Δρομολόγια Πλοίων Αίγινα - Αγκίστρι

Δρομολόγια Πλοίων Αίγινα - Αγκίστρι
Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων Αίγινα – Αγκίστρι για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΛΟΙΟ    
  Κυριακή, 20/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Κυριακή, 20/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYINGCAT 5
  HighSpeed
  Κυριακή, 20/6/2021 10:15 - 10:35 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 20/6/2021 10:35 - 10:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Κυριακή, 20/6/2021 12:00 - 12:20 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 20/6/2021 12:45 - 12:50 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Κυριακή, 20/6/2021 13:35 - 13:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Κυριακή, 20/6/2021 15:45 - 16:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 20/6/2021 17:30 - 17:50 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 20/6/2021 17:35 - 17:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Κυριακή, 20/6/2021 18:45 - 18:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Κυριακή, 20/6/2021 19:45 - 19:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Δευτέρα, 21/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Δευτέρα, 21/6/2021 10:35 - 10:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Δευτέρα, 21/6/2021 10:45 - 11:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 21/6/2021 12:00 - 12:20 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 21/6/2021 12:45 - 12:50 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Δευτέρα, 21/6/2021 13:35 - 13:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Δευτέρα, 21/6/2021 15:45 - 16:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 21/6/2021 17:20 - 17:40 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 21/6/2021 17:35 - 17:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYINGCAT 5
  HighSpeed
  Δευτέρα, 21/6/2021 18:45 - 18:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Δευτέρα, 21/6/2021 19:45 - 19:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYINGCAT 5
  HighSpeed
  Δευτέρα, 21/6/2021 20:45 - 20:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τρίτη, 22/6/2021 08:35 - 08:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τρίτη, 22/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Τρίτη, 22/6/2021 10:35 - 10:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τρίτη, 22/6/2021 11:15 - 11:35 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 22/6/2021 12:45 - 12:50 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τρίτη, 22/6/2021 12:45 - 13:55 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 22/6/2021 13:35 - 13:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Τρίτη, 22/6/2021 16:45 - 17:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 22/6/2021 17:35 - 17:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Τρίτη, 22/6/2021 18:35 - 18:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τρίτη, 22/6/2021 18:45 - 19:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 22/6/2021 19:45 - 19:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Τρίτη, 22/6/2021 20:55 - 21:05 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τετάρτη, 23/6/2021 08:35 - 08:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τετάρτη, 23/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Τετάρτη, 23/6/2021 10:35 - 10:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τετάρτη, 23/6/2021 11:15 - 11:35 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 23/6/2021 12:45 - 13:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 23/6/2021 13:35 - 13:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Τετάρτη, 23/6/2021 16:35 - 16:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τετάρτη, 23/6/2021 16:45 - 17:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 23/6/2021 17:35 - 17:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Τετάρτη, 23/6/2021 18:35 - 18:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Τετάρτη, 23/6/2021 18:45 - 19:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 23/6/2021 19:45 - 19:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Πέμπτη, 24/6/2021 08:35 - 08:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Πέμπτη, 24/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Πέμπτη, 24/6/2021 10:35 - 10:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Πέμπτη, 24/6/2021 12:45 - 12:50 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Πέμπτη, 24/6/2021 12:45 - 13:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 24/6/2021 13:35 - 13:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Πέμπτη, 24/6/2021 16:45 - 17:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 24/6/2021 17:35 - 17:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Πέμπτη, 24/6/2021 18:35 - 18:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Πέμπτη, 24/6/2021 19:45 - 19:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Πέμπτη, 24/6/2021 20:55 - 21:05 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Παρασκευή, 25/6/2021 08:35 - 08:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Παρασκευή, 25/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Παρασκευή, 25/6/2021 10:35 - 10:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Παρασκευή, 25/6/2021 11:30 - 11:50 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 25/6/2021 12:40 - 13:00 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 25/6/2021 12:45 - 12:50 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Παρασκευή, 25/6/2021 13:35 - 13:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Παρασκευή, 25/6/2021 16:30 - 16:50 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 25/6/2021 17:35 - 17:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYINGCAT 5
  HighSpeed
  Παρασκευή, 25/6/2021 18:35 - 18:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Παρασκευή, 25/6/2021 19:00 - 19:20 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 25/6/2021 19:45 - 19:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYINGCAT 5
  HighSpeed
  Παρασκευή, 25/6/2021 20:45 - 21:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 25/6/2021 20:55 - 21:05 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Σάββατο, 26/6/2021 09:35 - 09:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYINGCAT 5
  HighSpeed
  Σάββατο, 26/6/2021 10:15 - 10:35 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 26/6/2021 10:35 - 10:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Σάββατο, 26/6/2021 11:15 - 11:35 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 26/6/2021 12:45 - 12:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Σάββατο, 26/6/2021 12:45 - 13:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 26/6/2021 13:35 - 13:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Σάββατο, 26/6/2021 16:45 - 17:05 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΧΑΙΟΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 26/6/2021 17:35 - 17:45 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Σάββατο, 26/6/2021 18:15 - 18:35 Αίγινα - Αγκίστρι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 26/6/2021 18:45 - 18:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Σάββατο, 26/6/2021 19:45 - 19:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι BLUE STAR FERRIES -
  FLYING DOLPHIN
  Δελφίνι / Καταμαράν
  Σάββατο, 26/6/2021 20:45 - 20:55 Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι AEGEAN FLYING DOLPHINS -
  F.D ATHINA
  HighSpeed
  Πηγή: Το παρόν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Crs Liknoss
  Τα δρομολόγια που παρουσιάζονται ενδέχεται να έχουν αλλαγή. Σε περίπτωση ταξιδιού, παρακαλούμε επιβεβαιώστε το δρομολόγιο με την αντίστοιχη εταιρία.
   
  Φίλτρα
  Ημερομηνία
  Κυριακή, 20/6/2021
  Δευτέρα, 21/6/2021
  Τρίτη, 22/6/2021
  Τετάρτη, 23/6/2021
  Πέμπτη, 24/6/2021
  Παρασκευή, 25/6/2021
  Σάββατο, 26/6/2021
  Εταιρία
  BLUE STAR FERRIES
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
  AEGEAN FLYING DOLPHINS
  Τύπος Πλοίου
  Δελφίνι / Καταμαράν
  HighSpeed
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δρομολόγιο
  Αίγινα - Αγκίστρι Μύλοι
  Αίγινα - Αγκίστρι
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων Αίγινα - Αγκίστρι. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Ακτοπλοϊκή εταιρία, Τύπος πλοίου.