Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Χάρτες Ελλάδα

: 24 αποτελέσματα
Σχετικές Αναζητήσεις:
Τερτσέτη 8, Πολύγυρος, 63100, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά κτηματολογίου -
 • Δηλώσεις / Ενστάσεις κτηματολογίου -
 • Τοπογραφικά Συμβολαίου -
 • Εντοπισμοί / Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού -
 • Τοπογραφικά άδειας δόμησης -
 • Χαράξεις τεχνικών έργων -
 • Δίκτυα ελέγχου GPS -
 • Μελέτες δημοσίου (Οδοποιίας – Τοπογραφίας) -
 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
Μπασιά Ευαγγέλου 29, Ληξούρι, 28200, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες

Αναλαμβάνουμε εργασίες σχετικά με:

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα -
 • Αποτυπώσεις – Χαράξεις -
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου -
 • Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών -
 • Αποτυπώσεις Κατόψεων -
 • Έρευνα & Εντοπισμό Ιδιοκτησιών -
 • Μελέτες Φωτοερμηνείας -
 • Εκτιμήσεις Ακινήτων
3ης Σεπτεμβρίου 76, Αθήνα, 10433, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασολόγοι - Δενδρολόγοι , Χάρτες
Σύνταξη δασικών μελετών (μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών, μελέτες προστασίας και διαχείρισης δασικών συμπλεγμάτων, μελέτες αποτύπωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων, μελέτες διευθέτησης ορεινών χειμάρρων κ.λπ.). - Σύνταξη πλήρους φακέλου για την άσκηση αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών. Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων και μελετών φωτοερμηνείας για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων σε σχέση με την ισχύουσα δασική νομοθεσία. - Περιβαλλοντικές μελέτες (αποκατάσταση περιβάλλοντος, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων έργων και παρεμβάσεων κλπ) και μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. - Σχεδιασμός και διαχείριση τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης (ανάδειξη και προώθηση τοπικών προϊόντων, αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους, εναλλακτικός τουρισμός κ.λπ.). - Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου και επίπλου (αξιολόγηση και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, οργάνωση της παραγωγής). - Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και πραγματογνωμοσύνες.
Νικηταρά 79, Λουτράκι, 20300, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Ανακαίνιση - Αναπαλαίωση Κτιρίων , Πολιτικοί Μηχανικοί

Έχω τεχνικό γραφείο στο Λουτράκι από το 1980,από τότε συντάσσω τοπογραφικά και μελέτες για διάφορες χρήσεις με μεράκι και αγάπη για την δουλειά μου και έχω πάντα ευχαριστημένους πελάτες και συνεργάτες. - Δηλώσεις κτηματολογίου με σύνταξη τοπογραφικού με συντεταγμένες ,για αποφυγή ενστάσεων και διενέξεων με τους γείτονες ή το κτηματολόγιο.

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα -
 • Θέματα Κτηματολογίου -
 • Αποτυπώσεις -
 • Ανάληψη Ιδιωτικών Έργων -
 • Ανακινήσεις Κτηρίων -
 • Τοπογραφικές Μελέτες -
 • Φωτοερμηνείες -
 • Σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου -
 • Ανάληψη ιδιωτικών έργων
Λυκαβηττού 18, Αθήνα - Κολωνάκι, 10673, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικογενειακό Δίκαιο -
 • Διαζύγια -
 • Διατροφές - Επιμέλεια Τέκνων -
 • Κληρονομίες -
 • Αγωγές Εμπραγμάτου, Κληρονομικού και Εργατικού Δικαίου -
 • Τροχαία -
 • Κτηματολόγιο -
 • Δασικοί Χάρτες -
 • Αγοραπωλησίες - Έλεγχος Τίτλων -
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων -
 • Εργολαβίες -
 • Αντιπαροχές -
 • Μισθώσεις Ακινήτων -
 • Φορολογικές και Ασφαλιστικές Προσφυγές - Ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης ΚΕΔΕ - Ακυρωτικές Διαφορές -
 • Εμπορικές Εταιρείες - Εμπορικά Σήματα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός -
 • Μεταφράσεις -
 • Διερμηνείες -
 • Επικυρώσεις
Ρήγα Φεραίου 113, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικές μελέτες, ενάλιες τοπογραφικές μελέτες, ψηφιακές τεκμηριώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τρισδιάστατες απεικονίσεις κτηρίων μνημείων. Ανάπτυξη GIS εφαρμογών, μελέτες συγκοινωνιακών έργων, μελέτες υδραυλικών έργων, οριοθετήσεις, διευθετήσεις. Πραγματογνωμοσύνες φωτοερμηνίες, υπαγωγή στον Ν.4178/13 αυθαιρέτων κατασκευών. Μελέτες κτηματολογίου, τακτοποίηση Δασικών Χαρτών, Οριοθέτηση ρεμάτων.
Μακεδονομάχων 2, Φλώρινα, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δασολόγοι - Δενδρολόγοι
Δασικές μελέτες (διαχειριστικές, οδοποιίας, δασοτεχνικές, δασικής αναψυχής, αναδάσωσης - δάσωσης, διευθέτηση ορεινών υδάτων, μελέτες βόσκησης κ.α.). - Φυτοτεχνικές μελέτες. - Περιβαλλοντικές μελέτες - Ορνιθολογικές μελέτες - Ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις, τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας, χαρτογραφήσεις, εφαρμογές GIS - Μελέτες τηλεπισκόπησης - Κατάρτιση δασικών χαρτών, αντιρρήσεις - ενστάσεις δασικών χαρτών, περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring)
Δρακοπούλου 18, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Δασολόγοι - Δενδρολόγοι
Δασικοί χάρτες, πραγματογνωμοσύνες, φωτοερμηνείες, διαχειριστικές μελέτες, μελέτες οδοποιίας, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Ηπείρου 8, Καμμένα Βούρλα, 35008, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τα παρακάτω:

 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, συνενώσεις Ιδιοκτησιών -
 • Οριοθέτηση οικοπέδων -
 • Εφαρμογή ορίων απαλλοτρίωσης -
 • Εφαρμογή ορίων αιγιαλού -
 • Τακτοποίηση οικοπέδων -
 • Διόρθωση πράξης εφαρμογής -
 • Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας -
 • Δήλωση των γεωτρήσεων – πηγαδιών -
 • Δασαρχείο, Πράξεις Χαρακτηρισμού και Υποβολή αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών (δωρεάν η σύνταξη & υποβολή φακέλου με τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος) -
 • Εντοπισμό ακινήτων -
 • Κτηματολόγιο, δηλώσεις ιδιοκτησίας, ενστάσεις και διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων -
 • Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Άδειες μικρής κλίμακας -
 • Φωτοερμηνείες -
 • Εργοταξιακή Υποστήριξη -
 • Αποτυπώσεις βοσκότοπων & δυσπρόσιτων περιοχών με drone.
Βασιλείου Ρώτα 10, Κιλκίς, 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μελέτες τοπογραφίας -
 • Μελέτες συγκοινωνιακές -
 • Μελέτες υποδομών
Εμπόριο Ναυτικών Χαρτών
Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
British Admiralty Chart Agents.
Αντιπροσωπείες Οίκων Εξωτερικού για Ναυτικούς Χάρτες
Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
Υπηρεσίες Οδικής Χαρτογράφησης
Τσιτούρη Δ. 44, Χαλάνδρι, 15231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
Πλαστήρα Νικολάου 36, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χάρτες
Σικελιανού Άγγελου 13, Λευκάδα, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Καφετέριες
Ηλεκτρονικοί Χάρτες
Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 143, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
Εταιρία Κατασκευής Διαφημιστικών Χαρτών
Θεμιστοκλέους 29, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
Skymap
Εμπόριο Εκπαιδευτικών ΚΙΤ και Βοηθημάτων - Εξομοιωτών Πτήσης - Αεροπορικών Χαρτών
Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 224, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
Για Ηλεκτρονικούς Χάρτες : Jeppesen Dealer
Ηπείρου 68-70, Ηλιούπολη, 16342, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
Εμπορία Ναυτικών Χαρτών
Μουτσοπούλου Δ. 115, Πειραιάς, 18541, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χάρτες
Σελίδα:
1 2
 
Μοιράσου το:
       
Στην ενότητα Χάρτες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Χάρτες σε Ελλάδα. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.