Τιμές Καυσίμων Οινόφυτα ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
13/11/2018 7:26:19 πμ
Αμόλυβδη 95
1,598€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης D-FORCE
1,453€
Diesel Θέρμανσης
1,138€
Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
1,138€

ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
13/11/2018 6:30:02 πμ
BP Unleaded 95
1,629€
BP Ultimate 100
1,91€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,878€
BP Super Diesel
1,429€
BP Heat
1,15€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
1,14€

ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
13/11/2018 6:30:16 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
1,499€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
13/11/2018 7:26:06 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,398€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Οινόφυτα ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,598 €
Υψηλότερη: 1,629 €
Μέση: 1,6135 €