Τιμές Καυσίμων Νιγρίτα ΣΕΡΡΩΝ

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΕΡΡΩΝ 6
Τελευταία Ενημέρωση
15/04/2019 8:39:04 μμ
BP Unleaded 95
1,65€
BP Ultimate 100
0€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0€
BP Super Diesel
1,398€
BP Super Heat
0€
BP Super Heat - K.O. > 1000 lt
0€

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1οχλμ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΣΕΡΡΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση
15/04/2019 8:35:08 μμ
BP Unleaded 95
1,65€
BP Ultimate 100
1,897€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,837€
BP Ultimate Diesel
1,448€
BP Super Heat
0€
BP Super Heat - K.O. > 1000 lt
0€

ΔΡΑΝΟΒΑΛΗ ΚΙΡ. ΕΜΙΛΙΑ

ΣΗΣΑΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση
16/04/2019 8:18:02 πμ
Αμόλυβδη 95
1,67€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,395€
Diesel Θέρμανσης
1,09€
Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
1,07€

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΙΑ

ΠΑΤΡΙΚΙ, ΣΕΡΡΕΣ
Τελευταία Ενημέρωση
17/04/2019 7:28:29 πμ
Αμόλυβδη 95
1,679€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
-
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ
Τελευταία Ενημέρωση
19/04/2019 12:49:29 μμ
Αμόλυβδη 95
1,679€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,409€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΕΡΡΩΝ 6
Τελευταία Ενημέρωση
15/04/2019 8:39:11 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
0€
BP Heat
0€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
0€

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1οχλμ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΣΕΡΡΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση
15/04/2019 8:35:58 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Super Diesel
1,398€
BP Heat
1,08€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
1,08€
 
Φίλτρα

Επιλογή Εταιρείας

Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Νιγρίτα ΣΕΡΡΩΝ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,65 €
Υψηλότερη: 1,679 €
Μέση: 1,6645 €