Τιμές Καυσίμων Ιουλίδα ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
20/02/2019 4:43:19 μμ
Αμόλυβδη 95
1,689€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,519€
Diesel Θέρμανσης
1,2€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΕΑΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]
Τελευταία Ενημέρωση
20/02/2019 6:07:18 μμ
Αμόλυβδη 95
1,699€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,529€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΕΑΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΟ]
Τελευταία Ενημέρωση
20/02/2019 6:07:30 μμ
D-Force Unleaded
1,719€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης D-FORCE
1,559€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
21/02/2019 2:45:50 μμ
ΕΚΟ Kinitron Unleaded 95 Plus
1,739€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
EKO DIESEL Avio
1,599€
Diesel Θέρμασης
1,2€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
21/02/2019 2:46:31 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
EKO DIESEL EKONOMY
1,539€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Ιουλίδα ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,689 €
Υψηλότερη: 1,739 €
Μέση: 1,714 €