Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Τοπογράφοι Μηχανικοί Ελλάδα

: 1.001 αποτελέσματα
Όρμος Κορθίου, Άνδρος, 84502, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μελέτες Οδοποιίας -
 • Κτηματολογικές Μελέτες -
 • Υδραυλικές Μελέτες -
 • Τοπογραφικές Μελέτες -
 • Αποτυπώσεις Μνημείων Παραδοσιακών Κτηρίων -
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες -
 • Μελέτες Πολεοδομικού Σχεδιασμού -
 • Μελέτες Κτηριακών Έργων -
 • Υπηρεσίες Συμβούλου -
 • Μελέτες Αξιοποίησης Γης -
 • Μελέτες Περιβάλλοντος Χώρου
Ψαρών 16, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Άδειες οικοδομών -
 • Τοπογραφικά -
 • Επίβλεψη κατασκευών -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων -
 • Οικοδομικές άδειες -
 • Άδειες λειτουργίας επαγγελματικών χώρων -
 • Δηλώσεις κτηματολογίου -
 • Αποτυπώσεις και οριοθετήσεις οικοπέδων -
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
Νικήτη, Νικήτη, 63088, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά κτηματολογίου -
 • Δηλώσεις / Ενστάσεις κτηματολογίου -
 • Τοπογραφικά Συμβολαίου -
 • Εντοπισμοί / Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού -
 • Τοπογραφικά άδειας δόμησης -
 • Χαράξεις οικοδομών -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα χωρικών μεταβολών -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα ενστάσεων δασικών χαρτών
Κομνηνών 17, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές αποτυπώσεις, το Γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει και την πιο απαιτητική υπόθεση. Η αξιόπιστη υλικοτεχνική υποδομή και η πρόσβαση σε εξοπλισμό που αποτελεί τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία του Τοπογράφου, δίνουν στο Γραφείο μας την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση, από απλό Γεωδαιτικό Σταθμό (Total Station) και το πλέον γνωστό GPS, έως τετρακόπτερα (drones) και εξελιγμένα αερομοντέλα Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών Εφαρμογών (fixed wing drones). Το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα Ψηφιακής Υπογραφής Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών καθώς και δυνατότητα κάταθεσης των Διαγραμμάτων στην Ψηφιακή Βάση της “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα (Ε.Γ.Σ.Α.’87) / Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών -
 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες σε θέματα τοπογραφικά – κτηματολογίου – συγκοινωνιακά -
 • Τεχνικές Εκθέσεις και Παράσταση σε Δικαστήριο -
 • Υπηρεσίες σύμβουλων μηχανικών -
 • Άδειες Δόμησης / Εργασιών Μικρής Κλιμακας -
 • Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής -
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου / Ενστάσεις Κτηματολογίου -
 • Αποτυπώσεις / Μετρήσεις / Υποστήριξη Εργοταξίων -
 • Τοπογραφικά / Χαράξεις για Φωτοβολταϊκά / Ανεμογεννήτριες -
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες / Συνδέσεις -
 • Οριοθετήσεις Οικοπέδων / Αγροτεμαχίων -
 • Κατατμήσεις -
 • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων (Ν.4495/17) -
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού (Ν.4495/17) -
 • Διαδικασίες Καθορισμού Αιγιαλού/Παραλίας -
 • Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών
Μιχαήλ Αγγέλου 24, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Τοπογραφικά διαγράμματα - Διορθώσεις κτηματολογίου - Άδειες οικοδομών - Μελέτες Οδοποιίας - Τοπογραφικές μελέτες

Παπανδρέου Γεωργίου 26, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες
Το γραφείο μας προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τομείς της Τοπογραφίας και των G.I.S. ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών του, με εμπειρία ετών (μελέτη και κατασκευή) σε μελέτες διαφόρων ειδών και συνεργασίες με καταρτισμένους μηχανικούς, το τεχνικό μας γραφείο είναι σε θέση να εγγυηθεί για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση που θα εμφανιστεί, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας άμεσα με ακρίβεια και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, οι υπηρεσίες που παρέχονται απευθύνονται σε Ιδιώτες, Τεχνικά γραφεία – μελετητικές εταιρείες και Κατασκευαστικές εταιρείες. - - Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Συμβολαίου - Οικοδομικών Αδειών - Οριοθέτησης Οικοπέδων και Αγροτεμαχίων - Κατατμήσεις Γεωτεμαχίων - Πράξεις Τακτοποίησης - Αναλογισμού - Οριζοντιογραφικές και Υψομετρικές Αποτυπώσεις - Απόδοση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) - Αποτυπώσεις Μνημείων - Αρχαιολογικών Χώρων - Οριζοντιογραφικές - Υψομετρικές Χαράξεις - Νομιμοποιήσεις - Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων - Βεβαίωση Μηχανικού Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου - Μελέτη & Επίβλεψη Τοπογραφικών Εργασιών - Υπηρεσίες Εναέριας Χαρτογράφησης - Τοπογραφική Υποστήριξη Τεχνικών Έργων - Επιμετρήσεις Τεχνικών Έργων
Χώρα, Κάλυμνος, 85200, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα -
 • Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών -
 • Δηλώσεις & Ενστάσεις Κτηματολογίου -
 • Δασικοί Χάρτες - Αντιρρήσεις -
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων -
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά -
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού περί μη Αυθαίρετων Κατασκευών για Συμβολαιογραφικές Πράξεις -
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών -
 • Εναέριες & Βαθυμετρικές Αποτυπώσεις -
 • Χάραξη Ορίων & Τεχνικών Έργων
Λ. Κηφισίας 125-127, Εμπορικό Κέντρο COSMOS (γρ. 339, 338 & 328), πλησίον μετρό Πανόρμου, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τακτοποίηση αυθαιρέτων (δωρεάν αυτοψία και υπολογισμός προστίμου) - Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτηρίου - Πιστοποιητικά πληρότητας - Βεβαιώσεις μηχανικού - Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Σύσταση / Τροποποίηση Οριζόντιας ιδιοκτησίας - Οικοδομικές άδειες - Άδειες λειτουργίας καταστημάτων - Τοπογραφικές Εργασίες - Κτηματολόγιο - Δασαρχείο - Περιβαλλοντικές μελέτες
Μυκηνών 1, Κορωπί, 19441, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτηρίων, εγκαταστάσεων, μνημείων -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για: - Συμβολαιογραφικές πράξεις - Οικοδομικές Άδειες - Δασαρχείο - Κτηματολόγιο(δηλώσεις, ηλεκτρονική δήλωση τοπογραφικού διαγράμματος, διορθώσεις, διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών) - Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής - Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας - Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Έκδοση βεβαίωσης για δυνατότητα δόμησης πριν την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής -
 • Φωτογραμμετρικά διαγράμμτα -
 • Κτηματογραφικές εργασίες -
 • Τοπογραφικές - Φωτοερμηνευτικές Μελέτες -
 • Χαράξεις – Οριοθετήσεις -
 • Βεβαίωση μηχανικού
Πηγαδάκια, Ζάκυνθος, 29090, ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές διαγράμματα στο Ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87’) για: Νέες άδειες δόμησης, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Κτηματολόγιο, Μεταβιβάσεις, Δασαρχείο -
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου και συμβουλές  -
 • Αποτυπώσεις-Χαράξεις τεχνικών έργων -
 • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων -
 • Εργασίες φωτογραμμετρίας – φωτοερμηνείας -
 • Δασαρχείο -
 • Έκδοση Οικοδομησιμότητας -
 • Καθορισμός ορίων ιδιοκτησιών (Διανομές, αναδασμοί, πράξεις εφαρμογής) -
 • Κτηματογραφικές αποτυπώσεις -
 • Γεωμετρικές μεταβολές -
 • Υποβολή αντιρρήσεων ως προς τους δασικούς χάρτες
Γρηγορίου Παπαμιχαήλ 9, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες
Το τεχνικό γραφείο του Ευάγγελου Φινδανή αναλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Διεξαγωγή τοπογραφικών αποτυπώσεων ιδιοκτησιών, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ΕΓΣΑ 87, σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών κτηματολογίου και οριοθετήσεις ιδιοκτησιών. - Επιπλέον, το γραφείο αναλαμβάνει: την οριοθέτηση υδατορευμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών για έργα δημοσίου και την σύνταξη μελετών για δημόσια και ιδιωτικά υδραυλικά έργα πάσης φύσης (αντιπλημμυρικά, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, υδραυλικά έργα οδοποιίας).
Δημοκρατίας 36 & ΤΘ77, Κοζάνη, 50100, ΚΟΖΑΝΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Γραφεία Μελετών & Εταιρίες
Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, GPS, Δίκτυα - Εθνικό Κτηματολόγιο - Αναδασμοί - Ειδικές αποτυπώσεις ακριβείας για αποτύπωση Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εργοτάξια, μετακινήσεις και παραμορφώσεις - Οδοποιία - Πολεοδομία, Χωροταξία, Αναπλάσεις, Πράξεις εφαρμογής - Υδρεύσεις, Αποχετεύσεις, Διευθετήσεις χειμάρρων - Περιβάλλον - GIS και Πληροφορική - Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου - Τοπογραφικά διαγράμματα - Φωτοερμηνείες για Κτηματολόγιο και Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων - Κτηματογράφηση - Ανάρτηση δασικών χαρτών και υποβολή αντιρρήσεων
Γράμμου 38, Βριλήσσια, 15235, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικά διαγράμματα για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, αγοραπωλησίες, κτηματολόγιο, πολεοδομία, δασαρχείο, πράξεις εφαρμογής και αναλογισμού, διορθωτικές πράξεις και κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις. - Τακτοποίηση αυθαιρέτων, υποστήριξη εργοταξίων, χαράξεις, αποτυπώσεις κτιρίων, μελέτες εφαρμογών τίτλων ιδιοκτησιών, μελέτες. Φωτογραμμετρίας - Φωτοερμηνείας, Βυθομετρήσεις, οριοθέτηση ακινήτων, μελέτες για καθορισμό γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας, κτηματολογικές μελέτες, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις ακινήτων, μελέτες οδοποιίας, βεβαιώσεις Μηχανικού.
Κέντρο, Ιωάννινα, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές μελέτες -
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα -
 • Αποτύπωση -
 • Οριοθέτηση -
 • Χάραξη Συνόρων -
 • Υπηρεσίες Κτηματολογίου - Κτηματογράφηση -
 • Φωτοερμηνεία -
 • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών -
 • Χαράξεις -
 • Τοπογραφικές εργασίες σε όλη την Ήπειρο
Νεοχωρούδα, Θεσσαλονίκη, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Σύνταξη Τοπογραφικών -
 • Ένταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στο Σύστημα Εγσα΄87 -
 • Αποτυπώσεις -
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού -
 • Τεχνικές Εκθέσεις και Παράσταση σε Δικαστήριο -
 • Διεκπεραιώσεις Υποθέσεων Κτηματολογίου -
 • Διεκπεραιώσεις Υποθέσεων Δασαρχείου -
 • Υποστήριξη Εργοταξίων -
 • Χαράξεις - Οριοθετήσεις

Άμεσος Συνεργάτης με Πολυετή Εμπειρία - Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης - Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. - Μελετητής Ά Τάξης

Μπασιά Ευαγγέλου 29, Ληξούρι, 28200, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες

Αναλαμβάνουμε εργασίες σχετικά με:

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα -
 • Αποτυπώσεις – Χαράξεις -
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου -
 • Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών -
 • Αποτυπώσεις Κατόψεων -
 • Έρευνα & Εντοπισμό Ιδιοκτησιών -
 • Μελέτες Φωτοερμηνείας -
 • Εκτιμήσεις Ακινήτων
Πεσόντων Ηρώων 1, Ξάνθη, 67100, ΞΑΝΘΗΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Δωρεάν αυτοψία -
 • Δωρεάν υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτου -
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων -
 • Τακτοποιήσειςαυθαιρέτων -
 • Τοπογραφικά -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού -
 • Κτηματολόγιο -
 • Οικοδομικές άδειες -
 • Ανακαινίσεις-αναπαλαιώσεις κτιρίων -
 • κατασκευές -
 • Κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων -
 • Αναπαλαιώσεις ξενοδοχειακών μονάδων
Αράτου 44Α, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Πολιτικοί Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες

Η εταιρεία Τοποχώρος, παρέχει Τοπογραφικές Μελέτες και υποστήριξη σε Έργα που αφορούν:

 • Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτηρίων, εγκαταστάσεων, μνημείων -
 • Ρύθμιση - Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων -
 • Βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτων -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα πάσης φύσεως (συμβόλαιο, μεταβιβάσεις, δασαρχείο, κτηματολόγιο κ.ο.κ.), εξαρτημένα σε ΕΓΣΑ 87 -
 • Χαράξεις – οριοθετήσεις οικοπέδων (εύρεση επί εδάφους της ιδιοκτησίας) -
 • Θέματα κτηματολογίου (δήλωση ιδιοκτησίας, χωρικές μεταβολές, ενστάσεις) -
 • Μελέτες φωτογραμμετρίας - φωτοερμηνείας (για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων, διαπίστωση ύπαρξης αντικειμένων στο παρελθόν -
 • Δασικά (πράξη χαρακτηρισμού / αποχαρακτηρισμού, ενστάσεις -αντιρρήσεις, εξαγορά δασικής έκτασης) -
 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες για κτηματικές διαφορές - τεχνικός σύμβουλος -
 • Πολεοδομικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού -
 • Ενεργειακές μελέτες – επιθεωρήσεις -
 • Ανακαίνιση κτηρίων -
 • Υψομετρίες Υπολογισμοί και επιμετρήσεις χωματουργικών
Γιαμαλάκη Στυλιανού 6, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές Μελέτες -
 • Χαράξεις -
 • Οδοποιία -
 • Πραγματογνωμοσύνες -
 • Οριοθετήσεις -
 • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων -
 • Βεβαιώσεις -
 • Κτηματολόγιο -
 • Μελέτες υδραυλικών έργων -
 • Τοπογραφικό διάγραμμα -
 • Φωτοερμηνεία -
 • Τοπογραφικά
Λεωνίδου 30, Σπάρτη, 24133, ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Αρχιτέκτονες & Αρχιτεκτονικά Γραφεία , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες

Αποτυπώσεις Οικοπέδων – Αγροκτημάτων

 • Κτηματογραφικές αποτυπώσεις -
 • Τοπογραφική υποστήριξη συγκοινωνιακών έργων -
 • Χαράξεις τεχνικών έργων και οικοδομών -
 • Εφαρμογές σχεδίου πόλεων & πράξεων εφαρμογής -
 • Εφαρμογές οικοδομικών – Ρυμοτομικών γραμμών και γραμμών Αιγιαλού & Παραλίας -
 • Μελέτες Φωτοερμηνείας, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτιρίων, αρχιτεκτονικές μελέτες -
 • Δασαρχείο -
 • Οικοδομικές άδειες -
 • Κτηματολόγιο -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Μελέτες
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Στην ενότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Τοπογράφοι Μηχανικοί σε Ελλάδα. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.