Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Τοπογράφοι Μηχανικοί Ελλάδα

: 983 αποτελέσματα
Βασιλείου Ρώτα 10, Κιλκίς, 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μελέτες τοπογραφίας -
 • Μελέτες συγκοινωνιακές -
 • Μελέτες υποδομών
Πιτροφός, Άνδρος, 84500, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Έκδοση αδειών δόμησης -
 • Επιβλέψεις -
 • Αποτυπώσεις κτηρίων -
 • Τοπογραφικά με ΕΓΣΑ’87 -
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων -
 • Τεχνικές εκθέσεις -
 • Αυτοψίες -
 • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν. 4495/17 -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού -
 • Βεβαιώσεις κτηματολογίου 
Αργυρουπόλεως 9, Σκύδρα, 58500, ΠΕΛΛΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες
Τοπογραφικά διαγράμματα (συμβολαίων, χαράξεις, δασαρχείο κ.α.) - Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων – βεβαιώσεις νομιμότητας - Δηλώσεις κτηματολογίου - Διορθωτικές πράξεις - Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Άδειες λειτουργίας
Ζωοδόχου Πηγής 97, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών Έργων , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μελέτη – έκδοση οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης -
 • Τοπογραφικά -
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων -
 • Εκτιμήσεις ακινήτων -
 • Οργάνωση, Διοίκηση & Διαχείριση Εργοταξίων -
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσίων σε ζητήματα Πολιτικού Μηχανικού και Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης -
 • Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων -
 • Υπηρεσίες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφορίων (GIS) -
 • Διορθώσεις κτηματολογίου -
 • Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων -
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου -
 • Ενεργειακός σύμβουλος -
 • Εξοικονόμηση κατ' οίκον -
 • Κύρωση δικτύου κοιν. χώρων -
 • Αποκαταστάσεις σεισμοπλήκτων -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) -
 • Περιβαλλοντικές άδειες -
 • Άδειες συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων
Αγαλάς, Ζάκυνθος, 29092, ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Τοπογράφοι Μηχανικοί
Αναλαμβάνουμε σύνταξη άριστης ποιότητας Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση (κτηματολόγιο, μεταβιβάσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων κ.λπ.) - Με άμεση εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
Βηλαρά 30, Ιωάννινα, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Κτηματολογικές Δηλώσεις Χαράξεις -
 • Τακτοποίηση / Ρύθμιση Αυθαιρέτων -
 • Οριοθέτηση / Εντοπισμός Ιδιοκτησιών -
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού -
 • Χωρικές Μεταβολές -
 • Τακτοποιήσεις Οικοπέδων -
 • Πράξεις Εφαρμογής / Αναλογισμού -
 • Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων -
 • Project Management -
 • Τεχνικός Σύμβουλος -
 • Ενεργειακές Μελέτες – Ενεργειακά Πιστοποιητικά -
 • Άδειες -
 • Υποστήριξη Εργοταξίων
Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 72, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Τοπογραφικά Διαγράμματα - Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις Μηχανικού – Πιστοποιητικό νομιμότητας - Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον - Αδειοδότηση – Ε.Σ.Λ. ΕΟΤ - Δηλώσεις Κτηματολογίου - Δασικοί Χάρτες
Γώγου Μπακόλα 27, Άρτα, 47100, ΑΡΤΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ακινήτων

 • Πολεοδομική & Κτηριολογική συμμόρφωση - Συγκοινωνιακές Μελέτες, Τοπογραφικές Μελέτες, Υποθέσεις Κτηματολογίου, Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων -
 • Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία ακινήτων, Σχεδιασμός και διαχείριση κτηριακών επενδύσεων και εκμετάλλευσης. -
 • Τεχνική υποστήριξη - Οικοδομικές Άδειες, Διαχείριση Τεχνικών Έργων και Μελετών, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων, Ανακατασκευές και εσωτερικές διαμορφώσεις, Ανακαινίσεις & Ενεργειακή αναβάθμιση, Ανεγέρσεις νέων κτηρίων. -
 • Συμβουλευτική υποστήριξη - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Τεχνικού Ασφαλείας.
Σταδίου 10, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το βασικό αντικείμενο του γραφείου είναι οι τοπογραφικές μελέτες. Σε αυτές περιλαμβάνονται τοπογραφικά:

 • για σύνταξη συμβολαίων -
 • για έκδοση αδειών -
 • για τακτοποίηση αυθαιρέτων -
 • για χρήση σε δασαρχείο -
 • για χρήση σε κτηματολόγιο -
 • για διορθωτικές πράξεις εφαρμογής -
 • για καθορισμό ορίων ακινήτων και -
 • για υποστήριξη εργοταξίων.

- Ένα εξειδικευμένο αντικείμενο του γραφείο είναι η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών και τεχνικών εκθέσεων για θέματα της αρμοδιότητάς μας (διανομές ακινήτων, καθορισμός ορίων ιδιοκτησιών, προσδιορισμός αξίας ακινήτων κ.α). Επειδή πολλοί από τους πελάτες μας, το ζήτησαν, το γραφείο ασχολείται επιπλέον με: άδειες δόμησης, άδειες λειτουργίας πτηνο - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά και υποβολή ενστάσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Παγασών 53, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές εργασίες -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών -
 • Κτηματολόγιο -
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων -
 • Δασικοί Χάρτες -
 • Δόμηση εκτός σχεδίου -
 • Τυφλά οικόπεδα
Ηπείρου 8, Καμμένα Βούρλα, 35008, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τα παρακάτω:

 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, συνενώσεις Ιδιοκτησιών -
 • Οριοθέτηση οικοπέδων -
 • Εφαρμογή ορίων απαλλοτρίωσης -
 • Εφαρμογή ορίων αιγιαλού -
 • Τακτοποίηση οικοπέδων -
 • Διόρθωση πράξης εφαρμογής -
 • Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας -
 • Δήλωση των γεωτρήσεων – πηγαδιών -
 • Δασαρχείο, Πράξεις Χαρακτηρισμού και Υποβολή αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών (δωρεάν η σύνταξη & υποβολή φακέλου με τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος) -
 • Εντοπισμό ακινήτων -
 • Κτηματολόγιο, δηλώσεις ιδιοκτησίας, ενστάσεις και διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων -
 • Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Άδειες μικρής κλίμακας -
 • Φωτοερμηνείες -
 • Εργοταξιακή Υποστήριξη -
 • Αποτυπώσεις βοσκότοπων & δυσπρόσιτων περιοχών με drone.
Αθ. Διάκου 32, Πολίχνιτος, 81300, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών Έργων , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μελέτη – έκδοση οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης -
 • Τοπογραφικά -
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων -
 • Εκτιμήσεις ακινήτων -
 • Οργάνωση, Διοίκηση & Διαχείριση Εργοταξίων -
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ζητήματα Πολιτικού Μηχανικού και Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης -
 • Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων -
 • Υπηρεσίες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) -
 • Διορθώσεις κτηματολογίου -
 • Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων -
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου -
 • Ενεργειακός σύμβουλος -
 • Εξοικονόμηση κατ' οίκον -
 • Κύρωση δικτύου κοιν. χώρων -
 • Αποκαταστάσεις σεισμοπλήκτων -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) -
 • Περιβαλλοντικές άδειες -
 • Άδειες συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων
Σκαλίδη 8, Κίσσαμος, 73400, ΧΑΝΙΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές μελέτες -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Οικοδομικές άδειες -
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων -
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων -
 • Ενεργειακές μελέτες
Αεροπόρου Γιανναρέλλη 95, Μυτιλήνη, 81131, ΛΕΣΒΟΥ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες στο (ΕΓΣΑ’87 -
 • Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. -
 • Χάραξη ορίων κατάτμησης οικοπέδου. -
 • Διόρθωση ορίων οικοπέδου, από λανθασμένη καταχώρηση στο κτηματολόγιο (διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών) -
 • Δήλωση γεωτρήσεων/πηγαδιών -
 • Δήλωση πράξης Χαρακτηρισμού γης ή ενστάσεως για τον χαρακτηρισμό της, για το Δασαρχείο. -
 • Βεβαίωση μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων. -
 • Τοπογραφικό για οικοδομική άδεια- χάραξη εκσκαφής -
 • Έκδοση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (μικρές άδειες). -
 • Σταυλικές εγκαταστάσεις -
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων (ν.4495/2017) -
 • Χάρτες για ιστοσελίδες.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

 • Δωρεάν η βεβαίωση Μηχανικού για τη μεταβίβαση του ακινήτου, με τη σύνταξη του τοπογραφικού, όταν αυτό είναι αδόμητο ή δεν έχει αυθαιρεσίες -
 • Δωρεάν η δήλωση-ένσταση για το δασαρχείο, με τη σύνταξη του τοπογραφικού.
Βασιλικά, Κάλυμνος, 85200, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Οι κύριες δραστηριότητες του τεχνικού γραφείου περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε σκοπό. Ενδεικτικά για: έκδοση άδειας δόμησης, δασαρχείο, χάραξη αιγιαλού, κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις, κατατμήσεις γηπέδων. -
 • Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού. Πρόκειται για πιστοποίηση που βεβαιώνει μη ύπαρξη αυθαιρεσιών. Χρησιμοποιείται σε κάθε Συμβολαιογραφική πράξη. -
 • Σύσταση Οριζοντίου και Καθέτου Ιδιοκτησίας. Πρόκειται για απόδοση χιλιοστών ιδιοκτησίας σε ενιαίο οικόπεδο. -
 • Νομιμοποίηση ή ρύθμιση αυθαιρέτων. Πρόκειται για διαδικασία μελέτης κατά την οποία ρυθμίζονται οι αυθαιρεσίες που έχουν τελεστεί σε ακίνητα μέχρι 28-07-2011. -
 • Εντοπισμός και οριοθέτηση της ακριβούς θέσης των ορίων κάθε ακινήτου. -
 • Τεχνικές εκθέσεις –πραγματογνωμοσύνες για κάθε χρήση. -
 • Έκδοση αδειών δόμησης, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας. -
 • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών. -
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων Κτηματολογίου. -
 • Επιμετρήσεις - Εμβαδομετρήσεις - Ογκομετρήσεις. -
 • Οριζοντιογραφικές και Υψομετρικές Αποτυπώσεις. -
 • Διερεύνηση οικοδομησιμότητας. -
 • Εντοπισμός θέσεως γηπέδων σε σχέση με τα όρια οικισμών ή αιγιαλών.
Καρτεράδος, Θήρα, 84700, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Άδειες δόμησης -
 • Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Δηλώσεις κτηματολογίου -
 • Δασικοί χάρτες -
 • Οριοθετήσεις οικοπέδου
Εθνικής Επαναστάσεως 1821 17, Δράμα, 66133, ΔΡΑΜΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Οι κύριες δραστηριότητες του τεχνικού γραφείου είναι:

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις. -
 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβολαιογραφικές πράξεις, έκδοση οικοδομικών αδειών, δασαρχείο κ.α. -
 • Εντοπισμός και οριοθετήσεις -
 • Χαράξεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων. -
 • Κτηματολόγιο/Δηλώσεις/Εντοπισμοί/Σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών κτηματολογίου (ΔΓΜ). -
 • Κατατμήσεις τεμαχίων. -
 • Υποστήριξη εργοταξίων (χαράξεις, δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, ογκομετρήσεις). -
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για δικαστικές υποθέσεις. -
 • Αντιρρήσεις δασικών χαρτών. -
 • Ένταξη στον Ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων και έκδοση βεβαίωσης μηχανικού. -
 • Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
Θωμαΐδου 6, Αίγινα, 18010, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικά, Δασαρχείο, εξαρτήσεις σε ΕΓΣΑ 87, διαγράμματα εφαρμογής, αιγιαλός και παραλία. Μελέτες τοπογραφίας, οδοποιίας, υψομετρικές μελέτες, κτηματολόγιο.
Τοπογράφος Μηχανικός
Διάκου Αθανάσιου 15, Καρδίτσα, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, υποστήριξη οποιασδήποτε κατασκευής και μελέτης, οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου. Εφαρμογή οικοπέδων και αγροτεμαχίων, τοπογραφικά, τοπογραφικές εργασίες, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Μελέτη, επίβλεψη ιδιωτικών έργων, νομιμοποιήσεις αυθαίρετων, ημιυπαίθριων χώρων και κτισμάτων.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Κέκροπος 36, Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικές μελέτες. Κτηματολόγιο. Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Έκδοση αδειών. Περιοχές που εξυπηρετεί: Αττική, Μεσσηνία.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Στην ενότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Τοπογράφοι Μηχανικοί σε Ελλάδα. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.