Φίλτρα
Εξειδίκευση
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Τοπογράφοι Μηχανικοί Ελλάδα

: 1.005 αποτελέσματα
Γώγου Μπακόλα 27, Άρτα, 47100, ΑΡΤΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ακινήτων

 • Πολεοδομική & Κτηριολογική συμμόρφωση - Συγκοινωνιακές Μελέτες, Τοπογραφικές Μελέτες, Υποθέσεις Κτηματολογίου, Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων -
 • Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία ακινήτων, Σχεδιασμός και διαχείριση κτηριακών επενδύσεων και εκμετάλλευσης. -
 • Τεχνική υποστήριξη - Οικοδομικές Άδειες, Διαχείριση Τεχνικών Έργων και Μελετών, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων, Ανακατασκευές και εσωτερικές διαμορφώσεις, Ανακαινίσεις & Ενεργειακή αναβάθμιση, Ανεγέρσεις νέων κτηρίων. -
 • Συμβουλευτική υποστήριξη - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Τεχνικού Ασφαλείας.
Κέρκυρα, ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Σύνταξη τοπογραφικών μελετών -
 • Διαγράμματα χωρικών μεταβολών -
 • Δηλώσεις κτηματολογίου -
 • Αποτυπώσεις -
 • Χαράξεις -
 • Προμετρήσεις / επιμετρήσεις -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) -
 • Σύνταξη μελετών οδοποιίας -
 • Αδειοδότηση ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων -
 • Νομιμοποιήσεις και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών -
 • Επίβλεψη κατασκευών -
 • Ειδικές μελέτες ξενοδοχειακών μονάδων -
 • Ειδικές μελέτες αεροδρομίων -
 • Προγραμματισμός έργων -
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
Ηπείρου 8, Καμμένα Βούρλα, 35008, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τα παρακάτω:

 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 -
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, συνενώσεις Ιδιοκτησιών -
 • Οριοθέτηση οικοπέδων -
 • Εφαρμογή ορίων απαλλοτρίωσης -
 • Εφαρμογή ορίων αιγιαλού -
 • Τακτοποίηση οικοπέδων -
 • Διόρθωση πράξης εφαρμογής -
 • Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας -
 • Δήλωση των γεωτρήσεων – πηγαδιών -
 • Δασαρχείο, Πράξεις Χαρακτηρισμού και Υποβολή αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών (δωρεάν η σύνταξη & υποβολή φακέλου με τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος) -
 • Εντοπισμό ακινήτων -
 • Κτηματολόγιο, δηλώσεις ιδιοκτησίας, ενστάσεις και διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων -
 • Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων -
 • Άδειες μικρής κλίμακας -
 • Φωτοερμηνείες -
 • Εργοταξιακή Υποστήριξη -
 • Αποτυπώσεις βοσκότοπων & δυσπρόσιτων περιοχών με drone.
Άγιος Γεώργιος Ηρακλείας, Ηρακλειά Κυκλάδων, 84300, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές Μελέτες -
 • Δασικοί Χάρτες -
 • Οριοθετήσεις -
 • Χαράξεις
Έξω Γωνιά, Θήρα, 84700, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Άδειες δόμησης -
 • Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Δηλώσεις κτηματολογίου -
 • Δασικοί χάρτες -
 • Οριοθετήσεις οικοπέδου
Κέρκυρα, ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές Μελέτες -
 • Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών -
 • Κτηματολόγιο -
 • Υποβολή Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών
Αντωνίου Μηλιαράκη 5, Ηράκλειο, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων – Μελετών με συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ”87” -
 • Σύνταξη Συγκοινωνιακών Μελετών -
 • Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτηρίων, εγκαταστάσεων, μνημείων -
 • Τοπογραφικό διάγραμμα για μεταβιβάσεις, δασαρχείο κτηματολόγιο -
 • Οριοθέτηση - Χάραξη οικοπέδων -
 • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 -
 • Βεβαιώσεις μηχανικού (Ν.4495) για μεταβίβαση ακινήτων -
 • Υπολογισμοί και επιμετρήσεις χωματουργικών -
 • Φωτοερμηνείες -
 • Βυθομετρήσεις -
 • Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες -
 • Διόρθωση πράξης εφαρμογής -
 • Σύνταξη δηλώσεων και ενστάσεων για κτηματολόγιο -
 • Διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογίου
Σταδίου 10, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το βασικό αντικείμενο του γραφείου είναι οι τοπογραφικές μελέτες. Σε αυτές περιλαμβάνονται τοπογραφικά:

 • για σύνταξη συμβολαίων -
 • για έκδοση αδειών -
 • για τακτοποίηση αυθαιρέτων -
 • για χρήση σε δασαρχείο -
 • για χρήση σε κτηματολόγιο -
 • για διορθωτικές πράξεις εφαρμογής -
 • για καθορισμό ορίων ακινήτων και -
 • για υποστήριξη εργοταξίων.

- Ένα εξειδικευμένο αντικείμενο του γραφείο είναι η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών και τεχνικών εκθέσεων για θέματα της αρμοδιότητάς μας (διανομές ακινήτων, καθορισμός ορίων ιδιοκτησιών, προσδιορισμός αξίας ακινήτων κ.α). Επειδή πολλοί από τους πελάτες μας, το ζήτησαν, το γραφείο ασχολείται επιπλέον με: άδειες δόμησης, άδειες λειτουργίας πτηνο - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά και υποβολή ενστάσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών.

19ης Μαΐου 84, Δράμα, 66100, ΔΡΑΜΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί

Οι κύριες δραστηριότητες του τεχνικού γραφείου είναι: - Τοπογραφικές αποτυπώσεις, εντοπισμοί και οριοθετήσεις γεωτεμαχίων. - Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβολαιογραφικές πράξεις, έκδοση οικοδομικών αδειών, διοικητικών πράξεων, δασαρχείο κ.α. - Χαράξεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων. - Παροχές Υπηρεσιών για το Κτηματολόγιο:

 • Δηλώσεις -
 • Εντοπισμοί -
 • Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών κτηματολογίου (ΔΓΜ). -
 • Υδραυλικές Μελέτες Οριοθετήσεων Ρεμάτων, Υδρεύσεων, Αρδεύσεων, Αποχετεύσεων κ.λπ. -
 • Τοπογραφική Υποστήριξη Έργων (χαράξεις, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ογκομετρήσεις, πίνακες επιμετρήσεων κ.λπ.). -
 • Υπηρεσίες Πραγματογνώμονα για δικαστικές υποθέσεις. -
 • Αντιρρήσεις δασικών χαρτών -
 • Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής.
Παγασών 53, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικές εργασίες -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών -
 • Κτηματολόγιο -
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων -
 • Δασικοί Χάρτες -
 • Δόμηση εκτός σχεδίου -
 • Τυφλά οικόπεδα
Κωνσταντινουπόλεως 5, Πολύγυρος, 63100, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Κτηματογραφήσεις - Οριοθετήσεις -
 • Πραγματογνωμοσύνες -
 • Χαράξεις - Επιμετρήσεις - Έλεγχοι εφαρμογής μελέτης -
 • Κατασκευή ιδιωτικών έργων: Κτήρια, Κατοικίες, Αναπλάσεις χώρων, Τεχνικά Έργα υποδομής, Δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης -
 • Κατασκευή δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ 2ης Τάξης - Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων) -
 • Διαχείριση Τεχνικών έργων - Construction Management: Σύνταξη Προϋπολογισμού, Χρηματοροές, Κόστος Έργου Προγραμματισμός Έργου, Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος - Διάγραμμα Gantt - Υλοποίηση Έργου (Συντονισμός συνεργείων, προμηθευτών - διαχείριση αποθεμάτων) -
 • Εκτίμηση αξίας ακινήτων
Αεροπόρου Γιανναρέλλη 95, Μυτιλήνη, 81131, ΛΕΣΒΟΥ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες στο (ΕΓΣΑ’87) -
 • Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. -
 • Χάραξη ορίων κατάτμησης οικοπέδου. -
 • Διόρθωση ορίων οικοπέδου, από λανθασμένη καταχώρηση στο κτηματολόγιο (διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών) -
 • Δήλωση γεωτρήσεων/πηγαδιών -
 • Δήλωση πράξης Χαρακτηρισμού γης ή ενστάσεως για τον χαρακτηρισμό της, για το Δασαρχείο. -
 • Βεβαίωση μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων. -
 • Τοπογραφικό για οικοδομική άδεια- χάραξη εκσκαφής -
 • Έκδοση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (μικρές άδειες). -
 • Σταυλικές εγκαταστάσεις -
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων (ν.4495/2017) -
 • Χάρτες για ιστοσελίδες.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

 • Δωρεάν η βεβαίωση Μηχανικού για τη μεταβίβαση του ακινήτου, με τη σύνταξη του τοπογραφικού, όταν αυτό είναι αδόμητο ή δεν έχει αυθαιρεσίες -
 • Δωρεάν η δήλωση-ένσταση για το δασαρχείο, με τη σύνταξη του τοπογραφικού.
Ξενοφώντος 1 & Ελ. Βενιζέλου, Λουτράκι, 20300, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Ανακαίνιση - Αναπαλαίωση Κτιρίων , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου -
 • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων και βεβαίωση μηχανικού (Ν.4495/2017) -
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός -
 • Στατικές μελέτες -
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτηρίων -
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών -
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας επαγγελματικών χώρων -
 • Διαμορφώσεις εξωτερικών - εσωτερικών χώρων -
 • Εσωτερική διαρρύθμιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων -
 • Παροχές τεχνικών συμβουλών -
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις -
 • Προμετρήσεις υλικών και εργασιών -
 • Επισκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων -
 • Ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων -
 • Επίβλεψη τεχνικών έργων -
 • Ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών με εκτοξευμένο σκυρόδεμα (gunite) ή άλλους επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους (ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις κ.λπ.) -
 • Επιμετρήσεις υλικών και εργασιών
Αφεντάκη Η. 22, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογραφικά διαγράμματα σε ΕΓΣΑ 87 -
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού για συμβολαιογραφικές πράξεις -
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων -
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις με χρήση δορυφορικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας (GPS) -
 • Τοπογραφική Υποστήριξη Εργοταξίου -
 • Οριοθέτηση – Κατάτμηση Οικοπέδων -
 • Μελέτες εφαρμογών τίτλων ιδιοκτησιών (εντοπισμοί ακινήτων από παλαιούς τίτλους) -
 • Διορθώσεις κτηματολογίου (Χωρικές μεταβολές – διορθώσεις αρχικών εγγραφών – ενστάσεις ανάρτησης – υποστήριξη σε επιτροπή) -
 • Φωτοερμηνείες για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων / εντοπισμό θέσεως - ορίων ακινήτων -
 • Μελέτες για καθορισμό - επανακαθορισμό γραμμών Αιγιαλού - Παραλίας - Παλαιού Αιγιαλού -
 • Χωροταξικές – Πολεοδομικές μελέτες. Πράξεις Εφαρμογής και Αναλογισμού -
 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες.
Πυλί, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Αποτυπώσεις -
 • Χαράξεις -
 • Οριοθετήσεις -
 • Τοπογραφικά διαγράμματα -
 • Έρευνες κτηματολογίου -
 • Γεωγραφικός εντοπισμός γεωτεμαχίων
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 5, Πολύγυρος, 63100, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί , Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Τοπογραφικά Διαγράμματα - Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις Μηχανικού – Πιστοποιητικό νομιμότητας - Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον - Αδειοδότηση – Ε.Σ.Λ. ΕΟΤ - Δηλώσεις Κτηματολογίου - Δασικοί Χάρτες
Χρυσοστόμου Σμύρνης 4, Σέρρες, 62123, ΣΕΡΡΩΝ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Άδειες δόμησης & λειτουργίας - Τακτοποιήσεις / Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις μηχανικού - Τοπογραφικά διαγράμματα - Ενεργειακά πιστοποιητικά - Δηλώσεις κτηματολογίου
Τοπογράφος Μηχανικός - Αγρονόμος
Τανάγρας 40, Σχηματάρι, 32009, ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Τοπογραφικά διαγράμματα. Διεκπεραιώσεις, υποστήριξη μελετών και κατασκευών. Τακτοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων. Έκδοση Άδειας ΚΥΕ
Τοπογράφος Μηχανικός
Σελεύκου 45, Πυλαία, 55535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, βεβαιώσεις, τακτοποίηση αυθαιρέτων ( Νόμος 4178 / 2013 ), οριοθετήσεις αγροτεμαχίων και οικοπέδων.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Χριστούπολη & Αριστοτέλους 26, Σπάτα, 19004, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε τοπικό ή κρατικό σύστημα συντεταγμένων, χάραξη, οριοθέτηση ιδιοκτησιών, αποτύπωση, χάραξη κτιρίων και τεχνικών έργων, πολεοδομικές εργασίες, κτηματογράφηση, φωτοερμηνεία.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
Στην ενότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Τοπογράφοι Μηχανικοί σε Ελλάδα. Δείτε την καταχώρηση που σας ενδιαφέρει στο χάρτη και μέσα από την υπηρεσία Δρομολόγηση λαμβάνετε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης.