Τιμές Καυσίμων Οινόφυτα ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
01/12/2019 8:03:50 μμ
Αμόλυβδη 95
1,578€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης D-FORCE
1,388€
Diesel Θέρμανσης
1,04€
Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
1,04€

ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
03/12/2019 6:40:12 πμ
BP Unleaded 95
1,589€
BP Ultimate 100
1,9€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,799€
BP Super Diesel
1,368€
BP Heat
1,04€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
1,04€

ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
03/12/2019 6:40:23 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
1,44€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
01/12/2019 8:03:59 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,347€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Οινόφυτα ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,578 €
Υψηλότερη: 1,589 €
Μέση: 1,5835 €