Φίλτρα
Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα
Υπηρεσίες:
Κάδοι Μπάζων
Κατηγορία:
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι
Κατεδαφίσεις
Άσφαλτος & Παράγωγα Προϊόντα
Αποκομιδή - Αποτέφρωση Απορριμμάτων
Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες
Έδρα:
Κορωπί
Αθήνα
Αργυρούπολη
Παλλήνη - Κάντζα
Λοιπά:
Website
Email
Νικ. Λύτρα 34, Αθήνα, 11474, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι , Άσφαλτος & Παράγωγα Προϊόντα
Αγκωνίτου Κ. 9, Αθήνα, 10445, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι , Άσφαλτος & Παράγωγα Προϊόντα , Κατεδαφίσεις
Λ. Βουλιαγμένης 36, Αργυρούπολη, 16452, ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποκομιδή - Αποτέφρωση Απορριμμάτων , Κατεδαφίσεις , Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι
Παλλήνη - Κάντζα, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι , Κατεδαφίσεις , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες
Γούλα Δημητρίου 4, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι
Τροίας 9, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι
Γεωργά Γ. 51, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι
Θεοδώρου Ιωάννη 3, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωματουργικές Εργασίες - Εργολάβοι