Τιμές Καυσίμων Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

JETOIL INDUSTRIES AE

1 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση
27/10/2020 11:38:58 πμ
Αμόλυβδη 95
1,389€
Αμόλυβδη 100
1,549€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Jet Premium Diesel
1,198€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
26/10/2020 6:52:46 μμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,428€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,118€
Diesel Θέρμανσης
0,8€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΚ/ΜΑ Νο 52

4ο ΧΛΜ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 8:13:24 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,428€
Αμόλυβδη 100
1,658€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,725€
AVIN Diesel Best ACTION
1,198€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
26/10/2020 9:30:13 πμ
BP Unleaded 95
1,429€
BP Ultimate 100
0€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0€
BP Ultimate Diesel
0€
BP Super Heat
0€
BP Super Heat - K.O. > 1000 lt
0€

ΑΔΑΜΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
27/10/2020 8:08:50 πμ
Αμόλυβδη 95
1,43€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,12€
Diesel Θέρμανσης
0,81€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε

5ο ΧΛΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
30/10/2020 9:18:10 πμ
Revoil αμόλυβδη 95 xtra4
1,433€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Revoil Πετρέλαιο Κίνησης xtra4
1,113€
Diesel Θέρμανσης
0,8€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
26/10/2020 3:41:52 μμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,435€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,115€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

AKΡΙΒΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Τελευταία Ενημέρωση
27/10/2020 8:06:58 πμ
BP Unleaded 95
1,435€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
1,226€
BP Heat
0,82€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
0,8€

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3 ΧΛΜ. ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 6:11:53 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,438€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,118€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1

ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ & ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 5:58:15 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,438€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,118€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 101 & ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΘΕΣΗ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 6:24:27 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,438€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,118€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
26/10/2020 3:42:01 μμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,525€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell V-Power Diesel
1,205€
Diesel Θέρμανσης
-
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης - K.O. > 1000 lt
0,79€

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3 ΧΛΜ. ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 6:11:59 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,548€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,695€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,728€
Shell V-Power Diesel
1,228€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1

ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ & ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 5:58:23 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,548€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,695€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell V-Power Diesel
1,228€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 101 & ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΘΕΣΗ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 6:24:37 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,548€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,695€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell V-Power Diesel
1,228€
Diesel Θέρμανσης
-
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης - K.O. > 1000 lt
0,799€

AKΡΙΒΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Τελευταία Ενημέρωση
27/10/2020 8:07:19 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Super Diesel
1,126€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
26/10/2020 9:30:53 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Super Diesel
1,127€
BP Heat
0,795€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
0,795€

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

10ο χλμ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
26/10/2020 11:15:38 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
-
BP Heat
0,77€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
0,77€

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΚ/ΜΑ Νο 52

4ο ΧΛΜ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση
31/10/2020 8:13:16 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,108€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

JETOIL INDUSTRIES AE

1 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση
27/10/2020 11:40:53 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,098€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Φίλτρα

Επιλογή Εταιρείας

Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,389 €
Υψηλότερη: 1,548 €
Μέση: 1,4685 €