Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Τοπογράφοι Μηχανικοί Ελλάδα

: 1.001 αποτελέσματα
Γώγου Μπακόλα 27, Άρτα, 47100, ΑΡΤΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ακινήτων

 • Πολεοδομική & Κτηριολογική συμμόρφωση - Συγκοινωνιακές Μελέτες, Τοπογραφικές Μελέτες, Υποθέσεις Κτηματολογίου, Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων -
 • Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία ακινήτων, Σχεδιασμός και διαχείριση κτηριακών επενδύσεων και εκμετάλλευσης. -
 • Τεχνική υποστήριξη - Οικοδομικές Άδειες, Διαχείριση Τεχνικών Έργων και Μελετών, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων, Ανακατασκευές και εσωτερικές διαμορφώσεις, Ανακαινίσεις & Ενεργειακή αναβάθμιση, Ανεγέρσεις νέων κτηρίων. -
 • Συμβουλευτική υποστήριξη - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Τεχνικού Ασφαλείας.
Σταδίου 10, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το βασικό αντικείμενο του γραφείου είναι οι τοπογραφικές μελέτες. Σε αυτές περιλαμβάνονται τοπογραφικά:

 • για σύνταξη συμβολαίων -
 • για έκδοση αδειών -
 • για τακτοποίηση αυθαιρέτων -
 • για χρήση σε δασαρχείο -
 • για χρήση σε κτηματολόγιο -
 • για διορθωτικές πράξεις εφαρμογής -
 • για καθορισμό ορίων ακινήτων και -
 • για υποστήριξη εργοταξίων.

- Ένα εξειδικευμένο αντικείμενο του γραφείο είναι η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών και τεχνικών εκθέσεων για θέματα της αρμοδιότητάς μας (διανομές ακινήτων, καθορισμός ορίων ιδιοκτησιών, προσδιορισμός αξίας ακινήτων κ.α). Επειδή πολλοί από τους πελάτες μας, το ζήτησαν, το γραφείο ασχολείται επιπλέον με: άδειες δόμησης, άδειες λειτουργίας πτηνο - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά και υποβολή ενστάσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Ηπείρου 8, Καμμένα Βούρλα, 35008, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τα παρακάτω:

 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, συνενώσεις Ιδιοκτησιών -
 • Οριοθέτηση οικοπέδων -
 • Εφαρμογή ορίων απαλλοτρίωσης -
 • Εφαρμογή ορίων αιγιαλού -
 • Τακτοποίηση οικοπέδων -
 • Διόρθωση πράξης εφαρμογής -
 • Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας -
 • Δήλωση των γεωτρήσεων – πηγαδιών -
 • Δασαρχείο, Πράξεις Χαρακτηρισμού και Υποβολή αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών (δωρεάν η σύνταξη & υποβολή φακέλου με τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος) -
 • Εντοπισμό ακινήτων -
 • Κτηματολόγιο, δηλώσεις ιδιοκτησίας, ενστάσεις και διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων -
 • Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Άδειες μικρής κλίμακας -
 • Φωτοερμηνείες -
 • Εργοταξιακή Υποστήριξη -
 • Αποτυπώσεις βοσκότοπων & δυσπρόσιτων περιοχών με drone.
Βασιλείου Ρώτα 10, Κιλκίς, 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μελέτες τοπογραφίας -
 • Μελέτες συγκοινωνιακές -
 • Μελέτες υποδομών
Φιλικής Εταιρίας 9, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες
 • Τοπογραφικές Μελέτες -
 • Υδραυλικές μελέτες -
 • Προσωρινές Οριοθετήσεις ρεμάτων -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα αδειών - συμβολαιογραφικών πράξεων -
 • Καθορισμός ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων και χάραξη επί του εδάφους -
 • Αποτυπώσεις κατόψεων και όψεων -
 • Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής / Αναλογισμού -
 • Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις -
 • Υποστήριξη Εργοταξίων -
 • Εντοπισμοί γεωτεμαχίων για το Κτηματολόγιο -
 • Δηλώσεις ιδιοκτησίας για το Κτηματολογίου -
 • Χωρικές/Γεωμετρικές Μεταβολές -
 • Ενστάσεις Κτηματολογίου -
 • Βεβαιώσεις μηχανικών -
 • Νομιμοποίηση / Τακτοποίηση / Ρύθμιση Αυθαιρέτων -
 • Ενεργειακές Μελέτες – Ενεργειακά Πιστοποιητικά -
 • αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων -
 • επιμετρήσεις χωματουργικών φωτογραμμετρία -
 • εναέριες και επίγειες εφαρμογές -
 • παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DSM and DTM), παραγωγή ορθοφωτοχαρτών
Χρυσοστόμου Σμύρνης 4, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Άδειες δόμησης & λειτουργίας - Τακτοποιήσεις / Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις μηχανικού - Τοπογραφικά διαγράμματα - Ενεργειακά πιστοποιητικά - Δηλώσεις κτηματολογίου
Κωνσταντινουπόλεως 5, Πολύγυρος, 63100, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Κτηματογραφήσεις - Οριοθετήσεις -
 • Πραγματογνωμοσύνες -
 • Χαράξεις - Επιμετρήσεις - Έλεγχοι εφαρμογής μελέτης -
 • Κατασκευή ιδιωτικών έργων: Κτήρια, Κατοικίες, Αναπλάσεις χώρων, Τεχνικά Έργα υποδομής, Δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης -
 • Κατασκευή δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ 2ης Τάξης - Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων) -
 • Διαχείριση Τεχνικών έργων - Construction Management: Σύνταξη Προϋπολογισμού, Χρηματοροές, Κόστος Έργου Προγραμματισμός Έργου, Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος - Διάγραμμα Gantt - Υλοποίηση Έργου (Συντονισμός συνεργείων, προμηθευτών - διαχείριση αποθεμάτων) -
 • Εκτίμηση αξίας ακινήτων
19ης Μαΐου 84, Δράμα, 66100, ΔΡΑΜΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Οι κύριες δραστηριότητες του τεχνικού γραφείου είναι: - Τοπογραφικές αποτυπώσεις, εντοπισμοί και οριοθετήσεις γεωτεμαχίων. - Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβολαιογραφικές πράξεις, έκδοση οικοδομικών αδειών, διοικητικών πράξεων, δασαρχείο κ.α. - Χαράξεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων. - Παροχές Υπηρεσιών για το Κτηματολόγιο:

 • Δηλώσεις -
 • Εντοπισμοί -
 • Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών κτηματολογίου (ΔΓΜ). -
 • Υδραυλικές Μελέτες Οριοθετήσεων Ρεμάτων, Υδρεύσεων, Αρδεύσεων, Αποχετεύσεων κ.λπ. -
 • Τοπογραφική Υποστήριξη Έργων (χαράξεις, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ογκομετρήσεις, πίνακες επιμετρήσεων κ.λπ.). -
 • Υπηρεσίες Πραγματογνώμονα για δικαστικές υποθέσεις. -
 • Αντιρρήσεις δασικών χαρτών -
 • Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής.
Πυλί, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Αποτυπώσεις -
 • Χαράξεις -
 • Οριοθετήσεις -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Έρευνες κτηματολογίου -
 • Γεωγραφικός εντοπισμός γεωτεμαχίων
Αντωνίου Μηλιαράκη 5, Ηράκλειο, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων – Μελετών με συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ”87” -
 • Σύνταξη Συγκοινωνιακών Μελετών -
 • Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτηρίων, εγκαταστάσεων, μνημείων -
 • Τοπογραφικό διάγραμμα για μεταβιβάσεις, δασαρχείο κτηματολόγιο -
 • Οριοθέτηση - Χάραξη οικοπέδων -
 • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού (Ν.4495) για μεταβίβαση ακινήτων -
 • Υπολογισμοί και επιμετρήσεις χωματουργικών -
 • Φωτοερμηνείες -
 • Βυθομετρήσεις -
 • Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες -
 • Διόρθωση πράξης εφαρμογής -
 • Σύνταξη δηλώσεων και ενστάσεων για κτηματολόγιο -
 • Διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογίου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Χριστούπολη & Αριστοτέλους 26, Σπάτα, 19004, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε τοπικό ή κρατικό σύστημα συντεταγμένων, χάραξη, οριοθέτηση ιδιοκτησιών, αποτύπωση, χάραξη κτιρίων και τεχνικών έργων, πολεοδομικές εργασίες, κτηματογράφηση, φωτοερμηνεία.
Τοπογράφος Μηχανικός
Διάκου Αθανάσιου 15, Καρδίτσα, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, υποστήριξη οποιασδήποτε κατασκευής και μελέτης, οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου. Εφαρμογή οικοπέδων και αγροτεμαχίων, τοπογραφικά, τοπογραφικές εργασίες, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Μελέτη, επίβλεψη ιδιωτικών έργων, νομιμοποιήσεις αυθαίρετων, ημιυπαίθριων χώρων και κτισμάτων.
Τοπογράφος Μηχανικός
Παπανδρέου Ανδρέα 13-15, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα στο ΕΓΣΑ 87 για : Μεταβιβάσεις (συμβολαιογραφικές πράξεις). Έκδοση οικοδομικών αδειών, άδειες δόμησης. Κτηματολόγιο (δηλώσεις, ενστάσεις, χωρικές μεταβολές). Ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Δασικούς χάρτες (αντιρρήσεις, πράξης χαρακτηρισμού, κλπ). Αδειοδοτήσεις (φωτοβολταικά, βιομηχανίες, κλπ). Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας. Καθορισμός της ζώνης λιμένα. Οριοθέτηση υδατορεμμέτων. Πολεοδομικές εφαρμογές : (Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, πράξεις αναλογισμού, προσκυρώσεις, κλπ). Έλεγχος - εύρεση αγροτεμαχίων, καθορισμός ορίων. Πραγματογνωμοσύνες (ως τεχνικός σύμβουλος μηχανικός). Κτηματολόγιο. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
Τοπογράφος Μηχανικός
Κωνσταντά 136 & Καρτάλη, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Αγρονόμος, τοπογράφος μηχανικός. Οικοδομικές άδειες, έκδοση, μελέτη, επίβλεψη, oικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου, μελέτη ρεμάτων, τοπογραφικά, τοπογραφικές εργασίες, διαγράμματα δασικής και αρχαιολογίας, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, μελέτη, επίβλεψη ιδιωτικών και δημόσιων έργων, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, ημιυπαίθριων χώρων και κτισμάτων.
Τοπογράφος Μηχανικός
Βασιλέως Παύλου 43, 1ος Όροφος - 5ο Γραφείο, Κομοτηνή, 69132, ΡΟΔΟΠΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Αναλαμβάνονται τοπογραφικές εργασίες σε Κομοτηνή, Ροδόπη.
Χώρα, Κύθηρα, 80100, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Υπηρεσίες μηχανικού: τοπογραφικές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητηκά, έκδοση αδειών, επίβλεψη οικοδομών, κατασκευές, μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ογκομετρήσεις, υψομετρικές, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κτηματολόγιο, πραγματογνωμοσύνες, σήμα ΕΟΤ. Νομικές Υπηρεσίες: μεταβίβαση ακινήτων, κληρονομικά, συμβάσεις ακινήτων, δικαστική εκπροσώπηση, μεταφράσεις, εταιρείες. Real estate: υπόδειξη ακινήτων προς αγορά και πώληση, εκτίμηση ακινήτων, μίσθωση ακινήτων, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων.
Τοπογράφος Μηχανικός - Αγρονόμος
Τανάγρας 40, Σχηματάρι, 32009, ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικά διαγράμματα. Διεκπεραιώσεις, υποστήριξη μελετών και κατασκευών. Τακτοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων. Έκδοση Άδειας ΚΥΕ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
Αψού 12, Αθήνα - Σεπόλια, 10443, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικά διαγράμματα, κτηματολόγιο, μελέτες οδοποιϊας, υψομετρικές μελέτες, δασαρχείο, εξαρτήσεις σε ΕΓΣΑ 87. Σχεδιασμός ιστοσελίδων, domain names, συντήρηση ιστοσελίδων, σχεδιασμός λogo, ιστοσελίδες για smartphones and tablets.
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
Βλαχοπούλου 1, Αθήνα, 11471, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικές μελέτες για πωλήσεις, μεταβιβάσεις ακινήτων, άδειες οικοδομής ΝΟΚ, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, σύνταξη τεχνικών πραγματογνωμοσυνών.
Τοπογράφος Μηχανικός - Αγρονόμος
Χατζησταύρου Σταύρου 8, Ξάνθη, 67133, ΞΑΝΘΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικά διαγράμματα, τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές, εντοπισμός ιδιοκτησιών, χαράξεις, οριοθετήσεις, κατατμήσεις - συνενώσεις ιδιοκτησιών, συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, μελέτες οδοποιίας, δηλώσεις κτηματολογίου, σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, εκτιμήσεις ακινήτων, παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξη, σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
       
 
Στην ενότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Τοπογράφοι Μηχανικοί σε Ελλάδα. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.