Τιμές Καυσίμων Οινόφυτα ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
21/02/2019 2:49:45 μμ
Αμόλυβδη 95
1,499€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης D-FORCE
1,369€
Diesel Θέρμανσης
1,08€
Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
1,08€

ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
20/02/2019 9:44:27 πμ
BP Unleaded 95
1,525€
BP Ultimate 100
1,89€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,81€
BP Super Diesel
1,425€
BP Heat
1,04€
BP Heat - K.O. > 1000 lt
1,04€

ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
20/02/2019 9:45:18 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
1,425€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
21/02/2019 2:49:54 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,318€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Οινόφυτα ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,499 €
Υψηλότερη: 1,525 €
Μέση: 1,512 €