Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Μεταφραστές Λάρισα

: 7 αποτελέσματα
Δευκαλίωνος 1, 1ος όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεταφράσεις
 • Επίσημες μεταφράσεις εγγράφων για φορείς του Δημοσίου, βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02) -
 • Μεταφράσεις πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, αδειών κ.α. -
 • Μεταφράσεις κειμένων γενικού περιεχομένου -
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων -
 • Μεταφράσεις οικονομικών κειμένων -
 • Μεταφράσεις ιατρικών κειμένων -
 • Μεταφράσεις τεχνικών κειμένων -
 • Μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων -
 • Μεταφράσεις ιστοσελίδων -
 • Μεταφράσεις βιογραφικών σημειωμάτων -
 • Μεταφράσεις κειμένων τουριστικού περιεχομένου -
 • Μεταφράσεις διαφημιστικών φυλλαδίων -
 • Μεταφράσεις φοιτητικών εργασιών -
 • Επιμέλεια κειμένων -
 • Υποτιτλισμός
Παπαναστασίου 70, 4ος όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεταφράσεις
 • Επίσημες Μεταφράσεις βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.2002) -
 • Μεταφράσεις γενικών κειμένων (πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, ξενόγλωσσα πτυχία κ.λπ.) -
 • Μεταφράσεις ειδικών κειμένων - Νομικά κείμενα (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, νομοθεσίες, αγωγές, πρακτικά, πληρεξούσια) - Ιατρικά κείμενα (επιστημονικά άρθρα, ιατρικές εξετάσεις) - Οικονομικά κείμενα (ισολογισμοί, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά κείμενα, φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα) - Τεχνικά κείμενα (αρχιτεκτονικές μελέτες, εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας, τεχνικές περιγραφές) - Εκπαίδευση (βεβαιώσεις σπουδών, πτυχιακές εργασίες, αναλυτικές βαθμολογίες, πτυχία) - Ταξιδιωτικοί οδηγοί - Διαφημιστικά φυλλάδια -
 • Μεταφράσεις ιστοσελίδων - Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση της εταιρικής σας ιστοσελίδας σε όλες τις γλώσσες. -
 • Επιμέλεια Μεταφράσεων - Αναλαμβάνουμε επίσης την επιμέλεια ήδη μεταφρασμένων κειμένων, δίνοντας έμφαση στον γραμματικοσυντακτικό έλεγχο, την ακρίβεια των νοημάτων του πρωτοτύπου, την τεχνική ακρίβεια της ορολογίας κάθε εξειδικευμένου κειμένου και την ομοιογένεια της μετάφρασης. -
 • Υποτιτλισμός -
 • Απομαγνητοφώνηση σε όλες τις γλώσσες -
 • Δακτυλογράφηση κειμένων σε όλες τις γλώσσες -
 • Διερμηνεία
Μεταφραστικό Γραφείο
Δευκαλίωνος 1, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεταφράσεις
Επίσημες, αναγνωρισμένες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες.
Πατρόκλου 19, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεταφράσεις
Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας
Βελή 14, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεταφράσεις
Επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες μεταφράσεις παντός τύπου και ορολογίας, επικυρώσεις, διεκπεραίωση εμπορικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξωτερικό (τηλεφωνική διερμηνεία). Δακτυλογραφήσεις σε όλες τις γλώσσες Scanning, Printing Editing κειμένων, εργασιών και επιστολών Proofreading, διόρθωση και επιμέλεια κειμένων, απομαγνητοφωνήσεις, διεκπεραίωση φακέλου ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ. Υποστήριξη συνεδρίων, επίσημες μεταφράσεις : Πιστοποιητικών, πτυχίων, κειμένων παντός τύπου και ορολογίας (νομικών, τεχνικών, ιατρικών, φορολογικών κ.ά.), εργασιών και πτυχιακών εγχειριδίων, ιατρικών γνωματεύσεων, συνταξιοδοτικών εγγράφων, αδειών οδήγησης. πράσινων καρτών κ.τ.λ.
Μεταφραστικό Γραφείο
Αβέρωφ 13, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεταφράσεις
Κούμα 1, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεταφράσεις
Σελίδα:
1
 
Μοιράσου το:
       
Στην ενότητα Μεταφράσεις θα βρεις τα πάντα για τη μετάφραση σε Λάρισα. Από μεταφράσεις ιατρικές, πτυχίων, πιστοποιητικών, νομικές μέχρι μεταφράσεις λογοτεχνικές. Οι καλύτεροι μεταφραστές σε Λάρισα είναι συγκεντρωμένοι εδώ.
Επιπλέον Αναζητήσεις:
Μεταφράσεις Λάρισας Μεταφράσεις