Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδα

: 1.494 αποτελέσματα
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 36, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Επενδυτικά προγράμματα / Επιδοτήσεις -
 • Επιδότηση για τις δαπάνες παγίων ή/και των λειτουργικών εξόδων -
 • Χρηματοδότηση -
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Στρατηγική Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη πωλήσεων, Επιχειρηματική δικτύωση) -
 • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας -
 • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας -
 • Φοροτεχνικός σχεδιασμός (Ανάλυση της νομοθεσίας και καθοδήγηση σωστών βημάτων) -
 • Λογότυπο/εικαστικά, Ιστοσελίδα (Αναβάθμιση εταιρικής εικόνας) -
 • Μελέτες / Άδειες -
 • Εξαγορές-Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων -
 • Επενδυτικά σχέδια -
 • Οργάνωση επιχείρησης / εκπαίδευση στελεχών -
 • Κοστολόγηση -
 • Βιωσιμότητα (Ανάλυση της δραστηριότητας και λήψη δεικτών βάσει ιστορικότητας και αναμενόμενων αποτελεσμάτων) -
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση -
 • Θέση στην αγορά (ανάλυση ανταγωνισμού) -
 • Αναβάθμιση καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά -
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή επιχειρηματικής ιδέας -
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας (Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη πωλήσεων, Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ) -
 • Άδειες λειτουργίας -
 • Τοπογραφικά, Μελέτες, Άδειες λειτουργίας
Μητροπόλεως 40, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη επιχειρήσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και μελετών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών φορέων) καθώς και περιβαλλοντικών μελετών. Επιπλέον στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, η οργανωτική αναβάθμιση επιχειρήσεων μέσω εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, η προώθηση επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού και σε διεθνείς αγορές, η κατάρτιση μελετών προώθησης (marketing plans) καθώς και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP).
Παπαφλέσσα 5, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε συνολικά την επιτήρηση του λογιστηρίου της επιχείρησης, αλλά και επιμέρους ζητήματα, όπως μισθοδοσία ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε, λογιστικής ή φορολογικής φύσης, συναλλαγή είναι απαραίτητο να διεκπεραιωθεί. - Οι συνεχείς μεταβολές στο φορολογικό τοπίο έχουν καταστήσει δυσνόητες για τους περισσότερους και τις πιο απαραίτητες συναλλαγές. - Απευθυνόμενος στην εταιρεία μας ο πελάτης, απαλλάσσεται από κάθε συνδιαλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες και παραλαμβάνει την υπόθεσή του διεκπεραιωμένη, στα πλαίσια οικονομικών πακέτων μεταχείρισης.

Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στο σύστημα TAXIS - Υποβολή εντύπων Ε9 και Ε2 - Τροποποιητικές, Συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών Εκτύπωση του εκκαθαριστικού σημειώματος - Συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες Συμβουλές γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομικών - Έλεγχο μισθολογικών, επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών

Λ. Κηφισίας 293, Κηφισιά, 14561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες -
 • Φορολογικές υπηρεσίες -
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Σαρανταπόρου 57, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Συμβολαιογράφοι
 • Φορολογικό Δίκαιο -
 • Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο -
 • Δίκαιο Εταιρειών & Επιχειρήσεων -
 • Δίκαιο Ακινήτων -
 • Κληρονομικό δίκαιο -
 • Οικογενειακό δίκαιο – Διαζύγια -
 • Αστικό δίκαιο -
 • Εμπορικό δίκαιο -
 • Διοικητικό δίκαιο -
 • Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Πλειστηριασμοί – Κατασχέσεις - Ανακοπές)
Ηράκλειο - Θέρισος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Διαγράμματα Ροής, Περιγραφικές εκθέσεις, Συμβουλές για τη διαμόρφωση των χώρων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Φορμίωνος 217, Βύρωνας, 16231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις στον τομέα της στρατηγικής, της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους:

 • Αναλύοντας, μέσω διασκέψεων με τους πελάτες μας, τις προθέσεις και τις επιδιώξεις τους. -
 • Διατυπώνοντας σαφείς στόχους για τις επιχειρήσεις τους. -
 • Αποτιμώντας και διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους σχεδίων. -
 • Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες μέσα στην επιχείρησή τους. -
 • Εδραιώνοντας κερδοφόρες συνεργασίες.
Κανάρη 66-70, 1ος όροφος, Πάτρα, 26222, ΑΧΑΪΑΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία , Μεταφράσεις , Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Διαμεσολαβήσεις - Επίσημες Μεταφράσεις - Εναλλακτική επίλυση διαφορών - Διαμεσολαβήσεις αστικών συμβάσεων - Τραπεζικές διαφορές - Οικονομικές διαφορές και συμβουλευτικές υπηρεσίες - Περιουσιακές διαφορές - Ιατρική αμέλεια - Ασφαλιστικές αποζημιώσεις - Κόκκινα δάνεια - Ρυθμίσεις - Διαγραφές δανείων - Μελέτες πανωτοκίων - Εξαλείψεις υποθηκών - Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί - Μεσιτείες
Ηρακλειδών 25, Χαλάνδρι, 15234, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη -
 • Εργατικά - Ασφαλιστικά -
 • Μισθοδοσία -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ – LEADER - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ κ.τ.λ. -
 • Τήρηση απλογραφικών -διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Β & Γ κατηγορίας) -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Οργάνωση - Επίβλεψη – υποστήριξη λογιστηρίου -
 • Διεκπεραίωση και υποστήριξη φορολογικού ελέγχου -
 • Ρυθμίσεις εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων -
 • Ίδρυση- Μεταβολή εταιρειών -
 • Διακοπή εργασιών -
 • ΕΝΦΙΑ – Ε9 - περιουσιολόγιο -
 • ΟΕ - ΕΕ - ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΑΕ & ατομικές επιχειρήσεις -
 • ΦΠΑ
Λεωφ. Μεσογείων 419, εντός εμπορικού κέντρου Αίθριο, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε:

 • Τήρηση Λογιστικών βιβλίων -
 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων - ιδιωτών (Ε1,Ε2,Ε9, κλπ) -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων - επιτηδευματιών (Ε1,Ε2,Ε3,Ε9,κλπ) -
 • Φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων (Ε5,Φ01-010,Ε3,Ε9,ΦΠΑ,κ.λ.π.) -
 • Καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) -
 • Μισθοδοσία - εργατικά – ασφαλιστικά (ΑΠΔ ΙΚΑ, Λοιπά ταμεία, ΟΑΕΔ,ΕΡΓΑΝΗ) -
 • Ενάρξεις - μεταβολές εταιρειών - διακοπές εταιρειών -
 • Σύνταξη ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. -
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Δ. Γούναρη 227 & Ηφαίστου, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  - Τήρηση / επίβλεψη των Λογιστικων και Φορολογικών εργασιών ενος Λογιστηρίου Φορολογική Δήλωση - Οργάνωση της αντιμετώπισης Νομικών - Δικαστικών Ενεργειών απο το Δημόσιο - Ετοιμασία Συμβάσεων /Συμφωνητικών Συνεργασίας (Εμπορικές / Υπηρεσιών κλπ) - Εργατικά – Ασφαλιστικά θέματα / ΕΦΚΑ - Μισθοδοσία - Επίλυση Διαφορών - Υποστήριξη (Φοροτεχνική – Νομική ) σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση παλαιών φορολογικών εκκρεµοτήτων - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Χρεών - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  - Φορολογική Δήλωση (Συμβουλή - Συμπλήρωση – Υποβολή - Ρυθμίσεις) - Κτηματολόγιο – Ε9 – ΕΝΦΙΑ - Συμφωνητικά Μισθώσεων - Φόρος Ενοικίων, Τροποποιήσεις Πολεοδομίας στο Ε9, θέματα ακίνητης περιουσίας (κατασχέσεις κλπ) - Φορολογία Μερισμάτων, Μεριδίων, Μετοχών από Α.Ε.- ΕΠΕ- ΙΚΕ η Κληρονομιών η μεταβιβάσεων κ.λπ. - Αιτήσεις Συντάξεων - Προσφυγές & Ενστάσεις σε ΕΦΚΑ πρόβλημα με δέσμευση Λογαριασμών ή Ακινήτου προς Μεταβίβαση - Εισοδήματα / Συντάξεις - Μερίσματα από το Εξωτερικό - Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Έχετε Εισόδημα στο Εξωτερικο μήπως πρέπει να αλλάξετε τη Φορολογική σας Κατοικία - Υποθέσεις Συζύγων με διαφορετική Φορολογική Κατοικία - Φορολογικά θέματα Συζύγων σε διάσταση ή οριστική Λύση Γάμου & Διαχωρισμός Χρεών - Αιτήσεις για Κοινωνικό Μέρισμα ή Επίδομα υπερηλίκων ή Παιδιών κ.λπ. (ΟΕΚ-ΟΠΕΚΑ-KEA κ.λπ.)
Καραολή & Δημητρίου 15, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε:

 • Τήρηση βιβλίων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων -
 • Εκκαθαριστικές, Συγκεντρωτικές Τιμολογίων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα -
 • ΑΠΔ -
 • Ενάρξεις - Μεταβολές εταιρειών - Διακοπές εταιρειών -
 • Σύνταξη ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. -
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Παπαναστασίου Αλέξανδρου 34, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες: Λογιστική υποστήριξη όλων των εταιρικών μορφών και ατομικών επιχειρήσεων. Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας. Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων, λογιστική κόστους, εργασιακές σχέσεις, μισθοδοσία, οργάνωση εσωτερικών τμημάτων και διενέργεια προληπτικών ελέγχων. Μηχανογραφικές Υπηρεσίες: Mantis Lvision III. Η συγκεκριμένη εφαρμογή οργανώνει όλες τις εργασίες που εκτελούνται στις αποθήκες με τη χρήση ασύρματων τερματικών και συστημάτων Barcode, Voice Picking, Pick to Light και άλλα εξειδικευμένα συστήματα. Εφαρμογή Forecasting Αποθεμάτων, προβλέψεις αγορών, πωλήσεων και διαχείριση υπολοίπου αποθεμάτων ασφαλείας. ERP εφαρμογές, ανάλυση αναγκών της επιχείρησης, πρόταση για την επιλογή της καλύτερης λύσης. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση εφαρμογών ERP. Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργάνωση Κέντρων Διανομής και Αποθήκευσης. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία αποθηκευτικών κέντρων και εφαρμογή ειδικών συστημάτων Logistics.
Αθηνών 35, Ρόδος, 85133, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Πλήρης κάλυψη Λογιστικών

 • Φορολογικών -
 • Ασφαλιστικών -
 • Εργατικών -
 • Επενδυτικών -
 • Οργανωτικών και λοιπών θεμάτων που αφορούν την λειτουργία των επιχειρήσεων

Επίσης, πλήρης κάλυψη θεμάτων που αφορούν ιδιώτες.

Καραϊσκάκη 3, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Το γραφείο ασχολείται με τα εξής αντικείμενα: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και επίβλεψη λογιστηρίων. Οργάνωση και μηχανογράφηση επιχειρήσεων. Εργατικά - μισθοδοσία. Παροχή φορολογικών συμβουλών. Θέματα Ανώνυμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Δηλώσεις Φόρου εισοδήματος.
Ανδρονίκου Εμμανουήλ 1, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό, Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο Δίκαιο: - Αναλαμβάνονται υποθέσεις που αφορούν το σύνολο των κανόνων και εκφάνσεων του Αστικού Δικαίου, όπως θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, καθώς και διαφορές που ανακύπτουν από τις ενοχικές σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται σε συμβάσεις ενοχικής φύσεως (αγοραπωλησίες, μισθώσεις, δάνεια, δωρεές κ.λπ.).

 • Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχονται νομικές συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

 • Διοικητικό και Ποινικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο: Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το σύνολο των κανόνων του Δημοσίου Δικαίου.

 • Ποινικό Δίκαιο

Επίσης, αναλαμβάνονται μεταφράσεις κειμένων, νομικών και μη, από την αγγλική γλώσσα προς την ελληνική και αντίστροφα.

Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Το γραφείο δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

 • Εμπορικό, Τραπεζικό & Οικονομικό Δίκαιο -
 • Νομικά Ζητήματα Επιχειρήσεων & Εταιριών -
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων & Εταιριών -
 • Ρυθμίσεις Οφειλών & Κόκκινων Δανείων -
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη) -
 • Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια Τέκνων, Κληρονομικά Θέματα. -
 • Διαφορές από Ακίνητα & Μισθώσεις, Συμβόλαια & Κτηματολόγιο. -
 • Τροχαία Ατυχήματα -
 • Εργατικά Θέματα (απολύσεις, αποζημιώσεις, ατυχήματα) & Συνταξιοδοτικά (υποβολή συντάξεων) -
 • Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων -
 • Ποινικές Υποθέσεις
Γεωργίου Παπανδρέου 22, Ζωγράφος, 15773, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστικά – φοροτεχνικά -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Ενάρξεις -
 • Διακοπές -
 • Μεταβιβάσεις -
 • Μισθοδοσίες
Γράμμου 25, Βριλήσσια, 15235, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικά Γραφεία - Λογιστές , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Τα αρχικά ABC προέρχονται από τις λέξεις «Accounting, Bookkeeping, Consulting» και σε συνδυασμό με το «Tax» εμπεριέχουν το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε: Λογιστική υποστήριξη, τήρηση βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις σε φοροτεχνικά ζητήματα. - Μπορείτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην έδρα της εταιρείας μας, η οποία βρίσκεται στην οδό Γράμμου 25 στα Βριλήσσια Αττικής.
Ιερά Οδός 269, 2ος όροφος, Αιγάλεω, 12244, ΑΤΤΙΚΗΣ
Ψυχολόγοι
 • Ατομικές συνεδρίες Ενηλίκων / Ανηλίκων -
 • Οικογενειακή θεραπεία -
 • Θεραπεία ζεύγους -
 • Σεξουαλικές Διαταραχές -
 • Συμβουλευτική γονέων και κηδεμόνων -
 • Ομαδική θεραπεία -
 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
 
Στην ενότητα Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Ελλάδα. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.