Τιμές Καυσίμων Χαλκείο ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
20/02/2019 1:49:55 μμ
ΕΚΟ Kinitron Unleaded 95 Plus
1,817€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
EKO DIESEL Avio
1,593€
Diesel Θέρμασης
1,18€
Diesel Θέρμασης - K.O. > 1000 lt
1,16€

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
20/02/2019 1:49:34 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
EKO DIESEL EKONOMY
1,549€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Χαλκείο ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,817 €
Υψηλότερη: 1,817 €
Μέση: 1,817 €