλληλου τύπου εταιρείας αλλά και την έγκαιρη και πλήρη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για τη σύσταση, τη λύση, τη μετατροπή και τη συγχώνευση των νομικών προσώπων. -
 • Συμβουλευτική – Οργάνωση- Οικονομική διεύθυνση - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει ως εξωτερικός σύμβουλος την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων καθώς και μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών στους τομείς του management του Marketing και των χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης. -
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογικών Υποθέσεων - etaxservices.
Χάρητος 48, Αθήνα - Κολωνάκι, 10676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας -
 • Λογιστική οργάνωση-Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη λογιστηρίων όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές κ.λπ.) -
 • Εργατικά-Μισθοδοσία,υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ & ΣΕΠΕ) -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων, δηλώσεις Ε9, δηλώσεις και φορολογικές υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού -
 • Σύνταξη και υποβολή στο taxisnet όλων των φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Συστάσεις - Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις -Απορροφήσεις εταιρειών -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.
Λ. Κηφισίας 293, Κηφισιά, 14561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες -
 • Φορολογικές υπηρεσίες -
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Μανδηλαρά 42, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Επιδοτήσεις-Προγράμματα ΕΣΠΑ (υποβολή, διαχείριση, υλοποίηση) -
 • Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα( LEADER,ΟΑΕΔ, ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ) -
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων για χρηματοδότηση με Κεφάλαιο Κίνησης / Επενδυτικών Δανείων μέσω Jeremie, Jessica, ΤΕΠΙΧ -
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ( ISO- HACCP) -
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων (business plan) -
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών (αποτίμηση, βιωσιμότητα) -
 • Υπηρεσίες Franchise -
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού -
 • Εκπόνηση προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS PLUS -
 • Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων
Λέοντος Σοφού 18, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Συνδυάζοντας την πείρα με την υψηλή τεχνογνωσία, το γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ομίλους εταιρειών, σωματεία, Ο.Τ.Α., τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, δραστηριοποιούμενο στους ακόλουθους τομείς:

 • αστικό δίκαιο (όλοι οι κλάδοι) -
 • εργατικό δίκαιο -
 • εταιρικό και εμπορικό δίκαιο -
 • διεθνείς επιχειρηματικές και εμπορικές συναλλαγές -
 • δίκαιο δημοσίων συμβάσεων -
 • ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο της πληροφοριακής τεχνολογίας και των Μ.Μ.Ε. -
 • Real estate / διαχείριση ακίνητης περιουσίας -
 • θέματα αλλοδαπών -
 • τροχαία -
 • φορολογικό δίκαιο -
 • τραπεζικό δίκαιο -
 • δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης -
 • δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας -
 • ενέργεια, δίκαιο περιβάλλοντος -
 • δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων -
 • δίκαιο ανταγωνισμού -
 • ποινικό δίκαιο -
 • νομικούς ελέγχους και υπεράκτιες (offshore) εταιρείες

- Με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εκπροσώπηση των συμφερόντων των πελατών μας, το γραφείο μας, έχοντας στο δυναμικό του και διαπιστευμένο Μεσολαβητή, ενθαρρύνει και την εναλλακτική επίλυση των διαφορών, μέσω των θεσμών της Διαμεσολάβησης και των Διαπραγματεύσεων, αλλά και της Διαιτησίας.

Τραπεζούντος & Σουμελά 25, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων

Σκοπός της εταιρείας ΑΕΝΑΟΣ είναι να προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών που σχετίζονται με:

 • Χρηματοοικονομικές μελέτες -
 • Εκτιμήσεις ακινήτων -
 • Διαχείριση ακινήτων – πωλήσεις – ενοικιάσεις -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίηση ακινήτων – εταιρειών -
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών -
 • Συνεργασία με ενεργειακούς επιθεωρητές -
 • Διακοσμητικές μελέτες – διακοσμήσεις -
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες -
 • Λογιστές φοροτεχνικοί -
 • Φορολογικές και οικονομικές συμβουλές -
 • Διαχείριση κόκκινων δανείων – αναχρηματοδότηση -
 • Ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων -
 • Δανειοληπτικές υπηρεσίες -
 • Διατραπεζικές υπηρεσίες -
 • Νομική κάλυψη -
 • Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον
Σαλαμίνος 11 & Παπαφλέσσα, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας -
 • Λογιστική οργάνωση - Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη λογιστηρίων όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές κλπ) -
 • Εργατικά-Μισθοδοσία, υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ & ΣΕΠΕ) -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων, δηλώσεις Ε9, δηλώσεις και φορολογικές υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού -
 • Σύνταξη και υποβολή στο taxisnet όλων των φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Συστάσεις - Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις -Απορροφήσεις εταιρειών -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.
Καραϊσκάκη 3, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Το γραφείο ασχολείται με τα εξής αντικείμενα: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και επίβλεψη λογιστηρίων. Οργάνωση και μηχανογράφηση επιχειρήσεων. Εργατικά - μισθοδοσία. Παροχή φορολογικών συμβουλών. Θέματα Ανώνυμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Δηλώσεις Φόρου εισοδήματος.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Στην ενότητα Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Ελλάδα. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.